Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила присвоєння категорій підприємствам, що надають перукарські послуги

   УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
        ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
 
             П Р А В И Л А
 
 N 11 від 20.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 грудня 1995 р.
 vd951020 vn11            за N 441/977
 
                     Затверджено
               наказом Українського союзу об'єднань,
               підприємств і організацій побутового
               обслуговування   населення   від
               20 жовтня 1995 року N 11 ( z0432-95 )
 
 
               Правила
       присвоєння категорій підприємствам, що
          надають перукарські послуги
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрсоюзсервісу
   N 21 ( z0616-96 ) від 12.09.96 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Правила визначають умови щодо присвоєння відповідних
категорій господарюючим суб'єктам - підприємствам, ща надають
перукарські послуги (далі - підприємства) всіх форм власності і
разом з Положенням про порядок присвоєння категорій підприємствам,
що надають побутові послуги населенню, затвердженим постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  23 серпня 1995 року  N 674
( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок присвоєння
категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню", є
обов'язковими нормативними документами для проведення роботи,
пов'язаної з присвоєнням категорій підприємствам.
   1.2. Для підприємств залежно від видів, складності та якості
послуг (робіт), рівня технології та оснащення, що застосовуються,
кваліфікації фахівців основних професій та наявності необхідних
комфортних умов для замовників установлюється вища, перша або
друга категорія.
   У випадках, коли підприємство має в своєму складі кілька
структурних підрозділів (салонів, перукарень тощо), розташованих в
окремих приміщеннях,  атестація кожного підрозділу проводиться
окремо. Кожному підрозділу видається свідоцтво про присвоєння
категорії. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Укрсоюзсервісу N 21 ( z0616-96 ) від 12.09.96 )
   Присвоєння категорій структурним підрозділам, що  надають
побутові послуги населенню і підпорядковані підприємствам, для
яких побутове обслуговування населення не являється основною
діяльністю, проводиться у порядку, визначеному цими Правилами. 
( Пункт  1.2  доповнено  абзацом  третім  згідно з  Наказом
Укрсоюзсервісу N 21 ( z0616-96 ) від 12.09.96 )
 
   1.3. Основні види перукарських послуг (робіт):
   стрижка волосся проста;
   стрижка волосся модельна;
   укладання волосся та виконання зачісок;
   завивка волосся;
   фарбування та знебарвлення волосся;
   мелірування, тонування волосся;
   стрижка та гоління бороди, вусів;
   догляд за волоссям з використанням сучасних препаратів;
   косметичні послуги;
   манікюрні послуги;
   педікюрні послуги;
   пастижерні роботи.
   1.4. Підприємства можуть надавати зазначені в пункті 1.3 цих
Правил послуги (роботи) в комплексі або спеціалізуватися з окремих
видів послуг.
   1.5. Надання усіх видів перукарських послуг здійснюється
згідно з діючими нормативними документами.
   1.6. Підприємства повинні мати обладнання для стерилізації
інструменту, який використовується  для  надання  перукарських
послуг, бути забезпеченими білизною згідно з санітарними нормами;
на препарати,  що  застосовуються,  мають  бути  сертифікати
відповідності.
   1.7. Виробничі приміщення та устаткування повинні відповідати
правилам і  нормам техніки безпеки, протипожежної безпеки та
виробничої санітарії.
 
       2. Вимоги до підприємств вищої категорії
 
   2.1. Підприємства вищої категорії забезпечують високохудожнє
виконання стрижок  та зачісок з урахуванням напряму моди та
пропозицій замовника і надання інших перукарських послуг  на
високому професійному рівні.
   2.2. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікацію вищого класу та відповідають посадовим
вимогам згідно з Кваліфікаційним довідником професій робітників,
яким установлюються місячні оклади.
 
   2.3. На підприємствах вищої категорії:
   а) повинні застосовуватись сучасні технології та препарати,
що забезпечують високоякісне і нешкідливе для здоров'я виконання
перукарських послуг;
   б) мають бути комфортні меблі, зручні перукарські крісла,
спеціально обладнані приміщення  для  кожного  виду  послуг,
працівники повинні використовувати фірмовий одяг;
   в) належить мати комфортний і художньо оздоблений салон для
очікування відвідувачів. В салоні розміщуються фотовідбитки модних
стрижок та зачісок, інформація про напрями моди;
   г) мають  бути  впорядкованими  фасад  та  приміщення
підприємства, а також навколишня територія.
 
      3. Вимоги до підприємств першої категорії
 
   3.1. Підприємства першої категорії забезпечують згідно із
своєю спеціалізацією якісне виконання основних видів перукарських
послуг з урахуванням напряму сучасної  моди  та  пропозицій
замовника.
   3.2. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікацію відповідно до номенклатури послуг  та
складності робіт та відповідають посадовим вимогам згідно з
Кваліфікаційним  довідником  професій   робітників,   яким
установлюються місячні оклади.
 
   3.3. На підприємствах першої категорії:
   а) повинні  застосовуватись  технології та препарати, що
забезпечують якісне  і  нешкідливе  для  здоров'я  виконання
перукарських послуг;
   б) мають бути спеціальні технологічні меблі та оснащення,
зручні перукарські  крісла, працівники повинні використовувати
спеціальний одяг;
   в) належить мати  оздоблене  приміщення  для  очікування
відвідувачів.
 
      4. Вимоги для підприємств другої категорії
 
   4.1. Підприємства другої категорії забезпечують згідно із
своєю спеціалізацією виконання окремих видів перукарських послуг.
   4.2. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікацію відповідно до номенклатури послуг  та
складності робіт та відповідають посадовим вимогам згідно з
Кваліфікаційним  довідником  професій   робітників,   яким
установлюються місячні оклади.
 
   4.3. На підприємствах другої категорії:
   а) повинні застосовуватись технології та  препарати,  що
забезпечують якісне  і  нешкідливе  для  здоров'я  виконання
перукарських послуг;
   б) мають  бути  необхідні технологічні меблі, оснащення,
перукарські крісла, працівники повинні використовувати спеціальний
одяг;
   в) належить мати обладнане місце для очікування відвідувачів.
 
     5. Порядок проведення атестації та присвоєння
           категорій підприємствам
 
   5.1. Атестація підприємств здійснюється з метою оцінки їх
можливостей забезпечити рівень обслуговування населення відповідно
до вимог вищої, першої або другої категорії.
   5.2. Атестації підлягають діючі та новостворені підприємства.
   Атестація діючих  підприємств  проводиться  в  строки,
передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня
1995 року N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про
порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові
послуги населенню".
   Атестація новостворених підприємств  проводиться  протягом
трьох місяців після їх реєстрації відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ).
   Переатестація здійснюється за ініціативою підприємств або
відповідних державних адміністрацій (виконкомів) у разі появи змін
в показниках, встановлених вимогами для присвоєння підприємствам
категорій, але не рідше одного разу за три роки.
   5.3. Атестація  (переатестація)  підприємств  проводиться
постійно діючими атестаційними комісіями, створеними районними,
районними  у  містах  Києві  та  Севастополі  державними
адміністраціями, міськвиконкомами, райвиконкомами у містах (там,
де вони створені), на території яких розташовані підприємства.
   Порядок створення і функціонування  атестаційних  комісій
визначається органами, які їх створюють.
 
   5.4. Для проведення атестації підприємства подають  такі
документи:
   - заяву з визначенням  категорії,  на  яку  атестується
підприємство;
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
   - загальні відомості про підприємство (напрями діяльності,
види послуг (робіт), техніко-економічні показники за останні три
місяці, стан приміщень та оснащення, склад та рівень кваліфікації
основних фахівців);
   - перелік нормативних документів, які використовуються під
час виконання послуг (робіт).
 
   5.5. Атестаційна  комісія  протягом місяця з дня подачі
документів вивчає  одеражані  матеріали,  проводить  перевірку
фактичного стану безпосередньо на підприємстві та готує висновок
про надання підприємству відповідної категорії, який оформляється
протоколом.
   5.6. За поданням атестаційних комісій районні, районні у
містах  Києві  та  Севастополі  державні  адміністрації,
міськвиконкоми, райвиконкоми у містах (там, де вони створені)
приймають рішення за результатами  атестації  (переатестації)
підприємств і у двотижневий термін оформляють та видають свідоцтва
про присвоєння категорій.
   Облік видачі свідоцтв ведеться в книзі обліку і реєстрації
свідоцтв про присвоєння категорій підприємствам за зразком згідно
з додатком. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована та
скріплена печаткою державної адміністрації (виконкому).
   5.7. Свідоцтво  про  присвоєння  відповідної  категорії
розміщується в приймальному приміщенні на видному місці, а на
фасаді підприємства поряд з його назвою має  бути  прописом
зазначена категорія підприємства.
   5.8. У разі невідповідності підприємства вимогам до заявленої
категорії йому  у  двотижневий термін надсилається мотивована
відмова.
   Рішення про  строки  проведення  повторної  атестації
(переатестації) приймає державна адміністрація (виконком).
   5.9. Контроль  за  своєчасністю  проведення  атестації
(переатестації) підприємств,  що  надають  побутові  послуги,
здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії.
   5.10. Скарги щодо вирішення зазначених цими Правилами питань
розглядаються згідно з чинним законодавством.
   5.11. Зазначені Правила погоджені з Міністерством економіки
України, Державним  комітетом України у справах захисту прав
споживачів та Держстандартом України.
 
 
                        Додаток
                  до Правил присвоєння категорій
                  підприємствам,  що  надають
                  перукарські послуги
 
       Форма книги обліку і реєстрації свідоцтв
       про присвоєння категорій підприємствам
      _________________________________________
      назва державної адміністрації (виконкому)
------------------------------------------------------------------
|NN |Найменування  |Присво|Номер і да-|Реєст-|Підпис пред|При- |
|п/п|підприємства та|єна ка|та рішення |рацій-|ставника  |мітка |
|  |його місце зна-|тего- |державної |ний  |підприємст-|   |
|  |ходження    |рія  |адміністра-|номер |ва про одер|   |
|  |        |   |ції (викон-|свідо-|жання свідо|   |
|  |        |   |кому)   |цтва |цтва    |   |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка