Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо забезпечення інспекторам Національного банку України вільного доступу до усіх документів банку та отримання ними інформації, що містить банківську таємницю

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Управління методологічного та нормативно-організаційного
        забезпечення фінансового моніторингу
 
               Л И С Т
 
           04.01.2005 N 48-016/3-7
 
                   Генеральному департаменту
                   банківського нагляду
                   Головним управлінням
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці Крим
                   та по м. Києву і Київській
                   області,
                   Управлінням Національного
                   банку України в областях
                   Банкам України та їх філіям
 
 
         Щодо забезпечення інспекторам
      Національного банку України вільного доступу
   до усіх документів банку та отримання ними інформації,
         що містить банківську таємницю
 
 
   Згідно вимог статті 63 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон) Національний банк України
зобов'язаний при здійсненні банківського нагляду не рідше одного
разу на рік проводити перевірки банків з питань дотримання ними
законодавства, яке регулює  відносини  у  сфері  запобігання
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   Проведення таких перевірок здійснюється в межах проведення
комплексного інспектування банків, на підставі окремого плану, а
також у разі прийняття Головою Національного банку України або
уповноваженою ним особою рішення про проведення позапланової
перевірки.
 
   Під час  проведення таких перевірок, на виконання вимог
частини четвертої статті 71 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14), банки зобов'язані забезпечити інспекторам
Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам
вільний доступ до всіх документів та інформації, а при перевірці
на місці - можливість вільного доступу в робочий час у всі
приміщення  банку.  Вичерпний перелік осіб, уповноважених на
проведення перевірки  банківської  установи,  зазначається  у
посвідченні (розпорядженні) на проведення перевірки. До цього
переліку входять як особи, що безпосередньо здійснюють перевірку
банківської установи, так і особи, що залучаються до перевірки у
якості консультантів.
 
   У зв'язку з цим банки зобов'язані  забезпечити  особам,
зазначеним у посвідченні (розпорядженні) на проведення перевірки,
на їх першу вимогу (письмову або усну), вільний доступ до усіх
документів, які стосуються діяльності банку. При цьому, з огляду
на те, що ряд документів у банках формується та ведеться в
електронному  вигляді,  банки  мають  забезпечити інспекторам
Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам
вільний доступ до цих документів у форматі та режимі їх ведення.
 
   Відповідно до частини 8 статті 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) обмеження стосовно отримання
інформації, що містить банківську таємницю, передбачені цією
статтею, не поширюються на службовців Національного банку України
або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень, наданих
Законом України "Про Національний банк України"  ( 679-14 ),
здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю.
 
   Пунктом 4.1 Положення про планування та порядок проведення
інспекційних  перевірок,  затвердженого  постановою  Правління
Національного  банку України від 17 липня 2001 року N 276
( z0703-01 ),  визначено право інспектора Національного банку
України безоплатно одержувати від об'єкта перевірки інформацію
щодо його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з
окремих питань діяльності, а також вимагати від об'єктів перевірки
будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки.
 
   При цьому інформацією, відповідно до законодавства України
(стаття 1 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), стаття 200
Цивільного кодексу України ( 435-15 ),  є  документовані  або
публічно оголошені відомості.
 
   Враховуючи викладене,   банківською   установою,   що
перевіряється, має бути забезпечено надання на вимогу інспектора
(письмову або усну) документів або їх копій, завірених банківською
установою, та пояснень (у т. ч. письмових) з  питань,  що
перевіряються.
 
   Надання інспектору  Національного  банку  України  чи
уповноваженій ним особі документів або їх копій, що містять
банківську таємницю, які долучаються інспектором до матеріалів
перевірки, рекомендуємо здійснювати шляхом формування відповідного
реєстру, який підписується інспектором (уповноваженою ним особою)
та представником банку, призначеним  керівництвом  банку  на
виконання частини п'ятої статті 71 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ). При цьому примірник такого
реєстру передається інспектору (уповноваженій ним особі) одночасно
із документами або їх копіями, що містять банківську таємницю.
 
   Звертаємо увагу, що незабезпечення банком вільного доступу
інспекторів Національного банку України та інших уповноважених ним
осіб до визначених ними документів  банку  (у  тому  числі
електронних) та/або ненадання на вимогу працівника Національного
банку України, який приймає участь у перевірці установи банку
документів, або їх копій, завірених установою, є порушенням норм
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і
тягне за собою відповідальність, встановлену законами України.
 
 В. о. заступника Голови               В.В.Пушкарьов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка