Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення 900-річчя Любецького з"їзду князів Київської Русі


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 2 серпня 1996 р. N 482-р
                Київ
      Про відзначення 900-річчя Любецького з'їзду
           князів Київської Русі
 
   Утворити Організаційний комітет з  відзначення  900-річчя
Любецького з'їзду князів Київської Русі, яке минає влітку 1997
року, у складі згідно з додатком.
   Ювілейному комітетові розробити і здійснити заходи  щодо
відзначення 900-річчя Любецького з'їзду князів Київської Русі.
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 28
                    Додаток
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 2 серпня 1996 р. N 482-р
           ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
     з відзначення 900-річчя Любецького з'їзду князів
             Київської Русі
   ТОЛОЧКО        -  віце-президент  Національної
Петро Петрович         академії наук,  голова Укра-
                їнського товариства  охорони
                пам'яток історії та культури,
                голова Оргкомітету
   СМОЛІЙ        -  директор Інституту історії Ук-
Валерій Андрійович       раїни Національної  академії
                наук, заступник голови Оргко-
                мітету
   БУРЬЯНОВА       -  директор   культурологічного
Марина Іванівна        центру Українського товариства
                охорони пам'яток  історії та
                культури
   ДРОНЬ         -  народний депутат України (за
Анатолій Андрійович      згодою)
   ЗАЇКА         -  помічник генерального директо-
Людмила Олексіївна       ра Чорнобильської   атомної
                електростанції,   начальник
                культурно-інформаційного цент-
                ру ЧАЕС
   КОВАЛЕНКО       -  професор Чернігівського місь-
Володимир Петрович       квиконкому
   НОВОХАТЬКО      -  заступник Міністра культури і
Леонід Михайлович       мистецтв
   ОЛІЙНИК        -  голова Українського   фонду
Борис Ілліч          культури, голова Комісії Вер-
                ховної Ради України у закор-
                донних справах і зв'язках з
                СНД (за згодою)
   ПАРАШИН        -  генеральний директор  Чорно-
Сергій Костянтинович      бильської атомної електростан-
                ції
   ТРОНЬКО        -  голова Всеукраїнської  спілки
Петро Тимофійович       краєзнавців
   УДОВИЧЕНКО      -  голова Славутинського міськви-
Володимир Петрович       конкому Київської області
   ФІНОГЕНОВ       -  голова Ріпкинської райдержад-
Михайло Петрович        міністрації Чернігівської об-
                ласті
 
     Міністр
 Кабінету Міністрів України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка