Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення конференції Асоціації працівників виборчих органів Центральної та Східної Європи


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про проведення конференції Асоціації працівників
     виборчих органів Центральної та Східної Європи
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Дати згоду на проведення у місті Києві 15-17 грудня 1994
року  конференції  Асоціації  працівників  виборчих  органів
Центральної та Східної Європи.
   2. Для  підготовки  і  проведення  конференції  утворити
організаційний комітет (склад комітету додається).
   3. План організаційних заходів, пов'язаних з проведенням
конференції Асоціації працівників виборчих органів Центральної та
Східної Європи, затвердити (додається).
   4. Центральній виборчій комісії по виборах народних депутатів
України разом з Управлінням справами Верховної Ради України
уточнити кошторис видатків на організацію підготовки та проведення
конференції.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 2 вересня 1994 року
     N 116/94-ПВ
 
                       Додаток
               до Постанови Президії Верховної Ради
                 України від 2 вересня 1994 року
                      N 116/94-ПВ
                ПЛАН
     організаційних заходів пов'язаних з проведенням
    Конференції Асоціації працівників виборчих органів
     Центральної та Східної Європи, що відбудеться в
         м. Києві 15-17 грудня 1994 року
 
---------------------------------------------------------------------
                     | Відповідальний | Строк
                     |         |виконання
---------------------------------------------------------------------
1. Подати оргкомітету списки учасників  І.І. Целуйко    до 1
  конференції,      організувати  В.І. Волонець   грудня
  направлення їм запрошень, скласти  Я.Б. Кульчицький
  графік заїзду учасників
 
2. Визначити       координаторів,  А.М. Шостак    до 5
  перекладачів  відповідальних  за  Я.Б. Кульчицький  грудня
  організацію  зустрічей  учасників  Є.А. Новицький   (за
  конференції  в  аеропортах,  на  М.П. Макаревич   окремим
  залізничному  вокзалі  та   їх  Е.А. Мирошниченко планом)
  супроводження протягом перебування у
  м. Києві, організувати оформлення
  віз учасникам та проходження ними
  митних формальностей
 
3. Підготувати план-схему  розміщення  В.І. Гнидюк    до 25
  оргкомітету,      прес-центру,  Л.Г. Шараєв    листо-
  машинописного, стенографічного  та  В.І. Кирненко   пада
  копіювального   бюро,   буфету,
  медпункту, визначити відповідальних
  за їх підготовку
 
4. Вирішити  питання  про розміщення  Ю.І. Шевченко   до 30
  учасників в готелях та забезпечення           листо-
  роботи конференції автотранспортом            пада
 
5. Організувати  реєстрацію учасників  І.І. Целуйко    до 5
  конференції, запрошених, журналістів  Я.Б. Кульчицький  грудня
 
6. Розробити   програму    роботи  І.І. Целуйко    до 5
  конференції, інформаційні матеріали  В.І. Волонець   грудня
  щодо порядку її роботи, розміщення  С.П. Головатий   (за
  учасників тощо та забезпечити їх  Я.Б. Кульчицький  окремим
  виготовлення у необхідній кількості  А.Д. Стовбун    планом)
  примірників українською, російською
  та англійською мовами
 
7. Забезпечити внесення до обговорення  І.Г. Ємець     15-17
  на засіданнях питань у розгляді яких           грудня
  зацікавлена українська сторона, та
  відповідних  доповнень  до тексту
  заключних документів
 
8. Підготувати матеріали для вітального  В.І. Волонець   до 5
  виступу  Голови  Верховної  Ради  М.О. Теплюк    грудня
  України О.О. Мороза при відкритті  А.Р. Мацюк
  конференції              І.І. Целуйко
 
9. Підготувати матеріали для виступів  Центрвиборчком,  до 7
  представників України на засіданнях  відповідні     грудня
  конференції              постійні комісії
                      та відділи
                      Секретаріату
                      Верховної Ради
 
10. Вирішити  питання  по організації  В.І. Гнидюк    до 5
  харчування  гостей,  влаштування  В.І. Кирненко   грудня
  прийомів від імені Голови Верховної  Я.Б. Кульчицький
  Ради України, Центральної виборчої
  комісії  та  Міжнародної фундації
  виборчих систем
 
11. Забезпечити обладнання і оформлення  Ю.І. Шевченко   до 12
  зали, де проходитимуть засідання (в  А.М. Шостак    грудня
  т. ч. виготовлення і встановлення у  І.І. Целуйко
  залі транспаранта (щита) з гербом  Я.Б. Кульчицький
  Києва  та  написом  "Конференція
  Асоціації  працівників  виборчих
  органів  Центральної  та  Східної
  Європи.  Київ, 15-17 грудня 1994
  року" українською та  англійською
  мовами), технічний і санітарний стан
  робочих кабінетів, інших приміщень,
  які   використовуватимуться  для
  проведення конференції
 
12. Підготувати настільні таблички  з  Ю.І. Шевченко   до 12
  назвами  держав  та  прізвищами  А.М. Шостак    грудня
  учасників від них (українською та  Я.Б. Кульчицький
  англійською   мовами),  "комплект
  прапорців для встановлення у залі,
  забезпечити технічні можливості для
  трансляції українського гімну
 
13. Забезпечити  озвучення  залу  та  О.П. Проживаль-  до 12
  приміщень  для роботи секцій для    ський     грудня
  синхронного перекладу з української,  В.І. Гнидюк
  російської та англійської мов     Я.Б. Кульчицький
 
14. Організувати  синхронний переклад,  М.П. Макаревич   до 7
  залучити перекладачів з української,  А.М. Шостак    грудня
  російської та англійської мов     Я.Б. Кульчицький
 
15. Забезпечити  стенографування  ходу  В.О. Шибаєв    15-17
  засідань   конференції,   роботу  Я.Б. Кульчицький  грудня
  машинописного (в т.ч. на машинках
  та комп'ютерах з латинським шрифтом)
  і копіювального бюро
 
16. Забезпечити обладнання приміщень, де  О.П. Проживаль-  до 7
  проводитимуться      засідання,    ський     грудня
  міжнародним, міжміським та міським  Ю.І. Шевченко
  зв'язком, телефаксами
 
17. Організувати роботу буфету під час  Ю.І. Шевченко   до 15
  проведення конференції         Я.Б. Кульчицький  грудня
 
18. Підготувати    пропозиції   та  В.І. Гнидюк    до 5
  забезпечити учасників  конференції  І.І. Целуйко    грудня
  набором  відповідних  документів,  Я.Б. Кульчицький
  канцелярським приладдям, сувенірними
  виданнями
 
19. Забезпечити учасників  перепустками  Л.Г. Шараєв    до 13
  до  приміщень, де проводитиметься  І.І. Целуйко    грудня
  робота конференції, та персональними  Я.Б. Кульчицький
  картками із зазначенням прізвища та
  країни українською та англійською
  мовами
 
20. Організувати медичне обслуговування  В.Г. Передерій   15-17
  учасників конференції         М.П. Ромазан    грудня
 
21. Забезпечити       акредитацію  М.П. Макаревич   до 14
  кореспондентів, які прибудуть для  Є.А. Новицький   грудня
  висвітлення роботи конференції     В.М. Іванина
 
22. Забезпечити висвітлення    роботи  Є.А. Новицький   14-18
  конференції в українських засобах  В.М. Іванина    грудня
  масової  інформації  організацію  В.Ф. Возіанов
  прес-конференцій, роботу пресцентру  О.М. Савенко
                      Я.Б. Кульчицький
 
23. Розробити заходи  по  забезпеченню  Л.В. Бородіч    до 17
  безпеки та належного громадського  Л.В. Деркач    грудня
  порядку в місцях проведення заходів  Ю.І. Шевченко
  конференції, аеропортах, готелях, на
  шляхах руху учасників
 
24. Забезпечити проходження    митних  Ю.І. Шевченко   13-18
  формальностей для  матеріалів  та  Е.А. Мирошниченко грудня
  обладнання   для   організації  Я.Б. Кульчицький
  конференції, що надсилатимуться з-за
  кордону
 
25. Підготувати пропозиції     щодо  Л.Г. Шараєв    до 5
  культурної  програми  конференції,  І.І. Целуйко    грудня
  організувати відвідини   театрів,  Л.Г. Косаківський
  екскурсії               М.М. Яковина
                      С.П. Головатий
                      Я.Б. Кульчицький
 
26. Забезпечити підготовку  і  видання  І.І. Целуйко    до 1
  матеріалів конференції         В.О. Шибаєв    лютого
                      А.Д. Стовбун    1995
                      С.П. Головатий   року
                      Я.Б. Кульчицький
 
27. Скласти кошторис   витрат   на  В.І. Кирненко   до 1
  проведення конференції         В.І. Гнидюк    грудня
                      Я.Б. Кульчицький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка