Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про питання валютного регулювання під час проведення в Україні грошової реформи


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Правління Національного банку України
            П О С Т А Н О В А
 
 N 225 від 28.08.96
   м.Київ
 
 vd960828 vn225
 
    Про питання валютного регулювання під час проведення
          в Україні грошової реформи
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
     N 248 ( v0462500-97 ) від 24.07.97 )
 
 
   На виконання Указу Президента України "Про грошову реформу в
Україні" від 25 серпня 1996 року N 762/96 та з метою врегулювання
правовідносин  резидентів і нерезидентів в Україні Правління,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. У зв'язку з введенням в обіг грошової одиниці України -
гривні підтвердити чинність:
   - усіх раніше виданих суб'єктам господарської діяльності
індивідуальних  ліцензій на здійснення валютних операцій, за
виключенням ліцензій на право використання іноземної валюти як
засобу платежу на території України, дія яких скасовується з
моменту введення в обіг гривні;
   - наданих нерезидентам - постійним представництвам іноземних
авіакомпаній та резидентам-авіакомпаніям індивідуальних ліцензій
на право оплати їх послуг на території України в іноземній валюті
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
18 липня 1996 року N 175.
   Встановити, що порядок розрахунків в готівковій іноземній
валюті, що здійснюються резидентами - туристичними, готельними,
страховими, транспортними організаціями тощо за надані резидентам
та нерезидентам послуги як на території України, так і за її
межами, регулюється вищезгаданим Указом Президента України, отже,
абзаци перший та останній пункту 6 листа Національного банку
України від 04.08.95 р. N 19010/1299 "Про використання готівкової
іноземної валюти як засобу платежу в Україні" втрачають чинність.
   2. Зобов'язати комерційні банки здійснити переоцінку валютних
коштів, які обліковуються за станом на 2 вересня 1996 року на
рахунках розділу 5 балансу банку (згідно з "Планом рахунків
бухгалтерського  обліку банків  України"  ( v0332500-95 )  в
загальному порядку.
   3. Встановити офіційний валютний (обмінний) курс гривні,
виходячи  з  валютного (обмінного) курсу Національного банку
України, що діяв напередодні початку проведення грошової реформи,
та курсу обміну українського карбованця на гривню.
   Офіційний валютний (обмінний) курс гривні діє з 2 вересня
1996 року; з цього моменту валютний (обмінний) курс українського
карбованця не встановлюється.
   У подальшому порядок визначення курсу гривні до іноземних
валют залишається таким, що визначений постановою  Правління
Національного  банку  України від 2 листопада 1994 року N 205
( v0205500-94 ) із відповідними змінами та доповненнями.
   3.1. Купівля-продаж готівкової іноземної валюти за гривню
здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком
України з відхиленням не більш ніж на 10%  від офіційного курсу,
включаючи комісійні винагороди.
   3.2. Купівля-продаж іноземної валюти за українські карбованці
припиняється з дати введення гривні в обіг.
   Визначити, що до окремих вказівок зберігається раніше діючий
порядок визначення маржі та комісійної винагороди при здійсненні
операцій купівлі-продажу іноземної валюти, встановлений такими
нормативними актами Національного банку України:
   - листом від 14.12.94 р. N 19010/3091 ( v3091500-94 );
   - телеграмами від 18.09.95 р. N 19010/1494 ( v1494500-95 ) та
від 11.07.96 р. N 13-312/334-3868.
   4. Кошти в іноземній валюті, які є власністю резидентів та
нерезидентів і рахуються на відповідних рахунках в українських
уповноважених банках, не підлягають вилученню і не можуть бути
примусово перераховані у гривню.
   (  Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Нацбанку N 248 ( v0462500-97 ) від 24.07.97 ) Зберегти
існуючий порядок обов'язкового 50% продажу валютних надходжень
резидентів на міжбанківському валютному ринку України.
   5. Встановити, що відсотки на залишки валютних коштів, що
знаходяться на депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб -
резидентів і нерезидентів в  уповноважених  банках  України,
нараховуються та сплачуються у валюті депозиту або, за бажанням
власників рахунків, у гривні.
   Після закінчення терміну депозитного договору, а також у разі
його дострокового розірвання, валютні кошти з депозитного рахунку
повертаються  у  валюті депозиту або, за бажанням власників
рахунків, у гривні.
   Внесена фізичними особами на депозитний рахунок готівкова
іноземна валюта може бути повернута як у готівковій, так і в
безготівковій іноземній валюті.
   Виплата готівкової іноземної валюти з депозитних рахунків
юридичних осіб - резидентів та нерезидентів не допускається.
   5.1. Встановити, що відсотки на залишки валютних коштів, що
знаходяться на розрахункових рахунках юридичних та фізичних осіб -
резидентів і нерезидентів в  уповноважених  банках  України,
нараховуються у валюті рахунку, сплата відсотків здійснюється у
валюті рахунку або, за бажанням власників рахунків, у гривні.
   Виплата готівкової іноземної валюти з розрахункових рахунків
юридичних осіб - резидентів та нерезидентів дозволяється лише на
службові відрядження за кордон (що підтверджується  довідкою
уповноваженого банку про зняття валюти з рахунку для її вивезення
за кордон).
   Інші виплати в готівковій іноземній валюті не дозволяються.
   5.2. Отримання готівкової гривні дозволяється з валютного
рахунку шляхом конвертації на міжбанківському валютному ринку
України заявленої суми в іноземній валюті у гривню та подальшою
виплатою еквівалента у готівковій гривні.
   6. Доручити  департаменту   валютного     регулювання
(Важеєвська Т.А.) разом з юридичним департаментом (Кротюк В.Л.) у
місячний термін внести пропозиції Правлінню щодо приведення чинних
нормативних актів Національного банку України, які регулюють
питання валютного регулювання, у відповідність з вищезгаданим
Указом Президента України та цією постановою.
   7. Постанова набуває чинності з дня введення гривні в обіг.
   8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на першого
заступника Голови Правління В.О.Бондаря.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка