Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження звітності по формі N 1-похоронна справа

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            12.11.2004 N 200
 
 
          Про затвердження звітності
         по формі N 1-похоронна справа
 
 
   На виконання  пункту  7  Плану  організаційних  заходів
щодо виконання  Закону України "Про загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004
- 2010 роки" від 24 червня 2004 року N 1869-IV ( 1869-15 ),
затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 18.08.2004 р. N 156
( v0156508-04 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  звітність по формі N 1-похоронна справа,
що додається.
 
   2. Скасувати наказ Держжитлокомунгоспу України від 08.09.93
N 66,  яким  затверджено  статистичну  звітність  за  формою
N 1-ритуальні послуги.
 
   3. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я. Стеценко) довести звітність по формі N 1-похоронна справа
до регіонів та забезпечити щорічне її узагальнення.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Держкомстату України             О.Г.Осауленко
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
       Форма N 1-похоронна справа за 200_ рік
 
 
--------------------------------------------------
| Подають:          | Терміни подання |
|              |          |    Форма N 1-похоронна
|Ритуальні служби (органи  |          |       справа
|місцевого самоврядування)  |          |     ЗАТВЕРДЖЕНО
|              |          |  наказом Держжитлокомунгоспу
|- Республіканському комітету|  Не пізніше 15  |       України
|житлово-комунального    |  січня після  |   від 12.11.2004 р. N 200
|господарства АР Крим,    |  звітного періоду|    за погодженням з
|облжитлокомунуправлінням;  |          |   Держкомстатом України
|              |          |
|- Республіканський комітет |          |
|житлово-комунального    |          |
|господарства АР Крим,    |          |     Поштова - річна
|облжитлокомунуправління,  |          |
|головне управління     |          |
|ритуальних послуг Київської |          |
|міськдержадміністрації,   |          |
|Севастопольське управління |          |
|комунального господарства  |          |
|              |          |
|- Держжитлокомунгоспу    |  Не пізніше 25  |
|України           |  січня після  |
|              |  звітного періоду|
--------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              Коди організації-складача             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|За ЄДРПОУ|Території|  Виду  | Форми |організаційно-|  Міністерства,  | |
|     | (КОАТУУ)|економічної|власності|правової форми|іншого центрального| |
|     |     |діяльності | (КФВ) |господарювання|  органу, якому  | |
|     |     | (КВЕД)  |     |   (КОПФГ) | підпорядкована  | |
|     |     |      |     |       |  організація -  | |
|     |     |      |     |       |складач інформації | |
|     |     |      |     |       |   (КОДУ)    | |
|---------+---------+-----------+---------+--------------+-------------------+-|
|  1  |  2  |   3   |  4  |     5  |     6     | |
|---------+---------+-----------+---------+--------------+-------------------+-|
|     |     |      |     |       |          | |
--------------------------------------------------------------------------------
 
      I. Обсяги ритуальних послуг та реалізації
         предметів ритуальної належності
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|    Показники     |номер| одиниця | фактично за звітній|фактично за відповідний|
|             |рядка| виміру |     період   | період минулого року |
|             |   |     |---------------------+-----------------------|
|             |   |     |тис. грн.|натуральний| тис. | натуральний |
|             |   |     |     | показник | грн. |  показник |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|      А       | Б |  1  |  2  |   3   |  4  |    5   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|Ритуальні послуги,    |   |     |     |      |    |       |
|реалізація предметів   |   |     |     |      |    |       |
|ритуальної належності -  |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|всього          | 01 |тис. грн.|     |   Х   |    |    Х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|із них:          |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- реалізовано предметів  | 02 |тис. грн.|     |   Х   |    |    Х   |
|ритуальної належності:  |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|в тому числі:       |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- трун          | 03 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/ одиниць|     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- вінків         | 04 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/ одиниць|     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- пам'ятників       | 05 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/ одиниць|     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- огорож намогильних   | 06 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- інших предметів     | 07 |тис. грн.|     |   Х   |    |    Х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- надано ритуальних послуг|   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|всього:          | 08 |тис. грн.|     |   Х   |    |    Х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|в тому числі:       |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- надано транспорту для  | 09 |тис. грн.|     |      |    |       |
|обслуговування поховання |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- викопано могил     | 10 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- установлено пам'ятників | 11 |тис. грн.|     |      |    |       |
|всього          |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|із них:          |   |     |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|а/ із натурального каменю | 12 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|б/ із залізобетонну    | 13 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- установлено огорож   | 14 |тис. грн.|     |      |    |       |
|             |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- кремовано тіл померлих | 15 |тис. грн.|     |      |    |       |
|осіб           |   |/одиниць |     |      |    |       |
|--------------------------+-----+---------+---------+-----------+--------+--------------|
|- надано інших ритуальних | 16 |тис. грн.|     |   Х   |    |    Х   |
|послуг          |   |     |     |      |    |       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
              II. Довідка
 
----------------------------------------------------------------------------------
|                  |номер рядка|одиниця   |фактично на кінець|
|                  |      |виміру   | звітного періоду |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Кількість підприємств різних форм  |   01  |одиниць   |         |
|власності, які надають ритуальні  |      |      |         |
|послуги, на договірних засадах із  |      |      |         |
|ритуальними службами: всього    |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|в тому числі:            |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- комунальні            |   02  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- приватні             |   03  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- окремі підприємці         |   04  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Загальна кількість місць поховань  |   05  |одиниць   |         |
|всього:               |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|в тому числі:            |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- в містах та селищах:       |   06  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|а/ діючих:             |   07  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|із них благоустроєні        |   08  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|б/ закритих:            |   09  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|із них благоустроєні        |   10  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- в сільській місцевості:      |   11  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|а/ діючих:             |   12  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|із них благоустроєні        |   13  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|б/ закритих:            |   14  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|із них благоустроєні        |   15  |одиниць   |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Виділено коштів на благоустрій місць|   16  |тис. грн.  |         |
|поховань - всього          |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Освоєно коштів на благоустрій місць |   17  |тис. грн.  |         |
|поховань - всього:         |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|в тому числі:            |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- на оплату праці персоналу     |   18  |тис. грн.  |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Необхідно побудувати нових місць  |   19  |одиниць   |         |
|поховань в             |      |      |         |
|населених пунктах регіону      |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Поховано померлих осіб - всього   |   20  |тис. чоловік|         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|в тому числі:            |      |      |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- в містах та селищах        |   21  |тис. чоловік|         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|- в селах              |   22  |тис. чоловік|         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Середня вартість одного поховання  |   23  |грн.    |         |
|------------------------------------+-----------+------------+------------------|
|Кількість ритуальних служб     |   24  |одиниць   |         |
----------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства
    підпис
 
 Головний бухгалтер
    підпис
 
 Виконавець _____________
 
 Телефон ________________
 
 
       Пояснення щодо заповнення звіту форми
            N 1-похоронна справа
 
 
           1. Загальні положення.
 
   Похоронна справа  -  це  діяльність у сфері похоронного
обслуговування, що здійснюється ритуальними службами (органами
місцевого  самоврядування)  та  за  договором  суб'єктами
господарювання незалежно від форми власності, що спрямували свою
діяльність в зазначену сферу на замовлення будь-яких споживачів
(окремих громадян, підприємств, організацій).
 
   Звіт за формою N 1-похоронна справа (поштова  за  рік)
поширюється на ритуальні служби (органи місцевого самоврядування)
відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу"
від 10 липня 2003 р., які здійснюють організацію поховання
померлих громадян відповідно до  статті  12  Закону  України
"Про поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ) на підставі КВЕД
(Класифікатора видів економічної діяльності, який затверджено
наказом Держстандарту  України від 22 жовтня 1996 р. N 441
( v0441217-96 ).
 
   У звіті відображаються результати від діяльності ритуальних
служб (органів місцевого самоврядування) у сфері ритуального
обслуговування населення України.
 
   Мета складання звіту - одержання всебічної та вичерпної
інформації щодо: організації поховання померлих громадян в Україні
та пов'язаної з цим діяльності на ринку ритуальних послуг,
реалізації предметів   ритуальної  належності;  облаштування
та утримання місць поховань; визначення середньої вартості одного
поховання в регіонах України на час складання звіту.
 
   Звіт за формою N 1-похоронна справа:
   - складається за рік, за результатами фактичної діяльності
ритуальних служб (органів місцевого самоврядування);
   - заповнюється у діючих цінах, до одного десяткового знака,
на основі   первинних   документів   (договорів-замовлень),
що оформляються в ритуальних службах  на  ритуальні  послуги
та реалізацію предметів ритуальної належності, відповідно до яких
здійснюється їх виконання і надсилаються на адреси та в строки,
передбачені в їх адресній частині.
 
      3. Пояснення щодо порядку складання звіту.
 
   I розділ. Обсяги ритуальних послуг та реалізації предметів
ритуальної належності.
 
   Рядок 01 "Ритуальні послуги, реалізація предметів ритуальної
належності - всього" - показується загальна вартість наданих
ритуальних послуг та реалізованих предметів ритуальної належності
(01 = 02 + 08).
   Рядок 02  "Реалізовано  предметів ритуальної належності".
Із загальної вартості наданих ритуальних послуг та реалізованих
предметів ритуальної належності (рядок 01) показується загальна
вартість реалізованих предметів  ритуальної  належності,  яка
складається  з загальної вартості реалізованих трун, вінків,
пам'ятників, огорож намогильних та інших предметів ритуальної
належності (рядок 02 = 03 + 04 + 05 + 06 + 07).
   У рядках 03, 04, 05, 06 із загальної вартості реалізованих
предметів ритуальної належності (рядок 02) показується вартість
та кількість  реалізованих: трун, вінків, пам'ятників, огорож
намогильних.
   У рядку 07 із загальної вартості реалізованих предметів
ритуальної належності (рядок 02) показується вартість реалізованих
інших предметів ритуальної належності, як то: траурні стрічки,
штучні квіти тощо.
   Рядок 08 "Надано ритуальних послуг всього". Із загальної
вартості наданих ритуальних послуг та реалізованих предметів
ритуальної належності (рядок 01) показується загальна вартість
наданих ритуальних послуг, пов'язаних з похованням померлих осіб
та облаштуванням місць поховань (рядок 08 = 09 + 10 + 11 + 14 + 15
+ 16).
   У рядках 09, 10, 11, 14, 15 із загальної вартості наданих
ритуальних послуг (рядок 08) показується вартість та кількість
наданих ритуальних послуг: транспорту для обслуговування поховань,
копання могил, установлення пам'ятників та огорож, кремації тіл
померлих осіб.
   Рядок 11 "Установлено пам'ятників всього". Із  загальної
вартості наданих ритуальних послуг (рядок 08) показується вартість
та кількість установлених пам'ятників: із натурального каменю
(рядок 12) та із залізобетону (рядок 13).
   У рядках 12, 13 із  загальної  вартості  та  кількості
установлених пам'ятників  (графа  11)  показується  вартість
та кількість установлених пам'ятників із натурального  каменю
та залізобетону.
   У рядку 16 із загальної вартості наданих ритуальних послуг
(рядок 08) показується вартість наданих інших ритуальних послуг,
пов'язаних з похованням померлих осіб та облаштуванням місць
поховань, як то: оркестр, захоронення урн з прахом померлих тощо.
 
   II розділ. Довідка. Рядок 01 "Кількість підприємств різних
форм власності, які надають ритуальні послуги, на договірних
засадах із ритуальними службами: всього" - показується загальна
кількість підприємств різних форм власності, що уклали договори
про надання ритуальних послуг з ритуальною службою (органами
місцевого самоврядування) (рядок 01 = 02 + 03 + 04).
 
   У рядках 2, 3, 4 із загальної кількості підприємств різних
форм власності, які надають ритуальні послуги та виготовляють
предмети ритуальної належності, і які уклали договори з сільським
головою або ритуальною службою про надання цих послуг, (рядок 01)
показується: кількість   таких   підприємств,   заснованих
на комунальній  та  приватній формах власності, та суб'єктів
підприємницької діяльності у регіоні.
   Рядок 05  "Загальна  кількість  місць  поховань всього":
показується загальна кількість місць поховань, що знаходяться
в містах, селищах та в сільській місцевості регіону (рядок 05 = 06
+ 11).
   У рядку 06 із загальної кількості місць поховань (рядок 05)
показується загальна кількість місць поховань в містах та селищах
(рядок 06 = 07 + 09).
   У рядку  07  із  загальної  кількості  місць  поховань,
розташованих в містах та селищах (рядок 06), показується кількість
діючих місць поховань.
   У рядку 08 із загальної кількості діючих місць поховань,
розташованих в містах та селищах (рядок 07), показується кількість
діючих благоустроєних місць поховань.
   У рядку  09  із  загальної  кількості  місць  поховань,
розташованих в містах та селищах (рядок 06), показується кількість
закритих місць поховань.
   У рядку 10 із загальної кількості закритих місць поховань,
розташованих в містах та селищах (рядок 09), показується кількість
благоустроєних закритих місць поховань.
   У рядку 11 із загальної кількості місць поховань (рядок 05)
показується загальна  кількість  місць  поховань, розташованих
в сільській місцевості (рядок 11 = 12 + 14).
   У рядку  12  із  загальної  кількості  місць  поховань,
розташованих у сільській місцевості (графа 11),  показується
кількість діючих місць поховань.
   У рядку 13 із загальної кількості діючих місць поховань,
розташованих  у сільській місцевості (графа 12), показується
кількість діючих благоустроєних місць поховань.
   У рядку  14  із  загальної  кількості  місць  поховань,
розташованих у сільській місцевості (графа 11),  показується
кількість закритих місць поховань.
   У рядку 15 із загальної кількості закритих місць поховань,
розташованих  у сільській місцевості (графа 14), показується
кількість закритих благоустроєних місць поховань.
   Рядок 16 "Виділено коштів на благоустрій місць поховань"
показується загальна сума коштів,  виділених  на  благоустрій
та утримання місць поховань з місцевого бюджету.
   Рядок 17 "Освоєно коштів на благоустрій місць поховань -
всього" показується загальна сума освоєних коштів на благоустрій
та утримання місць поховань, в т.ч. на оплату праці обслуговуючого
персоналу місць поховань.
   У рядку 18 із загальної суми освоєних коштів на благоустрій
місць поховань (рядок 17) показується сума коштів, витрачених
на оплату праці обслуговуючого персоналу місць поховань.
   Рядок 19  "Необхідно  побудувати  нових  місць  поховань
в населених пунктах регіону" - показується загальна кількість
місць поховань, які необхідно побудувати в населених пунктах
регіону   за   даними   Ресжитлокомунгоспу   АР   Крим,
облжитлокомунуправлінь, Головного управління ритуальних послуг
Київської міськдержадміністрації, Севастопольського  управління
комунального господарства.
   Рядок 20 "Поховано померлих осіб - всього" - показується
загальна кількість організованих поховань померлих осіб в містах,
селищах та селах за даними ритуальних служб (органів місцевого
самоврядування).
   У рядках 21, 22 із загальної кількості похованих померлих
осіб (рядок 20) показується кількість похованих померлих осіб,
відповідно в містах, селищах та селах за даними ритуальних служб
(органів місцевого самоврядування), в тому числі за рахунок
місцевого та державного бюджетів.
   Рядок 23 "Середня вартість поховання" показується середня
вартість одного поховання, яка склалася в ритуальній  службі
на відповідні  послуги,  необхідні  для організації поховання
померлих осіб, (ціни на послуги яких регулюються  відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548
( 1548-96-п ) на час звітного періоду.  Облдержадміністрації
обчислюють  середню  вартість одного поховання в регіоні як
середньозважену.
   Рядок 24 "Кількість ритуальних служб" - показується загальна
кількість  ритуальних  служб  -  спеціалізованих  комунальних
підприємств,  що  створені  органами місцевого самоврядування
відповідно до статті 9 Закону України "Про поховання та похоронну
справу" ( 1102-15 ) з метою здійснення організації поховання
померлих осіб і надання ритуальних послуг.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка