Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок використання коштів, зарахованих на окремі спеціальні рахунки юридичних осіб та інших суб"єктів господарювання


 
         ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ В
           УКРАЇНІ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ
               РІШЕННЯ
         від 16 вересня 1996 р. N 6/96
                Київ
 
 vn6/96 vd960916
      Про порядок використання коштів, зарахованих
       на окремі спеціальні рахунки юридичних
       осіб та інших суб'єктів господарювання
 
   На виконання Указу Президента України від 25 серпня 1996 р.
N 762 (762/96 ) "Про грошову реформу в Україні" Державна комісія
з проведення в Україні грошової реформи ВИРІШИЛА :
   1. Комісіям з проведення грошової реформи на місцях терміново
проаналізувати і протягом п'яти днів прийняти відповідне рішення
щодо використання коштів, зарахованих на окремі спеціальні рахунки
суб'єктів підприємницької діяльності. Про результати доповісти
обласним комісіям з проведення грошової реформи до 23 вересня 1996
року. Обласним комісіям  поінформувати  Державну  комісію  з
проведення в Україні грошової реформи до 25 вересня 1996 року.
   Обласним комісіям з проведення грошової реформи здійснювати
постійний контроль за роботою районних і міських комісій щодо
перерахування понадлімітних залишків кас, зарахованих на окремі
спеціальні рахунки.
   2. Установити, що комісії приймають рішення про зарахування
коштів на розрахункові рахунки підприємств, установ і організацій
з окремих спеціальних рахунків без застосування штрафних санкцій у
випадках згідно з додатком.
   3. Дозволити комісіям приймати рішення про зарахування на
розрахункові рахунки виручки, одержаної 31 серпня та 1 вересня
ц.р. торгівельними та іншими підприємствами, що надають платні
послуги населенню, яка з поважних причин не була здана до банків
протягом зазначеного терміну.
   4. Установам комерційних банків скласти переліки підприємств,
установ і організацій, які не заактували і не здали з 2 по 16
вересня ц.р. до банків  торгівельну  виручку  в  українських
карбованцях, і у триденний термін передати їх районним, міським
комісіям з проведення грошової реформи.
   5. Органам Головної  державної  податкової  адміністрації
забезпечити   перевірки  фінансово-господарської  діяльності
підприємств, установ і організацій, зазначених у пункті 4 цього
рішення, та в разі встановлення порушень застосовувати до них
санкції, передбачені чинним законодавством.
   6. Понадлімітні  залишки  кас  підприємств,  установ  і
організацій, зараховані на окремі спеціальні рахунки, що визнані
місцевою комісією правомірними, в той же день перераховуються на
розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання.
   Понадлімітні залишки   кас,   визнані   неправомірними,
зараховуються на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання
після сплати штрафу у визначеному чинним законодавством розмірі.
   7. Державним податковим адміністраціям:
   застосовувати до суб'єктів  господарювання,  що  порушили
правила ведення касових операцій, санкції згідно із статтею 1
Указу Президента України від 12 червня 1995 р. N 436 ( 436/95 )
"Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу готівки" у вигляді штрафу в двократному розмірі  сум
виявленої  понадлімітної готівки, який у безспірному порядку
стягується до державного бюджету;
   притягнути до адміністративної відповідальності, передбаченої
чинним законодавством, службових осіб підприємств, установ і
організацій, винних в утворенні понадлімітних залишків готівки в
касах.
 
   Прем'єр-міністр України,
   Голова Державної комісії             П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.67
                       Додаток
                       до рішення
                  Державної комісії з проведення
                   в Україні грошової реформи
                  від 16 вересня 1996 р. N 6/96
        Випадки, за якими не застосовуються
             штрафні санкції
 
   1. У разі коли заробітна плата і прирівняні до неї платежі
(допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші види допомоги,
стипендії тощо) зберігалися в касах підприємств,  установ  і
організацій не більше трьох робочих днів, а для колективних
сільськогосподарських підприємств та  підприємств  залізничного
транспорту - не більше п'яти робочих днів.
   2. Якщо готівкові кошти були отримані в банках на відрядження
та закупівлю сільськогосподарської продукції.
   3. Якщо на оплату праці використовувалися готівкові кошти з
виручки підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування
та побутового обслуговування, і зберігалися в касі не більше трьох
робочих днів, а для колективних сільськогосподарських підприємств
- не більше п'яти робочих днів.
   4. У разі коли суми були видані під звіт і повернуті в каси
підприємств, установ і організацій.
   5. Якщо заактовані залишки каси не були здані до банків в
установлений строк з технічних причин, що виникли у банківських
установах.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка