Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги ТОВ " Альтаір"

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 406
 
 
           Про рішення щодо скарги
             ТОВ " Альтаір"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 )  "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги ТОВ "Альтаір"
стосовно  організації  та  здійснення  державним  управлінням
матеріально-технічного забезпечення Національної академії наук
України процедури закупівлі фотоколориметрів (оголошення  про
закупівлю в бюлетені "Вісник державних закупівель", 2004 р., N 24,
огол. N 10394 (ТЕХ), що додається.
 
   2. Скаргу ТОВ "Альтаір" задовольнити відповідно до висновку,
що додається, а результати процедури закупівлі визнати недійсними.
 
   3. Державному управлінню матеріально-технічного забезпечення
Національної академії наук України усунути виявлені порушення
згідно з висновком, що додається, та провести нову процедуру
закупівлі з дотриманням вимог законодавства.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до ТОВ "Альтаір" та
державного  управління  матеріально-технічного  забезпечення
Національної академії наук України протягом п'яти робочих днів з
дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра              В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   11.11.2004 N 406
 
 
               ВИСНОВОК
        щодо розгляду скарги ТОВ "Альтаір"
      стосовно організації та здійснення державним
     управлінням матеріально-технічного забезпечення
      Національної академії наук України процедури
          закупівлі фотоколориметрів
 
 
   За результатом розгляду скарги ТОВ  "Альтаір"  (далі  -
Скаржник) стосовно організації та здійснення державним управлінням
матеріально-технічного забезпечення Національної академії наук
України (далі - Замовник) процедури закупівлі фотоколориметрів і
на підставі  наданих  Скаржником  і  Замовником  матеріалів
установлено, що:
   пунктом 4 розділу І тендерної документації та підпунктом 1.2
розділу II тендерної документації встановлено вимогу щодо участі у
процедурі закупівлі виключно суб'єктів господарювання - юридичних
осіб, що є ознакою дискримінації та суперечить статті 1 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон);
   тендерна документація містить розбіжності в підпунктах 4.1 і
20.1 стосовно вимоги щодо надання учасниками процедури закупівлі
інформації про досвід аналогічних поставок в частині визначення
періоду, за який необхідно надати відповідну довідку;
   вимога підпункту 16.2 тендерної  документації  суперечить
статтям 26 і 36 Закону ( 1490-14 ) та обмежує встановлене
законодавством право учасника на оскарження дій Замовника;
   тендерною документацією запропоновано чотири критерії оцінки
тендерних пропозицій (додаток 4 до тендерної документації), однак
за такими критеріями, як "умови поставки" і "умови оплати" не було
чітко визначено базових позицій, прийнятних  для  Замовника,
відповідно до яких здійснювався б розрахунок балів. Визначена в
підпункті 26.1 тендерної документації бальна шкала відповідності
тендерних  пропозицій  умовам тендерної документації стосовно
кожного критерію оцінки за такими позиціями, як "дуже добра
відповідність", "добра відповідність", "середня відповідність",
"мінімальна відповідність", не містить механізму присудження балів
і  докладного  опису  умов  відповідності  щодо  кожної  із
запропонованих позицій. Отже, за наявності зазначених недоліків
вона не може розглядатися як методика. До того ж, такий спосіб
оцінки тендерних пропозицій не можна застосовувати до критерію
"запропонована ціна предмета торгів", оскільки згідно із статтею
26 Закону ( 1490-14 ) за цим критерієм закріплено безумовну базову
умову визначення найкращої пропозиції - найменша ціна. Таким
чином, запропонована методика оцінки не є прозорою та не дає
можливості  здійснити  об'єктивну  оцінку  наданих  тендерних
пропозицій.
   Відповідно до  статті  37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням  зазначеного  скарга  ТОВ  "Альтаір"  визнається
задоволеною.
 
 Директор департаменту
 з питань координації
 державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка