Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1419

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 549
 
 
          Про заходи щодо виконання
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 28 жовтня 2004 р. N 1419
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
28 жовтня 2004 р. N 1419 ( 1419-2004-п ) "Деякі питання щодо
забезпечення якості лікарських засобів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів щодо виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1419 ( 1419-2004-п )
"Деякі питання щодо забезпечення якості лікарських  засобів"
(додається).
 
   2. Створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо
стимулювання вітчизняних виробників лікарських засобів з метою
впровадження належної виробничої, дистрибуторської, лабораторної
та клінічної практики, гармонізованої з відповідними директивами
ЄС та ВООЗ у складі, що додається.
 
   3. Робочій групі до 26 листопада 2004 року підготувати
пропозиції щодо стимулювання вітчизняних виробників лікарських
засобів   з   метою  впровадження  належної  виробничої,
дистрибуторської,  лабораторної  та  клінічної   практики,
гармонізованої з відповідними директивами ЄС та ВООЗ.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної служби лікарських засобів і виробів
медичного призначення Пасічника М.Ф.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.11.2004 N 549
 
 
                ПЛАН
       заходів Міністерства охорони здоров'я
    України щодо виконання постанови Кабінету Міністрів
    України від 28 жовтня 2004 р. N 1419 ( 1419-2004-п )
       "Деякі питання щодо забезпечення якості
            лікарських засобів"
 
 
--------------------------------------------------------------------
| N |    Зміст заходу     |  Термін  | Відповідальний |
|з/п|               | виконання |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 1 |Підготувати для подання на  |   до   |Демченко І.Б.   |
|  |розгляд Кабінету Міністрів  |01.12.2004 р.|         |
|  |України проект Порядку    |       |         |
|  |державного контролю     |       |         |
|  |лікарських засобів у разі їх |       |         |
|  |ввезення в Україну,     |       |         |
|  |передбачивши проведення в  |       |         |
|  |повному обсязі посерійного  |       |         |
|  |контролю їх якості або    |       |         |
|  |наявності у виробника    |       |         |
|  |сертифіката належної     |       |         |
|  |виробничої практики, виданого|       |         |
|  |або визнаного Державною   |       |         |
|  |службою лікарських засобів і |       |         |
|  |виробів медичного призначення|       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 2 |Підготувати проект змін до  |   до   |Демченко І.Б.   |
|  |Порядку сертифікації     |15.12.2004 р.|         |
|  |виробництв лікарських    |       |         |
|  |засобів, затвердженого    |       |         |
|  |наказом МОЗ України від   |       |         |
|  |30.10.02 N 391 ( z0908-02 ), |       |         |
|  |передбачивши в них порядок  |       |         |
|  |визнання сертифікатів    |       |         |
|  |належної виробничої практики |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 3 |Продовжити роботи для    | постійно  |Демченко І.Б.   |
|  |забезпечення вступу Державної|       |         |
|  |служби лікарських засобів і |       |         |
|  |виробів медичного призначення|       |         |
|  |до міжнародної системи    |       |         |
|  |співробітництва       |       |         |
|  |фармацевтичних інспекцій   |       |         |
|  |(PIC/S)           |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 4 |Підготувати проект Порядку  | протягом  |Демченко І.Б.   |
|  |акредитації Державною службою|  2005 р.  |         |
|  |лікарських засобів і виробів |       |         |
|  |медичного призначення установ|       |         |
|  |та організацій, що проводять |       |         |
|  |доклінічні дослідження і   |       |         |
|  |клінічні випробування    |       |         |
|  |лікарських засобів      |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 5 |Підготувати проект      | I півріччя |Демченко І.Б.   |
|  |нормативно-технічного    |  2005 р.  |Георгієвський В.П.|
|  |документа, що визначає    |       |Черних В.П.    |
|  |правила належної       |       |Стефанов О.В.   |
|  |лабораторної практики,    |       |         |
|  |гармонізованої з відповідними|       |         |
|  |директивами ЄС та ВООЗ    |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 6 |Підготувати проект      | I півріччя |Демченко І.Б.   |
|  |нормативно-технічного    |  2005 р.  |Георгієвський В.П.|
|  |документа, що визначає    |       |Черних В.П.    |
|  |правила належної клінічної  |       |Стефанов О.В.   |
|  |практики, гармонізованої з  |       |         |
|  |відповідними директивами ЄС |       |         |
|  |та ВООЗ           |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 7 |Підготувати проект Порядку  | I півріччя |Демченко І.Б.   |
|  |сертифікації установ та   |  2005 р.  |         |
|  |організацій, що здійснюють  |       |         |
|  |оптову реалізацію лікарських |       |         |
|  |засобів           |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 8 |Підготувати зміни до Порядку | I півріччя |Демченко І.Б.   |
|  |державної реєстрації     |  2005 р.  |Стефанов О.В.   |
|  |(перереєстрації) лікарського |       |         |
|  |засобу, затвердженого    |       |         |
|  |постановою Кабінету Міністрів|       |         |
|  |України від 13.09.2000 р.  |       |         |
|  |N 1422 ( 1422-2000-п ) та до |       |         |
|  |Порядку проведення експертизи|       |         |
|  |матеріалів на лікарські   |       |         |
|  |засоби, що подаються на   |       |         |
|  |державну реєстрацію     |       |         |
|  |(перереєстрацію), а також  |       |         |
|  |експертизи матеріалів про  |       |         |
|  |внесення змін до       |       |         |
|  |реєстраційних документів   |       |         |
|  |протягом дії реєстраційного |       |         |
|  |посвідчення, затвердженого  |       |         |
|  |наказом МОЗ від 19.09.2000 р.|       |         |
|  |N 220 ( z0685-00 ), з метою |       |         |
|  |гармонізації зазначених   |       |         |
|  |порядків з відповідними   |       |         |
|  |директивами ЄС та ВООЗ,   |       |         |
|  |передбачивши, зокрема,    |       |         |
|  |проведення випробувань    |       |         |
|  |біоеквівалентності генеричних|       |         |
|  |препаратів          |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 9 |Підготувати проект      | Протягом  |Демченко І.Б.   |
|  |нормативно-технічного    |  2005 р.  |Георгієвський В.П.|
|  |документа, що визначає    |       |Черних В.П.    |
|  |правила проведення      |       |Стефанов О.В.   |
|  |випробувань на        |       |         |
|  |біоеквівалентність генеричних|       |         |
|  |препаратів, гармонізованої з |       |         |
|  |відповідними директивами ЄС |       |         |
|  |та ВООЗ           |       |         |
|---+-----------------------------+-------------+------------------|
| 10|Підготувати зміни до     | I півріччя |Демченко І.Б.   |
|  |Ліцензійних умов провадження |  2005 р.  |Кричевська О.Я.  |
|  |господарської діяльності з  |       |         |
|  |виробництва лікарських    |       |         |
|  |засобів, оптової, роздрібної |       |         |
|  |торгівлі лікарськими засобами|       |         |
|  |( z0080-01 ) щодо визначення |       |         |
|  |вимог з належної виробничої |       |         |
|  |практики, належної практики |       |         |
|  |дистрибуції, визначивши їх  |       |         |
|  |обов'язкове введення     |       |         |
|  |починаючи з 1 січня 2009 року|       |         |
--------------------------------------------------------------------
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.11.2004 N 549
 
 
               СКЛАД
       робочої групи для підготовки пропозицій
    щодо стимулювання вітчизняних виробників лікарських
    засобів з метою впровадження належної виробничої,
      дистрибуторської, лабораторної та клінічної
       практики, гармонізованої з відповідними
           директивами ЄС та ВООЗ
 
 
 Демченко І.Б.   - перший заступник голови  Державної служби
           лікарських засобів  і  виробів  медичного
           призначення, голова робочої групи
 
 Карамушка Л.І.  - директор департаменту економіки і фінансів
           МОЗ України
 
 Алешко Д.В.    - начальник юридичного управління МОЗ України
 
 Кричевська О. Я. - заступник голови Державної служби лікарських
           засобів і виробів медичного призначення, член
           робочої групи
 
 Підпружников Ю.В. - начальник управління Інспекторат з належної
           виробничої,   дистрибуторської   практики
           дотримання ліцензійних умов Державної служби,
           член робочої групи
 
 Нікітюк В.Г.   - заступник начальника управління - начальник
           відділу інспектування Інспекторат з належної
           виробничої,   дистрибуторської   практики
           дотримання ліцензійних умов Державної служби,
           член робочої групи
 
 Шакіна Т.М.    - начальник  сектору   стандартизації  та
           експертиз, член робочої групи
 
 Пасічник С.І.   - начальник    управління   фармацевтичної
           діяльності Державної служби, член робочої
           групи
 
 Бортницький В.А. - начальник    відділу    інформаційного
           забезпечення,  моніторингу,  інновацій, та
           інвестування Державної служби, член робочої
           групи
 
 Печаєв В.К.    - президент    Української   організації
           роботодавців медичної  та мікробіологічної
           промисловості (за згодою)
 
 Загорій В.А.   - генеральний  директор  ЗАТ "ФФ "Дарниця"
           (за згодою)
 
 Жебровська Ф.І.  - генеральний   директор   ВАТ   "Фармак"
           (за згодою)
 
 Безпалько Л.В.  - генеральний директор ЗАТ НВЦ "Борщагівський
           ХФЗ" (за згодою)
 
 Рибчук В.А.    - генеральний  директор  ТОВ "Фарма Старт"
           (за згодою)
 
 Курищук К.В.   - директор ЗАТ "Трудовий колектив" Київського
           підприємства  по  виробництву  бактерійних
           препаратів "Біоформа" (за згодою)
 
 Гарцилов Д.В.   - виконавчий  директор  ВАТ "Київмедпрепарат"
           (за згодою)
 
 Доровський О.В.  - генеральний  директор  ТОВ  "Фармацевтична
           компанія "Здоров'я" (за згодою)
 
 Руденко О.І.   - президент  асоціації  фармацевтичних фабрик
           України (за згодою)
 
 Лимар В.І.    - президент ЗАТ "Інфузія" (за згодою)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка