Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання постанови Верховної Ради України від 4 червня 2004 року N 1755-IV

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             27.10.2004 N 82
 
 
     Про виконання постанови Верховної Ради України
         від 4 червня 2004 року N 1755-IV
 
 
   На виконання  доручення  Голови  Верховної  Ради України
В.Литвина від 21 липня 2004 року N 01-4/982 та у відповідності з
постановою Верховної Ради України від 4 червня 2004 року N 1755-IV
( 1755-15 ) "Про рекомендації парламентських слухань "Про стан і
перспективи розвитку вищої освіти в Україні" З О Б О В' Я З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи на виконання постанови Верховної Ради
України від 4 червня 2004 року N 1755-IV ( 1755-15 ) "Про
рекомендації  парламентських слухань "Про стан і перспективи
розвитку вищої освіти в Україні" (додаються).
 
   2. Керівників   відповідних   структурних   підрозділів
міністерства забезпечити виконання зазначених заходів у визначені
строки.
 
   3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 Перший заступник Міністра -
 керівник апарату                    Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження
                   Мінагрополітики
                   27.10.2004 N 82
 
 
               ЗАХОДИ
     на виконання постанови Верховної Ради України
         від 4 червня 2004 року N 1755-IV
       "Про рекомендації парламентських слухань
         "Про стан і перспективи розвитку
           вищої освіти в Україні"
              ( 1755-15 )
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст         |Терміни  |Відповідальні за  |При-|
|п/п|            |     |проведення     |міт-|
|  |            |     |          |ки |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
| 1 |      2      |   3  |     4     | 5 |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|1 |Розглянути на колегії |Вересень |Департамент з    |  |
|  |Мінагрополітики    |2004 р.  |контролю апарату  |  |
|  |питання "Про стан та  |     |міністерства та   |  |
|  |основні напрямки    |     |роботи з персоналом,|  |
|  |формування кадрового  |     |Департамент аграрної|  |
|  |потенціалу в      |     |освіти та науки   |  |
|  |сільськогосподарському |     |          |  |
|  |виробництві" та    |     |          |  |
|  |визначитись з     |     |          |  |
|  |концепцією       |     |          |  |
|  |стратегічних      |     |          |  |
|  |напрямків вирішення  |     |          |  |
|  |цього питання на    |     |          |  |
|  |період до 2010 року  |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|2 |Розробити на основі  |До    |Департамент з    |  |
|  |концепції Програму   |1 січня  |контролю апарату  |  |
|  |кадрового       |2005 р.  |міністерства та   |  |
|  |забезпечення АПК до  |     |роботи з персоналом,|  |
|  |2010 року       |     |Департамент аграрної|  |
|  |            |     |освіти та науки   |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|3 |Подати Мінекономіки  |Починаючи |Департамент аграрної|  |
|  |пропозиції щодо    |з 2004 р. |освіти та науки   |  |
|  |збільшення       |     |          |  |
|  |державного замовлення |     |          |  |
|  |на 2004 рік      |     |          |  |
|  |та забезпечити     |     |          |  |
|  |його зростання на   |     |          |  |
|  |наступні роки     |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|4 |Підготувати бюджетний |III    |Департамент аграрної|  |
|  |запит до проекту    |квартал  |освіти та науки,  |  |
|  |бюджету на 2005 рік,  |2004 р.  |Департамент     |  |
|  |в якому передбачити  |     |фінансово-кредитної |  |
|  |істотне збільшення   |     |та податкової    |  |
|  |видатків на утримання |     |політики,      |  |
|  |аграрних вищих     |     |ДП "Агроосвіта"   |  |
|  |навчальних закладів  |     |          |  |
|  |відповідно до     |     |          |  |
|  |Закону України "Про  |     |          |  |
|  |освіту" ( 1060-12 ),  |     |          |  |
|  |підвищення заробітної |     |          |  |
|  |плати, на оплату за  |     |          |  |
|  |енергоносії, капітальні|     |          |  |
|  |видатки тощо      |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|5 |Підготувати пропозиції |III    |Департамент     |  |
|  |КМУ щодо виділення   |квартал  |аграрної освіти та |  |
|  |у 2004 році додаткових |2004 р.  |науки, Департамент |  |
|  |коштів із загального  |     |фінансово-кредитної |  |
|  |фонду Державного    |     |та податкової    |  |
|  |бюджету України на   |     |політики,      |  |
|  |погашення       |     |ДП "Агроосвіта"   |  |
|  |заборгованості за   |     |          |  |
|  |енергоносії, яка    |     |          |  |
|  |утворилася у зв'язку  |     |          |  |
|  |з недофінансуванням  |     |          |  |
|  |на цю мету видатків  |     |          |  |
|  |у 2002 році та     |     |          |  |
|  |істотним їх      |     |          |  |
|  |зменшенням у 2003 році |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|6 |Здійснити супровід   |За планом |Департамент     |  |
|  |розгляду        |роботи  |аграрної освіти та |  |
|  |законопроектів з    |Верховної |науки, керівники  |  |
|  |питань пільгового   |Ради   |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |оподаткування суб'єктів|України  |          |  |
|  |господарювання, які  |     |          |  |
|  |надають базу для    |     |          |  |
|  |проходження практики  |     |          |  |
|  |студентами аграрних  |     |          |  |
|  |вищих навчальних    |     |          |  |
|  |закладів, звільнення  |     |          |  |
|  |від оподаткування   |     |          |  |
|  |передачі        |     |          |  |
|  |матеріально-технічних |     |          |  |
|  |ресурсів з балансів  |     |          |  |
|  |підприємств на баланси |     |          |  |
|  |ВНЗ, випуску технічних |     |          |  |
|  |засобів навчання та ін.|     |          |  |
|  |і співпрацю із     |     |          |  |
|  |народними депутатами  |     |          |  |
|  |України щодо їх    |     |          |  |
|  |прийняття       |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|7 |Взяти участь у розробці|За планом |Департамент     |  |
|  |законопроектів з    |роботи  |аграрної освіти та |  |
|  |питань удосконалення  |Верховної |науки, керівники  |  |
|  |земельних відносин,  |Ради   |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |віднесення ділянок,  |України  |          |  |
|  |закріплених за     |     |          |  |
|  |державними аграрними  |     |          |  |
|  |вищими навчальними   |     |          |  |
|  |закладами, до земель  |     |          |  |
|  |державної власності,  |     |          |  |
|  |безоплатного      |     |          |  |
|  |виготовлення      |     |          |  |
|  |проектів відведення  |     |          |  |
|  |земельних ділянок   |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|8 |Провести семінари з  |III-IV  |Департамент     |  |
|  |питань запровадження  |квартал  |аграрної освіти та |  |
|  |кредитно-модульної   |2004 р.  |науки, НМЦ     |  |
|  |системи організації  |     |аграрної освіти   |  |
|  |навчального процесу  |     |          |  |
|  |та приєднання     |     |          |  |
|  |аграрних ВНЗ до    |     |          |  |
|  |Болонської угоди:   |     |          |  |
|  |- з деканами аграрних |Вересень- |          |  |
|  |ВНЗ          |жовтень  |          |  |
|  |            |2004 р.  |          |  |
|  |- з проректорами    |Лютий   |          |  |
|  |аграрних ВНЗ      |2005 р.  |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|9 |Підготувати і направити|III    |Департамент     |  |
|  |МОН пропозиції щодо  |квартал  |аграрної освіти та |  |
|  |проекту Державної   |2004 р.  |науки        |  |
|  |програми розвитку   |     |          |  |
|  |вищої освіти на    |     |          |  |
|  |2005-2007 роки     |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|10 |Для підвищення якості |За    |Департамент     |  |
|  |підготовки фахівців  |окремим  |аграрної освіти та |  |
|  |для АПК забезпечити  |планом  |науки, НМЦ     |  |
|  |підготовку і      |     |аграрної освіти,  |  |
|  |розширити обсяги    |     |НМЦ по підготовці  |  |
|  |видання навчальної   |     |мол. спец., аграрні |  |
|  |літератури із     |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |спеціальних      |     |          |  |
|  |дисциплін за      |     |          |  |
|  |спеціальностями    |     |          |  |
|  |сільськогосподарського |     |          |  |
|  |напряму        |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|11 |Взяти участь у     |III-IV  |Департамент     |  |
|  |підготовці пропозицій |квартал  |фінансово-кредитної |  |
|  |МОН щодо надання    |2004 р.  |та податкової    |  |
|  |керівникам аграрних  |     |політики,      |  |
|  |ВНЗ 1-2 рівнів     |     |Департамент аграрної|  |
|  |акредитації права   |     |освіти та науки,  |  |
|  |коригування протягом  |     |ДП "Агроосвіта"   |  |
|  |бюджетного року    |     |          |  |
|  |кошторисів у зв'язку  |     |          |  |
|  |із зміною обсягів   |     |          |  |
|  |доходів і видатків по |     |          |  |
|  |спеціальному фонду   |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|12 |Підготувати та     |IV    |Департамент з    |  |
|  |направити КМУ     |квартал  |управління     |  |
|  |пропозиції щодо змін до|2004 р.  |державною      |  |
|  |Закону України "Про  |     |власністю та    |  |
|  |оренду державного та  |     |бухгалтерського   |  |
|  |комунального майна"  |     |обліку,       |  |
|  |( 2269-12 ) і залишення|     |Департамент аграрної|  |
|  |аграрним ВНЗ всієї   |     |освіти та науки   |  |
|  |оплати за орендоване  |     |          |  |
|  |майно         |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|13 |Взяти участь у     |За планом |Департамент     |  |
|  |підготовці законодавчих|законо-  |аграрної освіти та |  |
|  |і нормативно-правових |проектної |науки        |  |
|  |актів щодо:      |роботи  |          |  |
|  |- віднесення до валових|МОН    |          |  |
|  |витрат платника податку|     |          |  |
|  |витрат, пов'язаних   |     |          |  |
|  |із професійною     |     |          |  |
|  |підготовкою,      |     |          |  |
|  |перепідготовкою або  |     |          |  |
|  |підвищенням      |     |          |  |
|  |кваліфікації,     |     |          |  |
|  |включаючи організацію |     |          |  |
|  |навчально-виробничої  |     |          |  |
|  |практики;       |     |          |  |
|  |- звільнення ВНЗ від  |     |          |  |
|  |проведення тендерних  |     |          |  |
|  |процедур при закупівлі |     |          |  |
|  |матеріалів, обладнання,|     |          |  |
|  |проведення робіт,   |     |          |  |
|  |послуг на суму до   |     |          |  |
|  |5 млн.гривень     |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|14 |Подати пропозиції до  |За планом |Департамент     |  |
|  |МОН Державної програми |роботи  |аграрної освіти та |  |
|  |інформатизації та   |МОН    |науки        |  |
|  |комп'ютеризації    |     |          |  |
|  |аграрних        |     |          |  |
|  |ВНЗ 1-2 рівнів     |     |          |  |
|  |акредитації      |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|15 |Розширити тематику   |Щорічно  |Департамент     |  |
|  |прик. досліджень в   |     |аграрної освіти та |  |
|  |аграрних ВНЗ за    |     |науки        |  |
|  |рахунок коштів     |     |          |  |
|  |державного бюджету   |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|16 |Передбачати у бюджетних|2004-2005 |Департамент     |  |
|  |запитах кошти на    |роки   |аграрної освіти та |  |
|  |реконструкцію     |     |науки, Департамент |  |
|  |студентських      |     |фінансово-кредитної |  |
|  |гуртожитків      |     |та податкової    |  |
|  |відповідно до     |     |політики,      |  |
|  |санітарних норм і   |     |Департамент розвитку|  |
|  |правил та вимог    |     |сільської місцевості|  |
|  |протипожежної безпеки |     |та підприємництва, |  |
|  |            |     |ДП "Агроосвіта",  |  |
|  |            |     |аграрні       |  |
|  |            |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|17 |Підготувати пропозиції |2004-2005 |Департамент     |  |
|  |щодо приєднання в   |роки   |аграрної освіти та |  |
|  |установленому порядку |     |науки, аграрні   |  |
|  |окремих галузевих   |     |ВНЗ 3-4 р.а та НДІ |  |
|  |науково-дослідних   |     |          |  |
|  |установ до аграрних ВНЗ|     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|18 |3 врахуванням     |1     |Департамент аграрної|  |
|  |наближення системи   |півріччя |освіти та науки,  |  |
|  |освіти до Болонського |2005 р.  |НМЦ аграрної освіти,|  |
|  |процесу переглянути  |     |НМЦ по підготовці  |  |
|  |проекти державних   |     |молодших      |  |
|  |стандартів вищої освіти|     |спеціалістів    |  |
|  |з напрямів       |     |          |  |
|  |"Агрономія",      |     |          |  |
|  |"Зооінженерія",    |     |          |  |
|  |"Ветеринарна медицина",|     |          |  |
|  |"Механізація сільського|     |          |  |
|  |господарства" та ін.  |     |          |  |
|  |і направити МОН    |     |          |  |
|  |для затвердження    |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|19 |Включити в тематичний |2005 р.  |Департамент аграрної|  |
|  |план наукових     |     |освіти та науки,  |  |
|  |досліджень розробку  |     |ДП "Агроосвіта",  |  |
|  |науково обгрунтованих |     |аграрні       |  |
|  |нормативів       |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |матеріально-технічного |     |          |  |
|  |та фінансового     |     |          |  |
|  |забезпечення аграрних |     |          |  |
|  |ВНЗ і внести їх    |     |          |  |
|  |на розгляд Мінфіну   |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|20 |Внести пропозиції   |IV    |Департамент     |  |
|  |МОН щодо збільшення  |квартал  |фінансово-кредитної |  |
|  |обсягів фінансування  |2004 р.  |та податкової    |  |
|  |цільового пільгового  |     |політики,      |  |
|  |кредитування для    |     |Департамент аграрної|  |
|  |здобуття вищої освіти |     |освіти та науки,  |  |
|  |та упорядкування    |     |ДП "Агроосвіта",  |  |
|  |механізму його     |     |керівники аграрних |  |
|  |отримання       |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|21 |Передбачати в планах  |Постійно |Департамент розвитку|  |
|  |будівництво житла   |     |сільської місцевості|  |
|  |для молодих сімей та  |     |та підприємництва, |  |
|  |працівників аграрних  |     |головні управління |  |
|  |ВНЗ, інвестування та  |     |с.г. і продовольства|  |
|  |кредитування на    |     |облдержадміністрацій|  |
|  |придбання житла для  |     |          |  |
|  |сімей молодих     |     |          |  |
|  |спеціалістів      |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|22 |Залучати        |Постійно |Департамент аграрної|  |
|  |Всеукраїнський союз  |     |освіти та науки,  |  |
|  |сільськогосподарських |     |ДП "Агроосвіта",  |  |
|  |підприємств,      |     |аграрні       |  |
|  |Асоціацію фермерів   |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |і землевласників    |     |          |  |
|  |України, ЦК профспілки |     |          |  |
|  |працівників АПК,    |     |          |  |
|  |Асоціацію дорадників  |     |          |  |
|  |України до розв'язання |     |          |  |
|  |проблем розвитку    |     |          |  |
|  |вищої освіти та її   |     |          |  |
|  |фінансової підтримки  |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|23 |Взяти участь у     |IV    |Департамент аграрної|  |
|  |підготовці пропозицій |квартал  |освіти та науки,  |  |
|  |МОН про внесення змін |2004 р.  |ДП "Агроосвіта",  |  |
|  |до переліку платних  |     |аграрні       |  |
|  |послуг, які можуть   |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |надаватися вищими   |     |          |  |
|  |навчальними закладами |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|24 |Взяти участь у     |За    |Департамент аграрної|  |
|  |підготовці пропозицій |запитом  |освіти та науки   |  |
|  |МОН щодо зміни статусу |МОН    |          |  |
|  |аграрних вищих     |     |          |  |
|  |навчальних закладів  |     |          |  |
|  |1-2 р.а.        |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|25 |Посилити контроль за  |Постійно |Департамент аграрної|  |
|  |виконанням державного |     |освіти та науки,  |  |
|  |замовлення на     |     |аграрні       |  |
|  |підготовку фахівців  |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |з вищою освітою у   |     |          |  |
|  |підпорядкованих    |     |          |  |
|  |міністерству вищих   |     |          |  |
|  |навчальних закладах  |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|26 |Адаптувати до потреб  |1     |НДІ продуктивності |  |
|  |внутрішнього та    |півріччя |АПК, Департамент  |  |
|  |світового ринків праці,|2005 р.  |аграрної освіти та |  |
|  |до європейських і   |     |науки, НМЦ     |  |
|  |міжнародних норм та  |     |аграрної освіти,  |  |
|  |стандартів перелік   |     |НМЦ по підготовці  |  |
|  |аграрних професій,   |     |молодших      |  |
|  |кваліфікацій, напрямів |     |спеціалістів    |  |
|  |і спеціальностей    |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|27 |Розробити пропозиції  |II    |Департамент     |  |
|  |по визначенню критеріїв|квартал  |аграрної освіти та |  |
|  |оцінювання якості   |2005 р.  |науки, НМЦ     |  |
|  |аграрної вищої освіти |     |аграрної освіти,  |  |
|  |та її моніторингу,   |     |НМЦ по підготовці  |  |
|  |приведення у      |     |молодших      |  |
|  |відповідність до    |     |спеціалістів    |  |
|  |потреб внутрішнього,  |     |          |  |
|  |європейського і    |     |          |  |
|  |світового ринків праці,|     |          |  |
|  |а також до вимог    |     |          |  |
|  |Болонського процесу,  |     |          |  |
|  |зміст освіти та    |     |          |  |
|  |навчання в аграрних  |     |          |  |
|  |ВНЗ.          |     |          |  |
|  |Узагальнити досвід   |     |          |  |
|  |створення регіональних |     |          |  |
|  |галузевих       |     |          |  |
|  |університетських    |     |          |  |
|  |центрів        |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|28 |Забезпечити      |II    |Департамент аграрної|  |
|  |впровадження методичних|квартал  |освіти та науки,  |  |
|  |рекомендацій щодо   |2005 р.  |Міністерство АПК  |  |
|  |визначення потреби в  |     |АР Крим, головні  |  |
|  |кадрах з вищою освітою |     |управління с.г. і  |  |
|  |для сільського     |     |продовольства    |  |
|  |господарства, схвалених|     |облдержадміністрацій|  |
|  |Галузевою радою по   |     |          |  |
|  |роботі з кадрами    |     |          |  |
|  |Мінагрополітики    |     |          |  |
|  |України 12 грудня   |     |          |  |
|  |2003 року       |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|29 |Розробити критерії   |2005 р.  |Департамент аграрної|  |
|  |інтеграції чи     |     |освіти та науки, НМЦ|  |
|  |скорочення       |     |аграрної освіти,  |  |
|  |малопотужних за    |     |НМЦ по підготовці  |  |
|  |освітнім і науковим  |     |мол. спец.     |  |
|  |потенціалом філій та  |     |          |  |
|  |окремих аграрних ВНЗ  |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|30 |Розробити та розмістити|I квартал |Департамент аграрної|  |
|  |на Інтернет-сторінках |2005 р.  |освіти та науки, НМЦ|  |
|  |пакети даних щодо   |     |аграрної освіти, НМЦ|  |
|  |аграрних ВНЗ      |     |по підготовці    |  |
|  |            |     |мол. спец.,     |  |
|  |            |     |керівники аграрних |  |
|  |            |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|31 |Посилити        |Постійно |Департамент аграрної|  |
|  |співробітництво    |     |освіти та науки, НМЦ|  |
|  |аграрних вищих     |     |аграрної освіти, НМЦ|  |
|  |навчальних закладів  |     |по підготовці    |  |
|  |із зарубіжними     |     |мол. спец.,     |  |
|  |навчальними закладами |     |керівники аграрних |  |
|  |та міжнародними    |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |освітянськими     |     |          |  |
|  |організаціями,     |     |          |  |
|  |установами та фондами |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|32 |Провести семінар-нараду|IV    |Департамент аграрної|  |
|  |з питань удосконалення |квартал  |освіти та науки, НМЦ|  |
|  |державної звітності  |2004 р.  |аграрної освіти, НМЦ|  |
|  |за формою 2-3 НК    |     |по підготовці    |  |
|  |            |     |мол. спец.,     |  |
|  |            |     |керівники аграрних |  |
|  |            |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|33 |Переглянути перелік  |IV    |Департамент аграрної|  |
|  |філій кафедр у     |квартал  |освіти та науки,  |  |
|  |науково-дослідних   |2004 р.  |керівники аграрних |  |
|  |установах, на     |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |виробництві та участь |     |          |  |
|  |їх у забезпеченні   |     |          |  |
|  |навчального процесу  |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|34 |Включити        |IV    |Департамент аграрної|  |
|  |навчально-дослідні   |квартал  |освіти та науки,  |  |
|  |господарства до    |2004 р.  |Департамент     |  |
|  |переліку        |     |ринків продукції  |  |
|  |науково-дослідних   |     |рослинництва та   |  |
|  |організацій, які    |     |розвитку      |  |
|  |здійснюють виконання  |     |насінництва,    |  |
|  |державних програм з  |     |Департамент ринків |  |
|  |насінництва, селекції |     |продукції      |  |
|  |та збереження родючості|     |тваринництва з   |  |
|  |ґрунтів        |     |Головною державною |  |
|  |            |     |племінною      |  |
|  |            |     |інспекцією     |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|35 |Здійснити заходи щодо |2004-2005 |Департамент аграрної|  |
|  |розвитку післядипломної|роки   |освіти та науки, НМЦ|  |
|  |освіти та запровадження|     |аграрної освіти, НМЦ|  |
|  |дистанційної форми   |     |по підготовці    |  |
|  |навчання        |     |мол. спец.,     |  |
|  |            |     |керівники аграрних |  |
|  |            |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|36 |Провести підвищення  |Відповідно|Департамент     |  |
|  |розміру стипендій   |з 01.07.04|фінансово-кредитної |  |
|  |студентам та      |і з    |та податкової    |  |
|  |заробітної плати    |01.09.04 |політики,      |  |
|  |працівникам ВНЗ    |     |Департамент аграрної|  |
|  |            |     |освіти та науки,  |  |
|  |            |     |Управління     |  |
|  |            |     |реформування    |  |
|  |            |     |управління АПК та  |  |
|  |            |     |соціально-трудових |  |
|  |            |     |відносин,      |  |
|  |            |     |керівники аграрних |  |
|  |            |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|37 |Розширити практику   |Постійно |Керівники аграрних |  |
|  |та забезпечити     |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |залучення студентів  |     |          |  |
|  |аграрних ВНЗ 1-4 р.а. |     |          |  |
|  |на умовах штатного   |     |          |  |
|  |сумісництва з оплатою |     |          |  |
|  |за виконану роботу у  |     |          |  |
|  |розмірі 50 відсотків  |     |          |  |
|  |посадового окладу   |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|38 |Посилити        |Постійно |Керівники аграрних |  |
|  |відповідальність    |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |керівників структурних |     |          |  |
|  |підрозділів,      |     |          |  |
|  |педагогічних і     |     |          |  |
|  |науково-педагогічних  |     |          |  |
|  |працівників вищих   |     |          |  |
|  |навчальних закладів  |     |          |  |
|  |за дотримання     |     |          |  |
|  |законодавчих та    |     |          |  |
|  |нормативних      |     |          |  |
|  |документів з питань  |     |          |  |
|  |вищої освіти.     |     |          |  |
|  |Не допускати посадових |     |          |  |
|  |зловживань,      |     |          |  |
|  |правопорушень і    |     |          |  |
|  |хабарництва серед   |     |          |  |
|  |працівників навчального|     |          |  |
|  |закладу        |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|39 |Сприяти розвитку    |Постійно |Керівники аграрних |  |
|  |демократизації     |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |управління вищим    |     |          |  |
|  |навчальним закладом,  |     |          |  |
|  |ширше залучати до   |     |          |  |
|  |управління студентські |     |          |  |
|  |професійні спілки та  |     |          |  |
|  |органи студентського  |     |          |  |
|  |самоврядування     |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|40 |Вжити заходів щодо   |Постійно |Керівники аграрних |  |
|  |посилення виховної   |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |роботи із студентською |     |          |  |
|  |молоддю, соціального  |     |          |  |
|  |оздоровлення      |     |          |  |
|  |студентських      |     |          |  |
|  |колективів,      |     |          |  |
|  |здійсненню контролю за |     |          |  |
|  |фізичним розвитком і  |     |          |  |
|  |здоров'ям молоді,   |     |          |  |
|  |сприянню заняттям   |     |          |  |
|  |фізичною культурою   |     |          |  |
|  |та спортом.      |     |          |  |
|  |Проводити постійний  |     |          |  |
|  |моніторинг       |     |          |  |
|  |соціально-психологіч- |     |          |  |
|  |ного клімату в     |     |          |  |
|  |колективі, створити  |     |          |  |
|  |систему профілактики  |     |          |  |
|  |асоціальної      |     |          |  |
|  |поведінки учасників  |     |          |  |
|  |навчально-виховного  |     |          |  |
|  |процесу        |     |          |  |
|---+-----------------------+----------+--------------------+----|
|41 |Створити умови щодо  |Постійно |Керівники аграрних |  |
|  |забезпечення      |     |ВНЗ 1-4 р.а.    |  |
|  |соціального захисту  |     |          |  |
|  |студентських сімей   |     |          |  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 аграрної освіти та науки                М.Ф.Бойко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка