Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною і Королівством Нідерландів про культурне співробітництво

               Угода
       між Україною і Королівством Нідерландів
         про культурне співробітництво
 
 
   Дата підписання:    11.07.96 р.
   Дата набуття чинності: 01.02.98 р.
 
   Україна і  Королівство  Нідерландів,  надалі  "Договірні
Сторони",
   керуючись бажанням сприяти культурному співробітництву між
обома країнами та з метою надання йому офіційного характеру,
   керуючись принципами Хельсінського Заключного акта Наради з
питань безпеки та співробітництва в Європі ( 994_055 ), а також
принципами Організації з питань безпеки та співробітництва в
Європі,
   переконані в тому, що це співробітництво сприятиме подальшому
розширенню дружніх зв'язків і взаєморозумінню між народами обох
країн,
   впевнені в тому, що це співробітництво стане відповідним
внеском у справу збереження і розвитку культурної самобутності
Європи,
   вважаючи, що  культурне  співробітництво  між Україною і
Нідерландами є складовою частиною міжнародного, і,  зокрема,
європейського культурного співробітництва домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Ця Угода передбачає співробітництво в галузі освіти, науки,
культури, в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони сприяють  прямому  співробітництву  між
відповідними міністерствами, іншими державними та недержавними
установами у галузях, перелічених у Статті 1.
 
               Стаття 3
 
   1. З цією метою Договірні Сторони, на основі взаємності,
заохочують обмін особами, які працюють у сферах, перелічених у
Статті 1.
   2. Для осіб, зазначених у пункті 1 цієї статті, створюються,
з урахуванням чинного національного законодавства сприятливі умови
перебування на території Договірних Сторін та пересування в межах
її кордонів.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони  сприяють  обміну  інформацією   та
документацією в галузях і сферах, зазначених у Статті 1, а також
сприяють їх перекладу на мови Договірних Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони виявляють готовність на взаємній основі, в
рамках співробітництва в сфері освіти і науки надавати стипендії
та іншу матеріальну допомогу студентам і науковцям для навчання та
досліджень в країні іншої Договірної Сторони.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони  сприяють  вивченню  і викладанню мов,
літератури і культури країни-партнера в навчальних та наукових
закладах обох країн.
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони  заохочують  співробітництво  у  галузі
культури і надають сприяння обмінам музичними, танцювальними і
театральними  колективами,  а  також  обмінам  виставками,
літературними  творами  та  іншими  публікаціями  культурного
характеру, кінопродукцією та іншими аудіовізуальними матеріалами.
 
               Стаття 8
 
   Практичні заходи щодо виконання цієї Угоди можуть знайти
відображення в угодах про співробітництво, які укладатимуться між
відповідними установами з урахуванням пріоритетних напрямків,
визначених обома Сторонами в галузі культурного співробітництва.
 
               Стаття 9
 
   1. Договірні Сторони створюють Змішану Комісію.
   2. Змішана Комісія проводить регулярні засідання з метою
оцінки стану культурних відносин між Договірними  Сторонами,
сприяння їх подальшому поглибленню, внесення необхідних коректив
і, в разі потреби, інформування  одна  одної  щодо  питань
співробітництва у сферах, на які розповсюджується дія цієї Угоди,
а також кожного разу, коли це вимагається  у  зв'язку  із
застосуванням Угоди. Засідання скликаються за ініціативою однієї з
Договірних Сторін. Час і місце їх  проведення  погоджуються
Договірними Сторонами по дипломатичних каналах.
 
              Стаття 10
 
   Що стосується   Королівства   Нідерланди,   ця  Угода
застосовуватиметься  до  частини  Королівства  в  Європі,  в
Нідерландських Антілах та Арубі, якщо нотифікація, про яку йдеться
в Статті 11, параграф 1, не передбачає інше.
 
              Стаття 11
 
   1. Ця Угода набуває чинності в перший день другого місяця від
дати обміну письмовими повідомленнями, якими Договірні Сторони
повідомлять одна одну про виконання процедур, необхідних для
набуття нею чинності згідно із законодавством Сторін, в тому числі
конституційних вимог.
   2. З набуттям чинності цієї Угоди припиняє свою дію у
відносинах між Україною і Королівством Нідерландів Угода про
культурне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Королівством Нідерландів від 14 липня 1967 р.
 
              Стаття 12
 
   1. В разі, якщо одна з Договірних Сторін бажає припинити дію
цієї Угоди, вона повідомляє про це у письмовій формі іншу
Договірну Сторону.
   В такому випадку Угода припиняє свою дію через шість місяців
від дати отримання цього повідомлення Договірної Сторони.
   2. Протягом періоду чинності з урахуванням зазначеного в
параграфі 1 цієї Статті Королівство Нідерландів  має  право
припинити дію цієї Угоди окремо в стосунку до однієї з частин
Королівства.
 
   ЯК СВІДЧЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, уповноважені, призначені на
законних підставах своїми Урядами, підписали цю Угоду.
 
   ВЧИНЕНО у м. Києві 11.07.1996 р. у двох примірниках -
українською і нідерландською мовами, при чому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Україну               За Королівство Нідерландів
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка