Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комітет із Державних премій України імені Тараса Шевченка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про Комітет із Державних премій України
           імені Тараса Шевченка
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 1228/99 від 27.09.99 )
   З метою сприяння дальшому розвиткові національної культури,
піднесення ролі Державної премії України імені Тараса Шевченка
п о с т а н о в л я ю:
   1. Підпорядкувати Комітет по Державних преміях України імені
Т.Шевченка при  Кабінеті  Міністрів  України  (  182-92-п  )
Президентові  України  і надалі іменувати його Комітетом із
Державних премій України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет).
   ( Стаття 2  втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1228/99 від 27.09.99 ) 2. Затвердити персональний склад Комітету
(додається).
   3. Комітету подати у місячний строк проекти Положення про
Комітет із Державних премій України імені Тараса Шевченка та
Положення про Державні премії України імені Тараса Шевченка.
   4. Кабінету Міністрів України привести свої  рішення  у
відповідність з цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 вересня 1996 року
     N 781/96
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 2 вересня 1996 року N 781/96
   ( Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 1228/99 від 27.09.99 ) 
               СКЛАД
        Комітету із Державних премій України
           імені Тараса Шевченка
 
             Голова Комітету
   ЯВОРІВСЬКИЙ       - письменник, лауреат  Державної
Володимир Олександрович    премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1984 року
           Члени президії Комітету
   ВАНТУХ         - художній керівник ансамблю танцю
Мирослав Михайлович      України імені П.Вірського, на-
                родний артист України, лауреат
                Державної премії України імені
                Тараса Шевченка 1993 року
   ДЗЮБА          - літературознавець, академік НАН
Іван Михайлович        України, лауреат Державної пре-
                мії України імені Тараса Шевчен-
                ка 1991 року
   ІЛЛЄНКО         - кінорежисер, лауреат  Державної
Юрій Герасимович        премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1991 року
   КОТОРОВИЧ        - скрипаль, народний артист Украї-
Богодар Антонович       ни, лауреат  Державної  премії
                України імені  Тараса Шевченка
                1985 року
   ЛІДЕР          - художник театру, народний худож-
Данило Данилович        ник України, лауреат Державної
                премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1993 року
   МІРОШНИЧЕНКО      - співачка, народна артистка Укра-
Євгенія Семенівна       їни, лауреат  Державної премії
                України імені  Тараса Шевченка
                1972 року
   РЄЗНІКОВИЧ       - режисер, художній керівник - ди-
Михайло Ієрухимович      ректор Національного академічного
                театру російської драми імені Лесі
                Українки, лауреат Державної пре-
                мії України імені Тараса Шевчен-
                ка 1983 року
   СТАДНИЧЕНКО       - публіцист, заслужений журналіст
Володимир Якович        України, лауреат Державної пре-
                мії України імені Тараса Шевчен-
                ка 1982 року, вчений секретар
                Комітету
             Члени Комітету
   АВДІЄВСЬКИЙ       - художній керівник - директор Ук-
Анатолій Тимофійович      раїнського народного хору імені
                Григорія Верьовки, народний ар-
                тист України, лауреат Державної
                премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1968 року
   БАСИСТЮК        - співачка, народна артистка Укра-
Ольга Іванівна         їни, лауреат Державної  премії
                України імені Тараса  Шевченка
                1987 року
   БІЙМА          - кінорежисер, лауреат  Державної
Олег Іванович         премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1996 року
   ВІНГРАНОВСЬКИЙ     - поет, лауреат Державної премії
Микола Степанович       України імені Тараса  Шевченка
                1984 року
   ГУЦАЛ          - художній керівник  -  директор
Віктор Омелянович       Державного оркестру   народних
                інструментів України,  народний
                артист України, лауреат Держав-
                ної премії України імені Тараса
                Шевченка 1992 року
   ДИЧКО          - композитор, народна артистка Ук-
Людмила Василівна       раїни, лауреат Державної премії
                України імені Тараса  Шевченка
                1989 року
   ЖУЛИНСЬКИЙ       - літературознавець, академік На-
Микола Григорович       ціональної академії наук Украї-
                ни, директор Інституту літерату-
                ри НАН України, лауреат  Дер-
                жавної премії України імені Та-
                раса Шевченка 1992 року
   ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ      - письменник, лауреат  Державної
Павло Архипович        премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1974 року
   ЗАКЛУННА        - актриса, народна артистка Украї-
Валерія Гаврилівна       ни, лауреат Державної премії Ук-
                раїни імені Тараса Шевченка 1975
                року
   МАЩЕНКО         - кінорежисер, генеральний дирек-
Микола Павлович        тор Національної кіностудії ху-
                дожніх фільмів імені О.П.Довжен-
                ка, лауреат Державної  премії
                України імені Тараса Шевченка
                1982 року
   МИСЬКО         - скульптор, народний художник Ук-
Еммануїл Петрович       раїни, ректор Львівської акаде-
                мії мистецтв, лауреат Державної
                премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1972 року
   СТОРОЖЕНКО       - живописець і  графік,  лауреат
Микола Андрійович       Державної премії України імені
                Тараса Шевченка 1988 року
   СТРИГУН         - художній керівник - головний ре-
Федір Миколайович       жисер Львівського   державного
                академічного українського драма-
                тичного театру імені М.Занько-
                вецької, народний артист Украї-
                ни, лауреат Державної премії Ук-
                раїни імені Тараса Шевченка 1978
                року
   СТУПКА         - актор, народний артист України,
Богдан Сільвестрович      лауреат Державної премії України
                імені Тараса Шевченка 1993 року
   СУРЖИНА         - актриса, народна артистка Украї-
Нонна Андріївна        ни, лауреат Державної премії Ук-
                раїни імені Тараса Шевченка 1978
                року
   СУХЕНКО         - професор Української  академії
Віктор Васильович       мистецтв, заслужений діяч мис-
                тецтв України, лауреат Державної
                премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1984 року
   ТАЯКІНА         - балерина, народна артистка Укра-
Тетяна Олексіївна       їни, лауреат Державної  премії
                України імені  Тараса Шевченка
                1986 року
   ШЕВЧУК         - письменник, лауреат  Державної
Валерій Олександрович     премії України імені Тараса Шев-
                ченка 1988 року
   ЯКУТОВИЧ        - графік, народний художник Украї-
Георгій В'ячеславович     ни, лауреат Державної премії Ук-
                раїни імені Тараса Шевченка 1983
                року.
 
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка