Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про звіт про виконання Державного бюджету
            України за 1994 рік
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Роботу Уряду України по виконанню Державного бюджету
України за 1994 рік ( 3898-12 ) визнати незадовільною.
   2. Доповідну записку Генеральної прокуратури України від
17 травня 1996 року "Про результати перевірки додержання Закону
України "Про Державний бюджет України на 1994 рік" взяти до
відома.
   3. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для перевірки разом з Генеральною прокуратурою України порушень
законів України про Державний бюджет України на 1994 рік і
Державний бюджет України на 1995 рік ( 126/95-ВР ) та визначення
посадових осіб, винних у невиконанні зазначених законів.
   4. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України для перевірки порушень законів України про Державний
бюджет України на 1994 рік і Державний бюджет України на 1995 рік
(додається).
   5. Тимчасовій слідчій комісії в жовтні 1996 року доповісти
Верховній Раді України про наслідки перевірки порушень Закону
України "Про Державний бюджет України на 1994 рік".
   6. З метою запобігання в подальшому порушень у виконанні
Державного бюджету України зобов'язати Кабінет Міністрів України
разом з Генеральною прокуратурою України розробити і до 1 вересня
1996 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо
правового механізму, який би передбачав відповідальність членів
Уряду та інших посадових осіб, винних у порушенні бюджетної
дисципліни.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 10 липня 1996 року
     N 293/96-ВР
 
               СКЛАД
    Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
    для перевірки порушень законів України про Державний
   бюджет України на 1994 рік і Державний бюджет України
              на 1995 рік
 
 
 ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ       - заступник Голови Комісії з пи-
 Володимир Семенович       тань бюджету (голова Комісії)
 
 БУЗДУГАН           - Голова Комісії з питань соціаль-
 Юрій Олексійович        ної політики та праці
 
 ВІТРЕНКО           - голова підкомісії Комісії з пи-
 Наталія Михайлівна       тань економічної політики та уп-
                 равління народним господарством
 
 КОВТУНЕЦЬ           - член Комісії з питань бюджету
 Володимир Віталійович
 
 НЕМИРОВСЬКИЙ         - секретар Комісії з питань фінан-
 Володимир Лукич         сів і банківської діяльності
 
 ОРОБЕЦЬ            - член Комісії з питань  палив-
 Юрій Миколайович        но-енергетичного   комплексу,
                 транспорту і зв'язку
 
 САХАНЬ            - голова підкомісії Комісії з пи-
 Іван Якович           тань бюджету
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка