Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства охорони здоров"я України


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 275 від 05.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 вересня 1996 р.
 vd960905 vn275            за N 530/1555
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
      N 188 ( z0367-97 ) від 25.06.97 )
   Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної
   плати) працівників науково-дослідних установ і організацій
        Міністерства охорони здоров'я України
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 року N 565 ( 565-96-п ) "Про упорядкування умов
оплати  праці працівників окремих галузей  бюджетної сфери",
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Схеми посадових окладів керівних та наукових працівників
науково-дослідних установ  (організацій)  Міністерства  охорони
здоров'я України.
   1.2. Схеми  посадових  окладів  керівних  працівників
функціональних підрозділів науково-дослідних установ (організацій)
Міністерства охорони здоров'я України.
   1.3. Ставки  погодинної  оплати   праці   працівників
науково-дослідних установ  за  проведення навчальних занять з
аспірантами, здобувачами вченого  ступеня  кандидата  наук та
докторантами.
   2. Установити, що:
   2.1. Посадові оклади заступників керівників науково-дослідних
установ (організацій)  та  заступників  керівників структурних
підрозділів цих установ (організацій) встановлюються на  5-15
відсотків, головних бухгалтерів - 10-30 відсотків нижче посадового
окладу відповідного керівника.
   2.2. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
науково-дослідних установ (організацій), які мають почесні звання
України, колишнього  СРСР, країн  СНД  та Балтії, автономних
республік, підвищуються:
   "народний" - на 40 відсотків;
   "заслужений" - на 20 відсотків.
   За наявності двох або більше звань підвищення посадових
окладів (ставок) працівників  здійснюється  за  одним  (вищим
званням).
   2.3. Підвищуються посадові оклади (ставки заробітної плати)
за науковий  ступінь  (крім  посад  у  наукових  установах
(організаціях), для яких наявність наукового ступеня передбачена
кваліфікаційними вимогами):
   доктора наук - на 25 відсотків;
   кандидата наук - на 15 відсотків.
   Підвищення посадових окладів  (ставки  заробітної  плати)
працівникам бюджетних  установ (організацій) проводиться, якщо
діяльність працівників за профілем співпадає з наявним ступенем.
   3. Працівників    відділів:    науково-організаційного,
патентно-ліцензійного та    науково-технічної    інформації
науково-дослідних установ (організацій), які самостійно виконують
науково-дослідні роботи,  на період виконання цих робіт слід
відносити до числа науково-дослідних структурних підрозділів з
відповідною оплатою праці.
   4. У разі, коли встановлені для працівників відповідно до
цього наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі від
діючих посадових окладів  (ставок  заробітної  плати),  таким
працівникам на період роботи в установі (організації) на даній
посаді зберігається діючий розмір посадового  окладу  (ставки
заробітної плати).
   5. Посадові оклади спеціалістів, службовців та робітників
загальних для всіх бюджетних установ (організацій) визначаються
відповідно до схем посадових  окладів,  затверджених  наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 04.09.96 N 274.
   6. Посадові оклади працівників наукових підрозділів медичних
вищих навчальних  закладів  визначаються  відповідно  до схем
посадових окладів, затверджених Міністерством освіти України.
   7. Конкретні розміри посадових окладів керівників структурних
підрозділів, наукових працівників, спеціалістів, службовців та
робітників затверджуються  керівниками установ (організацій) з
урахуванням кваліфікаційних вимог  на  основі  атестації  або
тарифікації.
   8. Конкретні схеми посадових окладів в науково-дослідних
установах (організаціях), затверджені цим наказом, впроваджуються
з 1 червня 1996 року.
   9. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 1996 року N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної
плати працівників бюджетних установ і організацій" підвищити з
1 серпня 1996 року діючі тарифні ставки і посадові  оклади на
10,8 відсотка, працівників установ і організацій, діяльність яких
повністю, або частково фінансуються з бюджету.
 
 Перший заступник Міністра               А.М.Сердюк
 
 (Схеми посадових окладів відсутні в БД "Право")
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка