Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо відображення у податковому звіті витрат на закупівлю та безкоштовне розповсюдження серед вболівальників продукції з логотипом футбольного клубу

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          08.01.2004 N 8/6/15-1316
 
 
   ДПАУ розглянула лист благодійного фонду, який включено до
Реєстру неприбуткових установ та організацій, щодо окремих питань
оподаткування, пов'язаних з безкоштовним розповсюдженням рекламної
продукції з логотипами футбольних клубів м. Києва, і повідомляє.
 
   1. Щодо відображення у податковому звіті витрат на закупівлю
та безкоштовне розповсюдження серед вболівальників продукції з
логотипом футбольного клубу
   За  довідкою по  формі N 4-ОПП ( z0172-98 ), виданою ДПІ,
благодійний фонд включено до Реєстру неприбуткових установ та
організацій (далі - Реєстр) 05.06.2003 р. під N 6397/19-731 за
ознакою неприбутковості - 0005.
   Відповідно до абзацу "б" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) за ознакою
неприбутковості -  0005 включаються до Реєстру ( z0172-98 )
благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному
законом для проведення благодійної діяльності.
   Головною метою благодійного фонду згідно з його статутом є
здійснення благодійної діяльності в інтересах сприяння розвитку,
підтримки, пропаганди та популяризації футболу, в тому числі
професійного  та  дитячо-юнацького,  спорту, масової фізичної
культури, туризму, пропагування здорового способу життя.
   Діючу форму  Податкового  звіту  про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями затверджено наказом ДПАУ
від 03.04.2003 р. N 153 ( z0309-03 ) та зареєстровано в Мін'юсті
України 16.04.2003 р. N 309/7630.
   Неприбутковими установами,   включеними   до   Реєстру
неприбуткових установ і організацій ( z0172-98 ) згідно з абзацом
б), дані по доходах, у разі їх наявності, відображаються у рядках
2 - 2,5, а дані по витратах - у рядках 9 - 9.2.9, в тому числі
"Витрати,  що  здійснюються  <...> для проведення оздоровчої
діяльності" - у рядку 9.2.3, "Витрати, що здійснюються <...> для
проведення аматорсько-спортивної діяльності" - у рядку 9.2.5.
 
   2. Щодо застосування податкового законодавства з питання
оподаткування ПДВ  операцій  з  безкоштовного  розповсюдження
продукції в межах здійснення благодійної діяльності
   Згідно з пп. 5.1.21 ст. 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон про ПДВ) звільняються
від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме:
безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним
абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) з метою їх
безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також
операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг)
набувачам  (суб'єктам)  благодійної  допомоги  відповідно  до
законодавства.
   Статтею 4 Закону України від 16.09.97 р.  N  531/97-ВР
( 531/97-ВР ) "Про благодійництво та благодійні організації"
визначено,  що  одним  із  основних  напрямків  здійснення
благодійництва та благодійної діяльності є сприяння розвитку
масової фізичної культури, спорту  і  туризму,  пропагування
здорового способу життя. Конкретні напрями благодійництва та
благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами
(положеннями) благодійних організацій.
   Пунктом 2.1 Статуту благодійного фонду визначено, що головною
метою фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах
сприяння розвитку, підтримки, пропаганди та популяризації футболу,
в тому числі професійного та дитячо-юнацького, спорту, масової
фізичної культури, туризму, пропагування здорового способу життя.
   Однією з форм здійснення благодійної діяльності Фонду, як
передбачено статутом, є фінансування конкретних цільових програм,
зокрема Програми "Розвиток українського футболу". Розділом 5
Програми передбачено, що набувачами благодійної допомоги фонду
можуть бути широкі верстви вболівальників вітчизняного футболу,
прихильники цього виду спорту без обмежень за будь-якими віковими,
національними   та   іншими   ознаками,   а  однією  з
організаційно-правових форм благодійництва, затверджених вказаною
програмою (п. 6.2.7 Програми), заплановано розповсюдження серед
вболівальників футбольних клубів міста Києва  атрибутики  цих
клубів -   одягу,   елементів   екіпірування,   значків,
популярно-інформаційних матеріалів, буклетів та проспектів.
   Таким чином, операції з безоплатного розповсюдження серед
вболівальників продукції з логотипом футбольних клубів (команд)
міста Києва з метою оподаткування слід розглядати як операції з
безоплатної передачі товарів в рамках здійснення благодійної
діяльності  за  напрямком сприяння розвитку масової фізичної
культури і спорту та пропагування здорового способу життя з
урахуванням того, що такі операції згідно з пп. 5.1.21 ст. 5
Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) звільняються від оподаткування ПДВ.
При цьому, враховуючи вимоги пп. 7.4.4 ст. 7 Закону про ПДВ,
податок, сплачений у зв'язку з придбанням чи виготовленням таких
товарів,  до  складу  податкового  кредиту не включається і
відшкодовується за рахунок відповідних джерел.
 
   3. Щодо безкоштовного розповсюдження рекламної продукції з
логотипом футбольного клубу
   Згідно зі ст. 17 Закону України від 18.02.97 р. N 77/97-ВР
( 77/97-ВР ) "Про систему оподаткування" із внесеними змінами та
доповненнями (далі - Закон про систему) сплата податків і зборів
(обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим
Законом та іншими законами України.
   Статтею 15 Закону про систему ( 77/97-ВР ) визначено місцевий
податок - з реклами. Пунктом 3 зазначеної статті передбачено, що
місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння
та порядок їх сплати встановлюються  сільськими,  селищними,
міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних
розмірів ставок, установлених законами України.
   Порядок справляння  місцевих податків і зборів визначено
Декретом КМУ від 20.05.93 р. N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві
податки і збори".
   Відповідно до ст. 11 Декрету ( 56-93 ) об'єктом податку з
реклами є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а
платниками податку є юридичні особи та громадяни. Податок з
реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які
передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів
масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних
щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях,
магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.
Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 %
вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 % за
розміщення реклами на тривалий час. Податок з реклами сплачується
під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.
   Тобто платниками податку з реклами є замовники реклами або
рекламодавці, якщо вони самостійно встановлюють та розміщують
рекламу.
   Згідно із  Законом України від 03.07.96 р. N 270/96-ВР
( 270/96-ВР ) "Про рекламу" в редакції Закону України  від
11.07.2003 р. N 1121-IV ( 1121-15 ) реклама - це інформація про
особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який
спосіб  і  призначена  сформувати або підтримати обізнаність
споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару.
   Зважаючи, що  відповідно до ст. 26 Закону України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ) контроль за дотриманням законодавства про
рекламу  здійснює  спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, то благодійному
фонду "Розвиток українського футболу" необхідно звернутися до
Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики для отримання роз'яснення, чи є логотип футбольного
клубу, розміщений на безкоштовно розповсюджуваній продукції, що
призначена для пропаганди і популяризації футболу, рекламною
інформацією.
 
 Заступник Голови                      Ю.Гриб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка