Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форми виборчих документів для повторного голосування з виборів Президента України

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.11.2004 N 1168
 
      Про форми виборчих документів для повторного
       голосування з виборів Президента України
 
 
   Відповідно до частин першої, четвертої, десятої статті 73,
частини першої статті 85 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), постанови Центральної виборчої комісії від
10 листопада 2004 року N 1165 ( v1165359-04 ) "Про проведення
повторного голосування по виборах Президента України" та керуючись
статтями  12, 13, пунктом 9 статті 18 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна  виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити форми виборчих документів:
 
   протоколу про прийняття виборчих бюлетенів для повторного
голосування територіальною виборчою комісією від  Центральної
виборчої комісії (додаток 1);
 
   протоколу про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих
бюлетенів для повторного голосування територіальною  виборчою
комісією (додаток 2);
 
   акта невідповідності встановленої перерахуванням кількості
виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу із протоколу про
передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для
повторного голосування  територіальною   виборчою   комісією
(додаток 3).
 
   2. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям з
виборів Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1168
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
           21 листопада 2004 року
 
               ПРОТОКОЛ
         територіальної виборчої комісії
       територіального виборчого округу N ___
 
     ПРО ПРИЙНЯТТЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
      ГОЛОСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ
         ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
 
 
   Відповідно до частини першої статті 73, частини першої статті
85 Закону України "Про вибори Президента України" територіальна
виборча комісія прийняла від Центральної виборчої комісії:
 
___________________  ____________________________________________
(кількість цифрами)        (кількість прописом)
 
виборчих бюлетенів для повторного голосування.
 
   Голова
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
   Заступник голови
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
 
   Секретар
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
 
       Члени територіальної виборчої комісії:
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
 
 
       М.П.         "____" ______________ 2004 року
територіальної виборчої комісії   (дата складання протоколу)
 
   Представники Центральної виборчої комісії, які здійснюють
передачу виборчих бюлетенів для повторного голосування:
 
   ______________ ______________________________
    (підпис)     (прізвище, ініціали)
   ______________ ______________________________
    (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
       Кандидати на пост Президента України,
           присутні на засіданні:
____________________ ________   ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)   (прізвище, ініціали) (підпис)
____________________ ________   ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)   (прізвище, ініціали) (підпис)
 
   Довірені особи кандидатів на пост Президента України,
           присутні на засіданні:
____________________ ________   ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)   (прізвище, ініціали) (підпис)
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
 
       Офіційні спостерігачі від кандидатів на
    пост Президента України, партій та виборчих блоків
         партій, присутні на засіданні:
____________________ ________   ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)   (прізвище, ініціали) (підпис)
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
____________________ ________   ____________________ ________
 
Примітка: -  виборчі  бюлетені  зберігаються  у  приміщенні
     територіальної  виборчої комісії в сейфі (металевій
     шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній
     підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки
     комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під
     охороною працівника органів внутрішніх справ України;
     - протокол  складається в трьох примірниках: перший
     примірник передається до Центральної виборчої комісії,
     другий - зберігається в територіальній виборчій комісії,
     третій - невідкладно вивішується  в  територіальній
     виборчій комісії для загального ознайомлення.
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1168
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
           21 листопада 2004 року
 
               ПРОТОКОЛ
         територіальної виборчої комісії
       територіального виборчого округу N ___
 
      ПРО ПЕРЕДАЧУ ДІЛЬНИЧНИМ ВИБОРЧИМ КОМІСІЯМ
     ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
         ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ
 
   Відповідно до частин третьої - п'ятої статті 73, частини
першої статті 85 Закону України "Про вибори Президента України"
територіальна виборча комісія територіального виборчого округу
N ___ передала дільничним виборчим комісіям, а дільничні виборчі
комісії прийняли виборчі бюлетені для повторного голосування з
виборів Президента України:
 
------------------------------------------------------------------
Номер|Кіль-|  Кількість   | Прізвища та  |Кількість виборчих
 ви- |кість|  переданих на  | підписи членів | бюлетенів для
бор- | ви- | виборчу дільницю |  дільничної  |  повторного
чої | бор-|виборчих бюлетенів|  виборчої  | голосування, які
діль-| ців | для повторного | комісії, які | залишаються на
ниці | на |  голосування  |прийняли виборчі|  зберіганні в
   | ви- |------------------| бюлетені для | територіальній
   | бор-|цифрами |прописом |  повторного  | виборчій комісії
   | чій |--------+---------| голосування  |------------------
   |діль-|    |     |        |цифрами |прописом
   | ниці|    |     |        |--------+---------
   |згід-|    |     |        |    |
   |но зі|    |     |        |    |
   |спис-|    |     |        |    |
   | ком |    |     |        |    |
   |вибо-|    |     |        |    |
   | рців|    |     |        |    |
   | на |    |     |        |    |
   | день|    |     |        |    |
   |скла-|    |     |        |    |
   |дання|    |     |        |    |
   | про-|    |     |        |    |
   |токо-|    |     |        |    |
   | лу |    |     |        |    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
-----+-----+--------+---------+----------------+--------+---------
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
   |   |    |     |----------------|    |
------------------------------------------------------------------
 
 
   Голова
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
   Заступник голови
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
 
   Секретар
   територіальної виборчої комісії ________ ____________________
 
       Члени територіальної виборчої комісії,
           присутні на засіданні:
 
________ __________  ________ __________  ________ __________
(підпис) (прізвище,  (підпис) (прізвище,  (підпис) (прізвище,
     __________       __________       __________
     ініціали)       ініціали)       ініціали)
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
 
 
      М.П.          "____" ______________ 2004 року
територіальної виборчої комісії   (дата складення протоколу)
 
 
 Кандидати на пост    Довірені особи      Офіційні
Президента України,   кандидатів на пост   спостерігачі від
  присутні на    Президента України,   кандидатів на пост
 засіданні комісії:    присутні на     Президента України
            засіданні комісії:  та партій, виборчих
                         блоків партій,
                         присутні на
                        засіданні комісії:
________ __________  ________ __________  ________ __________
(підпис) (прізвище,  (підпис) (прізвище,  (підпис) (прізвище,
     __________       __________       __________
     ініціали)       ініціали)       ініціали)
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
________ __________  ________ __________  ________ __________
 
 
Примітка: - протокол складається в трьох примірниках: перший
      примірник надсилається до Центральної виборчої комісії,
      другий - зберігається  в  територіальній  виборчій
      комісії,  третій  -  невідкладно  вивішується  в
      територіальній  виборчій  комісії  для  загального
      ознайомлення;
      - витяг із протоколу із зазначенням відомостей, що
      стосуються відповідної виборчої дільниці, надається
      разом  з виборчими бюлетенями представникам кожної
      дільничної виборчої комісії, які отримали  виборчі
      бюлетені.
 
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1168
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
           21 листопада 2004 року
 
                АКТ
      невідповідності встановленої перерахуванням
    кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній
     у витягу із протоколу про передачу дільничним
    виборчим комісіям виборчих бюлетенів для повторного
      голосування територіальною виборчою комісією
 
 
   Ми, члени  дільничної виборчої комісії виборчої дільниці
N ___,  отримали  від  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N ___ __________________________
                      (кількість цифрами)
виборчих бюлетенів відповідно до витягу із протоколу про передачу
дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для повторного
голосування територіальною виборчою комісією. При перерахуванні в
наявності виявлено та встановлено на засіданні дільничної виборчої
комісії ___________________ виборчих бюлетенів.
    (кількість цифрами)
 
   Причиною розходження, яка встановлена рішенням дільничної
виборчої комісії від _______________ N ___, є ___________________.
 
 
   Голова
   дільничної виборчої комісії   ________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
   Заступник голови
   дільничної виборчої комісії   ________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
   Секретар
   дільничної виборчої комісії   ________ ____________________
                   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
        Члени дільничної виборчої комісії:
________ ____________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
________ ____________________   ________ ____________________
 
     М.П.
дільничної виборчої комісії     "___" ______________ 2004 року
                   (дата складання акта)
 
Примітка: - акт складається у двох примірниках, один з яких
      передається до територіальної виборчої комісії;
     - за наявності розходжень кількістю бюлетенів, отриманих
     дільничною виборчою комісією, вважається  кількість,
     встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та
     зафіксована в цьому акті.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка