Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок передачі державного майна


 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1996 р. N 678
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1482 ( 1482-98-п ) від 21.09.98 )
    
       Про порядок передачі державного майна
 
   З метою  удосконалення порядку передачі державного майна
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про порядок передачі  державного
майна, що додається.
   2. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 "Про порядок передачі
підприємств, об'єднань, організацій, установ, будинків і споруд"
( 285-80-п ) (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст.43).
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 26 червня 1996 року N 678
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок передачі державного майна
   1. Це Положення визначає порядок передачі державного майна
із загальнодержавної власності у власність Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, районів у
містах Києві та Севастополі,  міст,  селищ,  сіл  (далі  -
адміністративно-територіальні одиниці) та навпаки, із власності
одних адміністративно-територіальних одиниць у власність інших
адміністративно-територіальних одиниць,  із  сфери  управління
міністерств, відомств, інших  центральних  органів  державної
виконавчої влади, об'єднань підприємств, яким делеговано функції
з управління майном підприємств і організацій, заснованих на
загальнодержавній власності (далі - центральні органи державної
виконавчої влади), до сфери управління інших центральних органів
державної виконавчої влади та в інших випадках.
   Дія Положення не поширюється на об'єкти житлового фонду,
соціально-культурного та побутового призначення, які  належать
підприємствам, заснованим  на  загальнодержавній власності, що
передаються в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1995 р. N 891 ( 891-95-п ), та на об'єкти
капітального будівництва, які передаються в експлуатацію після
завершення їх будівництва.
   2. Предметом передачі згідно з цим Положенням можуть бути:
   а) цілісні  майнові  комплекси  підприємств,  установ,
організацій або їх структурних підрозділів (далі - підприємства);
   б) об'єкти незавершеного будівництва;
   в) окремі  інвентарні об'єкти, що належать підприємствам
(будівлі, споруди, машини, устаткування, інші облікові одиниці
основних засобів).
   3. Передача майна провадиться:
   а) із   загальнодержавної   власності   у   власність
адміністративно-територіальних одиниць та навпаки - на підставі
рішень Кабінету Міністрів України;
   б) із власності одних адміністративно-територіальних одиниць
у власність інших адміністративно-територіальних одиниць - на
підставі  рішень органів, уповноважених розпоряджатися майном
відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
   в) із сфери управління одних центральних органів державної
виконавчої влади до сфери управління інших центральних органів
державної виконавчої влади:
   підприємств, у тому числі незавершених будівництвом, - на
підставі рішень Кабінету Міністрів України;
   іншого майна, зазначеного у підпунктах "б" і "в" пункту 2
цього Положення, - на підставі рішень цих органів за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном;
   г) від самоврядних організацій (Національна академія наук,
інші аналогічні організації), яким передано  в  користування
державне майно, до сфери управління центральних органів державної
виконавчої влади - на підставі рішень самоврядної організації та
Кабінету Міністрів України, якщо інше не випливає із законодавчих
актів та актів Президента України, якими встановлено спеціальний
режим використання цього майна;
 
   д) від одних підприємств іншим підприємствам, що належать до
сфери управління одних і тих же центральних органів державної
виконавчої влади, - на підставі рішень цих органів.
   4. Передача майна повинна бути погоджена з:
   відповідними центральними  органами  державної  виконавчої
влади, органами,   уповноваженими   розпоряджатися   майном
адміністративно-територіальних одиниць, - у разі передачі майна у
випадках, передбачених у підпункті "а"  та  абзаці  другому
підпункту "в" пункту 3 цього Положення;
   орендодавцями майна - у разі передачі орендованого державного
майна;
   комісіями з проведення приватизації об'єктів незавершеного
будівництва - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва,
з поданням комісіям техніко-економічного обгрунтування стосовно
завершення будівництва;
   органами приватизації - у разі передачі майна підприємств,
щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
   підприємствами - у разі передачі закріпленого за ними майна;
   трудовими колективами підприємств - у разі передачі об'єктів
житлового фонду, соціально-культурного та побутового призначення,
споруджених за рахунок коштів підприємств.
   5. У разі якщо для передачі майна необхідно прийняття рішення
Кабінету Міністрів України, узгоджені ініціаторами такої передачі
(органами державної виконавчої влади, об'єднаннями підприємств,
яким делеговано функції з управління  майном  підприємств  і
організацій, заснованих на загальнодержавній власності, органами
Автономної Республіки  Крим  та  місцевого  самоврядування,
уповноваженими розпоряджатися майном, що перебуває у власності
Автономної Республіки Крим та комунальній власності, самоврядними
організаціями), пропозиції подаються до Мінекономіки.
   У пропозиціях зазначається:
   у разі передачі підприємства - його найменування (назва та
вид), місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з
управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації)
підприємства, у разі прийняття рішення про його приватизацію
(корпоратизацію), на поточний момент;
   у разі передачі закріпленого за підприємством майна - назва
майна, його місцезнаходження (для будівель і споруд), найменування
підприємства, його  місцезнаходження,  найменування органу, що
здійснює функції з управління майном підприємства.
   До пропозицій щодо передачі майна у власність (із власності)
районів, районів у містах Києві та Севастополі, міст, селищ, сіл
додаються висновки відповідної обласної, міської у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації стосовно доцільності такої
передачі.
   Мінекономіки на підставі внесених із дотриманням вимог цього
Положення пропозицій готує і подає за погодженням з Мінфіном та
Фондом державного майна проекти відповідних  рішень  Кабінету
Міністрів України.
   6. Передача підприємств провадиться разом з усіма їх активами
і пасивами, лімітами, фондами, планами фінансово-господарської
діяльності тощо, а об'єктів незавершеного будівництва - також з
проектно-кошторисною документацією  і   оформляється   актом
приймання-передачі, який  підписується  уповноваженими  особами
сторін.
   Органи, до сфери  управління  яких  передано  майно,  в
двотижневий термін  з  дня підписання акта приймання-передачі
зобов'язані повідомити про  таку  передачу  органи  державної
статистики, податкові та фінансові органи, а стосовно об'єктів,
передача яких провадилася на підставі рішень Кабінету Міністрів
України, - також Мінекономіки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка