Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ...

     КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.10.2004 N 44
 
 
     Про стан виконавської дисципліни та організації
        виконання завдань, визначених актами
     законодавства, дорученнями Президента України
       та Кабінету Міністрів України, запитами
      та зверненнями народних депутатів України
      і громадян, та стан виконання рішень колегії
          Держжитлокомунгоспу України
           у III кварталі 2004 року
 
 
   Розглянувши питання  про  стан  виконавської  дисципліни
в апараті  Держжитлокомунгоспу  України  за підсумками роботи
у третьому кварталі поточного року, колегія Комітету відзначає,
що протягом  звітного  періоду  структурними  підрозділами
Держжитлокомунгоспу загалом  забезпечено  виконання  завдань,
що містилися  в указах, розпорядженнях і дорученнях Кабінету
Міністрів України, та власних рішень Комітету.
   Держжитлокомунгоспом затверджено Заходи з виконання доручення
Міністра Кабінету Міністрів України від 28.07.04 N 33583/1/1-04
до протоколу наради від 21 липня 2004 року з удосконалення
діяльності апаратів  центральних  органів  виконавчої  влади
та зміцнення  виконавської  дисципліни. Здійснюється постійний
моніторинг виконання згаданих Заходів (звіт про їх реалізацію
станом на 20 серпня подано до Кабінету Міністрів України листом
від 20.07.04 N 45-10/10-175).
   На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 01.09.04
N 33443/21/1-04 до листа Головдержслужби від 25 серпня 2004 року
N 70/7371 щодо вжиття заходів для усунення виявлених службовим
розслідуванням  порушень  та  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності  винних посадових осіб у Держжитлокомунгоспі
ґрунтовно опрацьовано витяг з акта службового розслідування,
проведеного Головдержслужбою, причин невчасного і не у повному
обсязі виконання Комітетом  завдань,  визначених  дорученнями
Прем'єр-міністра України за результатами його поїздок до регіонів.
З метою зміцнення виконавської дисципліни в апараті Комітету,
забезпечення неухильного дотримання термінів виконання доручень
Кабінету Міністрів України видано наказ від 13 вересня 2004 року
N 228, копію якого подано до Кабінету Міністрів України листом
від 15.09.04 N 14/2-364.
   При суттєвому  збільшенні  кількості документів, доручень
і завдань, що надійшли для виконання до  Держжитлокомунгоспу
від органів влади вищого рівня протягом звітного періоду (на 45%
порівняно з відповідним періодом минулого року), не зафіксовано
порушення термінів їх виконання. Відповіді на запити та звернення
народних депутатів України надавались також без порушення термінів
виконання. Відповіді на запити та звернення народних депутатів
України подавались також без порушення термінів виконання.
   У третьому  кварталі  поточного року Держжитлокомунгоспом
отримано 458 звернень, пропозицій та скарг, що на 15,6 % більше
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Протягом третього
кварталу проводилась цілеспрямована робота з удосконалення роботи
зі зверненнями громадян до Комітету. На виконання протокольних
доручень апаратних нарад  здійснено  перевірку  стану  роботи
зі зверненнями  громадян в управліннях та відділах Комітету.
Виявлено певні недоліки на цій ділянці роботи в Управлінні
експлуатації житлового фонду. За результатами перевірки проведено
наради з керівниками структурних підрозділів центрального апарату
Держжитлокомунгоспу та з працівниками структурних підрозділів,
що виконують обов'язки діловодів.
   Під час  зазначених  нарад  надано методичні роз'яснення
щодо положень  Закону  України  "Про  звернення  громадян"
( 393/96-ВР ) і Указу Президента України "Про невідкладні заходи
з удосконалення організації прийому громадян органами державної
влади, органами  місцевого  самоврядування  та  посадовими
і службовими особами цих органів" ( 434/2004 ).
   У дорученні  Прем'єр-міністра  України  від  12.10.04
N 44884/1/1-04 до службової записки Міністра Кабінету Міністрів
України   А.В.Толстоухова   відзначено   плідну  співпрацю
Держжитлокомунгоспу України з місцевими органами влади, питання,
що  належать до компетенції Комітету, вирішуються грунтовно,
конкретно та  своєчасно.  Проте  необхідно  звернути  увагу
на забезпечення виїзних приймальних днів керівництва Комітету
в регіонах відповідно до Орієнтовного графіка,  затвердженого
наказом Комітету від 12.03.04 N 48 ( v0048508-04 ).
   Робота колегії Держжитлокомунгоспу у звітному періоді була
спрямована на реалізацію державної політики у сфері розвитку
та реформування житлово-комунального господарства.
   У третьому кварталі було проведено 4 засідання колегії,
на яких розглянуто 9 питань з удосконалення законодавства у сфері
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту,
розроблення та реалізації заходів енерго- та ресурсозбереження,
підвищення техніко-економічного рівня галузі, низки інших заходів,
пов'язаних з реалізацією покладених на Комітет завдань.
   З метою подальшого підвищення рівня виконавської дисципліни
та забезпечення вчасного виконання покладених на Комітет завдань
колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Узяти  інформацію Управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника до відома, а також  урахувати
здійснений  аналіз щодо розподілу навантаження на структурні
підрозділи апарату Комітету з виконання доручень органів влади
вищого рівня, опрацювання звернень народних депутатів України
та звернень громадян.
 
   2. Заступникам Голови Комітету:
   - згідно з розподілом обов'язків забезпечити персональний
контроль за роботою структурних підрозділів стосовно виконання
завдань органів влади вищого рівня, розгляду депутатських запитів
і звернень та звернень громадян відповідно до вимог Законів
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) та Указу Президента
України  "Про  додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення" ( 700/2002 );
   - посилити увагу до виконання Орієнтовного графіка виїзних
приймальних днів керівництва Комітету в регіонах та забезпечити
подання відповідного звіту Управлінню апарату щодо здійсненого
особистого прийому в регіонах відповідно до розроблених форм.
 
   3. Заступникам Голови Комітету,  начальникам  структурних
підрозділів звернути увагу на необхідність дотримання Порядку
підготовки подання про перенесення строків виконання  актів,
доручень Президента України, рішень та доручень Кабінету Міністрів
України, затвердженого наказом Комітету від 29 липня 2003 року
N 120.
 
   4. Управлінню  апарату (Н.І.Олійник) забезпечити жорсткий
контроль за виконанням доручень органів влади  вищого  рівня
на запити і звернення народних депутатів та звернення громадян.
 
   5. Управлінню  експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
до 1 листопада цього року подати доповідну записку, погоджену
заступником Голови Комітету О.Б.Лотоцьким, стосовно удосконалення
роботи зі зверненнями громадян.
 
   6. Керівникам структурних підрозділів:
 
   6.1. Забезпечувати безумовне, якісне та у встановлені терміни
виконання доручень органів влади вищого рівня, а також звернень
народних депутатів України і звернень громадян згідно з вимогами
Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. N 915
( 915-2000-п  ),  із  змінами і доповненнями та Інструкцією
з діловодства у центральному апараті  Комітету,  затвердженою
наказом Комітету від 16.01.04 N 6.
 
   6.2. Вжити  заходів  щодо  підвищення організації роботи
підрозділів з урахуванням термінів виконання рішень колегії.
 
   6.3. Налагодити систему внутрішнього контролю за виконанням
рішень  колегії  та  щомісяця надавати відповідну інформацію
Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи апарату
для узагальнення. У разі недотримання термінів виконання окремих
пунктів рішень колегії подавати Управлінню апарату погоджену
заступником Голови Комітету пояснювальну записку з викладом причин
зриву передбачених термінів.
 
 Т.в.о. Голови Комітету                 Ю.Є.Хіврич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка