Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження галузевої програми "Скринінг патології шийки матки" на 2005-2010 роки

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 677
 
 
        Про затвердження галузевої програми
         "Скринінг патології шийки матки"
            на 2005-2010 роки
 
 
   З метою поліпшення стану репродуктивного здоров'я жіночого
населення, якості надання медичної допомоги жінкам, зниження рівня
захворюваності і смертності від раку шийки матки, підвищення
тривалості життя жіночого населення та на виконання Державної
програми "Онкологія"  на  2002-2006  роки  (  392-2002-п  )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити галузеву програму "Скринінг патології шийки
матки" на 2005-2010 роки (далі - Програма, додається);
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
і Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міських державних адміністрацій забезпечити розробку і
здійснення заходів з впровадження Програми.
 
   3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 В. о. Міністра                   В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   31.12.2004 N 677
 
 
            ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
    "Скринінг патології шийки матки" на 2005-2010 роки
 
 
   Одною з актуальних проблем репродуктивного здоров'я жінок в
Україні  є  проблема  онкогінекологічної  патології,  зокрема
профілактики та ранньої діагностики раку шийки матки (далі - РШМ).
Важливість  медико-соціальних  аспектів  проблеми  насамперед
визначається наявною тенденцією до підвищення в останні роки
показників захворюваності та смертності  від  РШМ.  Особливе
занепокоєння викликає підвищення захворюваності на РШМ серед
молодих жінок. За даними національного канцер-реєстру у період з
1997 по 2001 роки цей показник в групі жінок від 20 до 24 років
збільшився на 70%, а серед жінок віком 30-34 роки - майже на 30%.
   Незадовільними є  показники  раннього виявлення РШМ (25%
випадків  захворювання  діагностуються  у  пізніх  стадіях),
летальності хворих протягом першого року з моменту встановлення
діагнозу, який є інтегрованим показником щодо  профілактики,
діагностики та лікування хворих на цю патологію і складає більше
20%. За показником смертності серед жінок працездатного віку РШМ
посідає одне з перших місць. Щороку в Україні помирає близько
2,5 тис. хворих на РШМ, з них 500 осіб - це жінки працездатного
віку. Майже кожна п'ята жінка помирає протягом першого року з
моменту встановлення діагнозу.
   Метою галузевої програми "Скринінг патології шийки матки в
Україні" на 2005-2010 роки (далі - Програма) є зменшення рівня
захворюваності та смертності від РШМ через реформування галузі та
зміни підходів до профілактики РШМ.
   Основне завдання Програми - своєчасна діагностика і адекватне
обстеження хворих відповідно до нормативів щодо профілактики і
лікування фонових і передпухлинних захворювань шийки матки.
   Заходи Програми спрямовані на  кардинальну  реорганізацію
наявної системи профілактичних оглядів жінок, роботи цитологічних
лабораторій з використанням сучасних інформаційних технологій,
медико-організаційних підходів щодо профілактики РШМ.
   На сьогодні в Україні не існує  скоординованої  системи
профілактичних оглядів жінок. За офіційними статистичними даними
свідчать охоплення жіночого населення профілактичними оглядами
складає майже 100%, кількість цитологічних досліджень сягає біля
20 млн. досліджень щорічно. Проте аналіз показав, що фактичне
охоплення жіночого населення України профілактичними оглядами на
сьогодні не перевищує 30%, оскільки облік жінок, які підлягають
профілактичним  оглядам,  ведеться  за  кількістю  проведених
цитологічних досліджень. Ситуація значно ускладнюється низькою
якістю  цитологічних  досліджень  за  причини  недотримання
спеціалістами сучасних вимог щодо технології їх виконання.
   Відсутність в Україні єдиної цитологічної служби як такої та
єдиної системи підготовки і перепідготовки спеціалістів-цитологів,
спеціальності  лікар-лаборант-цитолог,  недостатнє забезпечення
лікувально-профілактичних  закладів,  цитологічних  лабораторій
спеціальним обладнанням, інструментарієм, реактивами не сприяє
забезпеченню належної якості цитологічних досліджень.
   З метою розв'язання зазначених проблем розроблено галузеву
програму "Скринінг  патології  шийки  матки  в  Україні"  на
2005-2010 роки, яка спрямована на:
   - створення єдиної системи проведення скринінгу патології
шийки матки в Україні;
   - удосконалення системи надання медичної допомоги жінкам,
хворим на патологію шийки матки;
   - впровадження спеціальності лікаря-цитолога;
   - розробка  та  впровадження програми до- післядипломної
підготовки лікарів-цитологів;
   - підвищення  рівня знань лікарів-акушерів-гінекологів та
акушерок;
   - удосконалення діяльності цитологічної служби;
   - розробка та впровадження системи комп'ютерного моніторингу
цитологічного скринінгу патології шийки матки;
   - моніторинг  профілактичних  та  лікувальних  заходів,
спрямованих на профілактику РШМ.
   Шляхи реалізації Програми:
   - створення Українського координаційного центру патології
шийки матки;
   - створення мережі кабінетів скринінгу патології шийки матки
на базі існуючої інфраструктури системи охорони здоров'я;
   - підвищення кваліфікації спеціалістів з питань профілактики
РШМ;
   - здійснення  заходів  щодо  матеріально-технічного  та
інформаційного забезпечення роботи кабінетів скринінгу РШМ, а
також цитологічних лабораторій;
   - забезпечення  населення  відповідними  інформаційними
матеріалами;
   - залучення міжнародних та  громадських  організацій  до
вирішення питань профілактики РШМ.
   Очікується зниження показників захворюваності і смертності
від РШМ в Україні на 20% за період впровадження Програми.
 
   1. Вивчити   питання   щодо   створення  Українського
координаційного центру скринінгу патології шийки.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Управління медичних кадрів
                 та державної служби,
                 Департамент економіки
                 і фінансів МОЗ України
                 2005 р.
 
   2. Розглянути питання щодо створення Української цитологічної
референс-лабораторії для здійснення контролю якості цитологічних
досліджень в Україні.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Департамент організації
                 медичної допомоги населенню,
                 Управління медичних кадрів
                 та державної служби,
                 Департамент економіки і фінансів
                 МОЗ України
                 2005-2006 роки
 
   3. Вивчити  питання  щодо  впровадження  спеціальності
цитопатологія.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Департамент організації медичної
                 допомоги населенню,
                 Управління медичних кадрів
                 та державної служби МОЗ України
                 2005 рік
 
   4. Розробити  та  впровадити нові підходи та технології
здійснення профілактичних онкологічних оглядів жіночого населення
в Україні.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України, МОЗ АР Крим,
                 управління охорони здоров'я
                 обласних, Севастопольської
                 і Головного управління охорони
                 здоров'я та медичного
                 забезпечення Київської міських
                 державних адміністрацій
                 2005-2007 роки
 
   5. Забезпечити направлення лікарів-акушерів-гінекологів на
цикли  тематичного удосконалення з питань онкогінекології до
закладів післядипломної освіти.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій,
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 Постійно
 
   6. Створити у структурі  жіночих  консультацій  кабінети
патології   шийки  матки,  покласти  на  них  завдання
організаційно-методичного  забезпечення  щодо  диспансерного
спостереження хворих з патологією шийки матки.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 2005 рік
 
   7. Створити регіональні кабінети скринінгу патології шийки
матки у структурі обласних онкодиспансерів та забезпечити їх
необхідним обладнанням, інструментарієм, оргтехнікою.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Департамент організації медичної
                 допомоги населенню МОЗ України
                 2005-2006 роки
 
   8. Створити   регіональні   централізовані  цитологічні
лабораторії, забезпечити їх необхідним сучасним  обладнанням,
інструментарієм, реактивами.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 2005-2006 роки
 
   9. Розробити та впровадити клінічні протоколи з  питань
патології шийки матки.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 2005 рік
 
   10. Забезпечити  контроль  щодо  обстеження,  лікування,
диспансерного  спостереження,  статистичного обліку хворих на
патологію шийки матки у  приватних  лікувально-профілактичних
закладах.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Постійно
 
   11. Забезпечити надання кваліфікованої медичної  допомоги
хворим з передпухлинною патологією шийки матки відповідно до вимог
галузевих нормативних документів.
 
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Постійно
 
   12. Розробити та впровадити систему комп'ютерного моніторингу
щодо цитологічного скринінгу патології шийки матки.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 ДП УІОЦ
                 МОЗ України
                 2005-2006 роки
 
   13. Розробити        програму        підготовки
лікарів-акушерів-гінекологів,  цитологів,  акушерок  ФАПів  та
оглядових кабінетів з питань скринінгу патології шийки матки.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 2005 рік
 
   14. Організувати проведення навчальних семінарів-тренінгів з
підготовки лікарів-акушерів-гінекологів, цитологів, акушерок ФАПів
та оглядових кабінетів з питань впровадження системи комп'ютерного
моніторингу патології шийки матки в регіонах.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 2005-2007 роки
 
   15. Розробити та запровадити заходи щодо поліпшення надання
паліативної медичної допомоги хворим на РШМ.
 
                 Департамент організації медичної
                 допомоги населенню
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 2005 рік
 
   16. Залучати до співробітництва соціальні служби, громадські
організації при вирішенні питань психологічної та соціальної
підтримки хворих на РШМ.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Постійно
 
   17. Розробити і видати інформаційно-просвітницькі матеріали
(листівки, брошури, буклети, ролики) для населення щодо питань
профілактики  РШМ,  мережі закладів, які здійснюють скринінг
патології шийки матки.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Починаючи з 2005 року
 
   18. Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо
здорового  способу  життя, первинної профілактики ракових та
передракових захворювань, відповідального ставлення до особистого
здоров'я, профілактики РШМ.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям
                 МОЗ України
                 МОЗ АР Крим, управління охорони
                 здоров'я обласних,
                 Севастопольської і Головного
                 управління охорони здоров'я
                 та медичного забезпечення
                 Київської міських державних
                 адміністрацій
                 Постійно
 
   19. Залучати міжнародних експертів, науковців, організаторів
при проведенні науково-практичних конференцій, семінарів з питань
онкогінекологічної патології.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Департамент організації медичної
                 допомоги населенню МОЗ України
                 Інститут онкології АМН України
                 Постійно
 
   20. Сприяти вивченню та поширенню вітчизняного і міжнародного
досвіду з питань профілактики РШМ.
 
                 Управління організації медичної
                 допомоги дітям і матерям,
                 Департамент організації медичної
                 допомоги населенню МОЗ України
                 Інститут онкології АМН України
                 Постійно
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка