Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 270/187 від 02.09.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 вересня 1996 р.
 vd960902 vn270/187          за N 509/1534
 
    Про затвердження Порядку проведення розрахунків за
        зерно, що закуповується у населення
 
   На виконання п.11 постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна до
державних та регіональних ресурсів" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у населення (додається).
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра сільського господарства і продовольства Семенюка В.К. та
заступника міністра фінансів - начальника Головного управління
Державного казначейства України Тентюка В.П.
 
 Міністр сільського           Перший заступник міністра
 господарства і продовольства      фінансів України
 України
 
 А.І.Хорішко               М.О.Гончарук
                     Затверджено
               наказом  Міністерства  сільського
               господарства і продовольства України
               та  Міністерства фінансів України
               2 вересня 1996 року N 270/187
      Порядок проведення розрахунків за зерно, що
          закуповується у населення
   На виконання п.11 постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна до
державних  та  регіональних ресурсів" Міністерство сільського
господарства і продовольства України та Міністерство фінансів
України встановлюють такий порядок проведення розрахунків за
зерно, що закуповується у населення.
   1. Продовольче зерно від населення приймається безпосередньо
заготівельними  підприємствами  або через сільськогосподарські
підприємства, в яких отримано натуроплату. Приймання зерна та
розрахунки з населенням готівкою проводять підприємства, якщо це
передбачено їх статутами.
   2. На кожну партію зерна, прийнятого від фізичної особи (далі
здавальник), заготівельним підприємством виписується аналіз-ордер
за  ф.М-З  або  прибуткова накладна та оформляється договір
купівлі-продажу в двох примірниках, з яких перший - залишається у
заготівельного підприємства, а другий з відміткою про прийняте
зерно видається здавальнику.
   Зерно, яке отримане працівниками в рахунок натуральної оплати
за  їх  письмовою  згодою  поставляється  централізовано
сільськогосподарським підприємством, в якому отримано натуроплату,
на заготівельне. При цьому до товарно-транспортної накладної
ф.N 1-СГ додається реєстр здавальників продовольчого зерна, що
закуповується у населення за готівку, за формою згідно з додатком
N 1. Реєстр підписується керівником та головним бухгалтером і
скріплюється печаткою.
   На прийняте від сільськогосподарського підприємства зерно
заготівельним підприємством на підставі відомості виписується
приймальна квитанція за ф.N ПК-9 із заповненням показників про
кількість, якість та вартість прийнятого зерна  на  кожного
здавальника.  Отримані  сільськогосподарським  підприємством
квитанції видаються здавальникам зерна.
   3. Розрахунки за прийняте зерно від населення проводяться з
урахуванням його якості, виходячи з рівня середньозважених цін, що
складаються на біржових торгах України за спотовими контрактами з
початку року на момент оплати, встановленого Порядком визначення
середньозважених цін на зерно за результатами біржових торгів в
Україні за спотовими контрактами, затвердженого наказом Мінфіну
України  та Мінсільгосппроду України від 29.03.96 р. N 54/98
( z0175-96 ) із змінами і доповненнями, затвердженими  наказом
Мінфіну України та Мінсільгосппроду  України  від 09.08.96 р.
N 165/247  ( z0476-96 ) і занесених  до  державного  реєстру
10.04.96 р.  за N 175/1200  та 23.08.96 р. за N 476/1501, за
вирахуванням податку на добавлену вартість.
   Оплата зерна, прийнятого від населення,  проводиться  за
рахунок бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна за державним
замовленням в 1996 році. Оплата за сушіння та очищення проводиться
за рахунок здавальника.
   4. На  підставі  поданих  заготівельними  підприємствами
очікуваних  обсягів закупівель зерна у населення за готівку
відділення Державного казначейства України в районі з отриманих
коштів для проведення остаточних розрахунків створюють резерв для
розрахунків з населенням.
   5. Відділення Державного казначейства України в районі на
підставі реєстра приймальних квитанцій, які подаються щотижня
заготівельним  підприємством,  протягом  2-х банківських днів
перераховує   кошти    на   бюджетний   рахунок   N 120
сільськогосподарського  або  заготівельного  підприємства,  з
використанням їх тільки для розрахунків з населенням готівкою.
Останні проводять в триденний термін розрахунки з населенням
відповідно до Порядку ведення касових операцій у  народному
господарстві України ( v0228500-95 ), затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 02.02.95 р. N 21.
   6. За бажанням здавальника кошти за здане ним зерно можуть
бути перераховані відділенням Державного казначейства України в
районі на його особовий рахунок в установі банку.
   7. На наступний день після встановленого у пункті 5 цього
Порядку  строку для розрахунків з населенням заготівельні і
сільськогосподарські підприємства подають оперативну інформацію
про розрахунки з населенням за формою згідно з додатком N 2.
   8. Щомісячно до 10 числа місяця наступного за  звітним
відділення Державного казначейства України в районі разом із
заготівельними підприємствами складають акти  передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці, відповідно до пункту 4.10
Порядку надання і повернення бюджетної  позички  на закупівлю
продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за державним
замовленням 1996  року,  затвердженого  наказом  Мінфіну  та
Мінсільгосппроду 11.04.96 р. N 72/113 ( z0265-96 ) і занесеного до
державного реєстру 04.06.96 р. за N 265/1290.
   9. У  разі  нецільового  використання  бюджетних коштів,
отриманих для  розрахунків  з  населенням  за  готівку,  до
заготівельних  сільськогосподарських підприємств застосовуються
санкції, передбачені статтею 10 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ).
   10. Зерно, закуплене у населення за  рахунок  бюджетної
позички, зараховується у виконання державного замовлення в цілому
по району, області.
   11. Порядок  закупівлі зерна у населення за готівку за
регіональним замовленням визначається Урядом Автономної Республіки
Крим,  обласними  та  Севастопольською  міською  державними
адміністраціями.
                        Додаток N 1
_____________________________      до  Порядку  проведення
(назва сільськогосподарського      розрахунків за зерно, що
підприємства)              закуповується у населення
               Реєстр
 здавальників продовольчого зерна __________________________,що
                     (назва культури)
  закуповується у населення за готівку до державних ресурсів
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |NN|Прізвище, ім'я|Паспортні дані (серія,  |Домашня|Фізична ва-|
 |п/|та по батькові|номер, ким і коли видано)|адреса |га зерна  |
 |п |       |             |    |(кг)    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |  Разом                           |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
NN ______________________    NN ______________________________
  (товарно-транспортних      (марка і номер автотранспорта)
  накладних)
 
 Керівник
 
 Головний бухгалтер
 
 М.П.
 "___" ____________ 1996 року
                         Додаток N 2
 ____________________________      до  Порядку  проведення
 (Назва товаровиробника,         розрахунків за зерно, що
 заготівельного підприємства)      закуповується у населення
              Інформація
   про розрахунки з населенням за здане зерно до державних
      ресурсів за станом на "___" ________ 1996 рік
 
 
1. Кількість прийнятого зерна в заліковій
  вазі                   (тонн) _______________
2. Ватість зерна              (тис.гривень) ________
3. Отримано коштів на рахунок N 120     (тис.гривень) ________
4. Використано коштів            (тис.гривень) ________
5. Залишок на рахунку N 120         (тис.гривень)*________
_______________
   * Пояснити причини невикористання коштів для розрахунків з
населенням
 
 Керівник
 
 Головний бухгалтер
 
 М.П.
 "___" ___________ 1996 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка