Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму розвитку і мережі шкіл сприяння здоров'ю

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 873
 
 
       Про підсумки проведення Всеукраїнського
       конкурсу-захисту на кращу регіональну
    Програму розвитку і мережі шкіл сприяння здоров'ю
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
17.11.2003 р. N 760 "Про організацію та проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму розвитку мережі
шкіл сприяння здоров'ю" та з метою розвитку мережі шкіл сприяння
здоров'ю з 1 січня по 31 липня 2004 року був  проведений
вищезазначений конкурс.
 
   На II  етап конкурсу представлено 63 Програми (обласні,
районні, міські), які відповідають основним вимогам та Положенню
Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму
розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю.
 
   Відповідно до  рішення  конкурсної  комісії  II  етапу
Н А К А З У Ю:
 
   1. Доповідну записку за підсумками II етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму розвитку мережі
шкіл сприяння здоров'ю прийняти до відома (додаток 1).
 
   2. Відповідно  до висновків конкурсної Комісії визначити
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу регіональну
Програму розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю" (додаток 2).
 
   3. Оголосити подяку:
 
   3.1. Учасникам  Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу
регіональну Програму розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю за
активну участь.
 
   3.2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим
(Глузман О.В.),  управлінням  освіти  і  науки  Донецької
(Тесленко В.В.),  Закарпатської  (Росоха  І.І.),  Запорізької
(Ульянова О.І.),  Київської  (Лікарчук  І.Л.),  Луганської
(Омельченко О.П.), Полтавської (Мирошниченко В.І.), Рівненської
(Демчук М.П.),  Тернопільської  (Демків  І.С.),  Харківської
(Бєлова Л.О.),  Черкаської  (Богославець  Г.І.), Чернігівської
(Заліський А.А.) облдержадміністрацій та Севастопольської міської
держадміністрації (Чербаджі М.І.) за організацію та змістовне
проведення конкурсу, глибокий аналіз програм і об'єктивність
поданої інформації.
 
 
   3.3.Інститутам післядипломної педагогічної освіти Донецької
(Чернишов  О.І),  Івано-Франківської (Руссол В.М.), Київської
(Клокар Н.І.),  Кіровоградської  (Корецька  Л.В.),  Львівської
(Барна М.М.),   Луганської   (Сорочан  Т.М.),  Полтавської
(Матвієнко П.І.),  Харківської  (Покроєва  Л.Д.),  Херсонської
(Зубко А.М.),  Хмельницької  (Лавренюк  А.О.),  Полтавської
(Матвієнко П.І.),    Чернігівської    (Скрипка    В.І.),
Черкаської (Чепурна Н.М.) областей та Кримському республіканському
інституту післядипломної педагогічної освіти (Рудяков А.М.) за
надання  навчальним  закладам  науково-методичної допомоги та
організацію фахової експертизи, рецензування конкурсних програм.
 
   4. Вказати начальникам управлінь освіти і науки Вінницької
(Свіржевському М.П.), Миколаївської (Мельниченко В.В), Одеської
(Ширніна Л.С.), Чернівецької (Чортик Б.Р.) облдержадміністрацій за
відсутність конкурсних програм.
 
   5. Міністру  освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
 
   5.1. Довести до відома керівників управлінь (відділів) освіти
і науки інформацію  про підсумки Всеукраїнського конкурсу-захисту
на кращу регіональну Програму розвитку мережі шкіл сприяння
здоров'ю.
 
   5.2. Вжити заходів щодо подальшого розвитку регіональної
мережі Шкіл сприяння здоров'ю.
 
   5.4. Про  результати  проведеної  роботи  на  виконання
зазначеного наказу інформувати Міністерство освіти і науки України
щорічно до 1 травня, починаючи з 2005 року.
 
   6. Опублікувати  даний  наказ в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті
www.mon.gov.ua/qmc-se.
 
   7. Науково-методичному   центру   середньої   освіти
(Завалевський Ю.І.) забезпечити видання Програм -  переможців
Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму
розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю у педагогічній пресі.
 
   8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора
Науково-методичного  центру  середньої  освіти  МОН  України
Завалевського Ю.І.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН України
                   19.11.2004 N 873
 
 
              ДОПОВІДНА
       про підсумки проведення Всеукраїнського
       конкурсу-захисту на кращу регіональну
     Програму розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
17.11.03 N  760  з 1 січня до 31 липня 2004 р. проведено
Всеукраїнський конкурс-захист на кращу  регіональну  Програму
розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю.
 
   Відповідно до  Положення конкурс проведено в два етапи:
обласний та Всеукраїнський.
 
   Обласний етап конкурсу проводився за двома номінаціями: 1)
міська Програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю, 2) районна
Програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю.
 
   Всеукраїнський етап  конкурсу  проводився  за  трьома
номінаціями:
   1) обласна Програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю,
   2) міська Програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю,
   3) районна Програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю.
 
   Одним із завдань конкурсу є - передача теоретичних  та
практичних навичок охорони навколишнього середовища, культури
здоров'я з покоління в покоління, що забезпечить оздоровлення
нації, формування суспільної думки про розвиток мережі Шкіл
сприяння здоров'ю, пріоритетом яких є збереження і зміцнення
здоров'я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого
покоління позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
 
   На заключний етап до Всеукраїнської  конкурсної  комісії
надійшло 63 Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю, а
саме: 13 обласних, 21 районна, 29 міських Програм.
 
   Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю розроблені на
виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту ( 2628-14 )",
"Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про охорону
дитинства (  2402-14  )",  "Про  фізичну  культуру і спорт"
( 3808-12 ), "Про соціальну роботу з  дітьми  та  молоддю"
( 2558-14  ), "Про захист населення від інфекційних хвороб"
( 1645-14 ), Указів Президента України "Про Національну програму
"Діти України" ( 63/96 ), "Про невідкладні заходи щодо запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" ( 1182/2000 ), "Про затвердження
Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації"
( 963/98 ), Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на
2002-2011 роки ( 14-2002-п ) тощо.
 
   В Донецькій,  Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській,
Київській,  Івано-Франківській,   Луганській,   Харківській,
Хмельницькій, Херсонській, Тернопільській, Рівненській, Сумській,
Черкаській, Чернігівській областях,  а  також  в  Автономній
Республіці  Крим та м. Севастополі пройшли Колегії обласних
управлінь освіти і науки, сесії міських, районних рад за участю
всіх зацікавлених осіб та установ, де було затверджено Програми
розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю.
 
   В цих областях створено  цілісну  систему  роботи  щодо
пропаганди здорового способу життя, культури здоров'я, створені
відповідні умови  співробітництва  державних  та  громадських
організацій для підтримки й мобілізації зусиль щодо сприяння
розвитку здорового покоління.
 
   Програми зазначених регіонів спрямовані на формування  і
розвиток фізично, психічно і морально здорової особистості із
стійкими переконаннями та системою знань про здоров'я, здоровий
спосіб  життя, організацію роботи щодо збереження, зміцнення
здоров'я учасників навчально-виховного  процесу;  забезпечення
комплексного застосування у закладах освіти медико-профілактичних,
психологічних та спортивно-оздоровчих заходів з метою зниження
захворюваності серед дітей та учнівської молоді.
 
   Всі Програми мають чітку соціально-оздоровчу спрямованість,
згідно з якою встановлюються відповідні вимоги до закладів освіти,
що входять до мережі Шкіл сприяння здоров'ю та надаються конкретні
терміни виконання.
 
   Особливе місце відводиться медичному забезпеченню. Спільно з
районними  (міськими)  органами  охорони здоров'я передбачено
проводити роботу з оновлення матеріально-технічної бази медичних
кабінетів  навчальних  закладів,  забезпечення  їх необхідним
обладнанням, майном.
 
   Зокрема, Програми Київської, Кіровоградської Харківської і
Хмельницької областей передбачають узгоджену діяльність різних
функціональних модулів:
   навчально-виховного, науково-дослідного, науково-методичного,
інформаційного,   управлінського,   соціально-педагогічного,
матеріально-технічного,      медичного     забезпечення,
діагностично-оздоровчого.
 
   Кожна Програма обґрунтовує актуальність проблеми, дає аналіз
стану роботи закладів освіти з питань збереження, зміцнення
здоров'я дітей та молоді в місті, районі, області, аналіз стану
здоров'я дітей та учнів, результати досліджень умов навчання і
виховання учнів.
 
   Всі Програми  як  обласні,  районні  так  і  міські
науково-обгрунтовані,  змістовні,  логічно  побудовані,  добре
структуровані, передбачають спільні зв'язки загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів, установ та організацій Міністерств
охорони здоров'я населення, культури  і  мистецтва,  органів
внутрішніх справ, харчової промисловості, а також з Державних
комітетів у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту.
Структура Програм систематизує конкретні шляхи, заходи, джерела
щодо реалізації мети.
 
   Багато уваги приділяється валеологічному та  екологічному
вихованню молодого покоління в програмах Харківської області.
Повно і грунтовно розроблено етапи розвитку мережі Шкіл сприяння
здоров'ю.
 
   В Програмі  Хмельницької  області  особливого  схвалення
заслуговують заходи та заплановані інтерактивні форми роботи з
учнями і молоддю такі як: уроки здоров'я, сократівські бесіди,
інтелектуальні ігри, тренінги, лекторії, тощо. Програма передбачає
введення  до  навчально-тематичних  планів  курсів підвищення
кваліфікації педагогів спецкурсів і модулів з питань формування
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, розробку методичних
рекомендацій, навчальних посібників, розробок, збірок з даної
проблеми.
 
   Програми Київської,    Кіровоградської,   Хмельницької,
Харківської, Черкаської областей передбачають низку заходів щодо
підготовки  і  перепідготовки  педагогічних  працівників  із
зазначеного питання.
 
   Майже всі  Програми  реалізують  державне  міжсекторальне
співробітництво, що в свою чергу забезпечить вирішення цілого
комплексу поставлених завдань.
 
   Заслуговують на увагу районні та міські Програми такі як:
міська Програма м. Суми, міська Програма м. Ужгорода Закарпатської
області, міська Програма м. Кам'янець-Подільського Хмельницької
області, міська  Програма  м.  Тернополя,  міські  Програми
смт. Золочева, м. Первомайського, м. Лозова Харківської області,
міська Програма м. Харкова; районна Програма м. Білої Церкви
Київської області, районна Програма смт. Чорнобай Черкаської
області, Програма Комунарського району м. Запоріжжя, районна
Програма м. Волноваха Донецької області, Програма Київського
району Донецької області, районна Програма м. Кремінна Луганської
області, районна Програма сел. Сахновщина Харківської області,
Програма Дзержинського району м. Харкова, Програма Комунарського
району Запорізької області.
 
   Зазначені програми мають чітку мету і завдання, напрями
реалізації, окремо за кожною ланкою, а це є: упралінський аспект
та зв'язок з наукою, розвиток дошкільної освіти, розвиток системи
початкової  освіти,  удосконалення основної і старшої ланки,
розвиток  позакласної,   позашкільної   роботи,   розвиток
матеріально-технічної бази та методичного забезпечення.
 
   Заслуговує на увагу програма м. Лозова Харківської області, в
якій передбачено створення "міста Здоров'я", чітко розписано
розвиток мережі Шкіл сприяння здоров'ю на 2004-2008 роки.
 
   Програма м.  Ужгорода  Закарпатської  області  окреслює
пріоритетні напрямки діяльності державних структур на місцевому
рівні,  а  також  громадських організацій, які працюють над
вирішенням проблеми формування позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя у дітей та молоді, педагогічної та батьківської
громадськості, визначає орієнтири для всіх,  хто  займається
забезпеченням  духовного,  фізичного, екологічного, психічного
здоров'я молоді. Реалізація Програми буде здійснюватися в три
етапи.  Особливе  місце має реалізація заходів щодо ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
 
   Реалізація Київської обласної програми буде здійснюватися на
трьох рівнях:
   регіональному, районному (міському) та рівні  навчального
закладу, завдання її конкретизовані для кожного із зазначених
рівнів.
 
   Програма Київського району м. Донецька "Шлях до здоров'я"
розрахована на залучення до її дії всього населення району, людей
різного віку, різного освітнього рівня, різних соціальних умов
проживання.
 
   Програма Комунарського району Запорізької області має досить
чітке теоретичне, соціально-економічне, соціально-психологічне та
педагогічне обгрунтування.
 
   Програми Херсонської, Луганської, Житомирської областей мають
наукове обгрунтування, але не мають конкретних заходів щодо їх
реалізації.
 
   Вимоги щодо структури Програм, які визначено Міністерством
освіти і науки України, подані на конкурс Програми мають: заявку
про участь у конкурсі від органів управління освіти і науки; витяг
з рішення міської, районної, обласної ради щодо впровадження та
реалізації цієї програми в регіоні, відгуки науковців освітньої,
медичної галузі;  відгуки  місцевих  органів  самоврядування,
педагогічних, учнівських колективів навчальних закладів, батьків,
вчених, громадських організацій тощо.
 
   Програми Донецької, Київської, Кіровоградської, Луганської,
Тернопільської,  Закарпатської,  Харківської,  Хмельницької,
Черкаської областей розроблені та  підтверджені  відповідними
нормативно-правовими актами, що засвідчує зацікавленість органів
влади, органів самоврядування, охорони здоров'я, внутрішніх справ,
культури і мистецтва, харчування, управлінь екології та природних
ресурсів, відділів у справах сім'ї та молоді, центрів планування
сім'ї,  центрів  духовної  культури,  комітетів  молодіжних
організацій, керівників навчальних  закладів  щодо  спільного
вирішення основних завдань та передбачено залучення спонсорської
допомоги, коштів благодійних фондів та громадських організацій
тощо.
 
   Активну участь у вищезазначеному конкурсі взяли Донецька,
Київська, Луганська, Харківська, Черкаська області. Від  цих
областей надійшло найбільше Програм.
 
   Такі області  як:  Вінницька,  Миколаївська,  Одеська,
Чернівецька не взяли участі у вищезазанченому конкурсі. В цих
регіонах недостатньо уваги приділено розвитку мережі Шкіл сприяння
здоров'ю.
 
 Конкурсна комісія
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН України
                   19.11.2004 N 873
 
 
              ПЕРЕМОЖЦІ
      Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу
      регіональну Програму розвитку мережі шкіл
     сприяння здоров'ю Номінація: Обласна Програма
       розвитку мережі шкіл сприяння здоров'ю
 
 
   1. Обласна Програма Кіровоградської області.
 
   2. Обласна Програма Київської області.
 
   3. Обласна Програма Харківської області.
 
   4. Обласна Програма Хмельницької області.
 
   5. Обласна Програма Черкаської області.
 
        Номінація: Міська Програма розвитку
         мережі шкіл сприяння здоров'ю
 
   1. Міська Програма м. Харкова.
 
   2. Міська Програма м. Лозова Харківської області.
 
   3. Міська Програма м. Суми.
 
   4. Міська Програма м. Ужгорода Закарпатської області.
 
   5. Міська Програма м. Сміли Черкаської області.
 
   6. Міська Програма м. Кам'янець-Подільського Хмельницької
області.
 
   7. Міська Програма Ленінського району м. Севастополя.
 
        Номінація: Районна Програма розвитку
         мережі шкіл сприяння здоров'ю
 
   1. Програма Київського району м. Донецька.
 
   2. Програма Комунарського району Запорізької області.
 
   3. Районна Програма м. Білої Церкви Київської області.
 
   4. Районна Програма смт. Чорнобай Черкаської області.
 
   5. Програма Золочівського району Харківської області.
 
   6. Програма Київського району м. Харкова.
 
   7. Програма Самарського району м. Дніпропетровська.
 
   8. Програма Дзержинського району м. Харкова.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка