Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним комітетом Прикордонних військ Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь

               Протокол
    між Адміністрацією Державної прикордонної служби
    України і Державним комітетом Прикордонних військ
    Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією
      про обстановку на державних кордонах України
           і Республіки Білорусь
 
 
   Дата підписання:    14.10.2004 р.
   Дата набуття чинності: 14.10.2004 р.
 
   Адміністрація Державної  прикордонної  служби  України  і
Державний комітет Прикордонних військ Республіки Білорусь (далі -
Сторони),
   керуючись статтями 5, 9 Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Білорусь про співробітництво з прикордонних і митних
питань від 17 грудня 1992 року ( 112_074 ),
   в інтересах задоволення інформаційних потреб,
   з метою координації зусиль Державної прикордонної служби
України і прикордонних військ Республіки Білорусь щодо протидії
незаконному переміщенню через україно-білоруський кордон (далі -
державний кордон) осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого
майна і вирішення інших питань, що належать до їх компетенції,
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Здійснювати обмін інформацією про обстановку на державних
кордонах і прогнози її розвитку, а також про основні підсумки
оперативно-службової  діяльності Державної прикордонної служби
України і Прикордонних військ Республіки Білорусь.
 
               Стаття 2
 
   Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до
законодавств держав Сторін, а також до міжнародних договорів,
учасниками яких вони є.
   Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей,
конфіденційних даних та іншої інформації, отриманої в процесі
співробітництва, і не передавати її третій стороні без письмової
згоди Сторони, яка надає таку інформацію.
   Обмін інформацією,  що  становить  державну таємницю, не
здійснюватиметься.
 
               Стаття 3
 
   Обмін інформацією здійснюється:
   1. Між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і
Державним комітетом Прикордонних військ Республіки  Білорусь:
щокварталу, до 20 числа місяця, що настає після звітного місяця;
щороку - до 25 січня наступного року, шляхом листування, а також з
використанням магнітних носіїв інформації.
   2. Між Чернігівським, Житомирським прикордонними загонами
Державної прикордонної служби України і Гомельським прикордонним
загоном прикордонних військ Республіки Білорусь, а також Луцьким
прикордонним загоном Державної прикордонної служби України і
Пінським прикордонним загоном, й Брестською прикордонною групою
прикордонних військ Республіки: щомісяця, до 15 числа місяця, що
настає після звітного періоду.
   2.1. По лінії оперативно-чергової служби прикордонних загонів
(прикордонної групи) Державної прикордонної служби України і
Прикордонних військ Республіки Білорусь: у плановому порядку двічі
на добу (до 7.00 - за ініціативою української Сторони і до 22.00 -
за ініціативою білоруської Сторони) по діючих каналах зв'язку.
   2.2. Між старшими змін прикордонних нарядів  у  пунктах
пропуску через державний кордон держав Сторін: щодня під час
заступання на службу, а також у разі потреби по діючих каналах
зв'язку.
 
               Стаття 4
 
   Перелік відомостей, щодо яких здійснюється взаємний обмін
інформацією, визначений у Додатку, який є невід'ємною частиною
цього Протоколу.
 
               Стаття 5
 
   З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення
питань, що виникають у процесі співробітництва та взаємодії,
проводяться робочі зустрічі і консультації між Головою Державної
прикордонної служби України і  Головою  Державного  комітету
Прикордонних військ Республіки Білорусь або іншими уповноваженими
особами.
 
               Стаття 6
 
   Цей Протокол не зачіпає прав та зобов'язань Сторін за іншими
міжнародними договорами, учасниками яких вони є.
 
               Стаття 7
 
   За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вносяться
зміни і доповнення, що оформляються додатковим Протоколом, який є
невід'ємною частиною цього Протоколу.
 
               Стаття 8
 
   Спори, пов'язані  з  тлумаченням  та застосуванням цього
Протоколу, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між
Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і діє на
умовах, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Республіки
Білорусь про співробітництво з прикордонних і митних питань від 17
грудня 1992 року ( 112_074 ).
   Одночасно з  набранням  чинності  цим Протоколом втрачає
чинність Протокол про порядок обміну інформацією щодо обстановки
на державних кордонах України і Республіки Білорусь, підписаний в
м. Гомелі 10 квітня 1996 року.
   Кожна із  Сторін  припиняє  дію  цього Протоколу шляхом
направлення іншій Стороні письмового повідомлення дипломатичними
каналами про наміри припинити його дію. У цьому разі він припиняє
свою дію через 3 місяці з дня одержання такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Києві 14 жовтня 2004 р. у двох примірниках
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Адміністрацію Державної          За Державний комітет
 прикордонної служби України         Прикордонних військ
                       Республіки Білорусь
 
                   Додаток
                   до Протоколу між
                   Адміністрацією Державної
                   прикордонної служби України
                   і Державним комітетом
                   Прикордонних військ
                   Республіки Білорусь про
                   порядок обміну інформацією
                   про обстановку на державних
                   кордонах України і
                   Республіки Білорусь
 
            Перелік відомостей,
    щодо яких здійснюється взаємний обмін інформацією
 
  I. Між Адміністрацією Державної прикордонної служби України
 і Державним комітетом Прикордонних військ Республіки Білорусь
 
   1. Про обстановку, яка складається на державних кордонах
держав Сторін, і прогнози її розвитку.
   2. Про зміни в тактиці дій правопорушників на державному
кордоні держав Сторін.
   3. Про заплановані та ті що проводяться делімітаційні та
демаркаційні роботи на охоронюваних ділянках державного кордону.
   4. Про нові способи підроблення документів, які дають право
на перетинання державного кордону, та методики їх виявлення у
процесі паспортного контролю.
   5. Про проведення Сторонами у безпосередній близькості від
державного кордону прикордонних навчань.
   6. Про результати пропускних операцій (кількісні показники
пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів).
   7. Загальні підсумки оперативно-службової  діяльності  на
державному кордоні.
   8. Інші відомості, що впливають або які можуть вплинути на
обстановку на державному кордоні держав Сторін, а також на
організацію її охорони.
 
  II. Між прикордонними загонами Державної прикордонної служби
    України і Прикордонних військ Республіки Білорусь
 
   1. Про обстановку, яка складається на охоронюваних ділянках
державного кордону, та прогнозів її розвитку.
   2. Про здійснення на ділянці державного кордону прикордонних
пошуків, які потребують узгоджених дій сил та засобів Сторін.
   3. Про зміни в тактиці дій правопорушників на охоронюваній
ділянці державного кордону.
   4. Про факти та обставини незаконного переправлення через
державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових та радіоактивних
речовин, наркотичної речовини, прекурсорів та інших контрабандних
товарів, виявлення схованок, укриттів  під  час  проходження
прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
на суміжній території.
   5. Про зміни екологічної, епідеміологічної та епізоотичної
обстановки в контрольованих прикордонних районах держав Сторін.
   6. Про заплановані та ті що проводяться делімітаційні та
демаркаційні роботи на охоронюваних ділянках державного кордону.
   7. Про найхарактерніші приклади затримання в пунктах пропуску
осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон з
використанням  чужих  або  підроблених  документів,  а також
конструкційних особливостей транспортних засобів.
   8. Про нові способи підроблення документів, які дають право
на перетинання державного кордону, та методики їх виявлення у
процесі паспортного контролю.
   9. Про введення в дію нових зразків документів, які дають
право на перетинання державного кордону.
   10. Про заплановані польоти авіації та інших  літальних
апаратів поблизу державного кордону.
   11. Про факти стрільби на державному кордоні, а також їх
наслідки.
   12. Про виникнення лісових пожеж, інше стихійне лихо та
надзвичайні ситуації на державному кордоні, у тому числі про
загрози їх поширення на суміжну територію.
   13. Про тимчасове обмеження чи припинення руху в пунктах
пропуску через державний кордон, а також про зміни порядку
перетинання державного кордону.
   14. Про розшукуваних на території держав однієї із Сторін
осіб, які можуть сховатись на території держави іншої Сторони, а
також про їх затримання.
   15. Про  конфліктні  ситуації  в пунктах пропуску через
державний кордон і на охоронюваних ділянках державного кодону.
   16. Про  порушення  під  час  проведення  санітарного,
ветеринарного, екологічного, фітосанітарного та  інших  видів
контролю.
   17. Про зміни у складі прикордонно-представницьких апаратів
Державної  прикордонної служби України і прикордонних військ
Республіки Білорусь.
   18. Інші відомості, що впливають або можуть вплинути на
обстановку на державному кордоні, а також на організацію її
охорони.
 
  III. По лінії оперативно-чергової служби між прикордонними
 загонами Державної прикордонної служби України і Прикордонних
          військ Республіки Білорусь
 
   1. Про порушення (спроби порушення) державного кордону.
   2. Про проведення на ділянці державного кордону прикордонних
пошуків, які потребують узгоджених дій сил та засобів Державної
прикордонної служби України і прикордонних військ Республіки
Білорусь.
   3. Про факти та обставини незаконного переправлення через
державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових та радіоактивних
речовин, наркотичної речовини, прекурсорів та інших контрабандних
товарів,  виявлення  схованок,  укриттів під час проходження
прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
на суміжній території.
   4. Про зміни екологічного, епідеміологічного та епізоотичного
стану в контрольованих прикордонних районах.
   5. Про загострення обстановки  на  охоронюваній  ділянці
державного кордону і пунктах пропуску через державний кордон.
   6. Про факти стрільби на державному кордоні, а також їх
наслідки.
   7. Про виникнення лісових пожеж поблизу державного кордону, в
тому числі про загрозу їх поширення на суміжну територію.
   8. Про призупинення або обмеження руху в пунктах пропуску
через державний кордон, а також про зміни порядку перетинання
державного кордону.
   9. Про розшукуваних на території держав однієї із Сторін
осіб, які можуть сховатись на території держави іншої Сторони, а
також про їх затримання.
   10. Про конфліктні ситуації в  пунктах  пропуску  через
державний кордон.
   11. Про  порушення  під  час  проведення  санітарного,
ветеринарного,  екологічного,  фітосанітарного та інших видів
контролю.
 
    IV. Між старшими змін прикордонних нарядів у пунктах
         пропуску через державний кордон
 
   1. Про кількість осіб і транспортних засобах, пропущених
через державний кордон.
   2. Про можливі спроби провезення контрабанди і незаконних
товарів через державний кордон.
   3. Про  осіб, не пропущених через державний кордон (із
зазначенням причини непропуску).
   4. Про наміри видворення (депортації) осіб через державний
кордон.
   5. Про виникнення черг автотранспорту перед пунктами пропуску
через державний кордон.
   6. Про зміни в графіках руху поїздів через пункти пропуску та
їх причини.
   7. Про накопичення транспортних засобів між пунктами пропуску
через державний кордон.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка