Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції по експлуатації автоматичних камер схову самообслуговування на залізничних вокзалах та Правил користування автоматичними камерами схову самообслуговування


 
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 230 від 10.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 серпня 1996 р.
 vd960710 vn230            за N 419/1444
 
     Про затвердження Інструкції по експлуатації
     автоматичних камер схову самообслуговування на
     залізничних вокзалах та Правил користування
     автоматичними камерами схову самообслуговування
 
   З метою впорядкування експлуатації автоматичних камер схову
самообслуговування на залізничних вокзалах Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію по експлуатації автоматичних камер
схову самообслуговування на залізничних вокзалах, що додається.
   2. Затвердити Правила користування автоматичними камерами
схову самообслуговування ( z0420-96 ).
   3. Укрзалізниці  (Слободян А.В.) та керівникам залізниць
України забезпечити введення в дію та виконання вищевказаних
Інструкції та Правил на залізничних вокзалах.
   4. Не застосовувати на залізницях України Інструкцію по
експлуатації камер схову самообслуговування, затверджену МШС СРСР
22.07.89 N ЦЛ-4694.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра  -  Генерального  директора  Укрзалізниці
Л.Л.Железняка.
 
 Міністр                       І.П.Данькевич
                       Затверджено
                  наказом Міністерства транспорту
                  України від 10.07.96 р. N 230
              Інструкція
      по експлуатації автоматичних камер схову
      самообслуговування на залізничних вокзалах
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкція розроблена відповідно до Правил перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом, вимог
Паспорта завода-виробника.
   1.2. Автоматична камера схову самообслуговування (АКСС) - це
металева конструкція з дев'яти ізольованих самостійних комірок,
розташованих у три яруси. Кожна комірка має дверці, на яких
розміщені шифратор, механізм для прийняття жетону, замок.
   1.3. На залізничних станціях (вокзалах) автоматичні камери
схову самообслуговування надаються пасажирам для короткочасного
(протягом двох діб) зберігання ручної поклажі.
   На адміністрацію  станції  (вокзалу) покладається охорона
секцій автоматичних камер схову з речами та контроль за справністю
пристроїв комірки.
 
 2. Порядок технічного обслуговування та утримання автоматичних
         камер схову самообслуговування
   2.1. Всі комірки АКСС, що надійшли з заводу, підключають
потайною  проводкою  до  електричної  мережі,  заземлюють та
перевіряють комісією у складі працівників станції (вокзалу) та
дистанції сигналізації і зв'язку. Особлива увага звертається на
правильність роботи замикаючого пристрою, механізму для приймання
жетону та сигналізації. При необхідності виконується регулювання
їх роботи.
   У залежності  від  місцевих  умов обслуговування засобів
вокзальної автоматики, прийняті у експлуатацію  секції  АКСС
зараховуються  на  баланс  станції  (вокзалу),  дирекції  по
обслуговуванню  пасажирів,  відділку  залізниці  (державного
підприємства по перевезенню пасажирів та вантажів) чи дистанції
сигналізації і зв'язку.
   Секції АКСС  з несправними комірками до експлуатації не
приймаються. Адміністрація станції (вокзалу) організує  через
завод-виробник  їх  ремонт  чи  заміну.  При  заміні секцій
адміністрація станції (вокзалу) несе відповідальність за  їх
збереження до списання або вилучення.
   2.2. Прийняті у експлуатацію секції АКСС встановлюються у
місцях,  зручних  для  користування  пасажирами  та  нагляду
працівниками міліції з урахуванням дотримання санітарних  та
протипожежних норм і правил.
   Кількість секцій та місце їх  розташування  визначаються
комісією під головуванням начальника станції (вокзалу) за участю
представників дистанції сигналізації і зв'язку та співробітника
органів внутрішніх справ на транспорті.
   Перед встановленням секцій АКСС начальник станції (вокзалу),
відповідно до Правил обладнання електроустановок, організує роботу
по підведенню заземлення та  постачальної  напруги  потайною
проводкою,  а  також  забезпеченню  температурного  режиму
експлуатації.
   2.3. Технічне  обслуговування,  ремонт  та  забезпечення
безвідмовної роботи секцій АКСС покладається на працівників того
підрозділу, за яким закріплено штат електромеханіків, що їх
обслуговують.
   Поточне обслуговування АКСС має відповідати вимогам Паспорта
заводу-виробника.
   2.4. Виявивши несправність комірки АКСС, черговий по залу
(адміністратор) робить помітку у журналі технічного огляду та
ремонту (або у карточці комірки), де вказує дату, час, номер
комірки, вид несправності та прізвище посадової особи, якій
повідомлено про неї (додаток N 1). На несправні комірки чи
виключені секції АКСС вивішуються об'яви "Комірка виключена",
"Секція  виключена".  Комірка  блокується.  Після  усунення
несправностей, електромеханік у тому ж журналі помічає дату і час
ліквідації пошкодження, вказує фактичну несправність, ставить
підпис.
   2.5. Огляд, ремонт приладів та деталей, розміщених всередині
комірки, виконується тільки при вільному її положенні за графіком,
погодженим з начальником станції (вокзалу).
   2.6. Автоматичні  камери  схову повинні бути забезпечені
аварійним (резервним) електропостачанням. При відмові основного та
резервного електропостачання ручна поклажа, розміщена у комірках
АКСС,  видається  за  письмовою  заявою  пасажира  комісією,
затвердженою наказом начальника станції (вокзалу) в присутності
працівника міліції зі звіркою ідентичності заявленого шифру. При
цьому з пасажира не стягується плата за примусове відкриття
комірки.
  3. Порядок проведення розрахунків з пасажирами, інкасація
            виручки та звітність
   3.1. Реалізацію  жетонів  для  користування автоматичними
камерами схову самообслуговування проводить черговий по залу чи
інший призначений працівник станції (вокзалу) безпосередньо перед
входом до залу, де розміщені камери схову чи поблизу нього.
Розрахунки  з  пасажиром  за всі послуги, що надаються при
користуванні АКСС, виконуються з застосуванням касового апарату та
видачею чеку чи квитанції МД-4 (додаток N 2). Жетони на реалізацію
видаються під розписку.
   У кінці зміни виручені за реалізацію жетонів гроші черговий
по залу чи інший призначений працівник станції (вокзалу) здає у
касу станції по квитанції МД-4 або у місцеве відділення банку,
який обслуговує станцію (вокзал). Відповідальність за збереження
грошової виручки несе працівник, який реалізує жетони. Начальник
станції (вокзалу) повинен забезпечити охорону виручки до моменту
здачі її у касу чи банк.
   3.2. Місце зберігання ключів від жетонозбірників АКСС та
порядок їх видачі на інкасацію визначаються наказом начальника
станції (вокзалу).
   3.3. Жетони з АКСС вилучаються комісією у складі не менше
трьох осіб,  призначених  начальником  станції  (вокзалу)  з
періодичністю не менше ніж один раз за дві доби, а на малодіяльних
станціях не менше ніж один раз за п'ять діб, як правило, у денні
часи. Вилучені жетони підраховуються, про що складається акт
(додаток N 3).
   3.4. Для обліку використання комірок АКСС на станції ведеться
Книга обліку відкриття жетонозбірників та зайнятості комірок
більше двох діб (додаток N 4).
   4. Порядок видачі речей, які зберігались більше двох діб
   4.1. Вилучення ручної поклажі після закінчення 2-х добового
строку зберігання покладається на працівників станції (вокзалу) та
проводиться комісійно в присутності працівника міліції. Склад
комісії та графік вилучення ручної поклажі встановлюється наказом
начальника  станції  (вокзалу).  Копія наказу зберігається у
чергового по залу АКСС. Одній особі відкривати зайняті комірки
забороняється.
   4.2. Ключі для примусового відмикання комірок АКСС мають бути
пронумеровані. Кількість робочих і резервних комплектів ключів,
місце їх зберігання та порядок використовування визначається
наказом начальника станції (вокзалу).
   4.3. Знаходження речей у комірці АКСС понад встановлений
термін контролюється при відкритті жетонозбірника та вилученні
жетонів. Якщо жетон відсутній, а комірка зайнята, то у Книзі
зайнятості  комірок (додаток N 4) робиться помітка. Комірка
відмикається, у Книгу записується внутрішній шифр, найменування
речей, рід упаковки, кількість місць. Після цього внутрішній шифр
збивається.
   4.4. Вилучені речі передаються у загальну камеру схову або на
склад станції, де зберігаються протягом 30 діб. При передачі
складається акт у чотирьох примірниках з описом речей, який
підписується членами комісії та працівником міліції (додаток N 5).
   4.5. На великих станціях при достатній кількості вільних
комірок та повному задоволенні у них потреб пасажирів у комірку з
речами кладеться вкладиш, у якому вказується дата нарахування
додаткової плати за зберігання речей понад дві доби. Внутрішній
шифр після запису збивається, комірка замикається.
   4.6. На малодіяльних станціях після  закінчення  терміну
зберігання  речі  з  АКСС  передаються у загальне складське
приміщення.
   4.7. Вилучені речі видаються пасажиру за письмовою заявою
встановленого зразка (додаток N 6) після внесення плати за
зберігання більше 2 діб. Виняток робиться для пасажирів, які з
поважних причин (тривала хвороба, стихійне лихо), не змогли у
встановлений термін забрати свою ручну поклажу. Видача речей
проводиться без стягнення вартості вимушеного зберігання, якщо
пасажир пред'явить виправдальний документ.
   4.8. Виявлені у незабраній з АКСС ручній поклажі харчові
продукти  з ознаками псування, речі у антисанітарному стані
знищуються. Про це складається акт загальної форми  у  3-х
примірниках,  який підписується комісією. Акт зберігається у
чергового по залу АКСС чи іншого призначеного працівника.
   4.9. Якщо у речах знайдені документи, за якими можливо
встановити місце проживання, власнику надсилається повідомлення
про необхідність забрати речі.
   Речі видаються при особистій явці чи пересилаються багажем за
вказаною адресою відповідно до Правил перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України.
   При пересилці речей за межі України присутність власника
обов'язкова для митного оформлення та оплати за перевезення.
   4.10. Після 30 діб зберігання незабрані речі, при умові, що
всі заходи щодо розшуку їх власника були прийняті, за письмовою
згодою пасажирської служби залізниці пересилаються на склад по
реалізації вантажів. До речей додається два примірники акта з
описом. Один примірник акта пересилається у пасажирську службу
залізниці, один залишається у справах станції (вокзалу). Склад
реалізації у 10-денний термін повідомляє станцію (вокзал) та
пасажирську службу залізниці про отримання речей відповідно до
опису та кількості місць.
   Продукти харчування, якість яких не підтверджена відповідними
документами, реалізації не підлягають і знищуються у встановленому
порядку, про що складається акт.
   Знайдені у речах документи (паспорти, посвідчення, дипломи та
інше) передаються по списку органам внутрішніх справ на транспорті
(станції, відділку). Цінні папери (облігації, сертифікати та
інше), грошові знаки здаються з супроводжуючими  описами  у
відділення банку, який обслуговує станцію (вокзал).
   4.11. Пасажири, які не можуть з поважних причин забрати свої
речі у встановлений термін, повинні письмово повідомити про це
адміністрацію станції (вокзалу) до закінчення 30-добового строку
зберігання ручної поклажі на складі.
   5. Порядок примусового відмикання комірок за письмовою
             заявою пасажира
   5.1. Якщо пасажир забув набраний шифр чи номер комірки,
примусове  відмикання  її,  розшук та видача ручної поклажі
проводиться за письмовою заявою (додаток N 6). За примусове
відмикання  комірки  з  пасажира стягується додаткова плата.
Дозволяється відкривати не більше двох комірок, вказаних пасажиром
(при умові, якщо пасажир займав одну комірку). Подальший розшук
речей пасажира проводиться комісією при перевірці дотримання
пасажирами встановленого строку зберігання речей у комірках АКСС
(пункт 4.1.). Порядок термінового розшуку речей встановлюється
начальником станції (вокзалу).
   5.2. Заява на примусове відмикання комірки АКСС нумерується
та реєструється у Книзі обліку (додаток N 7). Заяви та Книги
обліку зберігаються на станції два роки.
   5.3. Речі видаються пасажиру під розписку відповідно до
Правил перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним
транспортом України.
         6. Порядок розгляду претензій
   6.1. При пропажі речей з комірки АКСС пасажир подає письмову
заяву, яка реєструється у Книзі обліку заяв пасажирів на розшук
ручної поклажі (додаток N 8). У заяві пасажир вказує: опис речей з
зазначенням упаковки та кількості місць, номер комірки, набраний
шифр,  чи  користувались  коміркою повторно, у який час це
відбувалось, кількість опущених жетонів при замиканні дверцят, чи
переконався пасажир у тому, що комірка замкнена.
   Після надходження заяви про втрату речей, комісійно,  у
присутності  пасажира  та  працівника  міліції  перевіряється
справність дії замикаючого пристрою та технічного стану комірки.
Склад комісії встановлюється начальником станції (вокзалу), з
обов'язковим включенням до неї електромеханіка. Головою комісії
призначається особа з адміністрації станції (вокзалу).
   На малодіяльних станціях комірка, з якої пропали  речі,
примусово замикається до прибуття електромеханіка.
   Для перевірки роботи замикаючого пристрою електромеханіку під
розписку видаються жетони. Після закінчення перевірки жетони
здаються касиру, про що робиться відповідний запис в журналі
технічного огляду і ремонту.
   Про результати перевірки технічного стану комірки складається
акт в 4-х примірниках (додаток N 9). Акт підписується членами
комісії, працівником міліції та пасажиром. Один примірник акта
передається у відділ транспортної міліції станції для прийняття
заходів щодо розшуку речей, другий видається  під  розписку
пасажиру, третій - в дистанцію сигналізації та зв'язку, четвертий
залишається в справах станції (вокзалу).
   6.2. Всі питання та претензії, які виникають у процесі
користуванням автоматичними камерами схову самообслуговування,
розглядаються адміністрацією станції (вокзалу) негайно, а при
необхідності розшуку речей, переданих на склад, протягом 3-х діб.
   6.3. Претензії розглядаються відповідно до Правил перевезення
пасажирів, багажу та  вантажобагажу  залізничним  транспортом
України.
   6.4. Розмір збитків визначається з урахуванням зносу речей.
   6.5. Претензії про втрату речей при технічно справному стані
замикаючого пристрою комірок, підтвердженому комісійним оглядом,
не задовольняються.
   6.6. Претензії про відшкодування вартості речей, переданих на
реалізацію та реалізованих на момент звернення пасажира, не
задовольняються.
   7. Адміністрація станції (вокзалу) повинна забезпечити:
   а) систематичний  контроль  за  використанням  комірок
автоматичних камер схову самообслуговування і надходженням коштів
від їх експлуатації, суворий облік обігу жетонів;
   б) проведення розрахунків з пасажирами  з  застосуванням
електронно-касових апаратів або з обов'язковою видачею квитанції
МД-4;
   в) справну роботу всіх пристроїв комірок АКСС та їх належний
санітарний і технічний стан (прибирання, вентиляцію, періодичну
дезинфекцію);
   г) своєчасне виділення комірок для планового  проведення
профілактичних робіт;
   д) надання пасажирам інформації про Правила користування
АКСС;
   е) виділення приміщень під майстерню технічному персоналу по
обслуговуванню та ремонту секцій АКСС та засобів автоматизації;
   ж) експлуатацію систем освітлення залів, де розміщені АКСС,
освітлення самих комірок, мереж живлення та заземлення АКСС;
   з) оформлення камер схову світловими чи іншими покажчиками,
які добре видно на відстані. До відома пасажирів вивішуються
Правила   користування   автоматичними   камерами   схову
самообслуговування  та  ціни  на  послуги, що надаються при
користуванні АКСС. При необхідності Правила доповнюються плакатами
та об'явами.
                       Додаток N 1
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
               Журнал
      технічного огляду та ремонту автоматичних
         камер схову самообслуговування
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N|Дата|Час|Номер|Нес-  |Передано|Дата|Час|Фактична |П.І.П.|Під-|
| |  |  |ко- |прав- |П.І.П. |  |  |причина |посада|пис |
| |  |  |мірки|ність |посада |  |  |несправн.|   |  |
|—|————|———|—————|———————|————————|————|———|—————————|——————|————|
|1| 2 | 3 | 4 | 5  |  6  | 7 | 8 |  9  | 10  | 11 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                       Додаток N 2
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
 
Емблема Укрзалізниці
    Квитанція               Корінець квитанції
    Квитанция               Корешок квитанции
   А N 000000                А N 000000
 
Ст.                Ст.
Ст. ____________________________ Ст. ____________________________
 
Видана              Видана
Выдана _________________________ Выдана _________________________
    (найменування платника/      (найменування платника/
    наименование плательщика)     наименование плательщика)
 ——————————————————————————————  —————————————————————————————— 
|   Назва послуг  | Сума | |   Назва послуг  | Сума |
|  Наименование услуг | Сумма | |  Наименование услуг | Сумма |
|——————————————————————|———————| |——————————————————————|———————|
|1. ___________________|_______| |1. ___________________|_______|
|2. ___________________|_______| |2. ___________________|_______|
|3. ___________________|_______| |3. ___________________|_______|
 ——————————————————————————————  —————————————————————————————— 
 
Сплачено готівкою         Сплачено готівкою
Уплачено наличными _____________ Уплачено наличными _____________
________________________________ ________________________________
 (сума прописом/сумма прописью)  (сума прописом/сумма прописью)
На сплату прийнято чек      На сплату прийнято чек
В уплату принят чек N __________ В уплату принят чек N __________
         Касир               Касир
"__" ______ 19__ Кассир ________ "__" ______ 19__ Кассир ________
            (підпис/             (підпис/
            подпись)             подпись)
 
Квитанцію отримав, сплачену суму Квитанцію отримав, сплачену суму
підтверджую.           підтверджую.
Квитанцию получил, уплаченную   Квитанцию получил, уплаченную
сумму подтверждаю.        сумму подтверждаю.
 
Підпис платника          Підпис платника
Подпись плательщика ___________  Подпись плательщика ____________
 
Місцеві прибутки         Місцеві прибутки
Местные доходы          Местные доходы
 
        Емблема Укрзалізниці        МД4-3
             Талон квитанції
             Талон квитанции
              А N 000000
         Ст.
         Ст. ____________________________
         Видана
         Выдана _________________________
            (найменування платника/
            наименование плательщика)
         —————————————————————————————— 
         |   Назва послуг  | Сума |
         |  Наименование услуг | Сумма |
         |——————————————————————|———————|
         |1. ___________________|_______|
         |2. ___________________|_______|
         |3. ___________________|_______|
         —————————————————————————————— 
         Сплачено готівкою
         Уплачено наличными _____________
         ________________________________
         (сума прописом/сумма прописью)
         На сплату прийнято чек
         В уплату принят чек N __________
                 Касир
         "__" ______ 19__ Кассир ________
                    (підпис/
                    подпись)
         Квитанцію отримав, сплачену суму
         підтверджую.
         Квитанцию получил, уплаченную
         сумму подтверждаю.
         Підпис платника
         Подпись плательщика ___________
         Місцеві прибутки
         Местные доходы
                       Додаток N 3
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
                Акт
 
"____" ____________ 19__ р.   станція (вокзал) _________________
 
   Комісією в складі: касира-зборщика _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
складений цей акт в тому, що з ___________________________ час. до
_________ час. вилучались жетони з камер схову самообслуговування.
   При підрахунках виявилось ___________________ жетонів
__________________________________________________________________
              (прописом)
   Підписи: касир-зборщик ______________________________________
     Члени комісії: __________________________________________
            __________________________________________
            __________________________________________
                       Додаток N 4
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
               Книга
   обліку відкриття жетонозбірників та зайнятості комірок
      автоматичних камер схову самообслуговування
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Дата  |Номер |Дата ви- |Термін оп-|Відмітка про|Найменування |
|пере- |комірки|лучення |лачуваного|відкриття  |речей, рід  |
|вірки |    |жетонів |зберігання|комірки (да-|упаковки кіль-|
|    |    |     |(дата)  |та, шифр)  |кість місць  |
|———————|———————|—————————|——————————|————————————|——————————————|
|  1  |  2  |  3  |  4   |   5   |    6   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                 Продовження таблиці
 ——————————————————————————————————————————————————— 
|Відмітка про пе- |Речі вида-|Отримано за зберігання|
|редачу речей в  |ні, дата, |——————————————————————|
|загальну камеру |N квитан- |Число  |сума (крб.) |
|схову, N комори |ції МД-4 |діб   |       |
|—————————————————|——————————|————————|—————————————|
|    7    |   8  |  9  |   10   |
 ——————————————————————————————————————————————————— 
                       Додаток N 5
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
              Акт N ______
 
"____" ____________ 19__ р.     станція _____________________
   Ми, які нижче підписалися, комісія в складі:
   працівник вокзалу (станції) _________________________________
   електромеханік по ремонту АКСС ______________________________
   в присутності працівника міліції_____________________________
   діючи відповідно до Інструкції, склали цей акт в тому, що
   нами проведено примусове відкриття комірки N ________________
   для вилучення  ручної поклажі в  зв'язку з закінченням
   встановленого терміну зберігання.
   Опис вилучених речей: _______________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Підписи членів комісії: _____________________________________
               _____________________________________
               _____________________________________
               _____________________________________
   Речі передані до ____________________________________________
   Речі прийняв: _______________________________________________
                       Додаток N 6
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
 
   Начальнику вокзалу ст. ______________________________________
   _____________________________ залізниці
   від гр: прізвище ____________________ ім'я __________________
   по батькові _________________________________________________
   Адреса м/проживання _________________________________________
   _____________________________________________________________
   Паспорт серії __________ N _________________
   де і ким виданий ____________________________________________
   _____________________________________________________________
   Дата видачі "___" _________________ 19__ р.
               Заява
   Прошу видати вкладені мною речі _____________________________
                    (число, місяць, рік, час)
   _______________________ в комірку N _________________________
   Шифр від комірки (загублено, не набрано) ____________________
   Рід упаковки ________________________________________________
            (валіза, мішок, чемодан, сітка і т.д.)
   _____________________________________________________________
   Опис речей __________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Дата                        Підпис
          Речі видав
          Речі одержав
                       Додаток N 7
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
               Книга
     обліку заяв на примусове відкриття комірок АКСС
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N | Дата |   П.І.П.  |Номер  |Причина |Одержано |Підпис |
|п/п|    |        |комірки,|відкриття|(сума)  |    |
|  |    |        |шифр  |комірки |     |    |
|———|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|———————|
| 1 |  2  |    3   |  4  |  5  |  6   |  7 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                       Додаток N 8
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
               Книга
     обліку заяв пасажирів на розшук ручної поклажі
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Дата| П.І.П. |Номер |Дата і час|Рід упаков-|Причина|Резуль|
|п/п|  |     |комір-|зайняття |ки, кіль- |розшуку|тат  |
|  |  |     |ки  |комірки  |кість місць|    |   |
|———|————|——————————|——————|——————————|———————————|———————|——————|
| 1 | 2 |   3  | 4  |  5   |   6   |  7  |  8 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                       Додаток N 9
                   до Інструкції по експлуатації
                   автоматичних  камер  схову
                   самообслуговування     на
                   залізничних вокзалах
              Акт N _____
           "____" _____________ 19__ р.
   Ми, які нижче підписалися, комісія в складі:
працівник вокзалу (станції) ______________________________________
електромеханік по ремонту АКСС ___________________________________
в присутності працівника міліції _________________________________
та пасажира _________________________________, діючи відповідно до
даної Інструкції, склали цей акт в тому, що нами перевірена
справність дії замикаючого пристрою та технічний стан комірки N
___________________, в якій згідно із заявою пасажира не виявилось
вкладених ним речей.
              Встановлено:
 
1. Дата і час вкладання речей в комірку __________________________
2. Дата і час відкриття комірки для вилучення речей ______________
3. Шифр, набраний з внутрішньої сторони __________________________
         з зовнішньої сторони ___________________________
4. Чи користувався коміркою пасажир повторно,
  в які години            ___________________________
                    ___________________________
                    ___________________________
5. Наявність пошкоджень комірки __________________________________
6. Справність замикаючих пристроїв _______________________________
                  _______________________________
                  _______________________________
7. Кількість жетонів в жетонозбірнику ____________________________
8. Справність звукової сигналізації ______________________________
   Підписи членів комісії: _____________________________________
               _____________________________________
               _____________________________________
               _____________________________________
   Пасажир:        _____________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка