Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виплати роялті та нарахування процентів

      ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
 
               Л И С Т
 
          03.11.2004 N 3386/10/31-105
 
 
   ДПА у м. Києві розглянула лист і повідомляє.
 
   1. Відповідно  до  пп.5.4.2  ст.  5 Закону України від
28.12.94 р. N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку
підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР
( 283/97-ВР ) (далі - Закон N 334) до валових витрат включаються
витрати,  крім  тих, що підлягають амортизації, пов'язані з
науково-технічним забезпеченням господарської  діяльності,  на
винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення
дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення
та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю
платника податку, виплатою роялті та придбанням нематеріальних
активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання
в господарській діяльності платника податку.
   Таким чином, враховуючи зазначене, валові витрати виникають
при виплаті роялті.
 
   2. Відповідно до пп.5.5.2 ст. 5 Закону N 334 ( 334/94-ВР )
для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду
(акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або
управлінні  нерезидента  (нерезидентів), віднесення до складу
валових витрат витрат на виплату або нарахування процентів за
кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких
нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не
перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом
звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних
активів, збільшену на суму, що дорівнює 50% оподатковуваного
прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих
процентів.
   Згідно з пп.5.5.3 ст. 5 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) до
нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2, прирівнюються з метою
оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього
податку згідно з положеннями п.7.11-7.13, 7.19 ст. 7 цього Закону,
чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за
ставками, іншими ніж встановлені у п.7.2 ст. 7 або ст. 10 цього
Закону.
   Таким чином, обмежень, встановлених пп.5.5.2 ст. 5 Закону
N 334 ( 334/94-ВР ), потрібно дотримуватися не тільки при виплаті
процентів "своєму" інвестору - нерезиденту, а й пов'язаним із ним
особам. Визначення поняття "пов'язана особа" надане в п.1.26 ст. 1
Закону N 334, згідно з яким: пов'язана особа - особа, що
відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
   - юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку
або контролюється таким платником податку, або перебуває під
спільним контролем з таким платником податку.
   Під здійсненням   контролю  слід  розуміти  володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів
у керівному органі такого платника податку або володіння часткою
(паєм, пакетом акцій), не меншою 20% від статутного фонду платника
податку.
   У зв'язку з викладеним вище можна дійти висновку, що у разі
коли в установчих документах  (установчий  договір,  статут,
положення або інші, на підставі яких діє нерезидент) підприємства
передбачено володіння безпосередньо або через більшу кількість
пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм,
пакетом акцій) статутного фонду платника податку або управління
найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника
податку або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20%
від статутного фонду платника податку, то у такому випадку
підприємство і такий платник податків можуть бути пов'язаними
особами.
   Також необхідно зауважити, що робити будь-які висновки щодо
конкретних  ситуацій  та  конкретних  СПД можливо тільки за
результатами вивчення повних пакетів документів щодо кожного з цих
підприємств.
 
 Заступник Голови                   В.Лайтарнюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка