Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            26.10.2004 N 511
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2004 р.
                   за N 1433/10032
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
               Правління Національного банку
     N 620 ( z0025-05 ) від 10.12.2004 )
 
     Про затвердження Змін до Тимчасового положення
         про Національну систему масових
            електронних платежів
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та  з  метою  забезпечення  промислової
експлуатації Національної системи масових електронних платежів
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про Національну
систему масових електронних платежів, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 24.04.2000  N  161
( z0304-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.05.2000 за N 304/4525, із змінами (додаються).
 
   2. Департаменту платіжних систем  (В.М.  Кравець)  після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   26.10.2004 N 511
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2004 р.
                   за N 1433/10032
 
 
               ЗМІНИ
       до Тимчасового положення про Національну
        систему масових електронних платежів
              ( z0304-00 )
 
 
   1. Пункт 4 розділу II виключити.
 
   2. Додаток 1 до Тимчасового положення викласти в такій
редакції:
 
                   "Додаток 1
                   до Тимчасового положення про
                   Національну систему масових
                   електронних платежів,
                   затвердженого постановою
                   Правління Національного
                   банку України
                   24.04.2000 N 161
 
                   (у редакції постанови
                   Правління Національного
                   банку України
                   26.10.2004 N 511)
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
             роботи НСМЕП
 
   Платіжна організація визначає режими роботи для членів та
учасників НСМЕП, а також виконання важливих процедур за жорсткими
регламентами.
 
         I. Режими роботи учасників НСМЕП
 
   1. Банки - члени НСМЕП (їх АКС) повинні працювати в одному з
трьох режимів постійного автоматизованого зв'язку з РПЦ:
     1 - цілодобово, без вихідних днів;
     2 - у робочі дні: з 8:00 до 20:00;
     3 - у робочі дні: з 9:00 до 18:00.
 
   2. Розрахунковий банк повинен працювати в робочі дні з 9:00
до 18:00.
 
   3. Установи торгівлі та сфери послуг під час вступу до НСМЕП
свій  режим  роботи  визначають  самостійно.  Розвантаження
торговельних терміналів торговець зобов'язаний проводити щоденно в
будь-який зручний для нього час (згідно з режимом роботи еквайра),
але рекомендовано це робити з 16:00 до 10:00.
 
   4. Процесингові центри повинні працювати цілодобово та без
вихідних днів.
 
   5. Робота ГПЦ у робочі банківські дні:
 
8:00 - 18:00 - робота ГПЦ за участю персоналу:
        керування учасниками НСМЕП;
        моніторинг роботи програмного забезпечення ГПЦ, що
        функціонує в автоматичному режимі;
        робота з  учасниками  НСМЕП у режимі "гарячої
        лінії";
 
8:00 - 10:00 - зчитування інформації з HSM  банків  та  збір
        статистичних даних щодо роботи учасників НСМЕП за
        добу  за  картками,  терміналами,  картковими
        платіжними операціями тощо;
        моніторинг залишків  лімітів HSM банків та їх
        підкріплення початковими значеннями лімітів (за
        потреби);
 
10:00 - 12:15 - розрахунок регіонального клірингу за  київським
        регіональним процесингом:
        формування регіональних нетто-позицій (їх звіряння
        з нетто-позиціями учасників у разі виникнення
        розбіжностей);
        відправлення учасникам клірингу їх нетто-позицій
        та формування виписок за результатами клірингу;
 
12:15 - 12:45 - розрахунок головного клірингу:
        отримання регіональних   нетто-позицій   від
        регіональних процесингів;
        формування та  відправлення  нетто-файла  для
        Розрахункового банку;
 
12:45 - 18:00 - формування  файлів-виписок  за  результатами
        головного клірингу та відправлення їх учасникам
        клірингу;
        формування файлів зі статистичними даними;
        виконання технологічних     робіт      з
        програмно-технічним комплексом;
 
18:00 - 8:00 - робота ГПЦ в автоматичному режимі  без участі
        персоналу.
 
   У разі виникнення нештатних ситуацій протягом цього часу
автоматично  забезпечується  оперативний телефонний зв'язок з
черговим працівником ГПЦ. Термін відновлення роботи ГПЦ у разі
виникнення нештатних ситуацій становить не більше шести годин з
моменту повідомлення про це чергового працівника ГПЦ.
 
   6. Робота РПЦ у робочі банківські дні:
 
9:00 - 18:00 - робота РПЦ за участю персоналу:
        керування учасниками НСМЕП;
        моніторинг роботи програмного забезпечення РПЦ, що
        функціонує в автоматичному режимі;
        робота з учасниками в режимі "гарячої лінії";
 
10:00 - 12:30 - розрахунок регіонального клірингу
        для банків регіону:
        відправлення нетто-позицій  банкам  - учасникам
        клірингу (їх звіряння з учасниками клірингу в разі
        виникнення розбіжностей);
        відправлення регіональних нетто-позицій від РПЦ до
        ГПЦ;
 
13:00 - 14:00 - приймання файлів-виписок від ГПЦ.
        Відправлення виписок за регіональним та головним
        клірингами банкам регіону;
 
18:00 - 8:00 - робота РПЦ  в автоматичному режимі без участі
        персоналу.
 
   У разі виникнення нештатних ситуацій протягом цього часу
автоматично забезпечується оперативний телефонний  зв'язок  з
черговим  працівником  РПЦ. Термін відновлення роботи РПЦ у
нештатних ситуаціях становить не більше шести годин з моменту
повідомлення чергового працівника РПЦ.
 
   7. Робота ГПЦ та РПЦ у вихідні та святкові дні:
 
00:00 - 24:00 - робота ГПЦ та РПЦ в автоматичному режимі без
        участі персоналу.
 
   У разі виникнення нештатних ситуацій протягом цього часу
автоматично  забезпечується  оперативний телефонний зв'язок з
черговим працівником ГПЦ (РПЦ). Термін відновлення роботи ГПЦ та
РПЦ у разі виникнення нештатних ситуацій становить не більше шести
годин з моменту повідомлення про це чергового працівника ГПЦ
(РПЦ).
 
          II. Основні регламенти НСМЕП
 
         1. Регламент збору інформації та
            проведення клірингу
 
   1.1. Еквайр проводить збір трансакцій з терміналів до 10:00.
В автоматичному режимі еквайр проводить їх перевірку та сортування
і  всі міжбанківські трансакції передає до РПЦ, який також
проводить їх перевірку та сортування і через ГПЦ та РПЦ емітента
передає емітенту до 11:00.
 
   1.2. Емітент  до  11:30  проводить  акцепт  трансакцій,
неакцептовані трансакції в цьому самому сеансі зв'язку направляє
своєму РПЦ, який надсилає їх еквайру до 12:15.
 
   1.3. РПЦ до 11:45 розраховує нетто-позиції банків, передає їх
банкам, які здійснюють їх квитування (банки повинні до 11:45
розрахувати власні нетто-позиції).
 
   1.4. РПЦ пересилають нетто-позиції банків до ГПЦ (до 12:30).
 
   1.5. ГПЦ формує загальні нетто-позиції (звіряє їх з РПЦ у
разі виявлення розбіжностей) і  до  12:45  передає  їх  до
Розрахункового банку. Банк сортує трансакції за торговцями, формує
проекти бухгалтерських проводок і до 12:45 передає їх у САБ. З
12:45 САБ може без ризику виконувати всі внутрішні дебетові і
кредитові проводки.
 
   1.6. Розрахунковий банк до 14:30 проводить пряме дебетування
кореспондентських рахунків банків-платників.
 
   1.7. Якщо банк неплатоспроможний, то Розрахунковий банк до
14:45 здійснює заходи щодо залучення потрібних коштів.
 
   1.8. Розрахунковий банк до 15:30 проводить кредитові платежі
на рахунки банків.
 
   1.9. Банки повинні завершити внутрішні проводки до 16:00.
 
        2. Регламент роботи зі стоп-листами
 
   2.1. У разі занесення картки в повний стоп-лист процесингові
центри та банки направляють номер цієї картки в усі термінали не
пізніше ніж через одну добу (для банків, що працюють у першому
режимі) та через три дні (для банків, що працюють у другому та
третьому режимах), усі трансакції, що сформовані за цей час,
оплачуються клієнтом.
 
   2.2. Якщо клієнт подав заяву емітенту про занесення картки в
стоп-лист з 00:00 до 16:00, то:
   емітент зобов'язаний не пізніше ніж через п'ять  хвилин
заблокувати функцію її завантаження та до 10:00 наступного дня
після дня подання заяви клієнтом передати заяву про занесення
картки в стоп-лист до ГПЦ;
   ГПЦ до 11:00 наступного дня після дня подання заяви клієнтом
зобов'язаний передати наказ на зміну стоп-листа регіональним
процесинговим центрам;
   еквайри до 12:00 наступного дня після дня подання заяви
клієнтом зобов'язані одержати зміни щодо стоп-листа в регіональних
процесингових центрах;
   еквайри повинні передати відповідні зміни  стоп-листа  в
термінали (які вийшли на зв'язок згідно з регламентом збору
інформації) до 16:00 наступного дня.
 
   2.3. Якщо клієнт зробив заяву емітенту про занесення картки в
стоп-лист після 16:00, то датою прийняття емітентом заяви до
виконання вважається наступний день.
 
   2.4. Учасники НСМЕП, які поширюють інформацію про номер
картки, занесеної в стоп-лист, несуть відповідальність за оплату
офф-лайн трансакції, що виникла після часу занесення картки в
стоп-лист:
   якщо емітент не передав заяву про занесення  картки  в
стоп-лист  до 10:00, то він зобов'язаний оплатити всю суму
трансакції;
   якщо до 11:00 наказ на зміну стоп-листа не надійшов до
регіональних процесингових центрів, то сума трансакції оплачується
Платіжною організацією НСМЕП;
   якщо до 16:00 еквайр не забрав наказ про зміну стоп-листа або
не сформував наказ про зміну термінального стоп-листа, то сума
трансакції оплачується еквайром;
   якщо на терміналі проведено фінансову операцію і сформовано
відповідну трансакцію, то за наявності простроченого за датою
стоп-листа термінала (ризикова операція) сума трансакції торговцю
не оплачується".
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка