Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1994 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1994 року
 
   На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки  і  техніки  при  Кабінеті  Міністрів  України
п о с т а н о в л я ю:
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1994 року:
   - за цикл наукових праць "Теорія сплайнів та її застосування
в оптимізації наближень":
   КОРНЕЙЧУКУ Миколі   Павловичу   -   члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
математики НАН України
   НИКОЛЬСЬКОМУ Сергію Михайловичу - академікові  Російської
академії наук, радникові дирекції Математичного інституту імені
В.А. Стєклова РАН
   МОТОРНОМУ Віталію Павловичу - докторові фізико-математичних
наук,  завідувачу  кафедри  Дніпропетровського  державного
університету
   БАБЕНКУ Владиславу Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук,  завідувачу  кафедри  Дніпропетровського  державного
університету
   ВЕЛИКІНУ Валерію Лазаровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові Дніпропетровського державного університету
   ЛІГУНУ Анатолію    Олександровичу    -    докторові
фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Дніпродзержинського
індустріального інституту;
   - за розроблення науково-методичних основ  та  створення
прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового
експерименту:
   ТУЗУ Юліану  Михайловичу  -  докторові  технічних  наук,
завідувачу кафедри Київського політехнічного інституту
   БЄЛОУСОВУ Борису    Миколайовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові  Київського  політехнічного
інституту
   РАДЧЕНКУ Станіславу Григоровичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Київського політехнічного інституту
   ЄГІПКУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
   ГОРІНУ Феліксу Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
ученому секретареві  відділення  Інституту  кібернетики  імені
В.М. Глушкова НАН України
   ЗІНЧЕНКУ Валерію Петровичу - кандидатові  технічних наук,
начальникові бригади  Авіаційного  науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
   РУДЕНКУ Миколі Васильовичу - кандидатові технічних наук,
провідному конструкторові Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
   КІСЕЛЬОВУ Альберту Дмитровичу - головному  конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова;
   - за працю "Рентгено-, оптико-акустичні явища в реальних
кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів":
   БРОДИНУ Михайлу  Семеновичу  -  академікові  Національної
академії наук України, директорові Інституту фізики НАН України
   БЛОНСЬКОМУ Івану Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту фізики НАН України
   МОЛОДКІНУ Вадиму   Борисовичу   -   члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
метало-фізики НАН України
   ДАЦЕНКУ Леоніду Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників НАН
України
   ХРУПІ Валерію Івановичу - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому   співробітникові   Інституту   фізики
напівпровідників НАН України
   МАЧУЛІНУ Володимиру   Федоровичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Інституту фізики напівпровідників НАН України
   РАРАНСЬКОМУ Миколі Дмитровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Чернівецького державного університету
імені Ю. Федьковича
   ФОДЧУКУ Ігорю Михайловичу - кандидатові  фізико-математичних
наук, доцентові  Чернівецького  державного  університету імені
Ю. Федьковича;
   - за розроблення технологій та організацію виробництв сполук
мангану з руд України для феритів, хімічних джерел струму,
герметиків, оксидно-напівпровідникових конденсаторів і композицій,
що фосфатуються:
   КОРОВІНУ Юрію Федоровичу  -  докторові  технічних  наук,
генеральному директорові виробничого об'єднання "Придніпровський
хімічний завод"
   НОВОСЕЛОВУ Анатолію  Андрійовичу  -  начальникові  цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
   СТЕПАНОВУ Андрію Юрійовичу - заступникові начальника цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
   ШАБАНОВУ Анатолію Івановичу - заступникові начальника цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
   БОЛКОВУ Олександру Федоровичу - керівникові групи виробничого
об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
   БУТУЗОВУ Геннадію Миколайовичу - кандидатові хімічних наук,
директорові Державного науково-дослідного інституту реактивів та
матеріалів для електронної техніки
   АБРАМОВУ Леоніду Олександровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу  сектора  Державного  науково-дослідного  інституту
реактивів та матеріалів для електронної техніки
   ЦЕЛІНСЬКОМУ Юрію Костянтиновичу - кандидатові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Державного науково-дослідного
інституту реактивів та матеріалів для електронної техніки;
   - за цикл праць "Тектонічні карти як основа геологічного
вивчення надр України":
   ГЛУШКУ Василю Васильовичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук  України,  професорові  Львівського  державного
університету імені І. Франка
   КРУГЛОВУ Станіславу    Сергійовичу    -    докторові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Українського державного геологорозвідувального інституту
   ВИШНЯКОВУ Ігорю    Борисовичу    -    кандидатові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Українського державного геологорозвідувального інституту
   КРИЛОВУ Миколі    Олексійовичу    -     докторові
геолого-мінералогічних наук, директорові Інституту геології та
розробки горючих копалин Російської академії наук
   БУРОВУ Віктору    Сергійовичу    -    кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
   РАСПОПОВІЙ Мірі    Георгіївні    -    кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
   САМАРСЬКОМУ Олександру   Дем'яновичу   -   кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
   УТРОБІНУ В'ячеславу Миколайовичу - геологові (посмертно);
   - за працю "Патогенез, діагностика та хірургічне лікування
аневризм черевної аорти":
   СУХАРЄВУ Івану  Івановичу  -  докторові  медичних  наук,
завідувачу відділу Інституту  клінічної  та  експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
   ГРИГОРАШУ Георгію Андрійовичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
   ГОМОЛЯКО Ірині  Володимирівні - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
   ЗУБКОВУ Віктору Івановичу - кандидатові  медичних  наук,
завідувачу відділу  Інституту  клінічної  та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
   НІКУЛЬНІКОВУ Павлу Івановичу - кандидатові медичних наук,
старшому науковому  співробітникові  Інституту  клінічної  та
експериментальної хірургії Академії медичних наук України
   ЧЕРНЯКУ Віктору Анатолійовичу - кандидатові медичних наук,
науковому співробітникові Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
   ЧИРКОВІЙ Ірині  Валеріївні  - кандидатові медичних наук,
лікареві Інституту  клінічної  та  експериментальної  хірургії
Академії медичних наук України
   НІКІШИНУ Леоніду Федоровичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Київського інституту вдосконалення лікарів;
   - за розроблення наукових основ створення нового покоління
матеріалів, технології та  устаткування  для  електроіскрового
зміцнення деталей  машин  та  інструментів та їх освоєння у
промисловості:
   КОВАЛЬЧЕНКУ Михайлу  Савичу  - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем  матеріалознавства  імені
І.М. Францевича НАН України
   ТКАЧЕНКУ Юрію Григоровичу - кандидатові технічних  наук,
завідувачу лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України
   ПАУСТОВСЬКОМУ Олександру Васильовичу - кандидатові технічних
наук, завідувачу лабораторії Інституту проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича НАН України
   БОВКУН Галині Олександрівні - кандидатові технічних наук,
старшому   науковому   співробітникові  Інституту  проблем
матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
   КОСТЮКУ Анатолію Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту надтвердих  матеріалів  імені
В.М. Бакуля НАН України
   ГОЛУБЦЮ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри  Українського  державного  лісотехнічного
університету
   ВЛАСОВУ Володимиру Миколайовичу - директорові Луганського
проектно-технологічного інституту машинобудування
   АНІСІМОВУ Геннадію  Миколайовичу  - провідному інженерові
Луганського проектно-технологічного інституту машинобудування;
   - за цикл праць "Дослідження та розроблення субміліметрових
молекулярних лазерів з оптичним накачуванням":
   СВІЧУ Василю Антоновичу - докторові фізико-математичних наук,
ректорові Харківського державного університету
   ДЮБКУ Станіславу Пилиповичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Харківського державного університету
   ЄФРЕМОВУ Віктору    Олексійовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  доцентові  Харківського  державного
університету
   ГЕРАСІМОВУ Василю    Герасимовичу    -   кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Харківського державного університету
   ПОКОРМЯХУ Миколі    Григоровичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Харківського державного університету
   ТОПКОВУ Олександру    Миколайовичу   -   кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Харківського державного університету
   ЄФИМЕНКУ Михайлу Никифоровичу - науковому співробітникові
Харківського державного університету
   ФЕСЕНКУ Леоніду Дмитровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу  кафедри  Харківського інженерно-педагогічного
інституту;
   - за розроблення та впровадження нових технологічних процесів
виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої
експлуатаційної надійності:
   БУДАГ'ЯНЦУ Миколі Абрамовичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Лутугінського об'єднання з виробництва
валків
   КОНДРАТЕНКУ Віктору  Івановичу  -  головному  інженерові
Лутугінського об'єднання з виробництва валків
   ДЯЧЕНКУ Юрію Васильовичу - директорові заводу Лутугінського
об'єднання з виробництва валків
   СИРОТІ Олександру Олексійовичу  -  головному  металургові
Лутугінського об'єднання з виробництва валків
   СКОБЛО Тамарі  Семенівні  -  докторові  технічних  наук,
професорові Харківського інституту механізації та електрифікації
сільського господарства
   СІДАШЕНКУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри  Харківського  інституту  механізації  та
електрифікації сільського господарства
   ГОЛУБЧЕНКУ Анатолію Костянтиновичу - кандидатові технічних
наук, Міністрові промисловості України
   КЛІМАНЧУКУ Владиславу Владиславовичу - кандидатові технічних
наук, начальникові   лабораторії   орендного   підприємства
"Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча";
   - за  розроблення,  освоєння  серійного  виробництва  та
впровадження щитових  агрегатів  для  комплексної  механізації
виймання вугілля з крутих та крутопохилих пластів, у тому числі
викидонебезпечних, широкими смугами за падінням:
   КОСАРЄВУ Василю  Васильовичу  -  головному  інженерові
Донецького державного     проектно-конструкторського    та
експериментального інституту механізації шахт
   АНДРЄЄВУ Георгію  Володимировичу  -  завідувачу  відділу
Донецького державного    проектно-конструкторського     та
експериментального інституту комплексної механізації шахт
   ДЬЯЧЕНКУ Костянтину Івановичу - головному  конструкторові
проекту Донецького  державного  проектно-конструкторського  та
експериментального інституту комплексної механізації шахт
   ВАСИЛЬЄВУ Григорію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
колишньому  провідному  конструкторові  Донецького  державного
проектно-конструкторського  та  експериментального  інституту
комплексної механізації шахт
   МАЛЮЗІ Михайлу  Федоровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Артемівського виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
   МЕЛЬНИЧУКУ Юрію Омеляновичу - кандидатові технічних наук,
директорові Комплексного      науково-дослідного      та
проектно-конструкторського інституту з проблем Центрального району
Донбасу
   КОНСТАНТИНОВУ Євгену Семеновичу - директорові Дружківського
машинобудівного заводу
   СКАФІ Борису Пилиповичу -  кандидатові  технічних  наук,
колишньому завідувачу лабораторії Донецького науково-дослідного
вугільного інституту;
   - за цикл наукових праць "Теорія розрахунку просторових
конструкцій будівель  і  споруд  на  статичні  та  динамічні
навантаження":
   ШИМАНОВСЬКОМУ Віталію  Миколайовичу  - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, голові правління відкритого
акціонерного товариства "УкрНДІпроектстальконструкція"
   ЛОБАНОВУ Леоніду  Михайловичу   -   члену-кореспонденту
Національної академії  наук  України,  заступникові  директора
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
   НЕМЧИНОВУ Юрію  Івановичу  -  докторові  технічних наук,
заступникові директора Науково-дослідного інституту будівельних
конструкцій
   ДЕХТЯРУ Анатолію Соломоновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
   ПІСКУНОВУ Вадиму Георгійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
   РАССКАЗОВУ Олександру Олеговичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
   ЧИБІРЯКОВУ Валерію Кузьмичу - докторові технічних  наук,
професорові Київського  державного  технічного  університету
будівництва і архітектури;
   - за створення, впровадження у серійне  виробництво  та
експлуатацію транспортних літаків Ан-72, Ан-74:
   КІВІ Дмитру Семеновичу - докторові технічних наук, першому
заступникові генерального     конструктора     Авіаційного
науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   ПУСТОВОЙТОВУ Валентину Петровичу - докторові технічних наук,
провідному конструкторові Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
   ШИТИКОВУ Герману Федоровичу - кандидатові технічних наук,
начальникові бригади  Авіаційного  науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
   ГІНДІНУ Гілілу Пейсаховичу - начальникові відділу Авіаційного
науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   ДАНИЛЬЧЕНКУ Віктору  Олексійовичу  - начальникові відділу
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   НІКІТІНУ Валентину Михайловичу - провідному конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   ПОВАЛІЮ Юрію  Івановичу  -  провідному  конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   ВАСИЛЬЧЕНКУ Льву  Петровичу  -  генеральному  директорові
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства;
   - за цикл наукових праць "Промислова кристалізація цукрози":
   ГУЛОМУ Івану Степановичу - академікові Української академії
аграрних наук, ректорові Українського державного  університету
харчових технологій
   СІРЕНКУ Сергію Івановичу - кандидатові  технічних  наук,
професорові Українського  державного  університету  харчових
технологій
   КОТУ Юрію Дмитровичу - докторові технічних наук, старшому
науковому співробітнику-консультанту         Українського
науково-дослідного інституту цукрової промисловості
   СУЩЕНКУ Анатолію Костянтиновичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу  Українського  науково-дослідного  інституту
цукрової промисловості
   КРАВЧУКУ Анатолію  Федоровичу  -  завідувачу  відділу
Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
   ШТАНГЕЄВУ Валерію Остаповичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові науково-виробничого об'єднання "Цукор"
   БАЖАЛУ Івану  Гавриловичу  -  докторові  технічних  наук
(посмертно)
   ПОПОВУ Володимиру  Дмитровичу - докторові технічних наук
(посмертно);
   - за підручник "Гістологія людини" (Львів: Мир, 1992):
   ЛУЦИКУ Олександру Дмитровичу - докторові медичних  наук,
завідувачу кафедри Львівського державного медичного інституту
   ІВАНОВІЙ Антоніні Йосифівні - кандидатові медичних наук,
доцентові Львівського державного медичного інституту
   КАБАКУ Костянтину Степановичу - докторові медичних наук,
колишньому завідувачу кафедри Українського державного медичного
університету імені академіка О.О. Богомольця;
   - за підручник "Підйомно-транспортні машини" (К.: Вища школа,
1993):
   ІВАНЧЕНКУ Федору  Кіндратовичу  -   члену-кореспонденту
Національної академії  наук  України,  професорові  Київського
політехнічного інституту.
   2. Установити на 1994 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто мільйонів карбованців кожна.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 грудня 1994 року
     N 810/94
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка