Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про зони митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці

            ВІННИЦЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 527
 
                   Зареєстровано у Вінницькому
                   обласному управлінні юстиції
                   29 листопада 2004 р.
                   за N 46/589
 
 
      Про затвердження Положення про зони митного
     контролю регіону діяльності Вінницької митниці
 
 
   На виконання вимог статей 48-52 Митного кодексу України від
11.07.2002 р. N 92-IV ( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 р. N 1947 ( 1947-2002-п ) "Порядку
створення  зон  митного  контролю  та  їх  функціонування"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про зони митного контролю регіону
діяльності Вінницької митниці (додається).
 
   2. Всім  начальникам  оперативних підрозділів забезпечити
дотримання режиму зон митного контролю.
 
   3. Начальнику юридичного сектору митниці (Гребінському А.В.)
подати  наказ  на державну реєстрацію до управління юстиції
Вінницької області.
 
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Вінницької
митниці від 24 листопада 2003 р. за N 544 і зареєстрований в
управлінні  юстиції Вінницької області 27 листопада 2003 р. за
N 42/535.
 
   5. Начальнику  загального  відділу  (Загайкевичу  Л.А.)
ознайомити особовий склад з вимогами наказу та  забезпечити
інформування  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  про
введення в дію наказу.
 
   6. Контроль за виконанням  даного  наказу  покладаю  на
заступників  начальника  митниці  згідно  їх  функціональних
обов'язків.
   Загальний контроль залишаю за собою.
 
 Начальник митниці                     В.Рудик
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Вінницької митниці
                   19.11.2004 N 527
 
                   Зареєстровано у Вінницькому
                   обласному управлінні юстиції
                   29 листопада 2004 р.
                   за N 46/589
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про зони митного контролю регіону діяльності
            Вінницької митниці
 
 
            1. Поняття і терміни
 
   1.1 Цим Положенням відповідно до статей 48-52 Митного кодексу
України від 11.07.2002 р. N 92-IV ( 92-15 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1947 ( 1947-2002-п )
"Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування" та
іншими законодавчими актами визначається порядок створення зон
митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці, межі таких
зон, режим переміщення товарів та інших предметів на територію
таких зон або за межі цих територій, режим доступу осіб в такі
зони, а також права і обов'язки службових осіб митних органів по
створенню і забезпеченню режиму в зоні митного контролю.
 
   1.2 У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у тому ж
значенні, що і в Митному кодексі України ( 92-15 ).
 
        2. Встановлення зон митного контролю
 
   2.1 Зони митного контролю створюються з метою здійснення
митними органами митного контролю за товарами та транспортними
засобами,  які  переміщуються  через  митний кордон України,
проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням  і
припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
   2.2 В місцях розташування підрозділів Вінницької митниці
функціонують постійні  зони  митного  контролю,  схеми  яких
затверджуються начальником митниці.
 
   2.3 Тимчасові зони митного контролю створюються поза місцем
розташування підрозділів Вінницької митниці під час здійснення
митних процедур на термін, необхідний для проведення митного
контролю у повному обсязі.
 
   2.4 На митних ліцензійних складах,  складах  тимчасового
зберігання закритого типу, створюються тимчасові зони митного
контролю визначені наявними засобами з позначками у вигляді
табличок  з  написом "Зона митного контролю. Стороннім вхід
заборонено".
 
   2.5 До осіб, що присутні під час здійснення митних процедур
доводиться режим зони митного контролю.
 
         3. Режим зон митного контролю
 
   3.1 Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою
заборони доступу осіб, не причетних до  здійснення  митного
контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу та
майна митних органів, заборони та обмеження щодо перебування
товарів, транспортних засобів.
 
   3.2 Доступ  у зони митного контролю дозволяється тільки
посадовим особам, які безпосередньо беруть участь у здійсненні
контролю та особам визначених в листах та наказах ДМСУ, а також
при письмовому погодженні з начальником  митниці  або  його
заступником, співробітникам спеціальних підрозділів органів МВС та
СБ України за письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів
при здійсненні заходів по боротьбі зі злочинністю. Під час
здійснення митних процедур в зону митного контролю на підставі
документів, що підтверджують повноваження, можуть допускатись:
   - представники підприємств;
   - митні брокери,
   - особи, які проводять вантажно-розвантажувальні роботи;
   - особи,  які  згідно  з  штатним  розкладом  являються
матеріально-відповідальними за  товари,  транспортні  засоби,
предмети;
   - представники транспортних організацій, що надають послуги
по перевезенню вантажів;
   - представники інших державних контролюючих  органів,  у
відповідності до ст. 27 Митного кодексу України ( 92-15 );
   - спеціалісти та експерти.
 
   3.3 Посадові особи, яким дозволяється доступ у зони митного
контролю, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для
виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи
не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або
ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено
законодавством.
 
   3.4 Доступ  у  зони  митного  контролю  у випадках, не
передбачених вище, може бути дозволений начальником митниці або
його заступниками.
 
   3.5 Товари та транспортні засоби перебувають під митним
контролем в зоні митного контролю з моменту ввезення на її
територію.
 
   3.6 Переміщення товарів та інших предметів на територію зони
митного контролю чи за межі такої території можливе тільки з
дозволу митниці.
 
   3.7 Забороняється  знаходження  в зонах митного контролю
товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені  митні
процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск їх через
митний кордон України відповідно до заявленої мети переміщення.
 
   3.8 У виключних випадках (поломка транспортного засобу на
шляху прямування в митницю призначення, проведення оперативних
заходів тощо), за рішенням начальника митниці або його заступника,
вантаж може бути пред'явлений для митного огляду, проведення
упакування, перепакування, перевантаження також і перевізником.
 
        4. Обов'язки і права митних органів
         по підтриманню режиму в зонах
             митного контролю
 
   4.1 Основними обов'язками Вінницької митниці є:
   - забезпечення пропускного режиму до постійних зон митного
контролю;
   - вжиття заходів по локалізації та нейтралізації негативних
проявів  у місцях проведення митного контролю, в необхідних
випадках - у взаємодії з службовими особами органів внутрішніх
справ.
 
   4.2 Митниця має право:
   - встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного
контролю;
   - перевіряти документи на право доступу (заїзду) до зон
митного контролю;
   - перевіряти речі, предмети,  валюту  та  цінності,  що
переміщуються через межі таких зон;
   - вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та
посадових осіб додержання вимог режиму зон митного контролю.
 
   5. Відповідальність за порушення режиму у зонах митного
контролю Особи, винні в порушенні режиму в зонах митного контролю,
у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та
транспортних  засобів,  несуть  відповідальність  згідно  із
законодавством.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка