Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан кадрової роботи у Державному комітеті України з питань житлово-комунального господарства

     КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.10.2004 N 45
 
 
     Про стан кадрової роботи у Державному комітеті
       України з питань житлово-комунального
              господарства
 
 
   Заслухавши та  обговоривши  інформацію начальника Відділу
кадрів В.Є.Купчука про стан кадрової роботи в Держжитлокомунгоспі
України, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію начальника Відділу кадрів В.Є.Купчука про стан
кадрової роботи в Комітеті взяти до відома.
 
   2. Першому  заступникові  Голови  Комітету  у  зв'язках
з Верховною  Радою  України  В.І.Альохіну,  Відділу  кадрів
(В.Є.Купчук),  керівникам  структурних  підрозділів  Комітету
активізувати   роботу   щодо   укомплектування   апарату
Держжитлокомунгоспу досвідченими та висококваліфікованими кадрами.
 
   3. Відділу кадрів, Відділу з управління державним майном
(В.Ф.Бервецький), Фінансово-економічному управлінню (М.М.Ващук)
під час укладання та переукладання з керівниками  державних
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Держжитлокомунгоспу, контрактів особливу увагу звертати
на  кількісні та якісні показники їхньої роботи, враховуючи
необхідність омолодження керівного складу цих підприємств.
 
   4. Відділу кадрів (В.Є.Купчук):
 
   4.1. Забезпечити  систематичне  підвищення  кваліфікації
працівників  центрального  апарату  Комітету  та  керівників
підприємств і організацій сфери управління Держжитлокомунгоспу.
 
   4.2. Забезпечити  здійснення   організаційних   заходів
для проведення  у  листопаді  цього року атестації державних
службовців апарату Комітету. Під  час  проведення  атестації
проконтролювати виконання державними службовцями особистих планів
роботи на 2004 рік, затверджених при проведенні щорічної оцінки
виконання державними службовцями своїх посадових обов'язків.
 
   4.3. У період між атестаціями запровадити практику проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату Комітету
покладених на них завдань та обов'язків.
 
   4.4. Забезпечити  подальшу реалізацію Програми підготовки
та залучення молоді до державної служби ( 1444-2003-п ).
 
   4.5. Сформувати до 1 січня 2005 року  кадровий  резерв
на керівні посади та до 1 лютого 2005 року кадровий резерв
на посади спеціалістів апарату Комітету. Передбачити у процесі
комплектування кадрового резерву підбір не менше двох кандидатур
на кожну посаду. З працівниками, зарахованими до  кадрового
резерву, проводити систематичну роботу, спрямовану на підвищення
їх професійного рівня, набуття чи  вдосконалення  необхідних
навичок. Під час прийому на роботу на керівні посади та посади
спеціалістів центрального апарату Комітету надавати  перевагу
особам, що перебували у кадровому резерві.
 
   4.6. Спільно  з  Державною академією житлово-комунального
господарства протягом 2005 року:
   4.6.1. Проаналізувати    потребу   житлово-комунального
господарства у  фахівцях  окремих  підгалузей  та  розробити
і затвердити Концепцію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для  підприємств  та  організацій  галузі
на 2005-2010 роки та на перспективу.
   4.6.2. Запровадити моніторинг працевлаштування випускників
Державної академії житлово-комунального господарства та у разі
необхідності надавати   випускникам   Академії   допомогу
у працевлаштуванні  на  підприємствах  та  в  організаціях
житлово-комунального господарства.
   4.6.3. Поряд з пріоритетним напрямом підготовки фахівців
для житлово-комунального господарства планувати щорічне збільшення
обсягів підвищення кваліфікації кадрів підприємств та організацій
галузі як одного з головних індикаторів роботи Академії.
   4.6.4. Після завершення агрофірмою "Квіти України" процедури
акціонування та створення Державного підприємства  "Сирецький
дендрологічний парк" підготувати та внести керівництву Комітету
пропозиції щодо організації на базі дендропарку структурного
підрозділу Державної академії житлово-комунального господарства.
   4.6.5. Підготувати та  подати  Відділу  науково-технічної
політики (Л.О.Кравченко) пропозиції щодо передбачення у проекті
плану науково-технічних розробок на 2005 рік коштів на розроблення
навчально-методичного  посібника  для посадових осіб місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування
щодо діяльності у сфері житлово-комунального господарства.
 
   5. Керівникам  структурних  підрозділів Комітету надавати
допомогу Державній академії  житлово-комунального  господарства
в організації проходження практики студентів на підприємствах
та в організаціях галузі.
 
   6. Державній  академії  житлово-комунального  господарства
(Г.І.Короткий):
 
   6.1. Організувати  навчання  керівних  працівників галузі
методичним основам реформування житлово-комунального господарства.
 
   6.2. До 01.12.04 забезпечити розроблення графіка підвищення
кваліфікації   працівників   підприємств   та  організацій
житлово-комунального господарства, а також навчальних  програм
з питань,  пов'язаних  з  реформуванням  житлово-комунального
господарства,  та  довести  їх  до  відома   управлінь
житлово-комунального господарства       облдержадміністрацій
та керівників місцевих органів виконавчої влади  та  органів
місцевого самоврядування.
 
   7. Начальникам управлінь житлово-комунального господарства
обласних (міських) державних адміністрацій:
 
   7.1. Забезпечити  підвищення  кваліфікації  працівників
підприємств  та  організацій  галузі відповідно до доведених
графіків.
 
   7.2. У процесі формування кадрового резерву на керівні посади
управлінь житлово-комунального господарства обласних (міських)
державних  адміністрацій  рекомендувати  включення  керівників
підприємств та організацій галузі.
 
   8. Рекомендувати керівникам місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування:
 
   8.1. Активізувати  роботу  з  підвищення  кваліфікації
працівників  підприємств  та  організацій житлово-комунального
господарства регіону.
 
   8.2. Передбачити систему заходів матеріального та морального
заохочення працівників, які постійно підвищують свій фаховий
рівень та використовують набуті знання у професійній діяльності.
 
 Т.в.о. Голови Комітету                 Ю.Є.Хіврич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка