Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі заходи щодо організації конкурсу-фестивалю творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України"

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 854
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 січня 2005 р.
                   за N 12/10292
 
 
        Про деякі заходи щодо організації
        конкурсу-фестивалю творчої молоді
       "Бієнале актуальних мистецтв України"
 
 
   З метою  сприяння творчій реалізації молодих талановитих
митців, збереження і примноження інтелектуального  потенціалу
України, популяризації сучасного мистецтва серед широких верств
населення, у межах повноважень,  визначених  Положенням  про
Міністерство культури і мистецтв України, затвердженим Указом
Президента України від 31 серпня  2000  року  N  1038/2000
( 1038/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення про конкурс-фестиваль творчої молоді "Бієнале
актуальних мистецтв України", що додається.
 
   1.2. Персональний   склад   Організаційного   комітету
конкурсу-фестивалю творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв
України" (додаток).
 
   2. Управлінню  з  питань  мистецтв  (А.В.Галиновський)
забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції
України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.М.Музиченка.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   13.12.2004 N 854
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 січня 2005 р.
                   за N 12/10292
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про конкурс-фестиваль творчої молоді
       "Бієнале актуальних мистецтв України"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Бієнале актуальних мистецтв України (далі за текстом -
Бієнале; від італійського biennale, буквально - "дворічний") є
конкурсом-фестивалем творчої молоді України, який проводиться
регулярно один раз на два роки як плановий комплексний захід
Міністерства культури і мистецтв України.
 
   1.2. Засновником Бієнале є Міністерство культури і мистецтв
України.
 
   1.3. Організатором Бієнале є Державне підприємство "Форум
творчої молоді України".
 
   1.4. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок
підготовки та проведення Бієнале, а також засади його фінансового
та матеріально-технічного забезпечення.
 
          2. Мета та завдання Бієнале
 
   2.1. Головною метою Бієнале є державна підтримка творчої
молоді, сприяння творчій реалізації молодих талановитих митців,
збереження та примноження інтелектуального потенціалу України,
популяризація сучасного мистецтва серед широких верств населення.
 
   2.2. Завданнями Бієнале є:
   2.2.1. розвиток творчих ініціатив молодих митців, реалізація
їхнього творчого потенціалу;
   2.2.2. підтримка молодіжної творчості  в  усіх  напрямах
культури та мистецтва;
   2.2.3. сприяння участі молодих митців у сучасному мистецькому
процесі, популяризація їхньої творчості;
   2.2.4. сприяння втіленню нових  ідей,  розвиткові  нових
напрямів і жанрів мистецтва;
   2.2.5. інформаційна підтримка творчої молоді;
   2.2.6. консультаційна   підтримка  молодих  митців  з
організаційних і творчих питань;
   2.2.7. сприяння обміну досвідом між представниками творчої
молоді, а також переданню досвіду авторитетних діячів культури та
мистецтва молодим митцям;
   2.2.8. забезпечення засад творчої співпраці, налагодження та
поглиблення співробітництва між державними органами, громадськими
організаціями, установами та навчальними закладами  у  сфері
реалізації молодіжних творчих проектів.
 
           3. Робочі органи Бієнале
 
   3.1. Підготовка  та  проведення  Бієнале  забезпечуються
Організаційним комітетом Бієнале (далі за текстом - Оргкомітет) та
дирекцією Бієнале (далі за текстом - дирекція).
   Для визначення  переможців  конкурсної  програми  Бієнале
створюється журі Бієнале (далі за текстом - журі).
 
   3.2. Персональний   склад   Оргкомітету  затверджується
Міністерством культури і мистецтв України за поданням Державного
підприємства "Форум творчої молоді України".
   Члени Оргкомітету працюють на громадських засадах.
   Оргкомітет самостійно визначає порядок своєї роботи.
 
   3.3. Оргкомітет:
   3.3.1. визначає загальну творчу концепцію Бієнале;
   3.3.2. офіційно оприлюднює інформацію про проведення Бієнале;
   3.3.3. затверджує персональний склад журі Бієнале за поданням
Державного підприємства "Форум творчої молоді України";
   3.3.4. приймає  рішення  щодо  зміни,  доповнення  чи
диверсифікації  переліку жанрових напрямів чергового Бієнале,
зазначених у п. 4.4 цього Положення;
   3.3.5. затверджує  форму заявки та перелік документів і
матеріалів, що подаються для участі в Бієнале;
   3.3.6. установлює  термін  подання  заявок, документів і
матеріалів для участі в Бієнале;
   3.3.7. затверджує форму диплома переможця та диплома учасника
Бієнале;
   3.3.8. здійснює  урочисте  нагородження  переможців  та
дипломантів Бієнале;
   3.3.9. виконує  інші  функції,  покладені  на нього цим
Положенням.
 
   3.4. Дирекція є постійно діючим  організаційно-виконавчим
органом Бієнале, який здійснює методичне, технічне, інформаційне,
документальне та інше організаційне  забезпечення  проведення
Бієнале.
   Персональний склад   дирекції   формується   Державним
підприємством "Форум творчої молоді України".
   Працівники дирекції виконують свої обов'язки на громадських
засадах або на підставі угод цивільно-правового характеру.
 
   3.5. Дирекція:
   3.5.1. співпрацює з питань проведення Бієнале з органами
державної  влади та місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями та фізичними особами;
   3.5.2. забезпечує проведення всіх заходів, що відбуваються в
рамках Бієнале;
   3.5.3. здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи
Оргкомітету та журі;
   3.5.4. здійснює прийняття, облік, а також попередній розгляд
поданих для участі в Бієнале заявок, матеріалів і документів за
процедурою, визначеною в п. 4.11 цього Положення;
   3.5.5. затверджує перелік учасників Бієнале за результатами
попереднього розгляду поданих заявок, матеріалів і документів;
   3.5.6. здійснює поточну взаємодію з учасниками Бієнале з
організаційних питань;
   3.5.7. розробляє і затверджує програму проведення Бієнале;
   3.5.8. приймає рішення щодо проведення спеціальних заходів у
рамках Бієнале, визначених у п. 4.15 цього Положення;
   3.5.9. забезпечує розробку змістової частини інформаційних і
презентаційних матеріалів Бієнале;
   3.5.10. організовує рекламну кампанію Бієнале;
   3.5.11. забезпечує висвітлення ходу проведення Бієнале в
засобах масової інформації;
   3.5.12. офіційно запрошує митців та творчі колективи до
участі у фестивальній програмі Бієнале;
   3.5.13. виконує інші функції відповідно до своїх повноважень,
визначених цим Положенням, та рішень Оргкомітету.
 
   3.6. Журі є робочим органом Бієнале, завданням якого є
перегляд і оцінювання творів, представлених на конкурсну програму
Бієнале, та визначення переможців у номінаціях.
   Номінації відповідають  жанровим  напрямам,  за  якими
проводиться конкурсна програма Бієнале.
 
   3.7. Журі складається з окремих експертних рад, що формуються
відповідно до жанрових напрямів, за якими проводиться конкурсна
програма Бієнале.
   Персональний склад експертних рад затверджується Оргкомітетом
за  поданням  Державного  підприємства "Форум творчої молоді
України".
   До складу  експертних  рад запрошуються професійні митці
відповідно до жанрових напрямів конкурсної програми Бієнале.
   Експертні ради самостійно визначають порядок своєї роботи.
 
   3.8. Кожна з експертних рад здійснює перегляд і оцінювання
представлених на конкурс творів учасників Бієнале у відповідному
жанровому напрямі та визначає переможців у відповідній номінації.
   Експертні ради провадять оцінювання з урахуванням мистецької
цінності, новизни, оригінальності, актуальності кожного твору.
   Кожна з експертних рад установлює перелік та  кількість
призових місць у відповідній номінації та здійснює їх розподіл на
власний розсуд. Якщо для нагородження переможців  конкурсної
програми Бієнале формується призовий фонд, журі приймає рішення
щодо його розподілу між переможцями.
 
      4. Порядок підготовки та проведення Бієнале
 
   4.1. Бієнале проводиться в  місті  Києві,  починаючи  з
2004 року.
 
   4.2. Повна  назва чергового Бієнале складається зі слів
"Бієнале актуальних мистецтв України" із зазначенням року, у який
він проводиться.
   Перший Бієнале має назву "Бієнале актуальних мистецтв України
- 2004".
 
   4.3. Дати (термін) проведення чергового Бієнале визначаються
Міністерством культури і мистецтв України. Пропозицію щодо терміну
проведення чергового Бієнале вносить Державне підприємство "Форум
творчої молоді України".
 
   4.4. Бієнале проводиться за такими жанровими напрямами:
   4.4.1. сценічне мистецтво;
   4.4.2. музика;
   4.4.3. образотворче  (у  тому числі декоративно-ужиткове)
мистецтво;
   4.4.4. література (у тому числі публіцистика);
   4.4.5. кінематографія (у тому числі анімація і арт-медіа).
 
   4.5. Участь у Бієнале беруть індивідуальні та колективні
учасники.
 
   4.6. Індивідуальними учасниками можуть бути громадяни України
віком до 35 років, що відповідають хоча б одній з таких вимог:
   - таке, що триває, або завершене навчання у навчальному
закладі в галузі культури та мистецтва;
   - належність до творчих професій, визначених законодавством
України;
   - разове чи систематичне отримання авторської винагороди
(гонорару) за творчу діяльність у галузі культури та мистецтв;
   - разова  чи  систематична участь у професійних творчих
проектах (виставках, фестивалях, театральних виставах тощо) у
статусі учасника.
 
   4.7. Колективними  учасниками Бієнале можуть бути творчі
колективи України, при цьому вік більшості учасників  таких
колективів не повинен перевищувати 35 років.
   Творчі колективи мають право брати участь у Бієнале незалежно
від того, чи мають вони статус юридичної особи.
 
   4.8. Бієнале  складається  з  конкурсної та фестивальної
програм, а також спеціальних заходів, визначених у п. 4.15 цього
Положення.
   Конкурсна та фестивальна програми Бієнале проводяться у формі
культурно-мистецьких  заходів  (концертів, театральних вистав,
художніх виставок тощо), які є відкритими для публіки.
   Вхід на всі культурно-мистецькі заходи Бієнале є безоплатним.
 
   4.9. Конкурсна  програма  Бієнале  -  це  сукупність
культурно-мистецьких та конкурсних заходів,  у  рамках  яких
відбувається  презентація представлених на Бієнале конкурсних
творів та здійснюється їх перегляд і оцінювання з боку журі.
 
   4.10. Для участі в конкурсній програмі Бієнале громадяни та
творчі колективи подають у встановлений термін заявку за формою,
затвердженою Оргкомітетом.
   До заявки додаються:
   - матеріали (відеозаписи спектаклів, рукописи літературних
творів, фоторепродукції тощо), що дають змогу здійснити попередню
оцінку представлених на конкурс творів;
   - інформація про творчий доробок учасника;
   - інші документи та матеріали згідно з переліком, який
затверджується Оргкомітетом.
 
   4.11. Дирекція здійснює попередній розгляд поданих заявок,
документів і матеріалів з метою:
   - контролю  за  дотриманням вимог до учасників Бієнале,
зазначених у п. 4.6 цього Положення;
   - визначення відповідності представлених на конкурс творів
загальній творчій концепції Бієнале.
   За результатами попереднього розгляду заявок, документів і
матеріалів дирекцією може бути прийнято обїрунтоване рішення про
відмову громадянам і творчим колективам щодо участі в Бієнале.
   Документи та матеріали, подані для участі в Бієнале, не
рецензуються і не повертаються.
 
   4.12. Учасники конкурсної програми Бієнале, які не виборюють
призових місць, визнаються дипломантами Бієнале та одержують
дипломи учасника.
 
   4.13. За результатами конкурсної програми Бієнале проводиться
урочисте нагородження переможців, визначених рішенням журі, та
вручення дипломів учасникам.
   Підприємства, організації та установи різних форм власності
та організаційно-правового статусу (у тому числі благодійні фонди,
громадські організації, творчі спілки тощо) можуть установлювати
за власний рахунок спеціальні призи, нагороди та премії для
переможців і учасників Бієнале за погодженням  з  Державним
підприємством "Форум творчої молоді України".
 
   4.14. Фестивальна  програма  Бієнале  -  це  сукупність
позаконкурсних культурно-мистецьких заходів,  у  рамках  яких
відбувається презентація творів, що не підлягають оцінюванню з
боку журі.
 
   4.15. Крім конкурсної та фестивальної програм, у рамках
Бієнале можуть проводитися такі спеціальні заходи:
   4.15.1. прес-конференції з актуальних проблем культури та
мистецтва;
   4.15.2. "круглі  столи",  семінари  та  конференції  за
відповідною проблематикою;
   4.15.3. творчі лабораторії;
   4.15.4. майстер-класи вітчизняних і зарубіжних митців;
   4.15.5. презентації  друкованих  видань,  компакт-дисків,
відео- та аудіозаписів творів мистецтва;
   4.15.6. творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва;
   5.15.7. інші творчі, методичні та інформаційні заходи.
 
        5. Фінансове та матеріально-технічне
            забезпечення Бієнале
 
   5.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бієнале
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах
асигнувань, що виділяються Міністерству культури і  мистецтв
України на відповідні заходи.
 
   5.2. Для забезпечення підготовки та проведення Бієнале може
бути залучено в  установленому  порядку  благодійні  внески,
спонсорську  допомогу  та  інші  надходження,  не заборонені
законодавством.
 
   5.3. Одержувачем коштів загального фонду Державного бюджету
України, що виділяються Міністерством культури і мистецтв України
цільовим призначенням для забезпечення підготовки та проведення
Бієнале, а також розпорядником благодійних внесків, спонсорської
допомоги та інших надходжень, що спрямовуються для забезпечення
підготовки і проведення Бієнале, є Державне підприємство "Форум
творчої молоді України".
 
 Начальник Управління
 з питань мистецтв                А.В.Галиновський
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   культури і мистецтв України
                   13.12.2004 N 854
 
 
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
      Організаційного комітету конкурсу-фестивалю
    творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України"
 
 
 1. БОГУЦЬКИЙ        Міністр культури і мистецтв України -
   Юрій Петрович      голова Оргкомітету
 
 2. МУЗИЧЕНКО        заступник Міністра культури і
   Олександр Михайлович  мистецтв України - заступник голови
               Оргкомітету
 
 3. ПРОСКУРНЯ        директор Державного підприємства
   Сергій Владиславович  "Форум творчої молоді України" -
               заступник голови Оргкомітету
 
   Члени Оргкомітету:
 
 4. БЕЗГІН         ректор Національного університету
   Олексій Ігоревич    театру, кіно і телебачення
               ім. І.К.Карпенка-Карого, заслужений
               діяч мистецтв України
 
 5. ГАЛИНОВСЬКИЙ      начальник Управління з питань
   Анатолій Володимирович мистецтв Міністерства культури і
               мистецтв України
 
 6. КАРАСЬ         голова Асоціації діячів сучасного
   Євген Валерійович    мистецтва України (за згодою)
 
 7. ПОСПЄЛОВ        головний спеціаліст Управління
   Олександр Олегович   науково-технічного та гуманітарного
               розвитку Секретаріату Кабінету
               Міністрів України (за згодою)
 
 8. ПЕТЕЛЬКО        Завідувач відділу з питань культури,
   Сергій Віталійович   міжнаціональних та міжконфесійних
               відносин Управління з питань
               гуманітарної політики Головного
               управління з питань внутрішньої
               політики Адміністрації Президента
               України (за згодою)
 
 9. ЧЕБИКІН         президент Академії мистецтв України,
   Андрій Володимирович  народний художник України
 
 10. ЧЕПЕЛИК         голова Національної спілки художників
   Володимир Андрійович  України, народний художник України
 
 11. ШЕРЕМЕТ-ШЕРЕМЕТЬЄВ   виконавчий директор Державного
   Святослав Павлович   підприємства "Форум творчої молоді
               України" - відповідальний секретар
               Оргкомітету
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка