Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форми відкріпних посвідчень, актів про передачу територіальним, дільничним виборчим комісіям бланків відкріпних посвідчень та про погашення бланків відкріпних посвідчень при організації проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виб...

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.12.2004 N 1291
 
      Про форми відкріпних посвідчень, актів про
      передачу територіальним, дільничним виборчим
     комісіям бланків відкріпних посвідчень та про
      погашення бланків відкріпних посвідчень при
     організації проведення повторного голосування
    26 грудня 2004 року на виборах Президента України
 
 
   Відповідно до пункту 11 частини другої статті 25, частини
другої статті 33, частин шостої, сьомої статті 75 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), частин другої, п'ятої
статті 4 Закону України "Про особливості застосування Закону
України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні
26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ), постанов Центральної виборчої
комісії від 3 серпня 2004 року N 308 ( v0308359-04 ) "Про Порядок
виготовлення  відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною
виборчою комісією від підприємства-виготовлювача та  передачі
територіальним  виборчим комісіям і Роз'яснення щодо порядку
передачі бланків відкріпних  посвідчень  дільничним  виборчим
комісіям", від 4 грудня 2004 року N 1273 ( v1273359-04 ) "Про
призначення повторного голосування з виборів Президента України
26 грудня 2004 року" та керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 9
статті 18 Закону України "Про  Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Постанову  Центральної виборчої комісії від 3 серпня
2004 року N 308 ( v0308359-04 ) "Про Порядок  виготовлення
відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією
від підприємства-виготовлювача та передачі територіальним виборчим
комісіям і Роз'яснення щодо порядку передачі бланків відкріпних
посвідчень дільничним виборчим комісіям" застосувати в частині, що
не суперечить цій постанові Центральної виборчої комісії.
 
   2. Встановити форми:
 
   відкріпних посвідчень  для  дня  повторного  голосування
26 грудня 2004 року на виборах Президента України (додатки 1, 2)
( va291359-04 );
 
   актів про передачу територіальній виборчій комісії бланків
відкріпних  посвідчень  (додаток 3), про передачу дільничним
виборчим комісіям бланків відкріпних посвідчень (додатки 4, 5),
про приймання дільничною виборчою комісією закордонної виборчої
дільниці бланків відкріпних посвідчень (додаток 6)  та  про
погашення бланків відкріпних посвідчень (додатки 7, 8) для дня
повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента
України.
 
   3. Заступнику  Голови  Центральної  виборчої  комісії
Ставнійчук М.І. забезпечити централізоване виготовлення відкріпних
посвідчень у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців,
внесених до списків виборців.
 
   4. Цю постанову видати кандидатам на пост Президента України
та надіслати територіальним виборчим комісіям з виборів Президента
України для ознайомлення та доведення до відома  дільничних
виборчих комісій.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
             ( va291359-04 )
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
             ( va291359-04 )
 
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
      про передачу територіальній виборчій комісії
         бланків відкріпних посвідчень
 
 
   Центральна виборча комісія передала, а територіальна виборча
комісія територіального виборчого округу N ___ отримала бланки
відкріпних посвідчень у кількості ________________________________
__________________________________________________________________
         (кількість цифрами та прописом)
 
від N ___ до N ___ включно.
 
 
     Представник
 Центральної виборчої комісії
 
  ___________________      ________  ____________________
     (посада)        (підпис)  (прізвище, ініціали)
  ___________________
 
       Голова
 територіальної виборчої комісії ________  ____________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
       Секретар
 територіальної виборчої комісії ________  ____________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                М.П.
 
"____" _____________________ 2004 року
    (дата складання акта)
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 4
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
       про передачу дільничній виборчій комісії
         бланків відкріпних посвідчень
 
 
   Територіальна виборча  комісія  територіального  виборчого
округу N ___ передала, а дільнична виборча комісія виборчої
дільниці N ___ отримала бланки відкріпних посвідчень у кількості
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (кількість цифрами і прописом)
 
від N ___ до N ___ включно.
 
 
       Голова            Голова (секретар)
 територіальної виборчої комісії    дільничної виборчої комісії
 
                    (підкреслити посаду особи,
                     яка отримала бланки
                     відкріпних посвідчень)
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
       Секретар              Члени
 територіальної виборчої комісії   дільничної виборчої комісії:
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
                  ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
                  ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
        М.П.                М.П.
 територіальної виборчої комісії    дільничної виборчої комісії
 
       "___" _____________________ 2004 року
          (дата складання акта)
 
Примітка: 1) лише за відсутності можливості отримання головою
     дільничної  виборчої  комісії  бланків  відкріпних
     посвідчень їх отримує секретар виборчої комісії;
 
     2) голова  (секретар)  та члени дільничної виборчої
     комісії при отриманні бланків відкріпних посвідчень
     мають  бути  представлені  пропорційно  від кожного
     кандидата на пост Президента України, включеного до
     виборчого бюлетеня для повторного голосування;
 
     3) акт складається у двох примірниках, один з яких
     зберігається в територіальній виборчій комісії, другий -
     надається дільничній виборчій комісії.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 5
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
      про передачу дільничним виборчим комісіям
       закордонних виборчих дільниць бланків
           відкріпних посвідчень
 
 
   Центральна виборча  комісія  передала дільничним виборчим
комісіям закордонних виборчих дільниць окремого  закордонного
виборчого округу через уповноваженого представника Міністерства
закордонних справ України ________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
 
бланки відкріпних посвідчень у кількості _________________________
__________________________________________________________________
         (кількість цифрами та прописом)
_______________________________________________ від N ___ до N ___
 
включно, у тому числі:
 
------------------------------------------------------------------
 Номер |  Кількість переданих бланків відкріпних посвідчень
виборчої|---------------------------------------------------------
дільниці| Цифрами |    Прописом    |  Від N ___ до N ___
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
--------+---------+-----------------------+-----------------------
------------------------------------------------------------------
 
 
     Представник
 Центральної виборчої комісії
 ____________________________
     (посада)
 ____________________________   ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
                М.П.
  Уповноважений представник
  Міністерства закордонних
     справ України
 ____________________________
     (посада)
 ____________________________   ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
                М.П.
 
 "___"_____________________ 2004 року
   (дата складання акта)
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 6
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
      про приймання дільничною виборчою комісією
       закордонної виборчої дільниці бланків
           відкріпних посвідчень
 
 
   Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці N ___
окремого  закордонного  виборчого  округу  прийняла  від
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
 
бланки відкріпних посвідчень у кількості _________________________
                      (цифрами та прописом)
 
______________________________________ від N ___ до N ___ включно.
 
 
 Особа, яка передала бланки  Голова (заступник голови, секретар)
  відкріпних посвідчень      дільничної виборчої комісії
________ ____________________ __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                        Члени
                  дільничної виборчої комісії:
                __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
                __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                     М.П.
 
"___" _____________________ 2004 року
   (дата складання акта)
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 7
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
      про погашення бланків відкріпних посвідчень
 
 
   Ми, члени дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N ___
територіального виборчого округу N ___, склали цей акт про те, що:
 
   1) дільничною виборчою комісією отримано від територіальної
виборчої комісії _________________________________________________
            (кількість цифрами та прописом)
 
бланків відкріпних посвідчень від N ___ до N ___ включно;
 
   2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення,
_________________________________________________________________;
           (цифрами та прописом)
 
   3) номери невикористаних відкріпних посвідчень від N ___ до
N ___;
 
   4) кількість погашених відкріпних посвідчень ________________
__________________________________________________________________
           (цифрами та прописом)
 
__________________________________________ від N ___ до N ___;
 
5) --------------------------------------------------------------
  |   номери територіальних   |  кількість виборців,   |
  |  виборчих округів, у яких  |  які отримали відкріпні  |
  |  мають намір проголосувати  |  посвідчення по кожному  |
  |   виборці, які отримали   |   територіальному    |
  |   відкріпні посвідчення   |   виборчому округу   |
  |-------------------------------+----------------------------|
  --------------------------------------------------------------
 
   Сума чисел, зазначених у пунктах 2 (кількість виборців, які
отримали  відкріпні  посвідчення)  і  4 (кількість погашених
відкріпних посвідчень) повинна дорівнювати числу, зазначеному в
пункті 1 (кількість бланків відкріпних посвідчень, отриманих
дільничною виборчою комісією від територіальної виборчої комісії),
тобто п. 2 + п. 4 = п. 1.
__________________________________________________________________
(Зазначити причину розходження (якщо таке має місце), встановлену
__________________________________________________________________
       рішенням дільничної виборчої комісії)
 
 
      Голова
 дільничної виборчої комісії ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
     Секретар
 дільничної виборчої комісії ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
        Члени дільничної виборчої комісії:
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
 
"___" _____________________ 2004 року
   (дата складання акта)
 
                М.П.
 
Примітка: акт  складається  в двох примірниках, один з яких
     невідкладно передається до  територіальної  виборчої
     комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній
     виборчій комісії разом з виборчою документацією.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 8
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1291
 
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
            26 грудня 2004 року
 
                АКТ
      про погашення бланків відкріпних посвідчень
 
 
   Ми, члени дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці N ___ окремого закордонного виборчого округу, склали цей
акт про те, що:
 
   1) дільничною виборчою комісією отримано від Центральної
виборчої комісії через уповноваженого представника Міністерства
закордонних справ України ________________________________________
__________________________________________________________________
         (кількість цифрами та прописом)
 
   бланків відкріпних посвідчень від N ___ до N ___ включно;
 
   2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, __
_________________________________________________________________;
           (цифрами та прописом)
 
   3) номери невикористаних відкріпних посвідчень від N ___ до
N ___;
 
   4) кількість погашених відкріпних посвідчень ________________
__________________________________________________________________
           (цифрами та прописом)
 
__________________________________________ від N ___ до N ___;
 
5) --------------------------------------------------------------
  |   номери територіальних   |  кількість виборців,   |
  |  виборчих округів, у яких  |  які отримали відкріпні  |
  |  мають намір проголосувати  |  посвідчення по кожному  |
  |   виборці, які отримали   |   територіальному    |
  |   відкріпні посвідчення   |   виборчому округу   |
  |-------------------------------+----------------------------|
  --------------------------------------------------------------
 
   Сума чисел, зазначених у пунктах 2 (кількість виборців, які
отримали відкріпні посвідчення)  і  4  (кількість  погашених
відкріпних посвідчень) повинна дорівнювати числу, зазначеному в
пункті 1 (кількість бланків відкріпних посвідчень, отриманих
дільничною виборчою комісією від Центральної виборчої комісії
через уповноваженого представника Міністерства закордонних справ
України), тобто п. 2 + п. 4 = п. 1.
__________________________________________________________________
(Зазначити причину розходження (якщо таке має місце), встановлену
__________________________________________________________________
       рішенням дільничної виборчої комісії)
 
 
      Голова
 дільничної виборчої комісії ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
    Заступник голови
 дільничної виборчої комісії ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
     Секретар
 дільничної виборчої комісії ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
        Члени дільничної виборчої комісії:
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
 
"___" _____________________ 2004 року
   (дата складання акта)
 
                М.П.
 
Примітка: акт  складається  в двох примірниках, один з яких
     невідкладно передається до  територіальної  виборчої
     комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній
     виборчій комісії разом з виборчою документацією.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка