Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності і оформлення розрахунків векселями


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 червня 1996 р. N 703
                Київ
        Про деякі заходи щодо вдосконалення
       договірних взаємовідносин та проведення
       заліку взаємної заборгованості суб'єктів
    підприємницької діяльності і оформлення розрахунків
              векселями
 
   З метою  активізації  проведення розрахунків в народному
господарстві та вдосконалення механізму подальшого застосування у
господарському обороті  векселів  Кабінет Міністрів України і
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Рекомендувати  підприємствам, установам і  організаціям
незалежно від форм власності, включаючи бюджетні:
   провести до 1 серпня 1996 р. перегляд умов договорів, у тому
числі бартерних, з резидентами на поставлену продукцію (виконані
роботи, надані послуги)  для  зменшення  сум зобов'язань за
домовленістю сторін. Зменшення сум зобов'язань за договорами у
кредиторів відображається  в  обліку  зменшенням суми доходів
( фінансових результатів ), а у боржників - збільшенням;
   періодично проводити перегляд умов договорів з урахуванням
інфляційних процесів та впливу цінового фактора і дотриманням
зазначених вимог.
   Міністерству фінансів, Міністерству економіки  за  участю
Національного банку  та  інших міністерств і відомств надати
методичну допомогу та забезпечити широке роз'яснення мети цього
заходу і методів його проведення.
   2. Провести  на  беземісійній  основі  залік  взаємної
заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності всіх  форм
власності станом на 1 серпня 1996 р. з оформленням в установленому
порядку не погашеної за заліком заборгованості векселями  на
користь кредиторів із терміном платежу не більш як 90 днів з дня
складення кожного векселя з можливістю здійснення дисконту за цими
векселями.
   Національному банку  розробити  і  затвердити  методику
проведення заліку   взаємної   заборгованості   суб'єктів
підприємницької діяльності і до 30 липня 1996 р. довести до відома
міністерств, відомств і комерційних банків умови  і  терміни
проведення заліку та оформлення векселями не погашеної за заліком
заборгованості.
   Міністерствам і відомствам поінформувати у дводенний термін
підприємства і організації, що належать до сфери їх управління,
про зазначені умови і терміни.
   3. Установити,  що  бюджетні  установи  можуть  погашати
кредиторську заборгованість векселями Державного казначейства у
порядку, визначеному Міністерством фінансів.
   4. Протест у неплатежі векселя, випущеного відповідно до цієї
постанови,може бути вчинений протягом 15 днів з дня, що настає за
днем, в який такий вексель підлягає оплаті.
 
   Прем'єр-міністр України     Голова Правління
                 Національного банку України
     П.ЛАЗАРЕНКО          В.ЮЩЕНКО
 
    Інд. 67
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка