Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства "Донецьквугілля" міста Донецька та адміністрацією державного підприємства "Донецьквугілля" міста Донецька

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            11.11.2004 N 300-р
 
 
     Про зняття з реєстрації колективного трудового
      спору між найманими працівниками державного
      підприємства "Донецьквугілля" міста Донецька
      та адміністрацією державного підприємства
         "Донецьквугілля" міста Донецька
 
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), підпункту 4.1. Положення про порядок реєстрації
Національною  службою  посередництва  і  примирення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та  колективних
трудових  спорів,  затвердженого  наказом Національної служби
посередництва і примирення від 08  січня  2003  року  N  4
( v0004299-03  ),  із  наступними  змінами  і  доповненнями,
розпорядженням Національної служби посередництва і примирення
(далі - НСПП) від 27 жовтня 2004 року N 293-р ( v293p299-04 ) була
призупинена дія розпорядження НСПП від 08 вересня 2004 року
N 254-р ( v254p299-04 ) "Про реєстрацію колективного трудового
спору  між  найманими  працівниками  державного  підприємства
"Донецьквугілля"  міста Донецька та адміністрацією державного
підприємства "Донецьквугілля" міста  Донецька",  із  змінами,
внесеними розпорядженням  НСПП  від  29.09.2004 року N 272-р
( v272p299-04 ) (реєстраційний номер 046-04/05-В), у зв'язку із
зверненням адміністрації державного підприємства "Донецьквугілля"
міста Донецька щодо скасування зазначеного розпорядження через
невідповідність  процедури  формування  і затвердження вимог,
визначення органу, уповноваженого представляти інтереси найманих
працівників  у  вищезазначеному колективному трудовому спорі,
положенням Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)".
   Цим розпорядженням відділенню НСПП в Донецькій області було
доручено провести в десятиденний термін перевірку повноважень
представників сторін колективного трудового спору, дотримання
найманими працівниками державного підприємства "Донецьквугілля"
міста Донецька та їх представницьким органом процедури формування
і затвердження вимог, визначення уповноважених представників в
колективному трудовому спорі, прийняття рішення про виникнення
колективного трудового спору.
   Відділенням НСПП в Донецькій області в результаті перевірки
встановлено, що при формуванні і затвердженні вимог на спільному
засіданні президії Донецької територіальної організації профспілки
працівників вугільної промисловості, ради Асоціації незалежних
профспілкових організацій шахтарських колективів, ради співголів
Донецької обласної організації незалежної профспілки гірників
України, ради голів Донецької незалежної профспілки гірників до
адміністрації державного підприємства "Донецьквугілля" (протокол
спільної наради від 05.08.2004 року) не були дотримані положення
статей 3, 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та пункту 8 частини
першої статті 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
   Зокрема, частиною першою статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
визначено, що сторонами колективного трудового спору (конфлікту)
на виробничому рівні є "наймані працівники (окремі категорії
найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів або первинна  профспілкова  чи  інша
уповноважена  найманими  працівниками  організація та власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи
представник".
   Пунктом 8 частини першої статті 38 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 )
визначено, що "виборний орган первинної профспілкової організації
на підприємстві, в установі та організації представляє інтереси
працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних
спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню".
   Таким чином, щоб бути представницьким  органом  найманих
працівників  державного  підприємства  "Донецьквугілля"  в
колективному трудовому спорі на виробничому рівні,  президії
Донецької  територіальної  організації  профспілки працівників
вугільної промисловості, ради Асоціації незалежних профспілкових
організацій  шахтарських колективів, ради співголів Донецької
обласної організації незалежної профспілки гірників України, ради
голів Донецької незалежної профспілки гірників необхідно було
отримати повноваження  від  найманих  працівників  державного
підприємства "Донецьквугілля" в порядку, передбаченому частиною
першою статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
   Затвердження рішенням спільного засідання президії Донецької
територіальної  організації  профспілки  працівників вугільної
промисловості, ради Асоціації незалежних профспілкових організацій
шахтарських  колективів,  ради  співголів  Донецької обласної
організації незалежної профспілки гірників України, ради голів
Донецької незалежної профспілки гірників 05.08.2004 року вимог
найманих працівників до адміністрації державного підприємства
"Донецьквугілля" суперечить положенням частини першої статті 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), якою передбачено, що "Вимоги найманих
працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються
загальними  зборами  (конференцією)  найманих працівників або
формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності
не  менше  половини  підписів  членів  трудового  колективу
підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.
Разом із висуненням вимог збори (конференція) найманих працівників
визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси".
   Виходячи із вищевикладеного та відповідно до частини шостої
статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), підпункту 6.3.
Положення  про  порядок  реєстрації  Національною  службою
посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективних трудових спорів, затвердженого
наказом Національної  служби  посередництва  і  примирення
від 08 січня 2003 року N 4 ( v0004299-03 ), із наступними змінами,
 
   1. Зняти з реєстрації колективний трудовий спір між найманими
працівниками  державного  підприємства  "Донецьквугілля" міста
Донецька   та   адміністрацією   державного   підприємства
"Донецьквугілля" міста Донецька, зареєстрований розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення від 08 вересня
2004 року  N  254-р ( v254p299-04 ), із змінами, внесеними
розпорядженням НСПП від 29.09.2004 року N 272-р ( v272p299-04 )
(реєстраційний номер 046-04/05-В), у зв'язку із порушенням при
формуванні і затвердженні вимог найманих працівників, визначенні
органу  чи особи, які будуть представляти інтереси найманих
працівників, положень статей 3, 4 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
 
   2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Донецькій області:
   2.1. надати  відповідні  роз'яснення  президії  Донецької
територіальної організації  профспілки  працівників  вугільної
промисловості, раді Асоціації незалежних профспілкових організацій
шахтарських колективів,  раді  співголів  Донецької  обласної
організації незалежної профспілки гірників України, раді голів
Донецької незалежної профспілки гірників;
   2.2. в межах повноважень, визначених Законом України "Про
порядок вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) та Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим   Указом   Президента    України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ), взяти на контроль відповідно до
Положення  про  порядок  здійснення  Національною  службою
посередництва і примирення запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від
12.06.2001 року N 115 ( v0115299-01 ), із наступними змінами і
доповненнями,  розбіжності  між  найманими  працівниками  та
адміністрацією  державного підприємства "Донецьквугілля" міста
Донецька з питань встановлення тарифних ставок та посадових
окладів на рівні законодавчо встановленого рівня мінімальної
заробітної плати, дотримання встановлених законодавством строків
виплати заробітної плати, розроблення програми підвищення безпеки
праці з метою запобігання виникненню колективного трудового спору.
 
   3. Сектору  реєстрації  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення Національної служби
посередництва і примирення внести відповідний запис в Книгу
реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   4. Дане  розпорядження  надіслати  президії  Донецької
територіальної  організації  профспілки  працівників вугільної
промисловості, раді Асоціації незалежних профспілкових організацій
шахтарських  колективів,  раді  співголів  Донецької обласної
організації незалежної профспілки гірників України, раді голів
Донецької незалежної профспілки гірників, адміністрації державного
підприємства "Донецьквугілля" міста Донецька, Донецькому міському
голові, Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству
палива та енергетики України, відділенню Національної служби
посередництва і примирення в Донецькій області.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка