Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 жовтня 2003 р. N 648-р
                Київ
 
 
        Про затвердження плану заходів щодо
      реалізації положень Концепції запобігання
      та викоренення найгірших форм праці дітей
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
 
 
 
   1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Концепції
запобігання  та  викоренення  найгірших  форм  праці  дітей,
затвердженої   розпорядженням   Кабінету  Міністрів України
від 16 червня  2003 р. N 364 ( 364-2003-р ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 25, ст. 1214), що додається.
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській   міським держадміністраціям  подавати щороку
до 1 лютого Мінсім'ядітимолоді матеріали для узагальнення та
інформування до 15 лютого Кабінету Міністрів України про хід
виконання плану заходів, затверджених цим розпорядженням. ( Пункт
2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 29 жовтня 2003 р. N 648-р
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
    щодо реалізації положень Концепції запобігання та
       викоренення найгірших форм праці дітей
             ( 364-2003-р )
 
  ( У тексті плану заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінено
   словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з Постановою КМ N 1757
   ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
 
 
   1. Підготувати пропозиції:
 
   1) про внесення змін до Законів України:
 
   Про охорону  дитинства ( 2402-14 ) (у частині визначення
термінів "праця дітей", "найгірші форми праці дітей").
 
              Мінсім'ядітимолодь, МОН, Мін'юст,
              Мінпраці.
 
              2004 рік;
 
   Про зайнятість населення ( 803-12 )  (у частині бронювання
роботодавцями робочих місць для дітей, яким виповнилося 15 років,
а також робочих місць, зайнятість на яких потребує попереднього
професійного навчання).
 
              Мінпраці, Мін'юст, МОН,
              Мінсім'ядітимолодь.
 
              2004 рік;
 
   2) про розроблення:
 
   методичних рекомендацій щодо виявлення випадків залучення
дітей у сферу незаконної праці, обліку, медичного обстеження та
соціального супроводження таких дітей.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, МВС,
              МОЗ, МОН.
 
              2004 рік;
 
   методики здійснення контролю за умовами праці дітей, зайнятих
на приватних (сімейних) підприємствах, у домашніх господарствах,
передусім в сільській місцевості.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, МОН,
              Держкомстат.
 
              2004 рік.
 
   2. Розробити і затвердити:
 
   програми профільного  трудового  навчання  та  початкової
професійної підготовки дітей.
 
              МОН, Мінпраці.
 
              2004-2005 роки;
 
   програми здобуття базової загальної середньої освіти дітьми,
залученими до найгірших форм праці.
 
              МОН, Академія педагогічних наук,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2004 рік;
 
   навчально-методичні рекомендації, посібники та інші матеріали
для вчителів, вихователів, практичних психологів і соціальних
педагогів з питань запобігання та викоренення найгірших форм праці
дітей.
 
              МОН, Академія педагогічних наук,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2004-2005 роки.
 
   3. Провести аналіз статистичних показників щодо застосування
праці дітей та підготувати пропозиції стосовно їх удосконалення.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, МОН,
              Держкомстат.
 
              2004 рік.
 
   4. Удосконалити    систему    профілактичної    та
соціально-психологічної роботи з батьками, діти яких залучалися до
найгірших форм праці.
 
              Мінсім'ядітимолодь, МВС, МОН,
              МОЗ, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська
              та Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2004-2005 роки.
 
   5. Підтримати  реалізацію  в  областях  експериментальних
проектів:
 
   Київській -  реабілітація  "дітей  вулиці", залучених до
найгірших форм праці, та  дітей,  які  зазнали  сексуальної
експлуатації.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Київська
              облдержадміністрація.
 
              2004-2005 роки;
 
   Вінницькій - реабілітація дітей, залучених до найгірших форм
праці у сільській місцевості.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Вінницька
              облдержадміністрація.
 
              2004-2005 роки;
 
   Донецькій - реабілітація "дітей  вулиці",  залучених  до
найгірших форм праці.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Донецька
              облдержадміністрація.
 
              2004-2005 роки;
 
   Херсонській - реабілітація та реінтеграція дітей, які зазнали
сексуальної експлуатації.
 
              Херсонська облдержадміністрація,
              Мінсім'ядітимолодь.
 
              2004-2005 роки.
 
   6. Провести обстеження  неблагополучних  сімей  з  метою
виявлення  фактів  залучення  дітей до найгірших форм праці
(жебракування,  проституція,  використання  у  виробництві
порнопродукції  тощо), передусім в умовах підвищеного ризику
(застосування снодійних та заспокійливих препаратів для дітей,
особливо немовлят), що завдає шкоди їх здоров'ю і нормальному
розвитку.
 
              МВС, МОН, Мінсім'ядітимолодь,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2003 рік.
 
   7. Забезпечити здійснення комплексної медико-психологічної та
педагогічної реабілітації дітей, залучених до найгірших форм
праці.
 
              МОЗ, МОН, Мінсім'ядітимолодь,
              Держсоцслужба,
              Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2005 рік.
 
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
 
   8. Удосконалити форми і методи профорієнтаційної роботи у
навчальних закладах з метою ознайомлення дітей із ситуацією на
ринку праці.
 
              МОН, Академія педагогічних наук,
              Мінпраці, Мінсім'ядітимолодь.
 
              2005 рік.
 
   9. Сприяти працевлаштуванню  молоді  та  дітей  старшого
шкільного віку (у тому числі в позаурочний час та у період
канікул) шляхом створення молодіжних центрів праці, а також
економічного стимулювання підприємств з метою створення ними
робочих місць з належними умовами праці для цих категорій.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, МОН,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації, Академія
              педагогічних наук.
 
              2005 рік.
 
   10. Внести доповнення до переліку важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх.
 
              МОЗ, Мінпраці, МОН, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              держадміністрації, Фонд соціального
              страхування від нещасних випадків на
              виробництві та професійних
              захворювань.
 
              2004 рік.
 
   11. Забезпечити  проведення  інформаційних  кампаній  для
висвітлення ситуації з використанням праці дітей, інформування
громадськості  через засоби масової інформації про негативні
наслідки їх залучення у сферу незаконної праці.
 
              Держкомтелерадіо,
              Мінсім'ядітимолодь, МОН, МВС,
              Мінпраці, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації разом з
              громадськими організаціями.
 
              У період до 2005 року.
 
   12. Забезпечити підвищення кваліфікації:
 
   працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх -
щодо діяльності з виявлення та недопущення використання найгірших
форм праці дітей.
 
              МВС, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              У період до 2005 року;
 
   працівників служб  у  справах  неповнолітніх,  соціальних
працівників, державних інспекторів праці - з питань дотримання
законодавства щодо праці дітей.
 
              Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, МОН,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              У період до 2005 року.
 
   13. Удосконалити систему підготовки вчителів, вихователів,
практичних психологів і соціальних педагогів у вищих навчальних
закладах та закладах післядипломної освіти щодо правовиховної
роботи серед дітей та молоді, спрямованої на запобігання та
викоренення найгірших форм праці.
 
              МОН, Академія педагогічних наук,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2004 рік.
 
   14. Поглибити  співробітництво з Міжнародною організацією
праці та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) щодо подолання експлуатації
дітей та ліквідації найгірших форм їх праці.
 
              Мінсім'ядітимолодь, МОН, МОЗ,
              Мінпраці.
 
              У період до 2005 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка