Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги Адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма Александров та партнери"

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 420
 
 
           Про рішення щодо скарги
           Адвокатського об'єднання
      "Адвокатська фірма Александров та партнери"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України  від  04.12.2000  N  264  (  z0919-00  )
"Про затвердження Порядку розгляду скарг  учасників  процедур
державних закупівель щодо організації та здійснення процедур
закупівель товарів,  робіт  і  послуг  за  державні  кошти"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги Адвокатського
об'єднання "Адвокатська фірма Александров та партнери" стосовно
організації та здійснення Державною спеціалізованою (воєнізованою)
аварійно-рятувальною службою МНС України процедури  закупівлі
послуг із юридичного супроводу робіт за Програмою пошуку та
знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у  виключній
(морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх
водах України на 1997-2005 роки, що додається.
 
   2. Визнати скаргу Адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма
Александров та  партнери" задоволеною відповідно до висновку,
що додається, а результати процедури закупівлі - недійсними.
 
   3. Державній     спеціалізованій     (воєнізованій)
аварійно-рятувальній  службі  МНС  України  усунути  виявлені
порушення, керуючись висновком, що додається, та провести нову
процедуру закупівлі з дотриманням вимог законодавства.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома Державної
спеціалізованої  (воєнізованої)  аварійно-рятувальної  служби
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи
та Адвокатського  об'єднання  "Адвокатська  фірма  Александров
та партнери протягом п'яти робочих днів з дня його підписання.
 
 Перший заступник                   В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   19.11.2004 N 420
 
 
               ВИСНОВОК
     щодо розгляду скарги Адвокатського об'єднання
      "Адвокатська фірма Александров та партнери"
        стосовно організації та здійснення
       Державною спеціалізованою (воєнізованою)
       аварійно-рятувальною службою МНС України
          процедури закупівлі послуг
         із юридичного супроводу робіт
        за Програмою пошуку та знешкодження
           залишків хімічної зброї,
        затопленої у виключній (морській)
       економічній зоні, територіальному морі
          та внутрішніх водах України
            на 1997-2005 роки
 
 
   За результатом  розгляду  скарги Адвокатського об'єднання
"Адвокатська фірма Александров та партнери" (далі - Скаржник)
стосовно  організації та здійснення Державною спеціалізованою
(воєнізованою) аварійно-рятувальною службою МНС України (далі -
Замовник) процедури закупівлі послуг із юридичного супроводу робіт
за Програмою пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї,
затопленої  у  виключній  (морській)  економічній  зоні,
територіальному морі   та   внутрішніх   водах   України,
на 1997-2005 роки і на підставі наданих Скаржником і Замовником
матеріалів установлено:
 
   1. Тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам
процедури закупівлі для підготовки ними тендерних пропозицій,
не відповідає вимогам законодавства:
   у тендерній документації в частині "Оголошення проведення
торгів (тендеру)" Замовник встановив вимогу щодо надання в день
розкриття тендерних пропозицій завіреного акта здачі-приймання
робіт. Цю вимогу майже неможливо виконати і  може  вважати
дискримінаційною, оскільки Замовником не визначено, щодо яких саме
робіт має бути наданий цей акт;
   у пунктах  6.2  і  19.3  вираз  "може"  має  двоякий
і дискримінаційний характер, оскільки не встановлює чітких умов,
за яких тендерну пропозицію буде відхилено;
   у підпункті 7.1 зазначено, що  учасник визначає ціни на
товари, які він пропонує надати за договором на умовах поставки
DDP (Україна, м. Київ) - Інкотермс у редакції 2000 р., однак
у  тендерній  документації  інформація  щодо  місця поставки
відсутня;
   у підпункті  9.2 Замовник вимагає від  учасників торгів
надання документального  підтвердження  їх  кваліфікації  для
виконання договору поставки, однак якими саме документами вона має
бути підтверджена не встановлено. Крім того, у  зазначеному
підпункті Замовник  вимагає надання інформації щодо виробника
товару та належного постачання подібних товарів іншим замовникам,
що є дискримінацією, оскільки предметом закупівлі в даному випадку
є не товар, а юридичні послуги;
   у підпункті 18.2 порушено право учасників процедур закупівель
на оскарження дій Замовника, оскільки відсутність представника
учасника на процедурі розкриття тендерних пропозицій ніяким чином
не впливає на право оскарження. При цьому учасник процедури
закупівлі не зобов'язаний письмово повідомляти про ненаправлення
свого представника на процедуру розкриття;
   у підпункті 25.1 порушено вимоги статей 11 і 15 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон). У статті 11 визначено вичерпний
перелік підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.
Розширення переліку не допускається, тому слова "його діяльність
перебуває під  наглядом  суду  або  він  узгоджує  відносини
з кредиторами, призупинив господарську діяльність або перебуває
у будь-якій подібній ситуації" необхідно виключити;
   положення підпункту 26.6 суперечать вимогам статті 29 Закону
( 1490-14 ). Цією  статтею визначено,  що  протягом  п'яти
календарних днів з дня акцепту замовник самостійно має надіслати
всім учасникам торгів повідомлення про результати торгів із
зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна
пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки, а потім
вже протягом семи календарних днів після укладення договору
замовник надсилає для публікації у "Віснику державних закупівель"
оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і
торгів з обмеженою участю  згідно  з  формою,  встановленою
уповноваженим органом;
   в інструкції  учасникам,  яка  є  складовою  тендерної
документації, зазначено,  що  розрахунки  будуть здійснюватись
за пальне, проте предметом закупівлі є юридичні послуги.
 
   2. Процедура закупівлі проведена з порушенням вимог чинного
законодавства:
   Замовником було проведено дві процедури торгів з обмеженою
участю щодо одного і того ж предмета закупівлі. За результатами
проведення першої процедури закупівлі торги були відмінені, про що
Замовник листом від 07.10.2004 N 1748/33 повідомив учасників
процедури закупівлі. Однак листом від 06.10.2004 N  1734/33
Замовник  надіслав запрошення на повторну процедуру торгів з
обмеженою участю. Таким чином, Замовник розпочав нову процедуру
закупівлі шляхом відправлення запрошення на участь у торгах до
того, як повідомив учасників торгів про результати попередньої
процедури закупівлі;
   у методиці оцінки тендерних пропозицій Замовник встановив, що
за критерієм "Умови та порядок розрахунків" пропозиції, у якій
передбачено надання послуг на умовах передплати, присуджується
3 бали. Згідно з протоколом оцінки тендерних пропозицій від
26.10.2004 учасники запропонували однакові умови розрахунків,
однак тендерній пропозиції, поданій Скаржником, Замовник присудив
лише 1,5 бала.
 
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт  і  послуг  за  державні кошти" ( 1490-14 )
та з урахуванням викладеного вище скарга Адвокатського об'єднання
"Адвокатська  фірма  Александров  та  партнери"  визнається
задоволеною.
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка