Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" під час організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.11.2004 N 1177
 
    Про Роз'яснення щодо застосування окремих положень
     Закону України "Про вибори Президента України"
      під час організації підготовки та проведення
         повторного голосування з виборів
            Президента України
 
 
   З метою забезпечення однакового застосування Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) відповідно до статей
11, 12, частини першої, пункту 1 частини другої статті 25, статей
36, 85 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись
статтями 11, 12, 13, пунктами 1, 2, 4, 5 статті 17, пунктами 1, 6
статті 18 Закону України "Про  Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Роз'яснення щодо застосування окремих положень
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) під час
організації підготовки та проведення повторного голосування з
виборів Президента України (додається).
 
   2. Ці Роз'яснення надіслати кандидатам на пост Президента
України, політичним партіям, які висунули кандидатів на пост
Президента України, територіальним виборчим комісіям з виборів
Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1177
 
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
    щодо застосування окремих положень Закону України
    "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) під час
     організації підготовки та проведення повторного
      голосування з виборів Президента України
 
 
   1. Кандидати на пост Президента України, які не набрали
достатньої кількості голосів для включення їх до  виборчого
бюлетеня для повторного голосування, політичні партії, виборчі
блоки політичних партій, які висунули цих кандидатів на пост
Президента України, а також уповноважені представники зазначених
кандидатів на пост Президента України в Центральній виборчій
комісії з правом дорадчого голосу, довірені особи кандидатів на
пост Президента України, які не набрали вказаної  кількості
голосів,  офіційні  спостерігачі  від цих кандидатів та від
політичних партій, виборчих блоків політичних партій, які їх
висунули, не беруть участі у виборчих процедурах з підготовки та
проведення повторного голосування 21 листопада 2004 року. Їх
повноваження у виборчому процесі припиняються з дня, наступного
після дня встановлення результатів виборів Президента України
31 жовтня 2004 року.
 
   2. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента
України, які включені до виборчого бюлетеня для  повторного
голосування, та від політичних партій, виборчих блоків політичних
партій, які висунули цих кандидатів, крім тих спостерігачів,
рішення про реєстрацію яких прийнято до дня виборів Президента
України  31  жовтня  2004  року,  реєструються  відповідними
територіальними виборчими комісіями. Подання про їх реєстрацію
згідно з положеннями частини п'ятої статті 69 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) вносяться до територіальних
виборчих комісій не пізніш як за п'ять днів до дня повторного
голосування, тобто до 15 листопада 2004 року включно.
 
   Офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних
організацій, крім тих спостерігачів, рішення про реєстрацію яких
прийнято до дня виборів Президента України 31 жовтня 2004 року,
реєструє Центральна виборча  комісія  за  пропозиціями,  які
відповідно до положень частини першої статті 70 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) подаються не пізніш як
за десять днів до дня виборів, тобто до 10 листопада 2004 року
включно. Згідно з частиною другою зазначеної  статті  Закону
( 474-14 ) рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій Центральна  виборча
комісія приймає не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, тобто
до 15 листопада 2004 року включно.
 
   3. Питання щодо складання та уточнення списку виборців для
повторного  голосування  регламентовані статтями 32-36 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та роз'яснені
Центральною виборчою комісією в Методичних рекомендаціях щодо
порядку складання списку виборців для проведення голосування на
звичайних та спеціальних виборчих дільницях по виборах Президента
України 31 жовтня 2004 року, затверджених постановою Центральної
виборчої комісії від 8 липня 2004 року N 155 ( v0155359-04 ), і в
Методичних рекомендаціях з питань порядку утворення закордонних
виборчих  дільниць,  дільничних  виборчих комісій закордонних
виборчих дільниць, складання та уточнення списку виборців на
закордонних  виборчих  дільницях,  затверджених  постановою
Центральної виборчої комісії від 27 серпня 2004 року N 415
( v0415359-04 ).
 
   Крім того,  при складанні та уточненні списків виборців
територіальні, дільничні виборчі комісії повинні враховувати таке.
 
   Пакети із списками виборців, які використовувалися в день
виборів 31 жовтня 2004 року, розкриваються виключно на першому
засіданні територіальної  виборчої  комісії  після  прийняття
Центральною виборчою комісією рішення про призначення повторного
голосування. Про розкриття зазначених пакетів складається акт,
форма якого встановлена постановою Центральної виборчої комісії
від 10 листопада 2004 року N 1171 ( v1171359-04 ). Цей акт
підписується усіма присутніми на засіданні членами територіальної
виборчої комісії, а також присутніми  кандидатами  на  пост
Президента  України,  їх  довіреними  особами,  офіційними
спостерігачами від суб'єктів виборчого процесу, представниками
засобів масової інформації.
 
   Нові примірники списків виборців виготовляються за формою,
встановленою постановою  Центральної  виборчої  комісії  від
10 листопада 2004 року N 1172 ( v1172359-04 ), в одному примірнику
по кожній виборчій дільниці.
 
   Список виборців для повторного голосування на  звичайній
виборчій  дільниці  виготовляється  відповідною територіальною
виборчою комісією, підписується головою і секретарем цієї комісії
та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії.
 
   Список виборців для повторного голосування на спеціальній
виборчій дільниці виготовляється відповідною дільничною виборчою
комісією, підписується головою і секретарем цієї комісії та
засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. З  метою
виготовлення  списку виборців для голосування на спеціальній
виборчій дільниці територіальна виборча комісія після розкриття
пакетів із списками виборців, які використовувалися в день виборів
31 жовтня 2004 року, невідкладно  передає  список  виборців
відповідній  дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої
дільниці, про що складає акт.
 
   У ході складання списків виборців для повторного голосування
повинні бути враховані уточнення, які були внесені до списків
виборців до дня виборів та в день виборів 31 жовтня 2004 року,
крім тих доповнень, які стосуються включення до списку виборців
осіб на підставі відкріпних посвідчень. Відповідно до частини
четвертої статті 36 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) особи, включені до списку виборців на  підставі
відкріпних посвідчень на право голосу в день виборів, до списку
виборців для повторного голосування не включаються.
 
   Разом з тим згідно з частиною п'ятою статті 36 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) додатково включаються
до списків виборців для повторного голосування на звичайних
виборчих дільницях особи, яким виповнюється 18 років до дня
повторного голосування включно і які постійно проживають на
території відповідної виборчої дільниці.
 
   Після виготовлення нових примірників списків виборців для
повторного голосування ті примірники списків  виборців,  які
використовувалися для  голосування  у день виборів 31 жовтня
2004 року, з відповідними доданими до них документами, зазначеними
в частині дванадцятій статті 78 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), запаковуються на  засіданні
територіальної виборчої комісії в порядку, встановленому в частині
дванадцятій статті 78 Закону України "Про вибори Президента
України" та роз'ясненому в розділі 5 Методичних рекомендацій щодо
порядку складання списку виборців для проведення голосування на
звичайних та спеціальних виборчих дільницях по виборах Президента
України 31 жовтня 2004 року, затверджених постановою Центральної
виборчої комісії від 8 липня 2004 року N 155 ( v0155359-04 ). На
зазначених пакетах ставляться підписи присутніх на засіданні
членів територіальної виборчої комісії та печатка цієї комісії.
 
   Виготовлений список виборців передається дільничній виборчій
комісії в порядку, встановленому в частині п'ятій статті 32 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   4. Уточнення  списків  виборців  проводиться  в порядку,
визначеному в статтях 34, 35 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) та роз'ясненому в розділі 2 Методичних
рекомендацій щодо порядку складання списку виборців для проведення
голосування на звичайних та спеціальних виборчих дільницях по
виборах Президента України 31 жовтня 2004 року, затверджених
постановою Центральної виборчої комісії від 8 липня 2004 року
N 155 ( v0155359-04 ).
 
   Для цілей застосування статей 34, 35 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) неправильностями у списках
виборців є невключення виборців до списків, їх  неправильне
включення або виключення зі списку виборців.
 
   Під невключенням  до  списку виборців необхідно розуміти
відсутність у списку виборців даних про громадянина України, який
постійно проживає (та таке місце проживання зареєстроване) у межах
відповідної виборчої дільниці, досяг вісімнадцяти років та не
визнаний судом недієздатним.
 
   Під неправильним включенням до списку виборців слід розуміти
безпідставне включення до списку виборців осіб, які не мають
громадянства України, померлих, громадян, яких судом було визнано
недієздатними, громадян, які не досягли вісімнадцятилітнього віку,
або громадян, постійне місце проживання яких зареєстроване на
території іншого територіального виборчого округу  чи  іншої
виборчої дільниці.
 
   Під неправильним виключенням виборця зі списку слід розуміти
виключення (вилучення усіх даних про виборця, викреслення) зі
списку виборців особи, дані про яку до виключення були зазначені в
списку виборців, без встановлених Законом України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) підстав.
 
   У розумінні Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) не вважаються неправильностями в списках виборців
неточності, тобто технічні описки, у списках: зокрема, неправильне
написання прізвища, імені, по батькові, дати народження (крім
виборців 1986 року народження), номера будинку чи квартири місця
проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є
зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на
виборчу дільницю для реалізації права голосу на виборах Президента
України.
 
   Усунення таких неточностей у день повторного голосування
21 листопада 2004 року не потребує прийняття рішення виборчої
комісії або суду. Такі технічні описки можуть коригуватися в день
повторного голосування головою, заступником голови або секретарем
дільничної виборчої комісії на підставі письмової заяви виборця,
який прибув на виборчу дільницю, та лише за наявності паспорта
громадянина України, який підтверджує особу, дату народження та
місце проживання (за місцем  реєстрації)  виборця.  Усунення
технічних описок здійснюється шляхом написання уточнених даних про
виборця над неточно зазначеними даними на тому ж аркуші списку
виборців з проставленням у відповідному рядку графи "Примітка"
підпису голови або заступника голови чи секретаря дільничної
виборчої комісії.
 
   У випадку виявлення неправильностей у списках виборців, що
полягає у невключенні особи до списку виборців (крім випадків
технічних описок), за умови винесення рішення дільничної (крім дня
повторного голосування), територіальної виборчих комісій чи суду
про  внесення до списку виборців такої особи, включення її
проводиться шляхом написання відомостей про виборця, передбачених
у списку виборців (тобто прізвища, імені, по батькові, року
народження, для осіб 1986 року народження - також числа та місяця
народження, адреси місця проживання), у кінці списку виборців.
 
   5. Питання щодо внесення змін до складу виборчих комісій з
виборів Президента України під час організації підготовки та
проведення повторного голосування мають вирішуватися під час
проведення повторного голосування в загальному порядку, однак з
урахуванням особливостей, визначених у частині п'ятій статті 85
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   Зазначеною нормою Закону ( 474-14 ) встановлено порядок, за
яким повноваження члена відповідної територіальної, дільничної
виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за
поданням кандидата на пост Президента України, не включеного до
виборчого бюлетеня для повторного  голосування,  припиняються
достроково відповідною виборчою комісією вищого рівня у разі його
відсутності двічі поспіль на засіданні комісії після дня виборів
31 жовтня 2004 року. З цією метою у разі виникнення зазначених
обставин відповідна територіальна чи дільнична виборча комісія
звертається до виборчої комісії вищого рівня з поданням щодо
дострокового припинення повноважень члена комісії, до  якого
повинні бути додані документи, що підтверджують факт відсутності
такого члена комісії на засіданнях виборчої комісії  (копії
відповідних постанов чи протоколів засідань територіальної чи
дільничної виборчої комісії).
 
   Крім того, згідно з частиною п'ятою статті 85 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) замість вибулих членів
виборчих комісій включаються до їх складу інші особи лише у разі,
якщо кількість членів виборчої комісії стає меншою від мінімальної
кількості, передбаченої у частині другій статті 23 або у частині
другій статті 24 Закону України "Про вибори Президента України".
При цьому інші особи включаються до складу виборчої комісії за
поданнями лише кандидатів на пост Президента України, включених до
виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням
рівного представництва кандидатів.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка