Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансової розвідки Президії Національної поліції Естонії щодо співробітництва в сфері боротьби з легалі...

              Меморандум
     про взаєморозуміння між Державним департаментом
   фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
   фінансів України, та Підрозділом фінансової розвідки
  Президії Національної поліції Естонії щодо співробітництва
   в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
          одержаних злочинним шляхом
 
 
   Дата підписання:    20.10.2003 р.
   Дата набуття чинності: 20.10.2003 р.
 
                        Офіційний переклад
 
   Державний департамент фінансового моніторингу, що діє  в
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансової
розвідки Президії Національної поліції Естонії, далі - "Сторони",
   ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
   ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, та кримінальній діяльності,  пов'язаній  з
відмиванням грошей,
   ДОМОВИЛИСЬ про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співпрацюють, у тому числі щодо обміну інформацією,
відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах власної компетенції
і відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань своїх
країн.
 
               Стаття 2
 
   Сторони співпрацюють у питаннях збору, обробки та аналізу
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових
операцій,  відносно  яких  є  підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а
також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані зі здійсненням
таких операцій.
   Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на
запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до
розслідування  фінансових  операцій, що стосуються відмивання
грошей.  Будь-який   запит   на   отримання   інформації
обгрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів.
 
               Стаття 3
 
   Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані
розголошуватися будь-якій третій стороні, ані використовуватись у
адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди
Сторони, що надала таку інформацію.
   Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах,
пов'язаних із відмиванням грошей. Суспільно небезпечні протиправні
дії, що передують легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у
Додатку. Сторони беруть на себе зобов'язання змінювати Додаток у
разі зміни відповідної частини національного законодавства.
   Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
 
               Стаття 4
 
   Сторони не  допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
 
               Стаття 5
 
   Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є
конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється
режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави
Сторони,  яка  отримує  інформацію, для подібної інформації,
отриманої з джерел у власній державі.
 
               Стаття 6
 
   Сторони спільно визначать прийнятні процедури зв'язку, в тому
числі обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх держав
та проводитимуть консультації з метою виконання цього Меморандуму.
 
               Стаття 7
 
   Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
 
               Стаття 8
 
   Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство у державі Сторони, яка робить запит.
 
               Стаття 9
 
   Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись
будь-коли за взаємною згодою та оформлятися окремими протоколами,
що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.
 
              Стаття 10
 
   Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і
може бути скасований після відповідного письмового повідомлення
іншої Сторони.
   Підписано у двох (2) оригінальних примірниках англійською
мовою (англійський текст є автентичним і кожна зі Сторін бере на
себе відповідальність за переклад своєю мовою).
 
 Київ, 16 жовтня 2003 року       Таллін, 20 жовтня 2003 року
 
 За Державний департамент       За Підрозділ фінансової
 фінансового моніторингу,       розвідки Президії
 що діє у складі Міністерства     Національної поліції
 фінансів України           Естонії
 
 С. Гуржій               А. Тенусаар
 
                   Додаток
 
   Закон України "Про запобігання та  протидію  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових  платежів"  Кримінального  кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, у разі, якщо за таке ж саме  діяння  передбачена
відповідальність  Кримінальним кодексом України, та внаслідок
вчинення якого незаконно одержані доходи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка