Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення зміни до Указу Президента України від 21 березня 1995 року N 248


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 182/99 від 17.02.99 )
     Про внесення зміни до Указу Президента України
         від 21 березня 1995 року N 248
 
   На зміну статті 2 Указу Президента України від 21 березня
1995 року N 248 ( 248/95 ) "Про Комісію з питань аграрної та
земельної реформи  при Президентові України" затвердити новий
персональний склад Комісії (додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 вересня 1996 року
     N 889/96
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 27 вересня 1996 року N 889/96
               СКЛАД
     Комісії з питань аграрної та земельної реформи
           при Президентові України
 
   ЗУБЕЦЬ         - віце-Прем'єр-міністр  України,
Михайло Васильович       голова Комісії
   ХОРІШКО         - Міністр сільського господарства
Анатолій Ілліч         і продовольства України, заступ-
                ник голови Комісії
   ГЛАДІЙ         - завідуючий Відділом з питань аг-
Михайло Васильович       ропромислового комплексу і про-
                довольства Кабінету  Міністрів
                України, заступник голови Комі-
                сії
   ШЕПА          - Радник Президента України з пи-
Василь Васильович       тань агропромислової  політики,
                заступник голови Комісії
   БОРОВИК         - голова Всеукраїнської ради ко-
Олександр Григорович      лективних сільськогосподарських
                підприємств, народний  депутат
                України (за згодою)
   ВАЩУК          - член Комісії Верховної Ради Ук-
Катерина Тимофіївна      раїни у закордонних справах і
                зв'язках з СНД (за згодою)
   ВИШИВАНЮК        - голова правління Спілки селян,
Михайло Васильович       с. Турка Коломийського району
                Івано-Франківської області
   ГОНЧАРУК        - Голова Державного комітету Укра-
Володимир Якович        їни з питань садівництва, виног-
                радарства та виноробної промис-
                ловості
   ГОНЧАРУК        - перший заступник Міністра фінан-
Михайло Олексійович      сів України
   ГУБАРЄВ         - перший заступник Голови Держав-
Володимир Сергійович      ного комітету України по земель-
                них ресурсах
   ДАНИЛЕНКО        - Голова Комісії Верховної  Ради
Анатолій Степанович      України з питань агропромислово-
                го комплексу, земельних ресурсів
                та соціального розвитку села (за
                згодою)
   КАРАСИК         - голова Херсонської обласної дер-
Юрій Михайлович        жавної адміністрації
   КІРЕЄВ         - заступник Голови Правління Наці-
Олександр Іванович       онального банку України
   КОВТЮХ         - заступник Голови Фонду державно-
Віталій Микитович       го майна України
   КРАВЕЦЬ         - голова правління Республікансь-
Віктор Михайлович       кого акціонерного  комерційного
                агропромислового банку "Україна"
   КРАВЧУК         - заступник Міністра  машинобуду-
Володимир Іванович       вання,  військово-промислового
                комплексу і конверсії України -
                директор Державного департаменту
                тракторного і   сільськогоспо-
                дарського машинобудування
   НОВАКОВСЬКИЙ      - директор Інституту  землеустрою
Леонід Якович         Української академії  аграрних
                наук 
   ПОШИВАЙЛО        - заступник Міністра   економіки
Валентин Костянтинович     України
   САБЛУК         - директор Інституту аграрної еко-
Петро Трохимович        номіки Української академії аг-
                рарних наук
   САМОПЛАВСЬКИЙ      - Міністр лісового  господарства
Валерій Іванович        України
   СВАТКОВ         - Голова Державного комітету Укра-
Леонід Борисович        їни по харчовій промисловості
   СИТНИК         - перший віце-президент Українсь-
Віктор Петрович        кої академії аграрних наук
   СТИЧИНСЬКИЙ       - заступник Міністра юстиції Укра-
Броніслав Станіславович    їни
   ХОРЄВ          - Голова Державного комітету Укра-
Віктор Максимович       їни по водному господарству
   ШВЕДЕНКО        - Міністр рибного господарства Ук-
Микола Миколайович       раїни
   ШЕВЧУК         - перший заступник Міністра охоро-
Василь Якович         ни навколишнього природного се-
                редовища та ядерної безпеки Ук-
                раїни
   ШКАРБАН         - голова Асоціації фермерів Украї-
Микола Іванович        ни
   ШМІДТ          - заступник завідуючого Відділом з
Роман Михайлович        питань агропромислового комплек-
                су і продовольства Кабінету Мі-
                ністрів України, відповідальний
                секретар Комісії.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка