Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо прискорення структурної перебудови вугільної промисловості та поліпшення соціально-економічної ситуації у шахтарських регіонах


 
              ПОСТАНОВА
         від 12 вересня 1996 р. N 1105
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 280 ( 280-97-п ) від 28.03.97 ) 
    Про додаткові заходи щодо прискорення структурної
    перебудови вугільної промисловості та поліпшення
   соціально-економічної ситуації у шахтарських регіонах
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що прийняті Президентом
України та  Кабінетом  Міністрів  України  рішення  сприяють
стабілізації роботи вугільної промисловості, проте ситуація в
галузі залишається критичною.
   З метою  виправлення стану справ у вугільній галузі та
поліпшення соціально-економічної ситуації у шахтарських регіонах
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству   вугільної  промисловості,  керівникам
виробничих об'єднань і шахт невідкладно розробити і здійснити
комплекс  додаткових  заходів щодо мобілізації всіх можливих
резервів для збільшення обсягів видобутку вугілля і підвищення
продуктивності  праці,  приведення  чисельності  службовців і
робітників, передусім зайнятих на поверхні, у відповідність з
вимогами  і можливостями виробництва, недопущення перевищення
визначених фондів оплати праці, а також для підвищення рівня
виробничої, технологічної та виконавської дисципліни. Здійснювати
постійний контроль за формуванням собівартості видобутку вугілля і
за цільовим використанням фінансових ресурсів.
   2. Установити на вересень - грудень 1996 р. завдання на
закупівлю вугілля та вугільної продукції Міністерству енергетики
та електрифікації обсягом 11 млн. тонн, Міністерству промисловості
- 4,5 млн. тонн і Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям - 2 млн. тонн.
   Міністерству вугільної    промисловості    забезпечити
відвантаження вугілля і вугільної продукції у визначених обсягах.
   3. Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
промисловості,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки Крим,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям  на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31 липня 1996 р. N 470 ( 470-96-р ) визначити у
десятиденний термін обсяги власних коштів, які сплачуватимуться
відповідними підприємствами і паливопостачальними організаціями за
поставлені їм вугілля та вугільну продукцію, а також подати
комерційним банкам,  що  обслуговують  ці  підприємства,  та
Національному банку розрахунки потреби у кредитах на закупівлю
вугілля та вугільної продукції в межах зазначених обсягів.
   4. Міністерству вугільної промисловості з метою впорядкування
роботи, пов'язаної із забезпеченням першочергових потреб народного
господарства у вугіллі та вугільній продукції, та розрахунків за
них створити у місячний термін на базі вуглезбутових організацій
галузевий інформаційно-розрахунковий центр і ввести в дію в IV
кварталі 1996 р. автоматизовану систему контролю за поставками
вугілля і вугільної продукції та станом розрахунків.
   5. Міністерству фінансів спрямувати в необхідному обсязі
кошти, передбачені у Державному бюджеті України на поточний рік за
статтею "Видатки на реструктуризацію вугільної  галузі",  на
погашення заборгованості шахто- і вуглебудівним організаціям за
виконані роботи.
   6. Міністерству фінансів надати вугільним підприємствам у
вересні-жовтні 1996 р. кошти, необхідні для придбання устаткування
та матеріалів для заміни і підтримання в робочому стані 100
очисних вибоїв та 6 розрізів, що дасть змогу збільшити щодобовий
видобуток вугілля на 32 тис. тонн,  за  рахунок  видатків,
передбачених для цієї мети у Державному бюджеті України на 1996
рік.
   7. Міністерству вугільної промисловості разом з Міністерством
економіки,  Міністерством  фінансів,  іншими  заінтересованими
міністерствами та Донецькою обласною державною адміністрацією
детально проаналізувати стан справ, що склався на вугледобувних
підприємствах Центрального району Донбасу, та в десятиденний
термін подати Кабінетові Міністрів України  проект  програми
реструктуризації вугільних підприємств, передбачивши в ній заходи
щодо зниження соціальної напруженості у цьому регіоні.
   8. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
енергетики та електрифікації, Міністерству транспорту разом з
Міністерством  економіки  і  Міністерством фінансів терміново
переглянути механізм розрахунків за одержану продукцію, надані
послуги, нарахування штрафних санкцій та визначення їх розмірів.
   9. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
економіки, Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими
міністерствами, відомствами та Національним банком розробити в
десятиденний термін пропозиції щодо реструктуризації кредиторської
заборгованості підприємств вугільної промисловості.
   10. Міністерству  вугільної  промисловості,  Волинській,
Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівській обласним
державним  адміністраціям  забезпечити  належну підготовку до
закриття в 1996 - 1997 роках збиткових шахт згідно з визначеним
переліком.
   Міністерству вугільної промисловості, Міністерству фінансів,
Міністерству  економіки  разом  з  іншими  заінтересованими
міністерствами, відомствами, обласними державними адміністраціями
та  галузевими  профспілками  розробити в двотижневий термін
узгоджені графіки фінансування закриття збиткових шахт та заходи
щодо соціального захисту працівників, які вивільняються.
   11. Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
промисловості, Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям до 15 вересня 1996 р. забезпечити, під особисту
відповідальність керівників підприємств, погашення заборгованості
вугледобувним (вуглепереробним) підприємствам за отримані вугілля
та вугільну продукцію, а Міністерству фінансів - виділення коштів,
передбачених Державним бюджетом України на 1996 рік.
   12. Міністерству  вугільної  промисловості,  керівникам
виробничих об'єднань і шахт, під їх особисту відповідальність,
погасити,  заборгованість  у  виплаті  заробітної  плати  за
січень-травень 1996 р. і забезпечити в подальшому нормальний режим
виплат залежно від обсягів видобутку і реалізації вугілля та
вугільної продукції згідно з Галузевою тарифною угодою.
   13.  Міністерству  вугільної  промисловості  за участю
відповідних обласних державних адміністрацій провести в місячний
термін атестацію керівників виробничих об'єднань і шахт з метою
зміцнення керівництва підприємств в умовах структурної перебудови
галузі.
   14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В.В.
 
   Прем'єр-міністр України           П. ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 37
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка