Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Механізму поставки зерна на державні спиртові заводи та повернення бюджетної позички, наданої Міністерству сільського господарства і продовольства


 
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 49/212/139/90 від 09.07.96     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 липня 1996 р.
 vd960709 vn49/212/139/90       за N 367/1392
 
     Про затвердження Механізму поставки зерна  на
     державні спиртові заводи та повернення бюджетної
     позички,  наданої  Міністерству  сільського
          господарства і продовольства
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держхарчопрому
    N 31/143/107/56 ( z0219-97 ) від 25.04.97 )
 
   На виконання  постанов  Кабінету  Міністрів  України від
20.06.96 р. N 663 ( 663-96-п ) "Про заходи забезпечення державних
спиртових заводів сировиною" та від 29.06.96 р. N 694 ( 694-96-п )
"Про закупівлю непродовольчого зерна в державні ресурси у 1996
році" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Механізм поставок зерна на державні спиртові
заводи та повернення бюджетної позички, наданої Міністерству
сільського господарства і продовольства, що додається.
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства Семенюка В.К.,
заступника голови Державного комітету по харчовій промисловості
Жихарєва Ю.В., заступника Міністра фінансів - начальника Головного
управління  Державного  казначейства  України  Тентюка  В.П.,
заступника Міністра економіки Пошивайла В.К.
 
 Голова Державного комітету
 України по харчовій промисловості            Л.Сватков
 
 Міністр сільського господарства
 і продовольства України                 А.Хорішко
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                    М.Гончарук
 
 Міністр економіки України                В.Гуреєв
 
                      Затверджено
                 наказом Держхарчопрому  України,
                 Мінсільгосппроду України, Мінфіну
                 України та Мінекономіки України
                 від 09.07.96 р. N 49/212/139/90
   Механізм поставки зерна на державні спиртові заводи
   та повернення бюджетної позички, наданої Міністерству
       сільського господарства і продовольства
   Механізм розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 20 червня 1996 р. N 663 ( 663-96-п ) "Про заходи
забезпечення державних спиртових заводів сировиною" та від 29
червня 1996 р. N 694 ( 694-96-п ) "Про закупівлю непродовольчого
зерна в державні ресурси у 1996 році".
   1. Головхлібопродукт  Мінсільгосппроду  за  рознарядками
Держхарчопрому відвантажує на державні спиртові заводи зерно з
державних ресурсів, закуплене в рахунок бюджетної позички за
державним контрактом 1995 року та державним замовленням 1996 року.
   2. Головхлібопродукт Мінсільгосппроду поставляє непродовольче
зерно пшениці, кукурудзи, жита, придатне для переробки на спирт,
ячменю пивоварного та проса першого класу для виробництва солоду
за квартальними  графіками  Держхарчопрому,  погодженими  з
Головхлібопродуктом.
   3. Виробничі об'єднання "Елеваторзернопром"  на  підставі
нарядів Головхлібопродукту  здійснюють  прикріплення виділеного
зерна з державних ресурсів до  заготівельних  і  переробних
підприємств, які забезпечують відвантаження його на державні
спиртові заводи.
   4. Заготівельні і переробні підприємства виробничих об'єднань
"Елеваторзернопром" замовляють вагони під зерно і  визначають
вартість зерна з врахуванням витрат, пов'язаних з прийманням,
зберіганням і відвантаженням його державним спиртовим заводам.
   На відвантажену партію зерна складається акт передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці в п'яти примірниках згідно з
додатком. В акті визначається кількість та вартість зерна за
цінами закупівлі за державним контрактом 1995 року, з врахуванням
дооцінки, проведеної в установленому порядку, і за державним
замовленням 1996 року.
   Акт в  чотирьох  примірниках  поштою  на  замовлення
відправляється вантажоодержувачу - спиртовому  заводу.  П'ятий
примірник акта  залишається  на заготівельному та переробному
підприємстві.
   Спиртові заводи, які отримали зерно, в семиденний термін
оформляють акт передачі-прийому  заборгованості  по  бюджетній
позичці. Два примірники акта повертаються вантажовідправнику зерна
і один управлінню Державного казначейства України за  місцем
знаходження.
   У випадках відхилень щодо кількості і якості отриманого зерна
складається комерційний акт, а спори вирішуються відповідно до
чинного законодавства.
   5. Витрати,  пов'язані  з  прийманням,  зберіганням  та
відвантаженням зерна, відшкодовуються заготівельним і переробним
підприємствам одержувачами зерна - спиртовими заводами шляхом
попередньої оплати.
   6. Заготівельні та переробні підприємства складають реєстри в
двох примірниках з доданням примірників актів передачі-прийому
заборгованості по  бюджетній  позичці і надсилають виробничим
об'єднанням "Елеваторзернопром". На підставі одержаних документів
виробничі об'єднання складають зведені по області реєстри і з
доданням актів передачі-прийому надсилають до 20 числа наступного
місяця Головхлібопродукту.
   7. Спиртові заводи не пізніше 20 числа наступного місяця
подають концерну "Укрспирт" реєстр з актами і копії платіжних
доручень про погашення заборгованості по бюджетній позичці для
узагальнення і подання Держхарчопрому.
   8. На підставі отриманих від виробничих об'єднань реєстрів та
після звірки їх з концерном "Укрспирт" Головхлібопродукт передає
заборгованість по бюджетній позичці за актом  Держхарчопрому.
Реєстр актів  передачі  заборгованості  по  бюджетній позичці
Головхлібопродукт подає Мінсільгосппроду та Міністерству фінансів.
   9. Спиртові заводи, на  які надійшло зерно з державних
ресурсів, зобов'язані повертати до бюджету (розділ 38 параграф 7,
символ 94) суму бюджетної позички, прийнятої від заготівельних і
переробних підприємств ДАК "Хліб України", наступного дня після
реалізації спирту в розмірі 34,4 відсотки від виручки. ( Пункт 9
в редакції Наказу Держхарчопрому N 31/143/107/56 ( z0219-97 ) від
25.04.97 )
   10. Держхарчопром на підставі  вищезазначених  документів
звіряє з Головхлібопродуктом Мінсільгосппроду кількість одержаного
зерна з державних ресурсів та суму прийнятої заборгованості по
бюджетній позичці.
   11. Міністерство сільського господарства і продовольства,
Держхарчопром, Міністерство  фінансів  та  Головхлібопродукт
Мінсільгосппроду і концерн "Укрспирт" Держхарчопрому складають
угоду про  передачу зерна з державних ресурсів в кількості,
передбаченій рішенням Уряду, для переробки на спирт та передачу і
приймання суми  бюджетної  позички,  наданої заготівельним та
переробним підприємствам Головхлібопродукту Мінсільгосппроду на
закупівлю зазначеної кількості зерна в 1996 і наступних роках.
                     Додаток
              до Механізму поставки зерна на державні
              спиртові заводи та повернення бюджетної
              позички,   наданої   Міністерству
              сільського господарства і продовольства
              України
   Погоджено                 Погоджено
Управління (відділення)          Управління (відділення)
Державного казначейства          Державного казначейства
України, в Автономній          України, в Автономній
Республіці Крим              Республіці Крим
_______________________          _______________________
  області (районі)              області (районі)
"___" __________ 1996 р.          "___" __________ 1996 р.
             Акт N _________
    передачі-прийому заборгованості по бюджетній позичці
     при поставці зерна на державні спиртові заводи
   _______________________ виробниче об'єднання елеваторної і
зернопереробної промисловості (заготівельне підприємство) в особі
генерального директора ______________________, з одного боку, та
_________________________ спиртовий завод в  особі  директора
____________________ з другого боку, керуючись Механізмом поставки
зерна на державні спиртові заводи та повернення бюджетної позички,
наданої Міністерству сільського господарства  і  продовольства
України  провели  передачу-прийом заборгованості по бюджетній
позичці від _________________ виробничого об'єднання елеваторної і
зернопереробної промисловості (заготівельного підприємства) до
_________________________ спиртового заводу в сумі _______________
____________________ млн.крб.   на  поставлене _______________
_________________________ в кількості _______________ тонн.
(найменування продукції)
   Акт складено в 5-ти примірниках.
 
Бюджетну позичку у          Бюджетну позичку у
вищезазначеній сумі передав:     вищезазначеній сумі прийняв:
 
Генеральний директор         Директор ___________________
____________________________     спиртового заводу
виробничого об'єднання
елеваторної і зернопереробної
промисловості (заготівельного
підприємства)
 
"___" ___________ 1996 р.       "___" _____________ 1996 р.
    МП                    МП
 
Головний бухгалтер          Головний бухгалтер
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка