Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план рахунків


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
    Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
               Л И С Т
 
 N 12-116/867 від 03.07.96
   м.Київ
 
 vd960703 vn12-116/867
                 Кримському  республіканському,
                 обласним       управлінням
                 Національного банку України
                 Промінвестбанку
                 Банку "Україна" АК
                 Укрсоцбанку
                 Ощадбанку
                 Комерційним банкам
                 Асоціації українських банків
                 ОПЕРУ НБУ
                 Центру міждержавних розрахунків
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Центральному сховищу
 
   ( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
    N 177 ( v0177500-97 ) від 02.06.97 )
   
            Про план рахунків
 
   У зв'язку з прийняттям Положення про міжбанківські розрахунки
в Україні від 03.04.96 р. N 357 ( v0357500-96 ), Тимчасового
порядку формування комерційними банками фонду страхування вкладів
фізичних осіб ( v0125500-96 ), з інших причин, в План рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( v_801500-96 ) вводяться
слідуючі рахунки:
   В розділ XI "Кредитні та розрахункові операції підприємств,
організацій та громадян" вводиться рахунок N 349 "Державний митний
комітет України" - пасивний.
   В розділі XVIII "Розрахунки з банками" змінюється назва
рахунка N 815 "Накопичувальний рахунок для проведення розрахунків
під час припинення діяльності банку та для забезпечення позову
шляхом накладання арешту на грошові кошти банку".
   В розділі XXI "Дебітори і кредитори" вводиться рахунок N 911
"Розрахунки банків за доміцильованими векселями" - пасивний.
   Призначення рахунка: облік коштів, що призначені для оплати
доміцильованих або  авальованих  банком  векселів.  Операція
доміциляції передбачає прийняття банком коштів від векселедавця
простих векселів або платника (акцептанта) переказних векселів і
їх оплату при настанні терміну погашення векселів за рахунок
прийнятих коштів.
   За кредитом рахунка проводяться суми, що перераховуються
платником у відповідності з договором доміциляції векселів.
   За дебетом рахунка проводяться суми сплачені банком  по
доміцильованих  векселях,  суми,  що  повертаються банком на
розрахункові рахунки платників по непред'явлених векселях після
закінчення терміну для пред'явлення векселів для оплати.
   В аналітичному обліку ведуться окремі рахунки в розрізі
платників.
           Позабалансові рахунки:
   В розділі  IV  "Документи  за розрахунковими операціями"
вводиться рахунок N 9923 "Нараховані відсотки по новобудовах за
період будівництва".
   Призначення рахунка: облік сум відстрочених відсотків за
кредитами по новобудовах за рахунок бюджетних коштів.
   За прибутком рахунка проводяться суми нарахованих відсотків
за кредитами по новобудовах за період будівництва.
   За видатком рахунка проводиться списання суми нарахованих
відсотків після закінчення будівництва.
   Аналітичний облік  ведеться   за   кожним   суб'єктом
підприємницької діяльності.
   В розділі X "Цінні папери" вводяться рахунки:
   N 9981 "Облігації державних позик, що  заблоковані  для
створення  резерву  для компенсації вкладів фізичних осіб у
Національному банку України".
   Відкривається на балансі установ НБУ.
   Призначення рахунка:  облік  облігацій  державних  позик,
заблокованих  для створення резерву для компенсації  вкладів
фізичних осіб.
   За прибутком  рахунка  відображається номінальна вартість
облігацій державних позик, заблокованих для створення резерву для
компенсації вкладів фізичних осіб.
   За видатком  рахунка  відображається  вартість  погашених
облігацій  державних  позик, або розблокованих у зв'язку із
зменшенням суми вкладів фізичних осіб.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки в розрізі
держателів облігацій.
   Рахунок  N 9988  "Облік  у комерційних банках облігацій
державних позик, що заблоковані для створення  резерву  для
компенсації вкладів фізичних осіб".
   Рахунок відкривається в балансі установ комерційних банків.
   Призначення рахунка:  облік  облігацій  державних  позик
заблокованих для створення резерву для  компенсації  вкладів
фізичних осіб у комерційних банках.
   За прибутком рахунка відображається  номінальна  вартість
облігацій державних позик, заблокованих для створення резерву для
компенсації вкладів фізичних осіб.
   За видатком  рахунка  відображається  номінальна вартість
облігацій державних позик по мірі їх погашення, або розблокування
у зв'язку із зменшенням суми вкладів фізичних осіб.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за строками
погашення цінних паперів.
 
 Головний бухгалтер -
 директор департаменту                  П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка