Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Тимчасове положення про порядок реєстрації сертифікованих комп"ютерних систем для пункту обміну валюти


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 16-414/10-5801 від 30.08.96
   м.Київ
 
 vd960830 vn16-414/10-5801
                  Державним податковим інспекціям
                  по Автономній республіці Крим,
                  областях,   м.м. Києву   та
                  Севастополю
                  Регіональним    управлінням
                  Національного банку України
                  ОПЕРУ та ЦМР НБУ
                  Комерційним банкам України
                  Асоціації українських банків
 
 
 Про Тимчасове положення про порядок реєстрації сертифікованих
      комп'ютерних систем для пункту обміну валюти
 
   Надсилаємо для використання в роботі "Тимчасове положення про
порядок реєстрації сертифікованих комп'ютерних систем для пункту
обміну валюти" (додаток N 1), яке діє до публікації "Положення про
порядок реєстрації сертифікованих комп'ютерних систем для пункту
обміну валюти".
   Для проведення   реєстрації   податковими   інспекціями
сертифікованих комп'ютерних систем уповноваженим банкам та їх
агентам необхідно до 30 вересня 1996 року подати до державних
податкових інспекцій  за  місцем  здійснення  підприємницької
діяльності (конкретного пункту обміну іноземної валюти) заявки. До
початку реєстрації уповноважені банки та їх агенти  повинні
підготувати  всі  необхідні  документи,  як  це зазначено у
"Тимчасовому положенні про порядок реєстрації  сертифікованих
комп'ютерних систем для пункту обміну валюти".
   Державні податкові інспекції розглядають надані заявки про
реєстрацію сертифікованих комп'ютерних систем і приступають до
реєстрації в порядку надходження заявок, сповіщаючи уповноважені
банки або їх агентів за телефонами, наданими в заявках, не менше
ніж за день до реєстрації.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                    О.І.Шитря
 N 16-414/10-5801 від 30.08.96 р.
 
 Перший заступник Голови Правління
 Національного банку України              В.О.Бондар
 N 13-134/1368-4922 від 29.08.96 р.
 
            Тимчасове положення
   про порядок реєстрації та використання сертифікованих
      комп'ютерних систем для пункту обміну валюти
   Положення розроблено відповідно до Закону України  "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг
при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 227/96-ВР ).
           1. Загальні положення
   1.1. Уповноважені банки та їх агенти можуть впроваджувати і
використовувати комп'ютерні системи (надалі КС), вибрані з Реєстру
комп'ютерних систем Національного банку України, за такою схемою:
   1.1.1. Комп'ютерні системи, для  яких  в  графі  "Сфера
використання" встановлено - "обмінні пункти (назва банку) та його
агентів", можуть впроваджуватись тільки в пунктах обміну цього
банку та його агентів.
   1.1.2. Комп'ютерні системи, для  яких  в  графі  "Сфера
використання" встановлено - "обмінні пункти уповноважених банків
та їх агентів", можуть впроваджуватись усіма банками та їх
агентами, в тому числі і визначеними у п.1.1.1.
   1.1.3. Комп'ютерні системи, для  яких  в  графі  "Сфера
використання" встановлено - "обмінні пункти уповноважених банків,
які використовують програмне забезпечення операційного дня банку
(назва програмного забезпечення)", можуть впроваджуватись тільки в
пунктах обміну цих банків.
   1.2. При реєстрації та  використанні  КС  уповноваженими
банками, їх агентами податкові інспекції мають керуватися Законом
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
застосування  електронних  контрольно-касових  апаратів  і
товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 227/96-ВР ).
   1.3. Для  застосування  КС  суб'єкти,  які  здійснюють
валютно-обмінні операції, зобов'язані її зареєструвати в порядку,
зазначеному в цьому Положенні.
    2. Порядок реєстрації КС для пунктів обміну валюти
   2.1. Реєстрація  КС  проводиться  державними  податковими
інспекціями  за  місцем здійснення підприємницької діяльності.
Одночасно з реєстрацією КС  проводиться  реєстрація  журнала
використання КС у пунктах обміну валюти.
   2.2. У державній податковій  інспекції,  де  проводиться
реєстрація КС, ведеться журнал реєстрації комп'ютерних систем для
пунктів обміну валюти за затвердженою формою (додаток N 1), який
має  бути  пронумерований,  прошнурований, завірений гербовою
печаткою і підписом керівника місцевої податкової інспекції та
зберігатися у сейфі особи, яка відповідає за цей журнал.
   2.3. У кожному пункті  обміну  валюти  ведеться  журнал
використання КС у пунктах обміну валюти (додаток N 2), що є
звітним бухгалтерським  документом,  строк  зберігання  якого
встановлюється  3  роки.  Журнал  має  бути  пронумерований,
прошнурований, завірений гербовою печаткою та підписом керівника
банку (агента), а також гербовою печаткою та підписом керівника
місцевої державної податкової інспекції, де зареєстрована КС.
Журнал використання КС має містити такі розділи:
   * реєстраційна картка комп'ютерної системи для пунктів обміну
валюти (дані заносяться при первинній реєстрації, а також у разі
переінсталяції системи) (додаток N 2.1);
   * реєстрація  відповідальних  осіб  уповноваженого  банку
(агента) за використання комп'ютерної системи та  здійснення
обмінних операцій (додаток N 2.2);
   * реєстрація контрольних перевірок (додаток N 2.3);
   * облік ремонтів при експлуатації КС у пунктах обміну валюти
(додаток N 2.4);
   * облік валютно-обмінних операцій у разі відмови обладнання
(додаток N 2.5);
 
Примітка: кількість сторінок журналу використання КС у пунктах
     обміну валюти має бути не менша ніж 50.  У  разі
     закінчення журналу він має бути пред'явлений місцевій
     податковій інспекції при реєстрації  нового  журналу
     використання КС у пунктах обміну валюти і після цього
     переданий на збереження до уповноваженого банку. Новий
     журнал використання КС у пунктах обміну валюти має бути
     зареєстрований згідно з цим положенням.
   2.4. При реєстрації КС необхідно представити ксерокопії,
засвідчені гербовою печаткою та підписом керівника уповноваженого
банку, які зберігаються в місцевій державній податковій інспекції,
таких документів:
   * документ  регіонального  управління НБУ про реєстрацію
пунктів обміну валюти уповноважених банків та їх агентів, який
обов'язково має містити такі дані:
   1) назва банку агента;
   2) номер реєстрації у регіональному управлінні НБУ;
   3) адресу пункту обміну валюти;
   * дозвіл  виконкому місцевої Ради народних депутатів на
розміщення пункту обміну валюти, або договір оренди приміщення,
якщо пункт обміну валюти розташований за межами банку;
   * сертифікат (Свідоцтво) про відповідність КС для пунктів
обміну валюти вимогам НБУ;
   * комплект експлуатаційної документації КС для пунктів обміну
валюти, у тому числі інструкцію податкового інспектора;
   * у разі купівлі програмного забезпечення КС - документ, що
підтверджує факт купівлі-продажу КС та забезпечення сервісного
обслуговування;
   * наказ суб'єкта підприємницької діяльності про призначення
відповідальної особи за роботу КС у цьому пункті обміну валюти.
 
 Агенти уповноважених банків мають додатково подати ксерокопії:
   * статуту підприємства, зареєстрованого у виконкомі районної
(міської) Ради народних депутатів;
   * агентської угоди з уповноваженим банком.
   2.5. При реєстрації КС у державній податковій інспекції в
журналі реєстрації комп'ютерних систем для пунктів обміну валюти
здійснюються відповідні записи згідно з додатком N 1.2
   * реєстраційний номер:
    реєстраційний номер складається з 10-ти знаків
    х х х х х х х х х х
    | | | | —————————————— порядковий номер реєстрації
    | | —————————————————— код районної ДПІ
    —————————————————————— код обласної ДПІ
   * зареєстровано:
   вказується посада,  прізвище   державного   податкового
інспектора, а також дата реєстрації та особистий підпис;
   * опломбовано:
   вказується посада,   прізвище   державного  податкового
інспектора, а також номер пломбіратора, дата опломбування та
особистий підпис;
   * пароль державного податкового інспектора
   вказується пароль для входу до КС для виконання службових
повноважень державного податкового інспектора (якщо  КС  при
інсталяції потребує закриття первинних установок, то три знаки
встановлює державний податковий інспектор, що є таємницею, а інші
- представник уповноваженого банку, агента);
   * знята з реєстрації
   вказується дата та причина зняття з реєстрації (КС), посада
державного податкового інспектора, прізвище та особистий підпис.
   2.6. Опломбування  КС  державними податковими інспекціями
проводиться або при реєстрації КС  в  державній  податковій
інспекції, або за місцем її встановлення. При цьому пломбуються
конструктивні деталі  (кожух).  Опломбування  КС  проводиться
державними  податковими  інспекторами  у  присутності  особи,
відповідальної за фінансову діяльність на об'єкті.
   2.7. Як матеріал для пломбування мають використовуватися
мастика бітумна N 1 ГОСТ 18680 або герметик БУТЕПРОЛ-2М ТУ
21-29-58-77.
   2.8. Як інструмент для пломбування мають використовуватися
спеціальні пломбіратори, кодифікацію яких затверджено Головною
державною податковою інспекцією України від 04.02.94 р. за N
10-414.
        3. Ремонт та сервісне обслуговування
   3.1. У всіх випадках виходу з ладу КС одразу має бути
здійснений відповідний запис у журналі використання КС у пунктах
обміну валюти і зроблено повідомлення в організацію, яка здійснює
сервісне обслуговування.
   3.2. На період виходу з ладу КС або у разі тимчасового
відключення електроенергії облік обмінних операцій здійснюється
вручну не більше трьох діб із занесенням звітної інформації до
журналу використання КС у пунктах обміну валюти відповідно до
нормативних актів НБУ з веденням реєстрів встановленої форми і
наданням клієнтові бланків суворої звітності за формами 377 та
377-А.
   3.3. Ремонт  та  сервісне  обслуговування  КС  проводять
уповноважені банки або підприємства, які займаються реалізацією КС
та отримали сертифікат (Свідоцтво) про відповідність комп'ютерної
системи для пунктів обміну валюти вимогам НБУ і уклали з банком
або його агентом відповідну угоду.
   3.4. Сервісні організації не пізніше 72 годин після виходу з
ладу КС зобов'язані усунути дефект і привести її у робочий стан. У
разі, якщо в зазначений термін ремонт не може бути виконаний,
замовнику встановлюється КС з обмінного  фонду.  При  цьому
складається  акт  за  підписом  відповідального  представника
уповноваженого банку або його агента і сервісної організації та
особи, відповідальної за фінансову діяльність обмінного пункту та
проводяться відповідні записи  у  журналі  використання  КС.
Встановлена КС має бути перереєстрована в державній податковій
інспекції, як і при первинній реєстрації. При цьому в рядку
"Реєстраційний номер" у дужках вказується попередній реєстраційний
номер КС.
                            Додаток N 1
 
     Затверджую
(прізвище та посада керівника
державної податкової інспекції)
      М.П.
 
 Відповідальна особа ________________
               Журнал
         реєстрації комп'ютерних систем
          для пунктів обміну валюти
 
 
Розпочато: _______________________
Закінчено: _______________________
                          Додаток N 1.2
 
 
Ідентифікаційний номер суб'єкта (банку) __________________________
Назва уповноваженого банку і його юридична адреса ________________
__________________________________________________________________
Назва агента та його юридична адреса _____________________________
__________________________________________________________________
Адреса пункту обміну валюти ______________________________________
Номер пункту обміну валюти _______________________________________
Назва системи ____________________________________________________
Реєстраційний номер ______________________________________________
Зареєстрована ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер сертифіката (Свідоцтва) і дата занесення  до  Реєстру
комп'ютерних систем НБУ __________________________________________
Заводський номер комп'ютера ______________________________________
Заводський номер жорсткого диска _________________________________
Опломбовано ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Пароль державного податкового інспектора _________________________
Знята з реєстрації _______________________________________________
                            Додаток N 2
 
     Затверджую              Затверджую
(прізвище та посада керівника    (прізвище та посада керівника
місцевої державної податкової    банку)
інспекції)
       М.П.                 М.П.
 
Ідентифікаційний номер суб'єкта (банку) __________________________
Назва банку і його юридична адреса _______________________________
__________________________________________________________________
Юридичні реквізити пункту обміну _________________________________
 
               Журнал
        використання комп'ютерної системи
           у пункті обміну валюти
 
 
Розпочато: _______________________
Закінчено: _______________________
                           Додаток N 2.1
 
Ідентифікаційний номер суб'єкта (банку) __________________________
Назва уповноваженого банку та його юридична адреса _______________
__________________________________________________________________
Назва агента та його юридична адреса _____________________________
__________________________________________________________________
Адреса пункту обміну валюти ______________________________________
Номер пункту обміну валюти _______________________________________
Назва системи ____________________________________________________
Реєстраційний номер ______________________________________________
Зареєстрована ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер сертифіката (Свідоцтва) і  дата  занесення до Реєстру
комп'ютерних систем НБУ __________________________________________
Заводський номер комп'ютера ______________________________________
Заводський номер жорсткого диска ________________________________
Опломбовано ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Знята з реєстрації _______________________________________________
 
Примітка: для додатка N 2.1 у журналі використання КС для пунктів
     обміну валюти відводиться місце з 1 по 4 сторінки.
                           Додаток N 2.2
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|   Прізвище   |Повноваження (адмініс| Телефон | Примітки |
|         |тратор, касир, відпо-|      |      |
|         |відальний за сервісне|      |      |
|         |обслуговування)   |      |      |
|——————————————————|—————————————————————|———————————|———————————|
|    1     |     2     |  3   |   4   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Примітка: для додатка N 2.2 у журналі використання КС для пунктів
     обміну валюти відводиться місце з 5 по 8 сторінки.
                           Додаток N 2.3
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| Дата, час |  Прізвище |Установа|Документ на під- |Номер та |
|      |       |    |ставі якого здійс-|дата акта |
|      |       |    |нена перевірка  |перевірки |
|———————————|—————————————|————————|——————————————————|——————————|
|   1   |   2   |  3  |     4    |  5   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Примітка: для додатка N 2.3 у журналі використання КС для пунктів
     обміну валюти відводиться місце з 9 по 16 сторінки.
                           Додаток N 2.4
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Дата і час|Зовнішнє |Причина|Заходи щодо|Прізвище, під-|Примітки|
|виходу з |виявлення|відмови|ліквідації |пис працівника|    |
|ладу. Під-|несправ- |    |несправнос-|обслуговуючої |    |
|пис касира|ності  |    |ті     |організації  |    |
|——————————|—————————|———————|———————————|——————————————|————————|
|  1   |  2  |  3  |   4   |    5   |  6  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Графи 1, 2 заповнює касир, графи 3 - 6 заповнює працівник
обслуговуючої організації.
 
Примітка: для додатка N 2.4 у журналі використання КС для пунктів
     обміну валюти відводиться місце з 17 по 19 сторінки.
                           Додаток N 2.5
   Облік валютно-обмінних операцій у разі відмови обладнання.
   Облік валютно-обмінних операцій з  кожного  виду  валюти
ведеться у формах реєстрів, встановлених НБУ з реєстрацією номерів
виданих бланків суворої звітності.
 
Примітка: для додатка N 2.5 у журналі використання КС для пунктів
     обміну  валюти  відводиться  місце, починаючи з 20
     сторінки.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                    О.І.Шитря
 30 серпня 1996 року
 
 Перший заступник Голови Правління
 Національного банку України,
 Голова комісії з питань автоматизації
 технологічних процесів обміну іноземної
 валюти і сертифікації програмно-технічніх
 засобів автоматизації операцій обміну         В.О.Бондар
 29 серпня 1996 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка