Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення наукового забезпечення агропромислового виробництва на регіональному рівні

        МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
              Н А К А З
 
 N 267/112 від 26.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001226 vn267/112
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 453/105 ( v0453555-04 ) від 14.12.2004 )
 
       Про вдосконалення наукового забезпечення
    агропромислового виробництва на регіональному рівні
 
 
   З метою поліпшення наукового забезпечення агропромислового
виробництва Автономної Республіки Крим та областей  України,
посилення інтеграції науки і виробництва, більш дійового впливу
аграрної науки на розвиток сільського господарства, переробної
промисловості та соціальної сфери, на виконання Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" від 1 грудня 1998 року
N 284-XIV ( 284-14 ) та рішення загальних зборів УААН, що
відбулися 17 грудня 1997 р., Н А К А З У Є М О:
 
   1. Визнати центрами наукового забезпечення агропромислового
виробництва  Автономної  Республіки Крим і областей Кримську
державну сільськогосподарську дослідну станцію та обласні державні
сільськогосподарські дослідні станції і науково-дослідні інститути
УААН, які виконують функції  державних  сільськогосподарських
дослідних станцій (додаток 1).
   2. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій,  державним
сільськогосподарським  дослідним станціям та науково-дослідним
інститутам, які виконують їх функції, залучати до виконання
програми  наукового  забезпечення агропромислового виробництва
регіонів науково-дослідні установи,  вузи  та  інші  наукові
організації, підпорядковані Мінагрополітики України та УААН, а
також наукові установи незалежно від форм власності і відомчої
підпорядкованості за їх згодою.
   3. Установити, що керівниками центрів наукового забезпечення
агропромислового  виробництва  Автономної  Республіки Крим та
областей є директор Кримської державної сільськогосподарської
дослідної   станції   та  директори  обласних  державних
сільськогосподарських дослідних станцій  та  інститутів,  які
виконують функції регіональних центрів.
   Рекомендувати Міністерству   агропромислового   комплексу
Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям
ввести до складу колегій Міністерства агропромислового комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
керівників  регіональних  центрів  наукового  забезпечення
агропромислового виробництва.
   4. Вважати основними напрямами діяльності центрів наукового
забезпечення агропромислового виробництва Автономної Республіки
Крим  та  областей  проведення  апробації,  доопрацювання
конкурентоздатної науково-технічної продукції з урахуванням умов
регіону, її освоєння в дослідних господарствах УААН та базових
формуваннях регіону.
   5. Покласти на Департамент кадрової політики, аграрної освіти
і науки Мінагрополітики України (Мельник С.І.) та на Відділення
регіональних  центрів  наукового забезпечення агропромислового
виробництва УААН (Гаврилюк М.М.) координацію роботи регіональних
центрів.
   Здійснення науково-методичного  забезпечення   діяльності
центрів доручити Науково-організаційному управлінню (Круть В.О.)
та відділенням УААН: землеробства і рослинництва (Кондратенко
П.В.);  тваринництва і ветеринарної медицини (Бащенко М.І.);
харчової і переробної промисловості (Луканін О.С.); механізації і
електрифікації (Лінник М.К.); аграрної економіки і земельних
відносин  (Шпичак  О.М.);  регіональних  центрів  наукового
забезпечення агропромислового виробництва.
   6. Затвердити склад Ради з питань організації діяльності
центрів  наукового  забезпечення  агропромислового виробництва
Автономної Республіки Крим та областей при Президії УААН згідно з
додатком 2.
   7. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, центрам наукового
забезпечення агропромислового виробництва регіонів країни раз в
три  роки  визначати  (затверджувати,  узгоджувати)  базові
господарські формування з числа дослідних господарств, інших
аграрних формувань різних форм власності і господарювання, а також
пріоритет   і   напрями   розвитку   та   спеціалізації
сільськогосподарського виробництва,  організовувати  комплексне
експериментальне  впровадження в цих господарствах завершених
конкурентоздатних    наукових    розробок,    навчання
сільськогосподарських товаровиробників та функціонування служби
дорадництва.
   8. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки,
Департаменту організаційної роботи (Шейко П.В.), Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики (Ніколаєнко В.М.),
Департаменту реформування сільського господарства (Кухарук Ю.Я.)
Міністерства  аграрної  політики  України сприяти організації
діяльності  центрів  наукового  забезпечення  агропромислового
виробництва Автономної Республіки Крим і областей України та
становленню і розвитку їх  базових  господарств.  Відділенню
регіональних  центрів  наукового забезпечення агропромислового
виробництва та Управлінню фінансів (Якуба А.Л.)  Української
академії аграрних наук забезпечити щорічне фінансування діяльності
центрів в межах виділених асигнувань з Державного бюджету.
   9. Відділенню регіональних центрів наукового забезпечення
агропромислового виробництва УААН і керівникам центрів наукового
забезпечення агропромислового виробництва Автономної Республіки
Крим та областей до 29 грудня 2000 року завершити формування
програм  наукового  забезпечення  агропромислового виробництва
регіонів на 2001-2005 роки і подати на затвердження Президії УААН.
   10. Департаментам Міністерства аграрної політики України,
відділенням  та Науково-організаційному управлінню Української
академії аграрних наук протягом січня-лютого 2001 року провести
експертну оцінку тематичних планів науково-дослідних робіт на 2001
рік. Вилучити з планів наукові розробки, які мають локальне
значення і суттєво не впливають на агропромислове виробництво.
Вивільнені кошти направити на освоєння новітніх енергозаощаджуючих
технологій, нових наукомістких розробок.
   Обласним державним сільськогосподарським дослідним станціям
тематику науково-дослідних робіт формувати лише за завданнями
наукових центрів і головних науково-дослідних інститутів, які
відповідальні за розробку науково-технічних програм, спрямовуючи
її на подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі країни
та подальший його розвиток. Науково-дослідним інститутам, які
виконують функції центрів наукового забезпечення агропромислового
виробництва областей, в планах роботи передбачити окремий розділ,
що  стосується  виконання  програми  наукового  забезпечення
агропромислового виробництва.
   11. Відділенням  УААН,  Департаменту  кадрової  політики,
аграрної освіти та науки Мінагрополітики України рекомендувати
завершені конкурентоздатні наукові розробки направляти центрам
наукового забезпечення агропромислового виробництва Автономної
Республіки  Крим  та  областей  для  виробничої  перевірки,
доопрацювання відповідно до умов регіонів і впровадження їх у
виробництво.
   12. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, керівникам центрів
наукового забезпечення агропромислового виробництва Автономної
Республіки Крим та областей:
   сприяти створенню  належної  матеріально-технічної бази в
дослідних і базових господарствах та освоєнню високоефективних
новітніх наукових розробок і на цій основі довести показники їх
господарської діяльності до рівня передових господарств регіону;
   створити науково-технологічні демонстраційні поля і ферми для
показу у виробничих умовах новітніх наукових досягнень;
   організувати постійно діючі тренінги, практикувати семінари,
"круглі столи", брифінги з керівниками, спеціалістами господарств,
фермерами, сільськими господарями з метою поширення досягнень
науки і практики;
   практикувати розробку і реалізацію інноваційних проектів на
договірних засадах дослідними та базовими господарствами  за
рахунок  позабюджетних  коштів  для  вирішення  регіональних
науково-технічних проблем;
   налагодити систему дорадництва з питань новітніх досягнень
науки, передового досвіду,  організації  конкурентоспроможного
агропромислового виробництва в ринкових умовах;
   здійснювати перевірку ефективності використання в  умовах
регіону науково-технічних досягнень, запропонованих зарубіжними
фірмами для впровадження у виробництво.
   13. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
агропромислового комплексу України  та  Української  академії
аграрних наук від 9 січня 1998 року N 6/5 ( v06_5244-98 ) "Про
вдосконалення наукового забезпечення агропромислового виробництва
на регіональному рівні".
   14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра аграрної політики України Ю.Я.Лузана і першого
Віце-президента Української академії аграрних наук В.П.Ситника.
 
 В.о.міністра аграрної
 політики України                     Ю.Лузан
 
 Президент Української академії
 аграрних наук                      М.Зубець
 
                       Додаток 1
                  до наказу Міністерства аграрної
                  політики України і Української
                  академії аграрних наук
                  від 26.12.2000 N 267/112
 
     Центри наукового забезпечення агропромислового
    виробництва Автономної Республіки Крим та областей
 
------------------------------------------------------------------
| Центри Автономної |  Науково-дослідна установа центру    |
| Республіки Крим та |                     |
| областей      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|      1     |           2          |
|---------------------+------------------------------------------|
|Автономної Республіки|Кримська державна сільськогосподарська  |
|Крим         |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Вінницької      |Вінницька державна сільськогосподарська  |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Волинської      |Волинський інститут агропромислового   |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Дніпропетровської  |Інститут зернового господарства      |
|---------------------+------------------------------------------|
|Донецької      |Донецький інститут агропромислового    |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Житомирської     |Інститут сільського господарства Полісся |
|---------------------+------------------------------------------|
|Закарпатської    |Закарпатський інститут агропромислового  |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Запорізької     |Запорізька державна сільськогосподарська |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Івано-Франківської  |Івано-Франківський інститут        |
|           |агропромислового             |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Київської      |Інститут землеробства           |
|---------------------+------------------------------------------|
|Кіровоградської   |Кіровоградська державна          |
|           |сільськогосподарська           |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Луганської      |Луганський інститут агропромислового   |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Львівської      |Інститут землеробства і тваринництва   |
|           |західного                 |
|           |регіону                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Миколаївської    |Миколаївський інститут агропромислового  |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Одеської       |Одеська державна сільськогосподарська   |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Полтавської     |Полтавська державна сільськогосподарська |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Рівненської     |Рівненська державна сільськогосподарська |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Сумської       |Сумська державна сільськогосподарська   |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Тернопільської    |Тернопільський інститут агропромислового |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Харківської     |Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва   |
|---------------------+------------------------------------------|
|Херсонської     |Інститут землеробства південного регіону |
|---------------------+------------------------------------------|
|Хмельницької     |Хмельницька державна сільськогосподарська |
|           |дослідна станція             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Черкаської      |Черкаський інститут агропромислового   |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Чернівецької     |Буковинський інститут агропромислового  |
|           |виробництва                |
|---------------------+------------------------------------------|
|Чернігівської    |Чернігівська державна сільськогосподарська|
|           |дослідна станція             |
------------------------------------------------------------------
 
 В.о.академіка-секретаря
 Відділення регіональних центрів
 наукового забезпечення
 агропромислового
 виробництва УААН                   М.М.Гаврилюк
 
                        Додаток 2
                  до наказу Міністерства аграрної
                  політики України і Української
                  академії аграрних наук
                  від 26.12.2000 N 267/112
 
               Склад
   Ради з питань організації діяльності центрів наукового
    забезпечення агропромислового виробництва Автономної
     Республіки Крим та областей при Президії УААН
 
   1. СИТНИК       голова Ради, перший Віце-президент
   Віктор Петрович    УААН, член-кореспондент УААН
 
   2. ЛУЗАН       заступник голови  Ради,  перший
   Юрій Якович      заступник Міністра Мінагрополітики
              України, кандидат економічних наук
 
   3. ГАВРИЛЮК      заступник голови   Ради,  в.о.
   Микола Микитович   академіка-секретаря   Відділення
              регіональних  центрів  наукового
              забезпечення   агропромислового
              виробництва   УААН,   кандидат
              сільськогосподарських наук
 
   4. ШЕЙКО       відповідальний секретар   Ради,
   Катерина Іванівна   провідний        спеціаліст
              інформаційно-консультаційного
              центру  Відділення  регіональних
              центрів  наукового  забезпечення
              агропромислового виробництва УААН
 
              Члени Ради:
 
   5. БАЩЕНКО      в.о.      академіка-секретаря
   Михайло Іванович   Відділення   тваринництва   і
              ветеринарної   медицини  УААН,
              член-кореспондент УААН
 
   6. БОНДАРЕНКО     директор Сумської    державної
   Микола Павлович    сільськогосподарської  дослідної
              станції УААН
 
   7. ГРИНИК       директор Чернігівської  державної
   Ігор Володимирович  сільськогосподарської  дослідної
              станції    УААН,    кандидат
              сільськогосподарських наук
 
   8. ДРОНИК       директор Буковинського  інституту
   Григорій Васильович  агропромислового виробництва УААН,
              доктор сільськогосподарських наук
 
   9. ІВАШКЕВИЧ     начальник управління   аграрної
   Юрій Іванович     науки  Департаменту   кадрової
              політики, аграрної освіти та науки
              Мінагрополітики України, кандидат
              економічних наук
 
   10. КОНОНЮК      начальник відділу землеробства і
   Володимир Антонович  рослинництва      Відділення
              землеробства і рослинництва УААН,
              кандидат   сільськогосподарських
              наук
 
   11. КРОПИВКО     проректор з     інформатизації
   Михайло Федорович   Національного      аграрного
              університету, доктор економічних
              наук
 
   12. КУХАРУК      Начальник Державного департаменту
   Юрій Якович      реформування      сільського
              господарства    Мінагрополітики
              України
 
   13. ЛЕБІДЬ      директор Інституту    зернового
   Євген Макарович    господарства УААН, академік УААН
 
   14. ЛІННИК      академік-секретар    Відділення
   Микола Кіндратович  механізації і електрифікації УААН,
              академік УААН
 
   15. МЕЛЬНИК      начальник Департаменту  кадрової
   Сергій Іванович    політики, аграрної освіти та науки
              Мінагрополітики України, кандидат
              економічних наук
 
   16. МЕЛЬНИК      начальник Департаменту   ринків
   Юрій Федорович    продукції тваринництва з Головною
              державною  племінною  інспекцією
              Мінагрополітики України, кандидат
              сільськогосподарських наук
 
   17. НІКОЛАЄНКО    начальник       Департаменту
   Віктор Михайлович   фінансово-кредитної та податкової
              політики Мінагрополітики України,
              кандидат економічних наук
 
   18. САЙКО       директор Інституту  землеробства
   Віктор Федорович   УААН, академік УААН
 
   19. СОРОКА      начальник Департаменту   ринків
   Василь Іванович    продукції рослинництва та розвитку
              насінництва    Мінагрополітики
              України
 
   20. ТИВОНЧУК     начальник відділу   координації
   Степан Олександрович роботи   регіональних  центрів
              Відділення регіональних  центрів
              наукового       забепечення
              агропромислового виробництва УААН,
              кандидат економічних наук
 
   21. ШМІДТ       заступник Міністра Мінагрополітики
   Роман Михайлович   України, кандидат біологічних наук
 
   22. ШПИЧАК      академік-секретар    Відділення
   Олександр Михайлович аграрної економіки УААН, академік
              УААН
 
   23. ЦАНДУР      директор Одеської    державної
   Микола Олександрович сільськогосподарської  дослідної
              станції    УААН,    кандидат
              сільськогосподарських наук
 
   24. ЦАРЕНКО      головний вчений  секретар  УААН,
   Микола Костянтинович член-кореспондент УААН
 
 В.о. академіка-секретаря Відділення
 регіональних центрів наукового
 забезпечення агропромислового
 виробництва УААН                   М.М.Гаврилюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка