Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу ДПА України від 24.03.2004 N 160

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 733
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2005 р.
                   за N 85/10365
 
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
         ДПА України від 24.03.2004 N 160
 
 
   У зв'язку  з  набранням  чинності  Закону  України  від
18 листопада 2004 року N 2189-IV ( 2189-15 ) "Про внесення змін до
деяких законів  України  щодо  впорядкування  обігу  спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів", керуючись статтею 8
Закону України "Про державну  податкову  службу  в  Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. У пунктах 1 і 2 наказу ДПА України від 24 березня
2004 року N 160 ( z0410-04 ) "Про посилення державного контролю за
виробництвом  та  обігом  спирту,  повнотою  та своєчасністю
надходження до бюджету акцизного збору",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 1 квітня 2004 року за N 410/9009,
слово  "підприємствах"  замінити  словами  "акцизних  складах
підприємств".
 
   2. У  розділі  "Івано-Франківська  область"  Переліку
підприємств, що виробляють спирт, на яких створюються контрольні
пости державних податкових інспекцій (додаток до наказу ДПА
України від 24 березня 2004 року N 160 ( z0410-04 ) "Про посилення
державного контролю за виробництвом та обігом спирту, повнотою та
своєчасністю  надходження  до  бюджету  акцизного  збору",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2004 року
за N 410/9009 ), вилучити пункт 2 "Івано-Франківське обласне
державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості".
 
   У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
   3. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про контрольні
пости державних податкових інспекцій  на  підприємствах,  що
виробляють спирт,  затвердженого  наказом  ДПА  України  від
24 березня 2004 року N 160 ( z0410-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 1 квітня 2004 року за N 410/9009, що
додаються.
 
   4. Директору Департаменту з питань адміністрування акцизного
збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів
(Радченко А.П.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
 
   5. Департаменту обслуговування платників податків Державної
податкової адміністрації України (Косарчук В.П.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах
масової інформації.
 
   6. Управлінню справами (Гошовський М.В.) в десятиденний строк
після дня реєстрації забезпечити його тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                        Ф.О.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   31.12.2004 N 733
 
                   Зраеєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2005 р.
                   за N 85/10365
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Положення про контрольні пости державних
       податкових інспекцій на підприємствах,
            що виробляють спирт
              ( z0410-04 )
 
 
   1. Назву викласти в такій редакції:
   "Положення про  контрольні  пости  державних  податкових
інспекцій на акцизних складах підприємств, що виробляють спирт".
 
   2. Пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Контрольні пости  державних  податкових  інспекцій  на
підприємствах, що виробляють спирт, діють на території акцизних
складів підприємств за місцем їх розташування".
 
   3. Пункт 8 викласти в такій редакції:
   "8. Відвантаження спирту з акцизного складу підприємства -
виробника спирту здійснюється на підставі дозволу (додаток 1),
виданого уповноваженим представником контрольного поста.
   Дозвіл на  відвантаження  спирту  з  акцизного  складу
оформляється на підставі документа, виданого органом державної
податкової служби, що підтверджує сплату акцизного збору до
бюджету в грошовій формі або про взяття на облік податкового
векселя, авальованого банком ( податкової розписки), в якому
зазначається сума акцизного збору, що підлягає сплаті.
   Дозволи на  відвантаження  спирту  з  акцизного  складу
підприємства виробника реєструються  у  контрольному  журналі
реєстрації дозволів на відвантаження спирту з акцизного складу
(додаток 2)".
 
   4. В абзаці першому пункту 9 слова "Відпуск дозволено"
замінити словами " Виїзд дозволено".
 
   5. У пункті 10 сполучення "додаток 1" та "додаток 2" замінити
відповідно сполученнями "додаток 3" та "додаток 4".
 
   6. У пункті 11 сполучення "додаток 3" замінити на сполучення
"додаток 5".
 
   7. Додатки 1-3 уважати відповідно додатками 3 - 5.
 
   8. У відмітках до додатків слово "підприємствах" замінити
словами "акцизних складах підприємств".
 
 Перший заступник директора
 Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом
 та обігом підакцизних товарів
 ДПА України                     Ж.М.Кравцова
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення
                   про контрольні пости
                   державних податкових
                   інспекцій на акцизних
                   складах підприємств,
                   що виробляють спирт
 
 
               ДОЗВІЛ N
      на відвантаження спирту з акцизного складу
             від ___________
 
з акцизного складу ______________________________________________,
           (найменування спиртозаводу)
 
розташованого ____________________________________________________
         (місцезнаходження зберігання спирту)
спирту ___________________________________________________________
           (найменування спирту)
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта підприємницької діяльності, що отримує
             спирт)
 
згідно з нарядом від _________ N _________ в кількості ______ дал.
 
Акцизний збір з спирту, що передається в кількості __________дал.,
 
сплачено в сумі ______________ тис. грн.,
 
__________________________________________________________________
   ( дата та номер документа, виданого органом державної
  податкової служби, що підтверджує сплату акцизного збору)
 
або
__________________________________________________________________
    (дата та номер документа, виданого органом державної
 податкової служби, що підтверджує взяття на облік податкового
         векселя, авальованого банком)
 
щодо забезпечення сплати акцизного збору в сумі _________ тис.грн.
за спирт, що передається у кількості ___________ дал.
 
 Представник державної
 податкової інспекції _________________  _______________________
             (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 
                    Додаток 2
                    до Положення
                    про контрольні пости
                    державних податкових
                    інспекцій на акцизних
                    складах підприємств,
                    що виробляють спирт
 
 
              КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
       реєстрації дозволів на відвантаження спирту
              з акцизного складу
 
------------------------------------------------------------------
       ( назва органу державної податкової служби)
 
------------------------------------------------------------------
|Номер|  Дата  | Номер | П.і.Б. особи, |Кількість|Примітка |
| з/п | отримання | дозволу |що видала дозвіл| спирту |     |
|   | дозволу |     |        | (дал.) |     |
|-----+-----------+---------+----------------+---------+---------|
| 1 |  2   |  3  |    4    |  5  |  6   |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка