Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про припинення діяльності державного підприємства "Агенція з приватизації державного житлового фонду"

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 702
 
 
        Про припинення діяльності державного
        підприємства "Агенція з приватизації
          державного житлового фонду"
 
 
   Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Декрету Кабінету Міністрів
України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління
майном, що є у загальнодержавній власності", законів України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), враховуючи рішення
комісії Мінпаливенерго з питань розгляду підприємств ПЕК, робота
яких визнана неефективною (протокол від 4 березня 2004 року N 5 ),
та клопотання ДП "Укренергоконсалтинг" від 14 вересня 2004 року
N 232 Н А К А З У Ю:
 
   1. Припинити діяльність державного підприємства "Агенція з
приватизації державного  житлового  фонду"  (ЗКПО  23182883,
м. Донецьк, вул. Київська, 32) шляхом реорганізації: приєднання до
державного  підприємства  "Укренергоконсалтинг"  на  правах
відособленого підрозділу).
 
                   Термін - три місяці.
 
   2. Призначити  юрисконсульта  ДП  "Укренергоконсалтинг"
Линника В.Я.  головою  комісії  з  припинення   діяльності
підприємства.
 
   3. Взяти до уваги, що директор ДП "Агенція з приватизації
державного житлового фонду" Стрига І.М. буде звільнена із займаної
посади згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ).
 
   4. Голові комісії з припинення діяльності ДП "Агенція з
приватизації державного житлового фонду" Линнику В.Я.:
 
   4.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про
рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та подати йому
в установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.2. У п'ятиденний термін погодити з органом  державної
реєстрації склад комісії з припинення діяльності цієї юридичної
особи та надати його Мінпаливенерго на затвердження.
 
   4.3.  У  десятиденний  термін  в  установленому порядку
забезпечити опублікування в офіційному друкованому виданні органу
державної влади відповідних повідомлень про припинення діяльності
юридичної  особи  та  про  порядок і строк заявлення вимог
кредиторами.
 
   4.4. Вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а
також письмово повідомити їх про припинення діяльності юридичної
особи.
 
   4.5. У встановленому чинним законодавством порядку передати
станом на 1 жовтня 2004 року, а директору ДП "Укренергоконсалтинг"
Коптєву О.Б. прийняти на баланс державного підприємства основні
фонди та матеріальні цінності, скласти передавальний баланс та
передавальний акт і до 30 жовтня 2004 року подати Мінпаливенерго
на затвердження.
 
   4.6. У встановленому порядку попередити працівників суб'єкта
господарювання про реорганізацію та забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.
 
   4.7.  Вжити  інших заходів, пов'язаних з реорганізацією
суб'єкта господарювання, відповідно до чинного законодавства.
 
   4.8. У триденний термін з дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Департаменту майнових відносин відповідні підтверджувальні
документи, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
 
   5. Директору ДП "Укренергоконсалтинг" Коптєву О.Б.:
 
   5.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах оцінки майна у зв'язку з приєднанням
до його складу ДП "Агенція з приватизації державного житлового
фонду".
 
   5.2. Подати Мінпаливенерго на погодження відповідні матеріали
за результатами оцінки майна (висновок експерта щодо вартості
майна, а також звіт про оцінку вартості майна із рецензією до
нього тощо).
 
   5.3. З урахуванням результату оцінки майна, передавального
балансу скласти зведений баланс та подати його Мінпаливенерго на
затвердження.
 
   5.4. Вжити інших необхідних відповідно до законодавства
заходів із виконання цього наказу.
 
   6. Установити дату інвентаризації та дату оцінки майна
суб'єкта господарювання, що реорганізується, - 1 жовтня 2004 року.
 
   7. Керівникам ДП "Агенція з приватизації державного житлового
фонду"  та ДП "Укренергоконсалтинг" привести свої рішення у
відповідність з цим наказом.
 
   8. Установити, що ДП "Укренергоконсалтинг" є правонаступником
усіх майнових прав та обов'язків ДП "Агенція з приватизації
державного житлового фонду" відповідно до передавального балансу.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шеберстова О.М.
 
 Міністр                          С.Тулуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка