Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реорганізацію системи управління вугільно-промисловим комплексом України

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 706
 
 
        Про реорганізацію системи управління
       вугільно-промисловим комплексом України
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
15 жовтня 2004 року N 1363 ( 1363-2004-п ) "Про утворення
Національної  акціонерної компанії "Вугілля України" (далі -
Постанова) Н А К А З У Ю:
 
   1. Адміністративно-господарському департаменту (Неплях Є.Ю.),
Департаменту  майнових  відносин  (Лисенко  Г.І.), Юридичному
управлінню (Пітік Г.Б.) в двотижневий термін здійснити передачу
Національній  акціонерній компанії "Вугілля України" (далі -
Компанія) адміністративного будинку по вул. Богдана Хмельницького,
4 у м. Києві балансовою вартістю станом на 01.11.2004.
 
   2. Департаменту майнових відносин (Лисенко Г.І.):
 
   2.1.  До  01.12.2004 забезпечити підготовку рішень щодо
реєстрації  випусків  акцій  державних  холдингових компаній,
зазначених у додатку 2 до Постанови ( 1363-2004-п ).
 
   2.2. У місячний строк після державної реєстрації Компанії
забезпечити передачу Компанії за номінальною вартістю пакетів
акцій, що належать державі у статутних фондах господарських
товариств, зазначених у додатку 2 до Постанови ( 1363-2004-п ), та
проведення перереєстрації пакетів акцій і внесення до планів
розміщення акцій змін у зв'язку з їх передачею до статутного фонду
Компанії.
 
   3. Керівникам державних холдингових компаній, зазначених у
додатку 2 до Постанови ( 1363-2004-п ), після прийняття рішень про
випуск акцій терміново забезпечити реєстрацію випуску акцій цих
компаній.
 
   4. Департаменту майнових відносин (Лисенко Г.І.), Управлінню
кадрової політики  (Яковлєв  В.С.),  Юридичному  управлінню
(Пітік Г.Б.), Управлінню бухгалтерського обліку та  звітності
(Лесик Л.С.), керівникам підприємств, зазначених у додатку 1 до
Постанови ( 1363-2004-п ), у місячний термін після державної
реєстрації Компанії забезпечити передачу документів щодо надання
Компанії організаційно-господарських повноважень стосовно  цих
підприємств  (статутів  підприємств,  контрактів, укладених з
керівниками підприємств, та бухгалтерські баланси, складені на
останню звітну дату, тощо).
 
   5. Юридичному управлінню (Пітік Г.Б.), Управлінню кадрової
політики (Яковлєв В.С.) підготувати для надання в установленому
порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін
до Положення про Міністерство палива та  енергетики  України
( 598/2000 ) у зв'язку з утворенням Компанії.
 
   6.  Департаменту  майнових  відносин  (Лисенко  Г.І.),
Департаменту вугільної промисловості (Фічов В.В.):
 
   6.1.  Спільно  з  Компанією  забезпечити  проведення  в
установленому  порядку та терміни корпоратизації підприємств,
утворених  Компанією  в  процесі  укрупнення  (реорганізації)
підприємств, зазначених у додатку 1 до Постанови ( 1363-2004-п ),
та реєстрацію випуску акцій новоутворених акціонерних товариств.
 
   6.2. У тижневий термін після укрупнення (реорганізації)
підприємств, зазначених у додатку 1 до Постанови ( 1363-2004-п ),
підготувати  для надання Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції пропозиції про включення підприємств до
переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, але можуть бути корпоратизовані.
 
   6.3. Разом з Фондом державного майна у шестимісячний строк
після виконання заходів з укрупнення (реорганізації) підприємств,
зазначених  у  підпункті  6.1 цього наказу, за результатами
незалежної  оцінки  забезпечити передачу до статутного фонду
Компанії  100  відсотків пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, утворених на базі майна підприємств, зазначених у
додатку 1 до Постанови ( 1363-2004-п ), підготувати для подання
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо додаткового уточнення
розміру статутного фонду Компанії.
 
   6.4. Разом з Фондом державного майна та Компанією визначити
перелік державного майна, що перебуває на балансі господарських
товариств,  пакети  акцій яких передані до статутного фонду
Компанії, але не ввійшли до їх статутних фондів, підготувати для
подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо подальшого
його  використання  з метою забезпечення виконання Компанією
статутних завдань.
 
   6.5. У місячний строк підготувати для подання Кабінетові
Міністрів України на затвердження узгоджені проекти положень про
наглядову раду та ревізійну комісію Компанії, а також пропозиції
щодо персонального складу ревізійної комісії Компанії.
 
   6.6. У двотижневий термін підготувати проекти наказів щодо
виділення зі складу державних холдингових компаній, зазначених у
додатку 2 до Постанови ( 1363-2004-п ), дочірніх підприємств, не
визначених Постановою, та пакети акцій яких не передавалися
зазначеним державним холдинговим компаніям.
 
   7. Департаменту економічного та фінансового регулювання ПЕК
(Петриковець К.Я.),   Департаменту  вугільної  промисловості
(Фічов В.В.) спільно з Міністерством економіки та з  питань
європейської інтеграції, Міністерством фінансів України у місячний
строк підготувати для подання Кабінетові  Міністрів  України
пропозиції про внесення змін до порядку надання і визначення
обсягів державної підтримки підприємствам вугільної галузі у
зв'язку з утворенням Компанії.
 
   8. Управлінню кадрової політики (Яковлєв В.С.) внести зміни
до структури і чисельності працівників Департаменту вугільної
промисловості Міністерства палива та енергетики України у зв'язку
з утворенням Компанії.
 
   9.  До  передачі  Компанії  організаційно-господарських
повноважень стосовно юридичних осіб, зазначених у додатках 1, 2 до
Постанови ( 1363-2004-п ), припинити:
   - підготовку та прийняття рішень Мінпаливенерго щодо їх
реорганізації, ліквідації, передачі;
   -  підготовку, прийняття рішень Мінпаливенерго, а також
виконання  заходів  щодо  відчуження,  передачі,  списання,
приватизації, оренди тощо майна цих юридичних осіб.
 
   10. Установити, що дія абзацу 2 пункту 9 цього наказу не
поширюється на державні холдингові компанії, зазначені у додатку 2
до Постанови ( 1363-2004-п ), та їх дочірні підприємства, не
визначені  Постановою  та пакети акцій яких не передавались
зазначеним державним холдинговим компаніям.
 
   11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                          С.Тулуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка