Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форми списків виборців, витягів зі списку виборців для повторного голосування на виборчих дільницях та акта про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.11.2004 N 1172
 
        Про форми списків виборців, витягів
     зі списку виборців для повторного голосування
      на виборчих дільницях та акта про передачу
      дільничній виборчій комісії списку виборців
 
 
   Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26, статті 36
Закону України  "Про вибори Президента  України" ( 474-14 ),
керуючись статтями 12, 13, пунктом 9 статті 18  Закону  України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити форми:
 
   списків виборців для повторного голосування на  виборчих
дільницях (додатки 1, 2, 3);
 
   витягів зі списку виборців для повторного голосування на
виборчих дільницях (додатки 4, 5);
 
   акта про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців
для повторного голосування (додаток 6).
 
   2. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям з
виборів Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
             СПИСОК ВИБОРЦІВ
          ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
      на звичайній виборчій дільниці N _________
      територіального виборчого округу N _________
 
   _____________________________________________________
   (місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село,
     селище, район, місто, район у місті, область,
          Автономна Республіка Крим)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії      ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 Секретар територіальної   ____________  ______________________
 виборчої комісії       (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
                    М.П.
 "____" _____________ 2004 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії      ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________  ______________________
 виборчої комісії       (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
                    М.П.
 "____" _____________ 2004 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено під час голосування.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії      ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________  ______________________
 виборчої комісії       (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
                    М.П.
 "____" _____________ 2004 року
 
Примітка: вносити будь-які зміни до  списку  виборців  після
     закінчення голосування забороняється (частина тринадцята
     статті 34 Закону України  "Про  вибори  Президента
     України")
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
             СПИСОК ВИБОРЦІВ
          ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
      на закордонній виборчій дільниці N _________
       окремого закордонного виборчого округу
 
   _______________________________________________________
   (місцезнаходження дільничної виборчої комісії - поштова
    адреса, назва дипломатичного чи іншого офіційного
     представництва або консульської установи України
       за кордоном, номер або назва військової
        частини (формування), дислокованої
            за межами України)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,| чи перебування |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |   виборця   |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
            М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження| проживання чи  | виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|  перебування  |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |   виборця   |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         | ного  |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
             М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження| проживання чи  | виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|  перебування  |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |   виборця   |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено під час голосування.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
             М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
Примітка: вносити будь-які зміни до  списку  виборців  після
     закінчення голосування забороняється (частина тринадцята
     статті 34 Закону України  "Про  вибори  Президента
     України")
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
             СПИСОК ВИБОРЦІВ
          ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
      на спеціальній виборчій дільниці N _________
      територіального виборчого округу N _________
 
   ______________________________________________________
     (місцезнаходження дільничної виборчої комісії -
   поштова адреса (місце приписки судна, полярної станції
   України), назва відповідного закладу, установи, судна,
          полярної станції України)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
            М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
             М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Список доповнено та уточнено під час голосування.
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
            М.П.
 
 "____" _____________ 2004 року
 
Примітка: вносити будь-які зміни до  списку  виборців  після
     закінчення голосування забороняється (частина тринадцята
     статті 34 Закону України  "Про  вибори  Президента
     України")
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 4
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
    ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
       на звичайній виборчій дільниці N ______
      територіального виборчого округу N ______
 
   _____________________________________________________
   (місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село,
     селище, район, місто, район у місті, область,
          Автономна Республіка Крим)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії       ____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________ ______________________
 виборчої комісії        (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
            М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 5
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
    ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
     на спеціальній виборчій дільниці N _________,
     утвореній у стаціонарному лікувальному закладі,
      територіального виборчого округу N _________
 
     _______________________________________________
     (місцезнаходження дільничної виборчої комісії -
        поштова адреса, назва стаціонарного
           лікувального закладу)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,|  Рік  |  Адреса місця  | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена |    |
|номер |        | (для осіб,|         |  за  | діль- |    |
|   |        | яким ви- |         |отримання| ничної |    |
|   |        | повнюється|         |виборчого|виборчої|    |
|   |        |  вісім- |         | бюлетеня|комісії,|    |
|   |        | надцять |         | в день | який |    |
|   |        |  років  |         | повтор- | видав |    |
|   |        |  до дня |         |  ного |виборчий|    |
|   |        | повторного|         | голосу- |бюлетень|    |
|   |        |голосування|         | вання |    |    |
|   |        | включно, -|         |     |    |    |
|   |        |також число|         |     |    |    |
|   |        | та місяць |         |     |    |    |
|   |        |народження)|         |     |    |    |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова дільничної
 виборчої комісії      ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 Секретар дільничної     ____________  ______________________
 виборчої комісії       (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
            М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 6
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 10 листопада 2004 року N 1172
 
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ
           21 листопада 2004 року
 
                АКТ
       про передачу дільничній виборчій комісії
      списку виборців для повторного голосування
         на виборчій дільниці N ________
      територіального виборчого округу N ________
 
 
   Територіальна виборча  комісія  територіального  виборчого
округу N ______  передала, а дільнична виборча комісія виборчої
дільниці N _____ отримала список  виборців  для  повторного
голосування на виборчій  дільниці,   до   якого   включено
_______________________________ виборців,  у  кількості  один
(кількість цифрами та прописом)
примірник, на _______________________________ аркушах.
       (кількість цифрами та прописом)
 
                   Голова (заступник голови,
       Голова           секретар) дільничної
територіальної виборчої комісії      виборчої комісії
 
__________ ____________________  __________ ____________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
    Заступник голови          Члени дільничної
територіальної виборчої комісії      виборчої комісії:
 
__________ ____________________  __________ ____________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
      Секретар        __________ ____________________
територіальної виборчої комісії   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
__________ ____________________  __________ ____________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
       М.П.                М.П.
територіальної виборчої комісії  територіальної виборчої комісії
 
               "___"_____________________ 2004 року
                  (дата складання акта)
 
Примітка: акт складається у двох примірниках, один  з  яких
     зберігається в територіальній виборчій комісії, другий -
     надається дільничній виборчій комісії.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка