Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про питання валютного регулювання під час проведення в Україні грошової реформи


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Правління Національного банку України
            П О С Т А Н О В А
 
 N 225 від 28.08.96
   м.Київ
 
 vd960828 vn225
 
    Про питання валютного регулювання під час проведення
          в Україні грошової реформи
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
     N 248 ( v0462500-97 ) від 24.07.97 )
 
 
   На виконання Указу Президента України "Про грошову реформу в
Україні" від 25 серпня 1996 року N 762/96 та з метою врегулювання
правовідносин  резидентів і нерезидентів в Україні Правління,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. У зв'язку з введенням в обіг грошової одиниці України -
гривні підтвердити чинність:
   - усіх раніше виданих суб'єктам господарської діяльності
індивідуальних  ліцензій на здійснення валютних операцій, за
виключенням ліцензій на право використання іноземної валюти як
засобу платежу на території України, дія яких скасовується з
моменту введення в обіг гривні;
   - наданих нерезидентам - постійним представництвам іноземних
авіакомпаній та резидентам-авіакомпаніям індивідуальних ліцензій
на право оплати їх послуг на території України в іноземній валюті
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
18 липня 1996 року N 175.
   Встановити, що порядок розрахунків в готівковій іноземній
валюті, що здійснюються резидентами - туристичними, готельними,
страховими, транспортними організаціями тощо за надані резидентам
та нерезидентам послуги як на території України, так і за її
межами, регулюється вищезгаданим Указом Президента України, отже,
абзаци перший та останній пункту 6 листа Національного банку
України від 04.08.95 р. N 19010/1299 "Про використання готівкової
іноземної валюти як засобу платежу в Україні" втрачають чинність.
   2. Зобов'язати комерційні банки здійснити переоцінку валютних
коштів, які обліковуються за станом на 2 вересня 1996 року на
рахунках розділу 5 балансу банку (згідно з "Планом рахунків
бухгалтерського  обліку банків  України"  ( v0332500-95 )  в
загальному порядку.
   3. Встановити офіційний валютний (обмінний) курс гривні,
виходячи  з  валютного (обмінного) курсу Національного банку
України, що діяв напередодні початку проведення грошової реформи,
та курсу обміну українського карбованця на гривню.
   Офіційний валютний (обмінний) курс гривні діє з 2 вересня
1996 року; з цього моменту валютний (обмінний) курс українського
карбованця не встановлюється.
   У подальшому порядок визначення курсу гривні до іноземних
валют залишається таким, що визначений постановою  Правління
Національного  банку  України від 2 листопада 1994 року N 205
( v0205500-94 ) із відповідними змінами та доповненнями.
   3.1. Купівля-продаж готівкової іноземної валюти за гривню
здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком
України з відхиленням не більш ніж на 10%  від офіційного курсу,
включаючи комісійні винагороди.
   3.2. Купівля-продаж іноземної валюти за українські карбованці
припиняється з дати введення гривні в обіг.
   Визначити, що до окремих вказівок зберігається раніше діючий
порядок визначення маржі та комісійної винагороди при здійсненні
операцій купівлі-продажу іноземної валюти, встановлений такими
нормативними актами Національного банку України:
   - листом від 14.12.94 р. N 19010/3091 ( v3091500-94 );
   - телеграмами від 18.09.95 р. N 19010/1494 ( v1494500-95 ) та
від 11.07.96 р. N 13-312/334-3868.
   4. Кошти в іноземній валюті, які є власністю резидентів та
нерезидентів і рахуються на відповідних рахунках в українських
уповноважених банках, не підлягають вилученню і не можуть бути
примусово перераховані у гривню.
   (  Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Нацбанку N 248 ( v0462500-97 ) від 24.07.97 ) Зберегти
існуючий порядок обов'язкового 50% продажу валютних надходжень
резидентів на міжбанківському валютному ринку України.
   5. Встановити, що відсотки на залишки валютних коштів, що
знаходяться на депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб -
резидентів і нерезидентів в  уповноважених  банках  України,
нараховуються та сплачуються у валюті депозиту або, за бажанням
власників рахунків, у гривні.
   Після закінчення терміну депозитного договору, а також у разі
його дострокового розірвання, валютні кошти з депозитного рахунку
повертаються  у  валюті депозиту або, за бажанням власників
рахунків, у гривні.
   Внесена фізичними особами на депозитний рахунок готівкова
іноземна валюта може бути повернута як у готівковій, так і в
безготівковій іноземній валюті.
   Виплата готівкової іноземної валюти з депозитних рахунків
юридичних осіб - резидентів та нерезидентів не допускається.
   5.1. Встановити, що відсотки на залишки валютних коштів, що
знаходяться на розрахункових рахунках юридичних та фізичних осіб -
резидентів і нерезидентів в  уповноважених  банках  України,
нараховуються у валюті рахунку, сплата відсотків здійснюється у
валюті рахунку або, за бажанням власників рахунків, у гривні.
   Виплата готівкової іноземної валюти з розрахункових рахунків
юридичних осіб - резидентів та нерезидентів дозволяється лише на
службові відрядження за кордон (що підтверджується  довідкою
уповноваженого банку про зняття валюти з рахунку для її вивезення
за кордон).
   Інші виплати в готівковій іноземній валюті не дозволяються.
   5.2. Отримання готівкової гривні дозволяється з валютного
рахунку шляхом конвертації на міжбанківському валютному ринку
України заявленої суми в іноземній валюті у гривню та подальшою
виплатою еквівалента у готівковій гривні.
   6. Доручити  департаменту   валютного     регулювання
(Важеєвська Т.А.) разом з юридичним департаментом (Кротюк В.Л.) у
місячний термін внести пропозиції Правлінню щодо приведення чинних
нормативних актів Національного банку України, які регулюють
питання валютного регулювання, у відповідність з вищезгаданим
Указом Президента України та цією постановою.
   7. Постанова набуває чинності з дня введення гривні в обіг.
   8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на першого
заступника Голови Правління В.О.Бондаря.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка