Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні напрями бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетна резолюція)


              П О С Т А Н О В А
            ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про основні напрями бюджетної політики на 1997 рік
             (Бюджетна резолюція)
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 38, ст. 178 )
   Виходячи з аналізу економічного стану країни, на підставі
прогнозних макропоказників розвитку економіки України на 1997 рік
та враховуючи, що бюджет є основним інструментом економічної
політики держави, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Головними напрямами бюджетної політики на  1997  рік
вважати:
   забезпечення фінансовими  ресурсами  соціального  захисту
населення і функціонування соціально-культурної сфери виходячи з
необхідності надання гарантованого державою рівня  соціальних
послуг та соціального захисту з урахуванням затвердженої величини
вартості межі малозабезпеченості та першочергового фінансування
виплат пенсій та допомог найменш захищеним верствам населення;
   сприяння процесу збалансованої макроекономічної стабілізації,
подоланню  інфляційних  процесів  та  структурній  перебудові
економіки;
   здійснення податкової  політики  в  напрямі  стимулювання
підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів  та
послуг усіх форм власності та зменшення податкового тиску на них;
   продовження реформування системи взаємовідносин між бюджетами
різних рівнів у напрямі забезпечення самостійності  місцевих
бюджетів;
   оптимізацію рівня  бюджетного  дефіциту  та  розширення
неемісійних джерел його фінансування, вишукання додаткових джерел
доходів бюджету.
   Встановити граничний  рівень   перерозподілу   валового
внутрішнього продукту через доходну частину бюджету в розмірі не
більш як 46 відсотків з урахуванням фондів цільового призначення.
   Встановити, що проект Державного бюджету України на 1997 рік
розглядається Верховною Радою України після розгляду нею основних
параметрів економічного і соціального розвитку України на 1997
рік.
   Забезпечити затвердження   структури   нової  бюджетної
класифікації до 15 липня 1996 року, що дасть змогу застосувати її
при складанні проекту Державного бюджету України на 1997 рік.
   2. З метою сприяння процесу збалансованої макроекономічної
стабілізації та структурної перебудови економіки:
   загальний розмір дефіциту бюджету скоротити до 5 відсотків
валового внутрішнього продукту. Розширити використання неемісійних
джерел фінансування дефіциту бюджету, в тому числі за рахунок
зовнішніх джерел фінансування та збільшення ринку державних цінних
паперів.  Здійснювати  своєчасне  обслуговування  внутрішнього
державного боргу, що виник у результаті випуску державних цінних
паперів для покриття дефіциту бюджету;
   передати Головному управлінню Державного казначейства України
до 1 січня 1997 року фінансування всіх видатків Державного бюджету
України і здійснювати їх з суворим дотриманням Закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік;
   передбачити бюджетні ресурси на фінансування невідкладних
пріоритетних програм для забезпечення структурної  перебудови
галузей   економіки,   насамперед   агропромислового   і
паливно-енергетичного комплексів та актуальних науково-технічних
програм;
   бюджетні видатки на фінансування капітального будівництва
передбачити з урахуванням  пріоритетності  галузей  народного
господарства та необхідності залучення на ці цілі власних коштів
підприємств, коштів населення, іноземних інвестицій та інших
небюджетних джерел.
   3. З  метою  поліпшення  фінансового  стану підприємств,
подолання платіжної кризи та подальшого вдосконалення податкової
політики:
   Кабінету Міністрів України у 1996 році завершити роботу з
розробки проекту Податкового кодексу України;
   здійснювати податкову політику в напрямі створення умов для
сприяння виробничому процесу, підвищенню конкурентоспроможності
продукції вітчизняних виробників та необхідності збалансування
бюджету;
   розширити перелік  підакцизних  товарів,  що споживаються
переважно заможними громадянами;
   суттєво скоротити кількість пільг щодо сплати податку на
добавлену вартість, мита тощо;
   передбачити у проекті Державного бюджету України на 1997 рік
кошти на державну підтримку вугільної промисловості;
   Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1996 року внести
пропозиції щодо розширення переліку місцевих податків і зборів, що
можуть запроваджуватись органами місцевого самоврядування, а також
розширення їх повноважень щодо встановлення цих податків і зборів;
   впровадити на початок 1997 року податки на нерухоме майно
громадян та основні фонди підприємств усіх форм власності, що
здаються ними в оренду;
   посилити контроль за повнотою сплати податків та виконанням
доходної частини бюджету шляхом підвищення відповідальності за
стан розрахунків з бюджетом Голови Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, голів обласних державних адміністрацій, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників
центральних  органів  виконавчої  влади,  Головної  державної
податкової  інспекції України, державних податкових інспекцій
Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у
містах, інших органів виконавчої влади;
   Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 1996 року підготувати
і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств", який би передбачав удосконалення порядку віднесення
витрат на собівартість продукції;
   здійснити заходи щодо подолання тінезації економіки;
   удосконалити порядок зміни цін і тарифів на електроенергію,
вугілля, газ, залізничні перевезення.
   4. Видаткову частину бюджету сформувати виходячи  з таких
положень:
   сконцентрувати фінансові ресурси на здійсненні заходів щодо
соціального захисту населення та утримання соціально-культурних
закладів з урахуванням заходів щодо економії бюджетних коштів
шляхом удосконалення мережі, форм і методів їх фінансування,
включаючи  розвиток  страхових  засад фінансування пенсійного
забезпечення та медичного обслуговування, а також на здійсненні
компенсаційних виплат по знецінених грошових заощадженнях громадян
в установах Ощадного банку України, враховуючи категорії громадян
за віком;
   видатки на оборону визначити з урахуванням намічених заходів
щодо реформування та розвитку Збройних Сил України, передбачивши
їх розмір на рівні питомої ваги у загальних видатках бюджету на
1996 рік та  передбачити  скорочення  витрат  на  утримання
правоохоронних органів шляхом удосконалення їх структури;
   видатки на утримання органів виконавчої влади  визначити
виходячи з намічуваних заходів щодо  їх  скорочення  шляхом
удосконалення  структури,  чіткого визначення і розподілу їх
функцій, підвищення ефективності діяльності  та  престижності
державної служби;
   передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет на
1997 рік кошти для погашення заборгованості за 1996 рік.
   5. Кабінету Міністрів України:
   підготувати до 15 вересня  1996  року  пропозиції  щодо
вдосконалення  взаємовідносин  між  центральними та місцевими
органами влади з метою поліпшення  функціонування  бюджетної
системи, маючи на увазі збільшення питомої ваги місцевих бюджетів;
   передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет
України на 1997 рік можливість приведення ставок податків та
платежів, що визначаються у фіксованих сумах, у відповідність з
темпами інфляції;
   до 1 вересня 1996 року подати Верховній Раді України проект
Закону про Державне казначейство України та до 1 січня 1997 року
завершити формування системи Державного казначейства України.
   6. Запропонувати Президенту України в межах своїх повноважень
вирішити  питання  щодо  поновлення  системи  підпорядкування
Міністерству фінансів України фінансових  органів  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і підвищення
їх відповідальності за виконання бюджету, а також передбачити, що
керівники  місцевих  фінансових органів є заступниками голів
відповідно обласної, Київської та  Севастопольської  міської,
районної державних адміністрацій та голів виконавчих органів
місцевих рад.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 3 липня 1996 року
     N 260/96-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка