Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2005"

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 832
 
 
       Про проведення Всеукраїнського конкурсу
           "Учитель року - 2005"
 
 
   На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
N 489 ( 489/95 ) "Про Всеукраїнський  конкурс "Учитель року",
відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
1995 р. N 638 ( 638-95-п ) та рішення колегії Міносвіти і науки
України від 3.07.2004 р. N 6/1-19 Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  в 2004-2005 навчальному році Всеукраїнський
конкурс "Учитель року" в таких номінаціях: українська мова і
література, історія, фізика, музика, фізична культура.
 
   2. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2005" провести
трьома турами: перший (районний, міський) - грудень 2004 року;
другий (республіканський - Автономна Республіка Крим, обласний,
міський - м. Київ і Севастополь) - лютий 2005 року; третій
(заключний) - березень - квітень 2005 року.
 
   3. Третій заключний тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель
року" провести в містах: Суми - українська мова і література; АР
Крим - історія; Вінниця - фізика; Івано-Франківськ - музика;
Харків - фізична культура.
 
   4. Урахувавши пропозиції Академії педагогічних наук України,
Творчої спілки вчителів України та Педагогічного  товариства
України,  затвердити  склад Центрального оргкомітету конкурсу
(додається).
 
   5. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій до 10 березня 2005 року надіслати
інформацію про підсумки І та II турів і використання творчого
потенціалу  вчителів  учасників   конкурсу   на   адресу
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і
науки України (04070, Київ, аул. Петра Сагайдачного, 37).
 
   6. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства  освіти  і  науки  України  (Полянський  П.Б.),
Науково-методичному центру середньої освіти Міністерства освіти і
науки України (Завалевський Ю.І.), Міністерству освіти Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити виконання
цього наказу.
 
   7. Міністерству освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і
науки  Вінницької,  Івано-Франківської,  Сумської, Харківської
обласних держадміністрацій до 10 листопада 2004 року подати
пропозиції щодо кошторису витрат заключного туру конкурсу на
адресу Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства
освіти і науки України (04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного,
37).
 
   7.1. Департаменту  економіки  та  соціального  розвитку
Міністерства освіти і науки України (Куліков П.М.) разом з
департаментом  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
Міністерства  освіти  і  науки України (Полянський П.Б.) та
Науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і
науки України (Завалевський Ю.І.) на підставі поданих пропозицій
до 25 грудня 2005 року скласти і в установленому  порядку
затвердити кошторис витрат на проведення III туру Всеукраїнського
конкурсу "Вчитель року".
 
   8. Центральному оргкомітету конкурсу: до 5 листопада цього
року  внести необхідні зміни до умов та порядку проведення
Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" і вимог до поданих на
конкурс матеріалів. Своєчасно довести їх до відома керівників
установ освіти, методичних установ, педагогічних колективів; до 1
грудня 2004 року підготувати пропозиції до складу регіональних
оргкомітетів та фахових журі конкурсу.
 
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра освіти і науки Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                         В.Кремень
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   29.10.04 N 832
 
 
               СКЛАД
       Центрального оргкомітету Всеукраїнського
         конкурсу "Учитель року - 2005":
 
 
   Огнев'юк В.О. - голова оргкомітету, заступник Міністра освіти
і науки України, доктор філософських наук;
   Савченко О.Я. - заступник голови оргкомітету, віце-президент
АПН України, академік АПН України, доктор педагогічних наук (за
згодою);
   Завалевський Ю.І. - заступник голови оргкомітету, директор
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і
науки України, кандидат педагогічних наук;
   Ночвінова О.В. - відповідальний секретар, завідувач сектору
організації і  проведення  конкурсів  педагогічних працівників
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і
науки України;
   Бєлова Л.О. - начальник управління освіти і науки Харківської
облдержадміністрації;
   Білун Б.М. - Генеральний директор ЗАТ "Страхова компанія
"Велес" (за згодою);
   Бойко О.О.  -  директор видавництва "Либідь", заслужений
працівник культури (за згодою);
   Бусол В.Т. - Генеральний директор видавничо-торгової фірми
"Перун" (за згодою);
   Ващенко Л.С.  -  начальник  управління  змісту  освіти
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України, кандидат педагогічних наук;
   Вовк В.С. - головний спеціаліст сектору розвитку освіти та
міжнаціональних  відносин  Управління  науково-технічного  та
гуманітарного  розвитку  Департаменту  координації  здійснення
соціальної гуманітарної та регіональної політики Секретаріату
Кабинету Міністрів України (за згодою);
   Гришина І.І. - директор ТОВ "Видавнича група "Основа" (за
згодою);
   Даниленко Л.І.  -  проректор  Центрального  інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук,
доцент (за згодою);
   Дзоз В.О. - заступник Голови Ради Міністрів  Автономної
Республіки Крим;
   Дубас О.П.  - президент Асоціації "Навчальна книга" (за
згодою);
   Золотарьов О.Б. - директор Київського годинникового заводу
(за згодою);
   Кліментьєва О.С.  -  генеральний  директор  видавництва
гуманітарної літератури "Абрис" (за згодою);
   Круглов В.В. - директор видавництва "Ранок" (за згодою);
   Кузнецов Ю.Б. - головний редактор газети "Освіта України",
директор видавництва  "Педагогічна преса", доктор філологічних
наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України;
   Куліков П.М.  -  начальник  департаменту  економіки  та
соціального розвитку Міністерства освіти і науки України;
   Литвиненко Г.М.   -   перший   заступник   директора
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і
науки України;
   Личук В.І.  -  начальник  управління  освіти  і  науки
Івано-Франківської облдержадміністрації;
   Максюта Н.Д. - голова Всеукраїнського благодійного фонду
"Освіта України" (за згодою);
   Мосієнко М.В. - генеральний директор видавництва "Шкільний
світ", кандидат філологічних наук (за згодою);
   Подолюк І.М.  -   генеральний   директор   Державного
спеціалізованого видавництва "Освіта" Міністерства освіти і науки
України, заслужений працівник освіти України (за згодою);
   Полянський П.Б. - начальник департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат
історичних наук;
   Свіржевський М.П. - начальник управління освіти і науки
Вінницької облдержадміністрації;
   Сніжко М.В. - директор видавництва "Навчальна книга" (за
згодою);
   Суржик Л.М. - завідувач відділу науки, освіти та екології
газети "Дзеркало тижня" (за згодою);
   Тарасова Л.І. - головний редактор Головної редакції освітніх
програм Національної радіокомпанії України (за згодою);
   Терещук Б.М. - заступник директора Науково-методичного центру
середньої освіти Міністерства освіти і науки України;
   Труханов Г.Ф. - заступник голови ЦК профспілки працівників
освіти і науки України, заслужений працівник народної освіти
України (за згодою);
   Чижевський Б.Г. - завідувач секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти, кандидат педагогічних наук
(за згодою);
   Чирва В.Ф. - начальник управління освіти і науки Сумської
облдержадміністрації;
   Шпак О.Г. - президент  Ліги  нафтопромисловців  України,
академік нафтогазової Академії наук України (за згодою).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка