Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форму протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки повторного голосування в межах територіального виборчого округу

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.11.2004 N 1170
 
      Про форму протоколу територіальної виборчої
      комісії про підсумки повторного голосування
       в межах територіального виборчого округу
 
 
   Відповідно до пункту 11 частини другої статті 25, частин
першої - п'ятої статті 83, частини шостої статті 85 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 12,
13, пунктом 9 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"  ( 1932-15 ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити форму протоколу територіальної виборчої комісії
про  підсумки повторного голосування в межах територіального
виборчого округу (додається, відомості д. 1, д. 2).
 
   2. Секретаріату Центральної виборчої комісії  забезпечити
централізоване  виготовлення  необхідної  кількості  бланків
протоколів за формою, встановленою цією постановою, та передачу їх
територіальним виборчим комісіям з виборів Президента України.
 
   3. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям з
виборів Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1170
 
                          Примірник N ___
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
               ПРОТОКОЛ
         територіальної виборчої комісії
      про підсумки повторного голосування в межах
       територіального виборчого округу N ___
 
 
   Відповідно до статті 83, частин шостої, сьомої статті 85
Закону  України "Про вибори Президента України" на підставі
протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів
виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких
протоколів дільничних виборчих комісій, переданих із спеціальних
виборчих дільниць,  а  у  разі повторного підрахунку голосів
виборців - протоколу територіальної виборчої комісії про повторний
підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці,
територіальна виборча комісія встановила:
 
1) кількість виборчих бюлетенів,    |
одержаних територіальною        |
виборчою комісією, -          |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
2) кількість виборчих бюлетенів,    |
погашених територіальною виборчою   |
комісією, -              |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
3) кількість виборчих бюлетенів,    |
одержаних дільничними виборчими    |
комісіями територіального округу, -  |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
4) кількість виборців, включених до  |
списків виборців на виборчих      |
дільницях територіального округу, -  |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
5) кількість невикористаних виборчих  |
бюлетенів -              |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
6) кількість виборців, які отримали  |
виборчі бюлетені, -          |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
7) кількість виборців, які взяли    |
участь у голосуванні в межах      |
територіального виборчого округу, -  |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
                    |
8) кількість виборчих бюлетенів,    |
визнаних недійсними, -         |
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
 
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на
пост Президента України:
 
------------------------------------------------------------------
  Прізвище, ім'я, по батькові   | Кількість голосів виборців,
кандидата на пост Президента України| поданих за кожного кандидата
   (в алфавітному порядку)    | на пост Президента України
                  |-----------------------------
                  |  прописом  |  цифрами
------------------------------------+--------------+--------------
------------------------------------+--------------+--------------
------------------------------------------------------------------
 
10) кількість виборців, які не
підтримали жодного кандидата на пост
Президента України, -
____________________________________  |  _______________________
       (прописом)        |      (цифрами)
____________________________________  |
 
 
   М.П.
 
Цей протокол, що містить _______________________________ сторінок,
             (кількість цифрами та прописом)
 
складено в ____ примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
1. Голова територіальної
  виборчої комісії       ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
2. Заступник голови
  територіальної виборчої
  комісії            ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
3. Секретар територіальної
  виборчої комісії       ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
       Члени територіальної виборчої комісії:
 
 4. __________ _______________  26. __________ _______________
   (підпис)  (прізвище та      (підпис)  (прізвище та
        _______________          _______________
          ініціали)             ініціали)
 5. __________ _______________  27. __________ _______________
 6. __________ _______________  28. __________ _______________
 7. __________ _______________  29. __________ _______________
 8. __________ _______________  30. __________ _______________
 9. __________ _______________  31. __________ _______________
10. __________ _______________  32. __________ _______________
11. __________ _______________  33. __________ _______________
12. __________ _______________  34. __________ _______________
13. __________ _______________  35. __________ _______________
14. __________ _______________  36. __________ _______________
15. __________ _______________  37. __________ _______________
16. __________ _______________  38. __________ _______________
17. __________ _______________  39. __________ _______________
18. __________ _______________  40. __________ _______________
19. __________ _______________  41. __________ _______________
20. __________ _______________  42. __________ _______________
21. __________ _______________  43. __________ _______________
22. __________ _______________  44. __________ _______________
23. __________ _______________  45. __________ _______________
24. __________ _______________  46. __________ _______________
25. __________ _______________
 
 
   М.П.
 
   "____" ____________ 2004 року   "____" годин "_____" хвилин
    (дата і час (година і хвилини) підписання протоколу)
 
   Примітки:
 
   1. Число, зазначене в пункті 1 (кількість виборчих бюлетенів,
одержаних територіальною виборчою комісією), повинно дорівнювати
сумі чисел, зазначених у пункті 2 (кількість виборчих бюлетенів,
погашених  територіальною  виборчою комісією) та у пункті 3
(кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими
комісіями територіального округу).
 
   2. Сума  чисел,  зазначених  у  пунктах  5  (кількість
невикористаних виборчих бюлетенів) та 6 (кількість виборців, які
отримали виборчі бюлетені), повинна дорівнювати числу, зазначеному
в пункті 3 (кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними
виборчими комісіями територіального округу).
 
   3. Сума чисел, зазначених у пунктах 8 (кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними), 9 (сумарна кількість голосів
виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України
по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального
виборчого округу) та 10 (кількість виборців, які не підтримали
жодного кандидата на пост Президента України), повинна дорівнювати
числу, зазначеному в пункті 7 (кількість виборців, які взяли
участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу).
 
   4. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої
комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина
відсутності підпису.
 
   5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального
виборчого округу складається територіальною виборчою комісією у
кількості примірників на три більше, ніж кількість осіб, які
входять до складу територіальної виборчої комісії.
 
   6. Кандидати на пост Президента України, довірені особи
кандидатів на пост Президента України, офіційні спостерігачі, які
були присутні при встановленні підсумків голосування в межах
територіального виборчого округу, мають право підписати перший
примірник вищезазначеного протоколу.
 
   7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  заповнення  протоколу  про  підсумки
голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а
також внесення до нього без відповідного рішення територіальної
виборчої комісії будь-яких виправлень.
 
   8. Усі сторінки протоколу нумеруються у верхньому правому
куті кожної сторінки протоколу.
 
   Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати
присутні при  встановленні  підсумків  голосування  в  межах
територіальної виборчого округу:
 
       Кандидати на пост Президента України:
 
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
  Довірені особи кандидатів      Офіційні спостерігачі:
 на пост Президента України:
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
________ ______________________  ________ ______________________
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
              ВІДОМОСТІ,
    зазначені у пунктах 3-10 протоколу територіальної
    виборчої комісії про підсумки повторного голосування
    в межах територіального виборчого округу N ___, по
     кожній виборчій дільниці, що входить до складу
         територіального виборчого округу
 
------------------------------------------------------------------
Номер |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- | Кіль- | Кіль-
вибор- |кість |кість |кість |кість |кість |кість | кість | кість
 чої  |вибор-|вибор-|неви- |вибор-|вибор-|вибор-| голо- | вибор-
діль- | чих | ців, |корис-| ців, | ців, | чих | сів  | ців,
 ниці |бюле- |вклю- |таних | які | які |бюле- | вибор- | які не
    |тенів,|чених |вибор-|отри- |взяли |тенів,| ців, |підтри-
    |одер- | до | чих | мали |участь| виз- |поданих | мали
    |жаних |списку|бюле- |вибор-|у го- |наних |за кан- |жодного
    |діль- |вибор-|тенів | чі |лосу- |недій-|дидатів | канди-
    | нич- |ців на|   |бюле- |ванні |сними |на пост |дата на
    | ною |вибор-|   | тені |   |   | Прези- | пост
    |вибор-| чій |   |   |   |   | дента | Прези-
    | чою |діль- |   |   |   |   |України,| дента
    |комі- | ниці |   |   |   |   | зазна- |України
    | сією |   |   |   |   |   |чених у |
    |(п. 3)|(п. 4)|(п. 5)|(п. 6)|(п. 7)|(п. 8)| п.9  |(п. 10)
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
------------------------------------------------------------------
   М.П.
 
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------
Усього |   |   |   |   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
              ВІДОМОСТІ
    щодо кількості голосів виборців, поданих за кожного
    кандидата на пост Президента України, зазначених у
    пункті 9 протоколу територіальної виборчої комісії
      про підсумки повторного голосування в межах
    територіального виборчого округу N ___, по кожній
       виборчій дільниці, що входить до складу
         територіального виборчого округу
 
------------------------------------------------------------------
 Номер |Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я,|  Кількість голосів
виборчої| по батькові | по батькові |  виборців, поданих
дільниці|  кандидата  |  кандидата  |   за кандидатів на
    |  на пост  |  на пост  | пост Президента України,
    |  Президента |  Президента | зазначених у пункті 9
    |  України  |  України  |
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
------------------------------------------------------------------
   М.П.
 
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
--------+---------------+---------------+-------------------------
Усього |        |        |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка