Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарг ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" і ВАТ "Свердловський машинобудівний завод"

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 419
 
 
           Про рішення щодо скарг
           ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш"
      і ВАТ "Свердловський машинобудівний завод"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
06.08.2002 N 238 ( z0672-02 ) "Про організацію роботи щодо
контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" і наказу
Міністерства економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 )
"Про затвердження порядку розгляду скарг учасників  процедур
державних закупівель щодо організації та здійснення процедур
закупівель товарів,  робіт  і  послуг  за  державні  кошти"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  висновок  щодо  розгляду  скарг ТОВ "ТПК
"Укрвулемаш" і ВАТ "Свердловський машинобудівний завод" стосовно
організації та здійснення державним підприємством "Шахтоуправління
ім. 17-го партз'їзду" процедури закупівлі обладнання для шахтної
лави (оголошення про закупівлю в бюлетені "Вісник державних
закупівель", 2004 р., N 27/1, огол. N 11575 (ТЕХ), що додається.
 
   2. Скарга ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" і  ВАТ  "Свердловський
машинобудівний завод" визнати частково задоволеними відповідно
до висновку,  що  додається,  а   результати   процедури
закупівлі - недійсними.
 
   3. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома ТОВ "ТПК
"Укрвуглемаш",  ВАТ  "Свердловський  машинобудівний  завод",
державного підприємства "Шахтоуправління ім. 17-го партз'їзду"
та Державного казначейства України протягом п'яти робочих днів
з дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра              В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   10.11.2004 N 419
 
 
               ВИСНОВОК
      щодо розгляду скарги ТОВ "ТПК "Укрвуглсмаш"
      і ВАТ "Свердловський машинобудівний завод"
      стосовно організації та здійснення державним
    підприємством "Шахтоуправління ім. 17-го партз'їзду"
     процедури закупівлі обладнання для шахтної лави
 
 
   За результатом розгляду скарг ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" і ВАТ
"Свердловський машинобудівний завод" (далі - Скаржники) стосовно
організації та здійснення державним підприємством "Шахтоуправління
ім.  17-го  партз'їзду"  (далі-Замовник)  процедури закупівлі
обладнання для шахтної лави та на підставі наданих Скаржниками
і Замовником матеріалів установлено, що:
   Замовником було отримано від ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" запит від
25.10.2004 про надання тендерної документації, однак у складі
матеріалів відсутня  інформація  щодо реєстрації цього запиту
та надання тендерної документації в установлений законодавством
строк. Зазначені  дії  Замовника  є  ознакою  дискримінації
та порушенням статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон) ;
   у підпунктах 16.3-16.8 тендерної документації не встановлено
чітких умов прийняття до розгляду і оцінки тендерних пропозицій,
підстав їх відхилення. Використання виразів "відповідає вимогам
тендерної документації   чи    кваліфікаційним    вимогам
у достатньому(ій)  обсязі/мірі", "задовольняє всім умовам без
істотних зауважень чи відхилень" без чіткого зазначення змісту
понять "достатній обсяг", "істотні зауваження чи відхилення"
порушує принципи забезпечення прозорості та об'єктивності розгляду
і оцінки тендерних пропозицій. Прийняття Замовником до розгляду
тендерних пропозицій, що не  відповідають  умовам  тендерної
документації та мають відхилення за кваліфікаційними вимогами,
суперечить нормам статті 27 Закону ( 1490-14 );
   технічна специфікація містить у назвах  частин  предмета
закупівлі посилання на конкретні торговельні марки без зазначення
виразу "або еквівалент", що є порушенням частини третьої статті
21 Закону ( 1490-14 );
   згідно з  протоколом  розкриття тендерних пропозицій від
26.10.2004 щодо окремих частин предмета закупівлі було подано
менше  двох  пропозицій, прийняття яких до подальшої оцінки
суперечить вимогам статті 28 Закону ( 1490-14 ).
 
   Крім того, Замовником на запит Мінекономіки не було надано
тендерних  пропозицій  переможців торгів, визначених за цими
частинами предмета закупівлі, стосовно яких було подано скарги,
що можна розцінювати як приховування фактів встановлення порушень
Замовником чинного законодавства з питань державних закупівель.
 
   До того ж, установлено, що договори про закупівлю було
укладено  Замовником  у період зупинення процедури закупівлі
внаслідок подання скарг. Згідно з  частиною  третьою  статті
34 Закону ( 1490-14 ) такі договори вважаються недійсними.
 
   Відповідно до  статті  37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні  кошти"  (  1490-14  )
та на підставі зазначеного вище скарги ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш"
і ВАТ "Свердловський машинобудівний завод" стосовно організації
та здійснення державним підприємством "Шахтоуправління ім. 17-го
партз'їзду" процедури закупівлі обладнання для шахтної  лави
визнаються частково задоволеними.
 
 Директор департаменту
 з питань координації
 державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка